header

Bas map 08

1)   Eerherstel voor Soekarno    Telegraaf               10-11-86


2)   Soekarno na 20 jaar         Volkskrant              10-11-86
     erkend als nationale held

3)   Soekarno nationale held      Alg. Dagblad           10-11-86
     van Indonesië

4)   Suharto roept Soekarno            Trouw             10-11-86
     uit tot nationale held

5)   Hackie Hildering overleden       Vandaar             19-8-86

6)   Biografie over              Nieuws van  H. van Zee   27-2-85
     Mountbatten schokt de       de Dag
     Britten

7)   Onthullende biografie                                20-4-85
     over markante
     persoonlijkheid (Mountbatten)

8)   Mountbatten was een         Nieuws van  P. Boekhoudt
     staatsman                   de Dag*

9)   Lord Flair’s manoeuvres   Volkskrant J. Bank        17-8-85
     (over Lord Mountbatten)

10)  Luchtvaarthistorie        Nieuws van   P. Boekhoudt 06-9-86
     van Indië                 de Dag

11) Strijd in Indië eiste tol

12)  Enorm succes voor KNILM

13)  Verkeerde bom op muitend schip in '33

14)  Drietal vliegers in de fout
     (n.a.v. het boek 40 jaar
     luchtvaart in
Indië van
     G. Casius & T. Postma) 

15)  Herinneringen aan  Vrij Nederland     T. Pollmann   19-10-85
     Japanse vrouwenkampen

16)  Ups & down van de            NRC                     24-9-85
     Dollar (1944-1985) Bretton Woods

17)  Nooit geheelde wonden        NRC  P. Schumacher      1-10-85
     storen relatie tussen
     Nederland en Indië

18)  over de Nederlands          Leidsch  G. van Putten   23-3-85
     Oorlogsgravenstichting      Dagblad


19)  Oorlogsgravenstichting      ProvinciaalG. van Putten  6-4-85
     onderhoudt 75.000 graven    Zeeuwse Courant

20)  Expansiedrift, niet         NRC      L.G.M. Jaquet    5-8-85
     anti-kolonialisme
     dreef Japan

21)  Ingezonden brieven over NRC      7 brieven-           10-8-85
     Japan en reacties op             schrijvers
     bovenstaand artikel

22)  Tokio-tribunaal was         Utrechts    Schrama       27-6-85
     een schijnproces            Nieuwsblad

23)  De bevrijding van de        Katholiek                 20-8-85
     Indische jeugd              Nieuwsblad
     (interview
     met ooggetuigen)

24)  Postzegels uit              Trouw    J.J.M. Kiggen   17-8-85
     bezet Indië

25)  Het ANP berichtte niet  Trouw    J. van Kessel       17-8-85
     over Indonesische
     onafhankelijkheid in '45

26)  over Soewarsik                   Trouw.              13-6-85
     Djojopoespito                    G.Termorshuizen
     (democratisch nationaliste)

27)  Het verlies van Indië        TrouwR. Schouten        17-8-85
     in de literatuur

28)  Een vergeten oorlog? Ik   Lelystads                     '85
     zou willen dat ik het     Dagblad
     kon vergeten!

29)  KNIL voerde guerrilla            A. Schreuder           '85 
     tegen Japan in
     Nieuw-Guinea

30)  PvdA liet zich in            NRC      R. Gase       21-12-85
     Indonesië-beleid paaien
     door premierschap Drees

31)  Tijdelijke krijgsraden  GelderlanderA. Ruitenbeek   10-8-85
     executeerden 226        de Nieuwe Krant
     Japanners. Mr. L.F. de Groot

32)  De Goelag van 'Ons Indië'   NRC  M.C. Wolters &     08-11-86
     (Boven-Digoel)              J.C.A. Schokkenbroek

33)  Strafkampen langs de evenaar          L.A. Peeperkorn

34)  Laatste       Waarheid      J. Morriën              04-1-86
     oud-Digoelgevangene
     overleden


35)  Verloren portret:       Trouw    G. van Hemert      17-8-85
     Petrus Willekens

36)  Herinneringen aan       Trouw    P. Römer           17-8-85
     vroeger: alleen de
     glimlach blijft over

37)  Herinnering aan de      Trouw                        17-8-85
     politionele acties door     K. van Weringh
     een PvdA'er

38)  Japanners op Java       Parool                       27-10-45
     geven zich over

39)  Een dag in het OostenVrij Nederland  B.W. Schaper    8-8-45

40)  Een vrede met tanden Vrij Nederland  J.H.W. Verzijl 18-8-45

41)  Brief aan een onbekende      NRC  F. Lanzing         16-8-85
     Permuda

42)  Het Japanse excuus           NRC      I. Buruma     16-8-85

43)  Japans krijgsgevangen-       NRC      J. Rookmaaker 16-8-85
     kamp: bevel is bevel

44)  Het verschrikkelijke Waarheid    J. Morriën         08-8-85
     lot van de Romusha’s.

     Boek Suparna Sastra Diredja

45)  over Romuska-doodgravers

46)  Archief over (Fokke van Dijk)         Alg. Dagblad  21-8-85
     Jappenkamp als therapie

47)  Japan als slachtoffer?       Parool                 12-8-85
                                 BJF  Steinmetz

48)  Koloniale illusie:           NRC      Mochtar Lubis 16-8-85
     Japanse bezetting van      
     N-I door Indonesische
     ogen