header

Bas map 06

1)         Demonstratie voor het        Moesson        Si Anoe                      15-02-'81

            Franse consulaat te
            Batavia op 22-06-'40          

2)         Geschiedschrijving over      Stabelan         W.F. Fischer               22-10-'80
            N-I 1939-1940

3)         Nederland in Oorlogstijd,    RIOD (nu NIOD)                                7-12-'46
            Oorlogsverklaring aan Japan
            door Ned., USA, Engeland

4)         Twee geallieerde geweren   History           Purnell*                     66e week*
            en informatie                                    of 2nd
                                                                       World War

5)         Drie Japanse wapens           idem               Purnell*                     34e week*

6)         Een Japans geweer               idem               Purnell*                     66e week*

7)         Drie Amerikaanse                 idem               Purnell*                     34e week*
            vliegtuigen

8)         The Netherlands as a                       De Militaire  H.L. Zwitser       mei '82
            colonial power and the USA           Spectator
            – Positie van Ned'se Republiek (1670-1945)
            – Nederlands-Amerikaanse betrekkingen (1776-1942)
            – Japanse dreiging en Amerikaans/Nederlandse oorlog met Japan
            – Dekolonisatie, einde van het Nederlandse Rijk

9)         Spitfire acties in                    Stabelan         Soebat                        15-1-'75
            Salatiga (1940)                                            

10)      (Hetzelfde artikel)                 Stabelan         Soebat                        31-8-'78

11)      Mensen en toestanden in    Stabelan         J.J. Nortier                    22-10-'81
            het oude KNIL (vanaf 1815)
            – Cijfers, ziektes,
            – Afkomst van soldaten

12)      Wapens van het KNIL bij     Stabelan         J.J. Nortier                    20-4-'82
            het uitbreken van WOII

13)      Artillerie van het KNIL          Stabelan         F.L. Kroesen                15-2-'82
            in de verdediging van N-I

14)      Aanvulling op bovenstaande          Stabelan         F.L. Kroesen      20-4-'82

15)      Reactie op bovenstaande                Stabelan         Redactioneel     juni '82
            aanvulling                                        

16)      Aanvulling op bovenstaande          Stabelan         Redactioneel     aug. '82
            reactie

17)      Memoires aan Java              Parool Ben Dali                                 31-12-'82


18)      Officieropleiding in              Ons Leger      H.J. Wolf                     sept. '78
            oorlogstijd

19)      Officiersopleiding te             Moesson        Els                             15-01-'80
            Bandoeng

20)      Vervolg van bovenstaand    Moesson        Els                               01-02-'80
            artikel

21)      Hulpkorpsen van het KNIL      Mars et           C. van Ekeris &          nov. '78
            '40-'42                                   Historia          B.C. Cats

22)      Het vrijwillige                        Stabelan         M. Feikema                31-8-'82
            oefencorps. Te Batavia,
            '40-'41

23)      Radio-opleidingsschool           Moesson        B. Simon                    15-5-'80
            voor KNIL-luchtvaart ('46-?)    IN PETJOH

24)      Vervolg van bovenstaand    Moesson        B. Simon                    15-6-'80
            artikel                   Namen Indische jongens!!        

25)      Voorgeschiedenis van de    Stabelan                                            15-2-'82
            oorlog in de Pacific              (overgenomen uit
            – Betrekkingen met Japan   de Legerkoerier                                12-12-'81
              in de 19e eeuw
            – Opkomst van Japan en haar expansionisme
            – De oorlog in de Pacific

26)      “Het voorspel” (van de         Brandende     J. Fabricius        1949
            Japanse aanval op N-I)         aarde (fragment uit roman)

27)      Verslag met winst-                                       N.H.M.                       6-12-'47
            verliesrekening voor
            '40, '41, '46

28)      Indië voelde de                                 Trouw             J.G.A. Thijs     5-12-'81
            aanval aankomen

29)      KNIL in de knel                                                         E.R. Winter       

30)      Oorlog in N-I                         AVRO             

31)      Oedjoengvrouwen waren               Elsevier          M.H. Székely-            28-2-'53
            paraat. “Ter herinnering                                          Lulofs
            aan zij die vielen in de
            strijd tussen goed en kwaad.”

32)      Oud-KNIL'er moet nog 10               Nieuws van                                       25-5-'83
            jaar wachten op pensioen               de Dag

33)      Verboden liefde op                          Stadsblad                                            5-3-'80
            Java bracht verbanning                   Over Fighting Mieck

34)      45.000L Nederlands                        Telegraaf                                           14-11-'81
            mosterdgas onschadelijk
            gemaakt te Batujajar

35)      Mosterdgas onschadelijk                Nieuws van de Dag                          13-11-'81
            gemaakt

36)      Nederland sloeg                               Parool                                                13-11'81
            mosterdgas op in Indië

37)      Nederlands gifgas lag                      Volkskrant                                         14-11-'81
            jaren in Indië

38)      Nederland maakte                            Gooi- en Eemlander                         13-11-'81
            gifgas in Indië

39)      Nederland fabriceerde                    Tubantia                                            13-11-'81
            mosterdgas in Indië

