header

Bas map 31

1)   De K.P.M. Gaat volle    Wereldkroniek/         14-4-46/
     kracht vooruit              ?                   8-1-80

2)   Belang van transport    Legerkoerier  S.       jan.'52
     voor een leger ter velde

3)   Fragmenten uit een      Algemeen J. Lukassen   29-4-85
     dagboek tijdens de      Dagblad
     Politionele Acties

 

4)   De toestand der         RVD                     22-6-46
     Nederlanders in het
     Verre Oosten

 

5)   Wat deed het ministerie RVD                     13-5-46
     van Overzeese Gebiedsdelen?

 

6)   Het gebruik van de      Militaire W.A. Schouten apr.'49
     artillerie bij de       Spectator
     V-brigade gedurende
     de Politionele Actie

 

7)   Brugslag en wegaanleg   Militaire               juli'49
     in Oost-Java            Spectator

 

8)   De mogelijkheid tot     Militaire T. van Strien okt.'47
     het slaan van Bailey    Spectator
     Prauwbruggen

 

9)   De situatie in Indonesië    RVD                20-4-46

 

10)  De situatie in Indonesië    RVD                13-5-46

 

11)  De situatie in Indonesië    RVD                3-6-46

 

12)  De situatie in Indonesië    RVD                10-6-46

 

13)  De situatie in              RVD                22-6-46

     Overzeesche Gebiedsdelen

14)  De situatie in              RVD                21-10-46

     Overzeesche Gebiedsdelen

 

15)  Het werk van onze       Ons Vrije               9-8-47
     soldaten in Indië       Nederland

    

16)  Indonesiërs gingen      Ons Vrije               25-1-47
     terug                   Nederland
17)  Indië in het voetspoor  Ons Vrije     L. Huizinga   2-3-46
     van den oorlog.         Nederland
     Hoofdstuk 6. In
     verboden Batavia

 

18)  Brief uit Indië         Ons Vrije     Schiferli     22-12-45
                             Nederland

19)  Opstand op Java         Ons Vrije                   okt.'45
                             Nederland

 

20)  Het bankroet van        Ons Vrije     C. Gerretson  nov.'45
     het Stuw-regime         Nederland

    

21)  Korpsgeschiedenis van   Militaire                   jan.'49
     het 4e bataljon         Spectator
     infanterie van het KNIL

 

22)  Stafdienst van een      Militaire     H.J. van Veen sep.'48
     brigade strafkwartier   Spectator
     KNIL

 

23)  Voor onze jongens!      Katholiek                   13-2-47
                            Thuisfront

 

24)  Nederland offerde                     A. van Liempt 10-8-81
     vrede in Indië voor
     eigen belang

 

25)  Eigenbelang van         Amersfoortse  A. van Liempt 25-7-81
     Nederland ging in       Courant/
     Indië voor de vrede     Veluws Dagblad

 

26)  In 1946 dreigde een     Trouw    A.J. Koejemans     18-1-80
     rechtse coup           

    

27)  In 1947 vrees voor een  Trouw/        Richter       8-1-80
     rechtse staatsgreep         Kwartet  Roegold

 

28)  Gerbrandy was het brein Trouw/        L. Kleyn      4-4-81
     achter de plannen voor       Kwartet
     een rechtse machtsovername

 

29)  Wilhelmina drong in '47
     aan op uitbreiding
     politionele actie

 

30)  Staatsgreep ging        Trouw    J.J.P. de Jong   11-11-1981

    
     niet door                                                 

31)  Rebel was rebel,        Parool        E. Werkman    11-8-81
     gezag was gezag.

 

32)  Indonesië. Naar         Katholieke                  31-7-47
     rust en veiligheid      Illustratie

 

33)  Het Nederlandse volk    Elsevier                    26-7-47
     vervult een harde plicht

 

34)  Onze troepen brengen    Elsevier
     de werkelijke vrijheid

 

35)  Politionele acties in   Trouw         R. Diemer     19-7-83
     radioserie. Aan
     rampokkers hebben we niks

 

36)  Demonstratie tegen      De Beiaard                  16-8-47
     Nederland in Australië

 

37)  Verschroeide aarde      De Beiaard                  16-8-47
     op Java

 

38)  Indonesië contra Djocja    Ons Vrije                7-2-48
                                Nederland

 

39)  Boekbesprekeing van         Limburgs      J. Ros   18-12-79
     Pierre Heijboer's boek:      Dagblad
     'De politionele acties.
     De strijd om Indonesië '45/'49

 

40)  Indonesische guerilla-                              4-2-83
     strijder zoekt drie
     Nederlandse soldaten

 

41)  Nederlandse KNIL                                    maa.'83
     soldaten ontmoeten vijand

 

42)  Doodsvijanden in        Trouw                       2-3-83
     rijstveld zijn nu vrienden

 

43)  Reünie van KNIL-soldaten    Telegraaf               4-3-83
     en guerilla-leider

 

44)  De strijd over de    Vrij Nederland   T. Pollmann   23-2-80
     'Politionele Acties'
     loopt weer op.

 

45)  Politionele acties      Volkskrant    P.J. Koets    9-2-80
     tussen oorlog en vrede

 

46)  Pierre Heijboer         Zutphens      D. Scheepstra 25-10-79
     concludeert: 'Nederland Dagblad/
     stond op drempel van    Deventers
     een Vietnam'            Dagblad47)  Zuiveringsacties        Katholieke                  9-10-47
                            Illustratie

 

48)  De Politionele Actie.   Katholieke                  14-8-47
     Nieuw bewijs van        Illustratie
     Nederlands vredelievendheid

 

49)  Decor van Oost-Java     Ons Vrije     G. Wijnand    19-10-46
                            Nederland

 

50)  In en om Soerabaja      Ons Vrije     G. Wijnand    5-10-46
                            Nederland

 

51)  De bezetting van Malang. De Week   D. Koekebakker   23-8-47
     Verschroeide aarde.

 

52)  Verbinding tussen       Katholieke                  14-8-47
     Amsterdam en Batavia    Illustratie

 

53)  Rust en veiligheid door Katholieke                  14-8-47
     onze jongens hersteld   Illustratie

 

54)  De Indische Republiek   Het Kompas    A. Schuurman  19-7-47
     zwaaide naar links