header

Doos 02

Doos 02

 

nr

titel

schrijver

blad

datum

1

Foto slag in de Javazee

Japan vergiftigde Indië’s jeugd

Indië in het voetspoor van den oorlog

 

 

Leonard Huizinga

Ons Vrije Nederland

23-02-1946

2

Indonesië contra Djocja

Foto’s van Indonesië’s Federale Raad

 

Ons Vrije Nederland

07-02-1948  21-02-1948

3

Een dag uit het leven van Jan de Wit

Geestelijk leven te velde

Bataljon op Java

De moeilijke soldatenplicht

Zorg voor onze jongens

Omgang met de bevolking

Het rode kruis in actie

Betjaks beheersen Batavia

Van soldaat tot burger

 

Onze jongens Overzee

Januari 1948

4

Een Jaar Repoeblik Indonesia

Ir. Soekarno

 

Drs. Moh. Hatta

Soetan Sjahrir

Politiek manifest der Indonesische regering

De Repoeblik Indonesia en de zending

De Historische Kans

 

De Repoeblik Indonesia en de Arbeidersklasse

 

Indonesië  en de wereldpolitiek

Malakka en Indonesië

Indonesisch Nationalisme in de strijd voor democratie

De Christen- Indonesiërs

 

Mr. T.Harahap-Soedjanadiwirja

 

 

 

 

Dr J.A. Verdoorn

 

Drs B.W. Schaper, red Vrij Nederland

A.J. Koejemans, hoofdredacteur De Waarheid

Soeripno

Abdulla Mohamed

L.N. Palar

 

F.K.N. Harahap

 

Weekblad Indonesia

17-08-1946

5

Indonesisch tijdschrift

 

Sinar Baroe

San-Gatsoe 2603

6

Indië is Toekomst Werk en Welvaart

G.L. Tichelman, oud bestuursambtenaar

voorlichtingsblad

 

7

Japan en de Tenno

Prof. Dr. C. Gerretson

Ons Vrije Nederland

Augustus 1945

8

De weg der Indonesische nationale Beweging

Herstel en Opbouw

R.M. Soeripno

De Bevrijding

02-06-1945

9

Het staatsburgerschap van de Indische Nederlander

Anti-cumulatie-regeling van de R.I. en Nederland

 

F.A.I. orgaan, 1e jg , nr 7

September 1953

10

De financiële problemen van oorlogs-slachtoffers en achterstallige betalingen van ambtenaren uit Nederlands-Indie

 

F.A.I. orgaan, 3e jg , nr 12

December 1955

11

Protestcomité Jungschlaeger

Het naturalisatievraagstuk van de Nederlandse onderdanen in voormalig Nederlands- Indië

Het Japanse  smartegeld

 

Onze Koers,5e jg

April 1956

12

Het vluchtelingen statuut in de Eerste kamer

 

Onze Koers,5e jg

Mei 1956

13

Verslag van het bezoek van de commissie Koets aan Republikeins gebied

Nieuwe verhoudingen en nieuwe mensen

Naar de economische zelfstandigheid van Indonesië

Het 3e Kabinet Sjahrir

Dr P. J. Koets

 

 

Beb Vuyk

 

Mr Th. A. Fruin

 

Mr G. J. Resink

Kopie van De Brug – Djambatan 1e jg, nr 7

November 1946

14

Kraskoepol of de slaavernij, een tafereel der zeden van Neerlands Indiën

Een avond in de “Komedie Stamboul”

D. van Hogendorp

 

 

S. Kalff

Kopie van “Indië”, geïllustreerd week- blad voor Nederland en Koloniën, 2e jg

Januari 1919

15

Europese kolonisten naar tropisch Nieuw. Guinee

Beschouwingen over kolonisatie van Nieuw-Guinee

Waarom moeten wij naar Nieuw-Guinee

Dr. Feuilletau de Bruyn

 

Dr. W. G. N. van der Steen

 

Bob Schrauwen

Officieel orgaan van de Stichting Transmigratie Nederland-Overzee, nr 1

Januari 1948

16

Europese kolonisten naar tropisch Nieuw. Guinee

Beschouwingen over kolonisatie van Nieuw-Guinee

Waarom moeten wij naar Nieuw-Guinee

Dr. Feuilletau de Bruyn

 

