header

Groene map 01

Groene map 01. 

De Indische Post.

De Indische Post, 31-10-1931,10e jg, no. 44

Onze meening, blz. 1. National eigenbelang, blz. 3. Ochtendpraat met Meier Kastelein, Oostman, blz. 3. De 7 dagen vd week, blz. 4. Uit de dagregisters, blz. 6. Klinkklant, blz. 6. Bel. Vraagstukken, Inlandsche lectuur, blz. 7. Het zwaartekrachtsonderzoek van Vening Meinesz, blz. 8. Gevaarlijke mode, blz. 9. Mijn kapper , blz. 9. Ons wereldoverzicht, blz. 14.  Econom. Kroniek, blz. 15.

De Indische Post, 18-08-1934,13e jg, no. 658

Rubber-restrictie-perspectieven, blz. 1.

Indische kroniek v.d. week, blz. 5. Vuurvliegjes, de volksraad, blz. 6. Klanken uit Batavia, Bandoeng, Semarang, Soerabaia, blz. 7. Foto’s Veteranenwedstrijd - Damar Woelan. Foto’s blz. 17.De Ned. Maatsch. ter Exploitatie van Petroleumbronnen, blz. 19. Econom. Journaal, blz. 19.Beursoverzicht, blz. 20. Jaarverslagen en dividenden, blz. 20.

De Indische Post, 10-11-1934, 13e jg, no. 670

Soerabaja’s Uiver-dag, blz.1. De verkoop v d Oost-Chineesche Spoorweg, blz. 6. Klanken uit Batavia, Bandoeng en Dampit-Pasirian, blz. 7.

Rijksverdediging of Imperialisme, blz. 9. Beursoverzicht, blz. 18. Foto’s v vliegfeest te Malang, blz. 19. De uiver in Soerabaia, blz. 21.

De Indische Post, 11-01-1935, 14e jg, no 679

Export en industrialisatie, blz. 1. Wekelijkse Ijdele praet, P. van Doornenburg, blz. 4+5. Indische kroniek van de week, blz. 5. Korte klanken uit Batavia, Bandoeng, Medan, Soerabaja, blz. 7. Recensies Geillustreerde Encyclopedie, Vrouwen naar Jacatra, blz. 9. Ingez. Brieven, blz. 12.  De vrouw en de tropen, blz. 13.  Fotoreportage, blz. 17. Beursoverzicht, blz. 22. Dividenden, vergaderingen , blz. 22.

De Indische Post, 18-01-1935, 14e jg, no. 680

Export en industrialisatie(slot), blz. 1. De beleggingsmarkt in 1935, blz. 2. Wekelijksche Ijdele Praet, P. van Doornenburg, blz. 4+5. Indische kroniek van de week, blz. 5. Korte klanken uit Batavia, Bandoeng, Semarang, Soerabaja, blz.7. Vuurvliegjes, blz. 8. Kunst te Batavia, blz. 10. Foto’s - Aankomst te Soerabaia, blz. 11. De vrouw in de tropen, blz. 13. Economisch journaal, blz. 23. Beursoverzicht, blz. 24.

De Indische Post, 25-01-1935, 14ejg, no. 681

Rawah Lakbok, blz. 1. Wekelijksche Ijdele praet, blz. 4+5. Indische kroniek v.d. week, blz. 5. Korte klanken uit Batavia, Bandoeng, Tegal, Soerabaja, blz. 7. Recensie bk belastingen, blz. 9. Ingez. Brieven, blz. 12.  Beursoverzicht, blz. 20. Dividenten, vergaderingen, blz. 20. Vuurvliegjes, blz. 22. Vertrek uit Soerabaia, blz. 23.  Indische industrie, blz. 28. Toerisme op Java, blz. 28.

De Indische Post, 01-02-1935, 14ejg, no.682

Vreemdelingen in Indie, blz. 1. Wekelijksche Ijdele praet, blz. 4+5. Kroniek v d week,blz. 5.

Korte klanken uit Batavia, Bandoeng, Soerabaja, blz. 5. Maskers, blz. 12. Beurs-overzicht, blz. 22. Fotoreportage, blz. 23.

De Indische Post, 08-02-1935, 14e jg, no. 683

De nood der drukkerijen, blz. 1. Wekelijkse Ijdele praet, blz. 4+5. Kroniek v d week, blz. 5. Ingez. Brieven, blz. 12. Foto blz. 17. Fotoreportage blz. 21. Geld en zaken, blz. 22. Dividenten, vergaderingen, blz. 22. Beurs-overzicht, blz. 23. Vaste lasten, blz. 28.