40)      Nederland maakte                            Trouw                                                13-11-'81
            gifgas in Indië

41)      Mosterdgas was voor                      Trouw                                                14-11-'81
            Japanners bedoeld

42)      Giftig gas werd                                 Hengelo's Dagblad                           13-11-'81
            nooit gebruikt

43)      Mosterdgas gemaakt in N-I NRC                                                               13-11-'81

44)      Nederland maakte                            Dagblad voor Noord-Limburg        13-11-'81
            mosterdgas in N-I

45)      TNO geeft opening van zaken over mosterdgas

46)      Nederland fabriceerde                    Alg. Dagblad                                      13-11-'81
            mosterdgas in Indië

47)      Nederland maakte                            Amersfoortse Courant/                   13-11-'81
            mosterdgas in Indië                         Veluws Dagblad

48)      Ingezonden mededeling                             C. Groen                                18-11-'81
            ten aanzien van mosterdgas

49)      Mosterdgas vernietigd                    Alg. Dagblad                                       7-4-'82

50)      Nederland produceerde                  Limburgs Dagblad                            13-11-'81
            oorlogsgas

51)      Nederland maakte                            Typhoon                                            13-11-'81
            mosterdgas

52)      Nederland maakte                            Haarlems Dagblad                           13-11-'81
            mosterdgas

53)      Nederland maakte                            Nieuwe Noord-Hollandse Krant     3-11-'81
            mosterdgas

54)      Nederland maakte                            Nieuwe Krant (Arnhem)                   14-11-'81
            oorlogsgas


55)      Nederland produceerde                  Limburgs Dagblad                            13-11-'81
            mosterdgas

56)      Nederland maakte gifgas                Brabants Daglad                               13-11-'81

57)      Nederland maakte                           Amersfoortse Courant                     13-11-'81
            mosterdgas

58)      Bunker mosterdgas                         NRC                                                20-11-'81
            ontruimd

59)      Nederland fabriceerde                     Graafschapbode                             13-11-'81
            mosterdgas

60)      Nederland maakte                           Gelderlander                                   14-11-'81
            oorlogsgas

61)      Nederland produceerde                  Alkmaarsche Courant                      13-11-'81
            mosterdgas

62)      Nederland maakte gifgas    Haagsche Courant                                       13-11-'81

63)      Dood in 10 minuten            Nieuwsblad van het Zuiden                        13-11-'81

64)      Gifgas geheim gehouden. Colijn bouwde fabriek voor mosterdgas.

65)      Nederland produceerde         Provinciale Zeeuwse courant                  13-11-'81
            mosterdgas

66)      Staatsgeheim na 40 jaar      Het Vrije Volk                                            13-11-'81
            openbaar

67)      KNIL had mosterdgas                      De Waarheid                                   13-11-'81

68)      Het graf van een                               Tong-Tong                                      30-7-'59
            Luitenant-Generaal

69)      De luchtoorlog bij- en          Stabelan         C.R. Patist      5-10-'84
            boven Indië. Tot maart '43

70)      Het KNIL tegen Japan.                     
            Kort overzicht van de strijd.
            Hoofdstuk 1. Toestand bij het
            uitbreken van de oorlog*

71)      Nippon grijpt Indië                           Bericht van de                                   aug. '71 
            (een voorpagina)                              Tweede Wereldoorlog**

72)      Aanval op Tarakan               Het Ochtendblad                                          12-1-'42
            en Minahassa

73)      De eerste Japanse                                                    C. van den
            landingen. Van Tarakan                                          Hoogenband
            tot Timor

74)      Het KNIL tegen Japan.                                                                                 1945
            Hoofdstuk 2. KNIL tegen Japan.
            – Mobilisatie en val van Japan

75)      De oorlog in het                               Militaire Spectator                            maart '42
            Verre Oosten (november '41-)
            – Filipijnen, N-I, Australië

76)      De oorlog in het                   Militaire Spectator                                        mei '42
            Verre Oosten
            – Singapore, Sumatra, Bali

77)      Nippon grijpt Indië               Bericht van    R. de                                       aug. '71
            – “Op naar Tokyo.                de Tweede                 Bruin
            Militaire en civiele                Wereldoorlog**
            maatregelen”.
            + Bijdrage van J.C. Hand. “De wilde vlucht” (1-3-'42)
* Purnell's wekelijks tijdschrift History of the 2nd World War is een 96-delige wekelijkse uitgave geweest. Deze verscheen voor het eerst in 1966, maar werd in de jaren '70 heruitgegeven. In de knipselmap staan enkel knipsels uit de 34e en de 66e week. Wanneer ik ervan uit kan gaan dat Purnell zijn tijdschrift in de eerste week van 1966 uitgaf, betekent dit dat deze tijdschriften in augustus '66 en april '67 voor het eerst zijn gepubliceerd.

** Bericht van de Tweede Wereldoorlog is een wekelijks tijdschrift dat door A.H. Paape werd gepubliceerd in 100 delen in de periode 1970-1971 welke ook in Bas Map 5 werd gebruikt. Nu wordt me echter duidelijk dat hij ook artikelen liet schrijven door andere journalisten als R. de Bruin.