Dr. W. G. N. van der Steen

 

Bob Schrauwen

Officieel orgaan van de Stichting Transmigratie Nederland-Overzee, nr 3

Maart 1948

17

Ontwikkelingsmaatschappij in oprichting

Emigreren en koloniseren

Kolonisatieplannen der Ned.-Ind. Regering

Het Papoea-vraagstuk

 

 

Ir. W. H. van Eek

 

 

Mr. R. A. A. C. Roovers

Officieel orgaan van de Stichting Transmigratie Nederland-Overzee, nr 4

April 1948

18

Nederlandse volksplanting in tropisch Nieuw Guinee

Dr. Ir. P. Honig

Officieel orgaan van de Stichting Transmigratie Nederland-Overzee, nr 5

Mei-juni 1948

19

Afscheid van Generaal Scholten, de Generaal van Noord-Sumatra

 

De Klewang, 5e jg, nr 7

April 1950

20

Perstribune, van rechts tot links over Indië 

 

De Stem van Nederland, 6e jg, nr 32

2 maart 1946

21

Voorlichting en voorlichting, over de prestaties en bedoelingen van Nederland met Nederlands Indië

Het heil van Suriname

 

 

 

J. van de Walle

De Stem van Nederland, 6e jg, nr 40

27 april  1946

22

Indonesië: Over een parlementaire Commissie

 

De Stem van Nederland, 6e jg, nr 43

18 mei 1946

23

Sociale en politieke groei in Indië

Schijn en wezen te Djogja

Dr. Ivo Samkalden

De Stem van Nederland, 6e jg, nr 46

8 juni 1946

 

 

 

 

 

24

Indonesië:  Sjahrir’s moeilijke weg

Een vicieuse cirkel, correspondentie uit Suriname

 

De Stem van Nederland, 6e jg, nr 47

15 juni 1946

25

Indië in de branding

Prof. R.D. Kollewijn

Je maintiendrai,6e jg, nr 14

12 oktober 1945

26

Het lot van het Gemenebest

Een stem van overzee, brief van een Nederlander die jarenlang verbleef in japans krijgsgevangenschap

 

M. G. Warffemius

Je maintiendrai, 6e jg, nr 15

19 oktober 1945

27

Afscheid: het ontslag van den Gouverneur-Generaal, Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborg  Stachhouwer

K. Viethof

Je maintiendrai, 6e jg, nr 16

26 oktober 1945

28

Vraagtekens rond Curaçao

Indonesië in de nieuwe situatie

Mr. N de Brot

T. Moedadalam Yoesoef

Je maintiendrai, 6e jg, nr 17

2 november 1945

29

Kanttekeningen bij Indonesië

K. Viethof

Je maintiendrai, 6e jg, nr 18

9 november 1945

30

Nederland helpt  Indië

Portret van de week, Mountbatten

 

 Je maintiendrai, 6e jg, nr 19

16 november 1945

31

Engeland en Indonesië:

Invloed van publieke opinie op buitenlandse politiek

Kritiek op de verklaring van Dr. van Mook

 

Je maintiendrai, 6e jg, nr 20

23 november 1945

32

Indonesië en wij, de vraag van het gezag.

Brief uit Batavia

Mr. W. Verkade

Een Indonesische Nica-officier

Je maintiendrai, 6e jg, nr 21

30 november 1945

33

Revolutie in middeleeuws tij, brieven uit Batavia

 

Je maintiendrai, 6e jg, nr 22

7 december 1945

34

Brief uit Indië, Nederlandse “ondergrondse”op Java

 

Je maintiendrai, 6e jg, nr 23

14 december 1945

35

Indië’s zelfbeschikking, de katholieken en het Indisch regeringsbeleid

Prof. Mr. F. J. F. M. Duynstee

Je maintiendrai, 6e jg, nr 35

15 maart 1946

36

Landing op Bali, rustige bezetting, zonder dat er een schot gelost werd

André J. Schuwer

Je maintiendrai, 6e jg, nr 36

22 maart 1946