header

Recenties

Dr. Harry Poeze (KITLV, Leiden) over Peter Schumachers Ogenblikken van Genezing (2011) voor de Nederlandse Bibliotheekdienst:

Eerste druk 1996. Ingrijpend gewijzigde herdruk.
Schumacher (1933) geboren en opgegroeid in Indie, geinterneerd in een Japans kamp (1943-45) en in 1950 gerepatrieerd naar Nederland, waar hij ten slotte redacteur van NRC Handelsblad werd, geeft in dit boek zijn visie op de geschiedenis van de dekolonisatie van Indonesie tegen de achtergrond van zijn Indische jeugd, de traumatische kampervaringen en zijn eigen politieke ontwikkelingsgang. De meeste aandacht is hierbij voor de Indonesische Revolutie (1945-49), die eindigde met de Indonesische onafhankelijkheid, en de nasleep daarvan (Molukse acties, Nieuw-Guineaconflict, integratie Indische Nederlanders).
Het geheel is een levendig, goed geschreven verhaal, vooral door de vermenging van eigen ervaringen en historische feiten en ontwikkelingen, met veel oog voor het saillante detail en nieuwe feiten, gebaseerd op eigen onderzoek. Door de aandacht voor de ‘Indonesische’ kant stijgt het uit boven vele andere persoonlijke verslagen van de nadagen van Indie en geboorte van Indonesie. Met een fotokatern.

Korte titelinformatie: Persoonlijke ervaringen van de NRC-Handelsblad-journalist Schumacher (1933) geven kleur aan zijn verslag van de dekolonisatie van Indonesie en de nasleep daarvan.

Harry Poeze in BIJDRAGEN tot de Taal-, land- en Volkenkunde:

Peter Schumacher (1933) werd geboren en groeide op in Indie en geinterneerd in een Japans kamp (1943-1945). Hij repatrieerde in 1950 naar Nederland, toen nog vol wrok tegen de Indonesische nationalisten. Zijn lange loopbaan als journalist, waarbij zijn correspondentschap in Jakarta in 1971 eindigde toen hij door het Soehartobewind werd uitgewezen, sloot hij af als redacteur van NRC Handelsblad.
Hij gaf in 1996 in Ogenblikken van genezing zijn visie op de geschiedenis van de dekolonisatie van Indonesie tegen de achtergrond van zijn Indische jeugd, de traumatische kampervaringen en zijn eigen politieke ontwikkelingsgang. Onder dezelfde titel, die de lezer wellicht doet denken dat hij met een ‘self-help’-boek van doen heeft, maar voorzien van de ondertitel De gewelddadige dekolonisatie van Indonesie, is een ingrijpend herziene herdruk van dit boek verschenen. Gebleven is de vermenging van eigen ervaringen en historische feiten en ontwikkelingen, met veel oog voor het saillante detail en nieuwe feiten, gebaseerd op eigen onderzoek en interviews met ooggetuigen. Op die manier worden mannen als Christison, Van Mook, Spoor, Westerling en vele anderen voor een deel in nieuw licht gesteld. In de herdruk is er veel aandacht voor de nasleep van de dekolonisatie: de opheffing van het KNIL, de Molukse kwestie, het Nieuw-Guineaconflict en de opvang van de Indische Nederlanders en hun koloniale erfenis, met ‘backpay’ en Het Gebaar als trefwoorden. In aangenaam leesbare vorm verschaft Schumacher zo, met veel aandacht voor de ‘Indonesische’ kant van het conflict, een overzicht van de Indonesische dekolonisatie.

 

Hier recentelijk verschenen recenties over het nieuwe boek Ogenblikken van Genezing van Peter Schumacher:

Recentie in Trouw

Recentie in Checkpoint nr 8

Recentie door Dr. J.J.P. de Jong in Javapost

Recentie in het Reformatorisch Dagblad