header

Bas map 22

1)   De topografische dienst   Stabelan  K. van Dam      31-8-83
     van het KNIL

2)   De artillerie van het     Stabelan                  15-10-82
     KNIL bij de verdediging
     van N-I

3)   Een eenhoofdig commando   *         P. Scholten     1971
                                         & R. de Bruin
4)   Generaal Wavell op Java   *              

5)   De werkelijke toestand    *
     op 1 maart 1942 op Java

6)   De actie Merak feb. '42   Stabelan  J. van Beek     31-8-82

7)   Fort Speelwijk            Stabelan  Sjoerd          25-1-78

8)   Het korte bestaan van     Stabelan  Versluijs       25-1-78
     4-A1IVd

9)   De laatste dagen          Stabelan  G.H. Pesman     30-4-81
     van A1ID

10)  Herinneringen             Tirade    M. Lubis        nov.'75

11)  De Japanse bezetting Elsevier       B. Sluimers      8-4-67
     van Java

12)  Reactie op bovenstaand    Elsevier  E. de Raadt     22-4-67
     artikel

13)  Reactie op bovenstaand    Elsevier  B. Sluimers     13-5-67
     artikel

14)  Reactie op bovenstaand    Elsevier  E. de Raadt     27-5-67
     artikel

15)  De strijd op Java         Bericht v.d.  C. van den  1970/71
                               Tweede W.O.   Hoogenband

16)  Eretan Wetan, Het         Stabelan/                 28-8-81
     treffen met Sjohi's       De Nieuwe     F.B.E.
     landingstroepen           Trom**        Soentken                                                                  juli'81

17)  Eretan Wetan              Stabelan  J.J. Cnoops     22-10-81

 

18)  **                        Wij Husaren***            198219)  De 5e Cie Kustartillerie  Stabelan  Ringersma       3 1-8-77
     Detachement Cheribon

20)  1e afdeling Howitzer Stabelan                       26-10-79

21)  Herinneringen aan    Stabelan        Kersaan         31-8-76
     de mobiele berg


22)  De AIHw in de oorlog Stabelan                      26-10-79

23)  Herinneringen aan de Stabelan                       31-5-77
     mobilisatie en de 3A1Bg

24)  De strijd op Java in Militaire                      juli'46
     maart 1942           Spectator

25)  Salatiga 10 mei 1940 Stabelan                      15-10-75

26)  Inleiding. De periode     Stabelan        Kroesen   15-1-76
     sept.'39 – mei 1940

27)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   30-3-76
**** Mei 1940 – december 1941

28) De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen    15-6-76
     8-12-1941 – 22-2-1942 (1)

29)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen    3-8-76
     8-12-1941 – 22-2-1942 (2)

30)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan       Kroesen   10-11-76
     22-2-1942 – 28-02-1942 (I)

31)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan  Kroesen          5-1-77
     8-12-1941 – 22-2-1942 (II)

32)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   31-3-77

33)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen  mei 1977?

34)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   31-8-77
     2 maart 1942

35)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   15-11-77
     4 maart 1942

36)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   25-1-78
     5 maart 1942

37)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   15-4-78
     6 maart 1942

38)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   30-6-78
     7 maart 1942
     + Bevel van de legercommandant     H. ter Poorten    6-3-42

40)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   31-10-78
     8 maart 1942

41)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   14-12-79
     9 maart 1942

42)  De oorlog van A II Bg.    Stabelan        Kroesen   30-4-79
     10 tot 13 maart 1942

43)  De slag om de             Stabelan        Jalhay    30-6-83
     Tjiater-stelling

44)  Hoofdstuk 1 t/m 4.        *****

45)  Ontmoeting van dood- Telegraaf       H. de Koning    14-8-82
     gewaande KNIL-strijders

46)  Weerzien na 40 jaar. Tubantia                       16-8-82
     Twee KNIL-strijders.

47)  'Er zijn nog steeds  Telegraaf       H. de Koning    17-8-82
     vergeten Indische
     Nederlanders'

48)  KNIL'er uit Hengelo       Tubantia                  16-8-82
     ontmoette makker na 40 jaar

49)  33 jaar geleden,          Stabelan        Sobat     31-8-78
     als de dag van gister!

50)  Brief van kapitein        Stabelan                  30-6-78
     Vos de Wael uit 16-3-43

51)  1937, 1942, 1947.         Stabelan  G.H.O. de Wit   20-4-82
     Gedenkwaardige jaren voor
     cavelerie van het KNIL

52)  De mobiele eenheid        Stabelan  G.H.O de Wit    14-2-80
     van het Java-leger
     Deel 1 (dec.41-maa.'42.)

53)  De mobiele eenheid        Stabelan  G.H.O de Wit    15-4-80
     van het Java-leger
     Deel 2 (12-3-1942)

54)  De mobiele eenheid        Stabelan  G.H.O de Wit    14-6-80
     van het Java-leger
     Deel 3 (slot)

55)  Mijn herinneringen        Stabelan  R. Kraal        15-6-82
     aan het 14e bosje

56)  Salatiga, West-Java, Stabelan                      15-11-77
     Tjiater, Jappen.
     Herinneringen.

57)  De slag om de Tjiater-    Stabelan  E. Vermeersch   27-4-83
     stelling. Oorlogsgeschiedenis
     van de A II Bg. Java 1942.

58)  A Dutchman at ABDA-       Mededelingen              1979
     command and at British    Sectie
     Headquarters in Java Krijgsgeschiedenis
     14-1-41 – 8-3-42

59)  De luchtdoel op Andir     Stabelan        P. Kwak   15-10-82

60)  De luchtdoel op Andir.    Stabelan  O.A.O. Kreeft   15-6-82
     1e cle van het 3e
     bataljon luchtdoel

61)  Opmerkingen op            Stabelan                  31-8-82
     bovenstaand artikel

62)  De capitulatie            Tong Tong       X.        28-3-59

63)  Roemrucht wapen van de    Tong Tong       O.G. Ward      
     militaire luchtvaart *******
     van de KNIL. (1)

64)  De laatste opdracht. Tong Tong            Begin maart 1942    
          *******         O.G. Ward

65)  Roemrucht wapen van de    Tong Tong       O.G. Ward      
     militaire luchtvaart *******
     van de KNIL. (2)

66)  Roemrucht wapen van de    Tong Tong       O.G. Ward      
     militaire luchtvaart *******
     van de KNIL. (3)

67)  De buit die Japan    Stabelan  F.L. Kroesen         11-5-84
     in 1942 wegsleepte.

    

68)  Maart 1942. Japanse       Alle Hens                 maa.'82
     landing op Java     

69)  Roemrucht wapen van de    Tong Tong       O.G. Ward      
     militaire luchtvaart *******        
     van de KNIL. (8)*De auteurs, P. Scholten en R. de Bruin, publiceerden in 1971 het boek Op Reis Met De "special Party". Oorlogs- En Kampherinneringen. Dit artikel is hiervan een fragment. Het boek is te koop vanaf €5 via www.boekwinkeltjes.nl

 

**Het origineel is geschreven door F.B.E. Soentken en gepubliceerd in De Nieuwe Trom van juli 1981.

***Onleesbaar.

****A II Bg. is militair jargon voor 2e afdeling bergartillerie.

*****Dit is een hoofdstuk uit het boek Onthullingen van achter het bamboegordijn van Karel C. Snijtsheuvel. Het is gepubliceerd in oktober 1949.

*******Waarsch
ijnlijk.