header

Alfabetisch op auteur

A

Aartsma, Monica e.a. – De stille kracht van leiderschap.  Een Indisch perspectief. 2009.   (C1) +

Abbenhuis, S. en P. Schilthuizen (D1) – De Molukse Zaak. Het proces tegen de bende van Leerdam. 1997. +

Abend, Hallett (D3) – Pacific charter. [chater 10: What of the Dutch]. 1943. +

Adams, Cindy (opgetekend door) (B4) – Sukarno. Een autobiografie. 1967. +

Adams, Cindy (as told to) (B4) – Sukarno. An autobiography. 1966. +

Adijondro, Dr. George Junus (A3) – Soeharto dari ke Habibie. 1998. +

Aditjondro, George J. (D3) – In the shadow of Mountain Ramelau. The impact of the occupation of East Timor. 1994. +

Adolfs, Gerard P. (A5) – Soerabaia +

Adriaanse, P.M. e.a. --  Nederlanders in Japanse kampen .Tekeningen en voorwerpen in burgerinternerings- en krijgsgevangenenkampen .1975.   (C1)  +

Aeckerlin, Tjaal  -- Tanda mata  1– Indische vertellingen fan toen froeher.  (A2) +

Aeckerling, Tjaal & Schoonenberg, Dick --  Lied van de tokèh. Vertellingen uit voormalig Nederland-Indië. 2004.  (D0) +

Agung Gede Agung, Ide Anak (B4) – ‘Renville’ als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen. 1980. +

Ajidarma, Seno Gumura (B6)  --  Eyewitness. Protest stories from Indonesia. 1995. +

Ali, Teuku Muhammed, Panglima Polem (A5) – Memoires. 1972 +

Alberts,  A.  (A7)  -- Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands-Indië

heette, 1939-1947. 1947.  +

Alberts, A. (A7) – De eilanden \ verhalen. 1952. +

Alberts, A. (A7) – Een kolonie is ook maar een mens. 1989. +

Alberts, A. – in Bzzlletin 106, mei 1983   (C1) +

Alers  Henri J.H. (B4) – Om een rode of groene Merdeka. 10 Jaren binnenlandse politiek Indonesië 1943 – 1952. 1956. +

Alexander, Howard, Chambers, Quintin & Draeger, Don F. --  Pentjak Silat. The Indonesian Fighting Art. 1968.  (B2) +

Algadri, Hamid (B2) – Dutch Policy against Islam and Indonesians of Arab descent in Indonesia. 1994. +

Allan, Jeremy (B6) – Jakarta jive. A story of survival in the city of upheaval. 2001. +

Amersfoort, J.M.M. van (B3) – Immigratie en minderheidsvorming. Een analyse van de Nederlandse situatie 1945-1973. 1974. +

Anderson, Benedict R. O’G. (C1) – Some aspects of Indonesian politics under the Japanese occupation 1944-1945. 1961.  +

Anderson, Benedict R. O’G. (B4) – Java in a time of revolution. Occupation and resistance 1944-1946. 1972. +

Anderson, Benedict R. O’G (A5) – Mythology and the tolerance of the Javanese. 1996. +

Andriesse, Peter (A7) – Koude sambal. Indisch jeugdsentiment. 1978. +

Anwar, H. Rosihan -- Sutan Sjahrir. True democrat, fighter for humanity, 1909-1966. 2010.  (C2) +

Aditjondro, George Junus – Dari Soeharto ke Habibie. 1998.  (B3)

+

Antlöv, H. en S. Cederroth (ed.) (A6) – Leadership on Java. Gentle hints, authoritarian rule. 1994. +

Antlöv, Hans en Stein Tonnesson (ed (A??) – Imperial Policy and Southeat Asian Nationalism 1930-1957.  [waaronder  William Frederick: The man who knew

too much: Ch.O. Van der Plas and the future of Indonesia, 1927-1950. 1995 +

Atmowiloto, Arswendo (A5) – Indonesia from the air. 1987. +

Avé, Jan B. en Victor T. King (D3) – Borneo. Oerwoud in ondergang. Culturen op drift. 1986. +

Aveling, Harry (edited and translated) (B6) – From Surabaya to Armageddon. 1976. +

Aveling, Harry (C1) – Ik wil nog duizend jaren leven. Negen moderne Indonesische dichters .1979.  +

 

B

 

Baal, J. van (A1) – Ontglipt verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbij ging. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog.

