header

Bas map 15

Timor 1942

1)   Hoe een paar honderd         Katholieke    K.   20-5-48
     Nederlanders 30.000          Illustratie
     Jappen in bedwang hielden  

2)   De verovering van Oost- Moesson       M.J.M.   15-4-80
     Timor vóór de Japanse                 van
     bezetting                             Kupperveld

3)   Klein oorlogsdrama      De Kareoler             maa.'76
     op Timor

4)   Actie op Timor          De Militaire            dec.'48
     (dec.'41-dec.'42)       Spectator

5)   De guerilla op          Mededelingen v.d.          1978
     Timor (maart'42-        sectie krijgsge-
     feb.'43)                schiedenis Koninklijke
                            Landmacht

6)   Timor. Dec.'41-dec.'42  Het KNIL in den   
                            strijd tegen Japan

7)   De bezetting van Dilly, Ons Leger J.J. Nortier sep'79
     Portugees Timor                      

8)   Vervolg op bovenstaand  Ons Leger J.J. Nortier okt.'79
     artikel                              

9)   Gull force, sparrow     TheAustralians  Peter    1972*
     force and black force   in nine wars   Firkins

10)  Strijd op Timor tot     Stabelan               14-2-79
     12 dec. 1942           

11)  Guerilla's op Timor    Stabelan/              15-11-77
                            Vrij Nederland**        23-1-43

12)  Guerilla's op Timor     Stabelan Soldaat D.    25-11-78
                                      Tessers

13)  De strijd op Timor      Stabelan               15-11-78

14)  De strijd op Timor,     Stabelan      W.G.     31-8-78
     Rapport van 24-06-42***               Breemouwer

15)  De strijd op Timor      Stabelan G. v.d. Hoek  31-8-80
                                              

16)  De vergeten guerrilla   NRC      M. Hegener    15-4-86
     van het KNIL

17)  Guerilla op Timor  Legerkoerier  J.J. Nortier  jan.'76


18)  De Japanse landing Ons Leger     J. Nortier    jan.'78
     in Nederlands Timor        


19)  Torpedobootjager in     De Spiegel    G. Main\    1949
     de oorlog

20)  De Timorraids van de    Defensiekrant         23-11-82
     torpedobootjager


21)  Timor. Een vergeten     Trouw    Hugo Pos     21-12-82
     hoofdstuk*Naar mijn inzien is dit een hoofdstuk uit een boek, welke volgens mij in 1972 werd gepubliceerd.

**Het origineel komt uit Vrij Nederland   van 23 januari 1943. Stabelan heeft het opnieuw gepubliceerd op 15 november 1977. Het is onbekend wie de auteur is.

***Het rapport is geschreven voor W.G. Breemouwer, het artikel in Stabelan is geschreven in augustus 1978.