header

Bas map 40

1)   Schematisch overzicht  
     van het kamp “Lampersari”
     te Semerang*

2)   Sinterklaas in een      Tong Tong     K. Sevenster  1-12-72
     vrouwenkamp te Java

3)   Reünie Javaans vrouwenkamp                          1982**

4)   Reünie Javaans          Algemeen      C. van        27-3-82
     vrouwenkamp             Dagblad       den Berg

5)   Carry Geysel, een       Privé         H. van der    25-6-83
     echte heldin. De                      Meyden
     dodenmars op Java. (1)

6)   Carry Geysel, een       Privé         H. van der    2-7-83
     echte heldin. De                      Meyden
     dodenmars op Java. (2)

7)   Carry Geysel, een       Privé         H. van der    9-7-83
     echte heldin. De                      Meyden
     dodenmars op Java. (3)

8)   Einde van de oorlog***

9)   Vraag en antwoord over  Trouw                       22-2-82
     een boek van Nevil Shute
    
10)  Gezinshereniging na de                              1982
     oorlog. De helletocht                               ****
     van Carry en Donnie Geysel.

11)  Carry Geysel's dagboek                              ****

12)  Nevil Shute's boek over de Geysels                  ****

13)  Nevil Shute's boek      Trouw                       15-3-82
     over de Geysels

14)  De dodenmars op Sumatra Algemeen      P. van       24-12-76
                            Dagblad       den Broecke

15)  De oorlog in N-I voor   Trefpunt      J. Altona     1985
     mevrouw Duut-Grinwis    Speciaal

16)  De oorlog in N-I voor   Trefpunt      I. Geraeerdts 1985
     Elly Kirscht-Kloprogge  Speciaal

17)  Vrouwenkamp op Java     Je Maintaindrai             5-4-46

18)  Vervolg op 17).         Je Maintaindrai             26-4-46

19)  Japans vrouwenkamp      Fries Dagblad               apr.'45

20)  Haat-liefde voor Japan. Volkskrant    T. Klein      7-7-84
     Het verhaal van
     Henri Hymans.

21)  Japanse soldaat Onoda  
     gepakt in de Filipijnen

22)  Evacuatie op Java       Wereldkroniek               25-5-46

23)  Rooms-katholiek jongens-    Tong Tong     W.M.H.R. 15-8-59
     internaat te Midden-Java                  L.-C.

24)  Van Malino naar Kampili Tong Tong     B. v. R.      15-8-59

25)  Fragmenten uit het      Tong Tong                   15-8-59
     dagboek van 'Trekpop'

26)  Hoofdstuk 22. Fragment  Three Came    Agnes Newton 1947
     uit een boek.           Home          Keith

27)  Het koor in het         Haagse Courant              25-1-85
     vrouwenkamp

28)  Honger in de kampen.    Haagse Courant              25-1-85
     Het verhaal van         ******                      ******
     Sigrid Stronck

29)  Taboes in Jappenkampen  Het Nieuwsblad              3-11-84

30)  Boekbespreking, 'Een    NRC           P. Schumacher 3-11-84
     draad van angst, over
     Japanse vrouwenkampen
     op Java en het leven
     daarna
' van T. Wilton
     van Reede en A. van
     Onderdenwijngaard (red.)

31)  Een draad van angst     Waarheid      J. Morriën    6-11-84

32)  Op zoek naar Japanse                               19-11-84
     roots                  

33)  Op zoek naar mijn moeder  Gelderlander  R. Brandsma 14-1-84

34)  Nederlands-Indische         Trouw                   24-11-84
     meisjes zoeken naar hun
     Japanse vader


35)  Boekbespreking, 'Een    Volkskrant    J. de Jong    16-1-85
     draad van angst, over
     Japanse vrouwenkampen
     op Java en het leven
     daarna
' van T. Wilton
     van Reede en A. van
     Onderdenwijngaard (red.)

36)  Vrouwenkampen           De Dordtenaar              

37)  Een alternatief voor    Parool   D. van Dantzig     23-8-47
     geweld in N-I?


*Los artikel, geen auteur of datum.

**Waarschijnlijk werd dit artikel in maart of april 1982 geschreven.

***Bij dit artikel werd geen krant of datum vermeld.

****Het is waarschijnlijk dat deze artikelen in februari en maart 1982 werden geschreven, toen Nevil Shute's boek 'A town like Alice' werd gepubliceerd. Over dit boek ontstond ophef, omdat Carry Geysels model stond voor deze roman zonder het te weten. Bovendien is het boek van Shute een geromantiseerde versie van de werkelijkheid.

*****Three came home werd voor het eerst in 1947 gepubliceerd.

******Waarschijnlijk