header

Bas map 39

1)   Archivarissen die       Volkskrant    J. Bank       6-8-83
     wachten op de dood
     van belangrijke mensen

2)   Proefschrift over                                   19-8-80
     'De Vaderlandse Club'  

3)   Het traumatische einde  NRC           J. van Goor   8-8-81
     van het Nederlandse
     kolonialisme

4)   Promotie op 'De         Haagse        H.J.          29-2-80
     Vaderlandse Club'       Courant       Oolbekkink

5)   Bespreking van de       Jambatan      L. Severin    apr.'81
     promotie op 'De
     Vaderlandse Club'

6)   Soekarno naar           Trouw    J.L. Jongerius     22-6-79
     het binnenhof

7)   Indië gedurende 50 jaar.    Algemeen      W.H. van     
     Na de res de bezinning.     Handelsblad   Helsdingen

8)   De NSB in Indonesië         Vrij Nederland          2-5-70

9)   Wie stond er achter         Groene                  5-12-70
     Mussert? (Tekening)         Amsterdammer

10)  NSB'er als zondebokken  Haagse Post   J. Sluyter    10-11-84

11)  Reactie op bovenstaande Haagse Post   J. v.d. Berg  17-11-84

12)  Reactie op 10)          Haagse Post                  1-12-84

13)  Reactie op 10)          Haagse Post   A. Heilbrunn  15-12-84

14)  Reactie op 10)          Haagse Post   M. van Buytene 26-1-85

15)  Nederland en Indonesië  Politiek en   A. Struik     apr.'39
     verenigd tegen fascisme Cultuur

16)  Zorgwekkende Indische                               ± 1938*
     politiek in de Nederlandse
     Volksvertegenwoordiging

17)  De verdediging van Indië    Algemeen Handelsblad    25-2-39

18)  Onderwijsbelangen in Indië


19)  Vlootwet was een stok   Parool        P. Maessen    12-5-84
     om Colijn mee te slaan

20)  Katholieke kamerleden   Volkskrant    J. Bank       26-5-84
     bezegelden vlootwet    

21)  Geschiedenis van de     Trouw    Ph.M. Bosscher     4-10-84
     Vlootwet is volop actueel

22)  Van Vlootwet            Volkskrant    H. Beunders   17-9-83
     naar Kruisraket

23)  Boekbespreking.         NRC           H. Beunders   26-1-85
     G. Teitler, 'De Strijd
     om de slagkruisers
     1938-1940
'

24)  Reactie op bovenstaande   NRC    Ph.M. Bosscher     9-2-85

25)  Een vlootbasis in                G. Teitler   
     straat Soenda. De
     Zutpheneilanden en Merak.
     De grondslagen van 1892
     en van 1927.

26)  De val van N-I          Alle Hens     G. Jungslager juli'82

27)  De muiterij op De       Vrij Nederland     FP       12-2-83
     Zeven Provinciën  

28)  De muiterij op De       Vara-gids  H.J.A. Hofland   29-1-83
     Zeven Provinciën       

29)  De muiterij op De       NRC      J.C.H. Blom &      15-1-83
     Zeven Provinciën                 H.J.A. Hofland

30)  De muiterij op De       Weet u nog    F. Endt       1955 of
     Zeven Provinciën**      wel? De jaren dertig.       1960

31)  De muiterij op De       Bericht van   J.C.H. Blom   14-3-70
     Zeven Provinciën. Drama de 2e Wereldoorlog
     in straat Soenda.

32)  'De Zeven Provinciën'   Telegraaf                   10-2-33
     overmeesterd.

33)  J.C.H. Blom oneens met       NRC  F.G. de Ruiter    19-5-71
     L. de Jong. “Geen
     communisten bij muiterij
     op De Zeven Provinciën”

34)  De muiterij op De                     J. Pijper    
     Zeven Provinciën
35)  De muiterij op De       Tweekblad                   4-5-76
     Zeven Provinciën (foto) voor Soldaten

36)  De muiterij op De       Trouw         W.F. Stafleu  9-11-78
     Zeven Provinciën

37)  Colijn profiteerde van  Parool   P. van 't Veer     15-8-75
     de muiterij op De
     Zeven Provinciën

38)  De muiterij op De       Nieuws van                  8-10-82
     Zeven Provinciën        de Dag

39)  De muiterij op De       Nieuws van    P.J. Elias    5-10-82
     Zeven Provinciën        de Dag

40)  De muiterij op De       Telegraaf     H. Knoop      12-2-83
     Zeven Provinciën  

41)  De muiterij op De       Helmonds      G. Heunen     5-2-83
     Zeven Provinciën        Dagblad

42)  J.A.A. Beaumont: 'Ik    Arnhemse      L. Verschuur  4-2-83
     zou die bom zelf ook    Courant
     hebben gegooid'.
     Over de muiterij op
     De Zeven Provinciën

43)  De muiterij op De       Dagblad van   R. Brandsma & 4-2-83
     Zeven Provinciën        noord-Limburg J.C.H. Blom

44)  De muiterij op De       De Waarheid   J. Morriën    1-2-83
     Zeven Provinciën

45)  Discriminatie op        De Waarheid***     R. van Vugt  
     de vloot

46)  Herdenking 50 jaar na   De Waarheid                 5-2-83
     de muiterij op De
     Zeven Provinciën

47)  Herdenking 50 jaar na   De Waarheid                 1-2-83
     de muiterij op De
     Zeven Provinciën.
     (Organisatorisch)

48)  Herdenking 50 jaar na   De Waarheid                 2-2-83
     de muiterij op De
     Zeven Provinciën
     (Organisatorisch)


*Met de zorgwekkende politiek wordt die van de NSB bedoeld.

**Onduidelijk is of dit boek, onder redactie van F. Endt, in 1955 of in 1960 voor het eerst werd gedrukt.

***Waarschijnlijk.