1985. +

Baars, A. en H. Sneevliet (A1) – Het proces Sneevliet 1917. 1991. +

Baay, Reggie & Zonneveld, Peter van – Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys.         (A7) +

Baker, Catharine (D2) – The innocent Artists. Student Art from Papua New Guinea. 1980. +

Bakker,  H. Th. (E3) – De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-maatschappij en haar personeel

gedurende de Wereldoorlog 1939-1945. 1950. +

Bakker, Margot (A5) – Indonesische sprookjes. 1979. +

Ballard, J.G. (A2) – Empire of the sun. 1984. +

Ballintijn, G. (A3) – Rumphius. De blinde ziener van Ambon. 1944. +

Bals, K. en M. Gerritsen (C5) – De Indonesië weigeraars. 1993 ( 3e druk). +

Ban Kah Choon & Yap Hong Kuan –Rehearsal for war. The underground war against the Japanese. 2002. (C5) +

Baneke, Peer – Nederland en de Indonesische gevangenen. Een studie naar de effectiviteit van Nederlandse bemoeienis met mensenrechten. 1983. (B2) +

Bank, Jan (B4) – Katholieken en de Indonesische revolutie. 1984. +

Bank, Jan  [inleiding](C2) – De Excessennota. 1995.

Barbedo de Magelhães, A. (D2) – The East Timor issue and the symposia of Oporto University. 1995. +

Barbedo de Magalhães, A. (D3) – East-Timor. Indonesian occupation and genocide. 1992. +

Barbedo de Magelhães, A. (E2) – East Timor: Land of Hope. 1990. +

Barker, Ralph (D1) – Niet hier maar op een andere plaats. De gijzelingen van Wijster, Amsterdam, de Punt en Bovensmilde.  1981  [Oorspr. Titel;: ‘Not

here, but in another place, a true story of captors and hostages’. 1980.] +

Bartels, Dieter (D1) – Moluccans in exile. A struggle for ethnic survival.  Socialization, identity formation, and emancipation among an East-Indonesian

minority in the Netherlands. 1989. +

Baschwitz, K. – Het gerepatrieerdenvraagstuk in Nederlandse pers. 1956.  (C1)+

Bastiaans, J. (e.a.)  (D1)-- Rapport psychologisch onderzoek naar de gevolgen van gijzelingen in Nederland (1974-1977). 1979. +

 Bastiaans, J. (e.a.) (D1) – Mensen bij gijzelingen. 1981. +

Bastiaans, W.Ch.J. (B2) – Indonesia Merdeka. Een selectie van eerder verschenen publicaties over het Indonesië van Soekarno. 1969 +

Baudet, H & M. Fennema (e.a). (B2) – Het Nederlands belang bij Indië. Analyse van de politieke en economische gevolgen van de dekolonisatie van

Indonesië. Hoe stelden overheid en bedrijfsleven zich op en wat was hun onderlinge relatie? 1983. (B2) +

Bayan, Inten  (Adeboi, René ( A1) – De legende van Njai Loro Kidoel; volgens de Soedanese overlevering in dichtvorm naverteld. 19??. +

Beek, Aart van (B5) – Hart van Java. [verhalen en gedichten].1999. +

B eekhuis, Henk (D0) – Republikeinse kampen in Nederlandse-Indië. Java. 2.7 Residentie Soerakarta. 1999. +

Beekman E.M. (B6)  -- Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur  uit Nederlandsch – Indië, 1600-1950.  1998. +

Beekman E.H. red. (E2) – The Poison Tree. Selected writings of Rumphius on the natural history of the Indies. 1981. +

Beerling, Dane (A7) – Mira en andere verhalen. 1996.  +

Beets, Nic. (A4) – Niet meer aan denken; Burma-Thailand 1943. T\twee verhalen. 1980. +

Beets, Nic. (B1) – De levenden. Een geschiedenis uit het Pacific-oorlogsjaar 1942. 1989. +

Beets, N. (B2) – De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. 1981. +

Bel, Ies van (A6) – De ring van Takoe’ang. 1974. +

Bell, Frank (E3) – Undercover University. [WO II gevangenkamp Kuching, Serawak). 1990. +

Benda, Harry J. (B4) – The crescent and the rising sun. Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945. 1958 +

Berg, Hetty,  Ardjuna Candotti en Valerie Touw -- Selamat Sjabbat. De onbekende geschiedenis van Joden in Nederlands-Indië. [Themanummer van Misjpoge,

Nummer 4 tgv exposite in Joods Historisch Museum]. 2014. (F2) +

Berg, G.W.H. van den (D2) – Baalen droefheid. Biak-Nederlands Nieuw Guinea Sche(r)tsenderwijs. 1981. +

Berg, Joop van den (B3) – Soebatten, sarongs en sinjo’s. Indische woorden in het Nederlands .1991.+

Berg, Joop van den (samensteller) (B6) – Bersiap. Nederlands-Indonesische verhalen. (16 auteurs). 1992. +

Berg, Joop  van den [samenstelling] (A7) --  Indië-Indonesië in honderd gedichten. 1984. +

Berg, Joop  van den (A7) – Een mors huis. Verhalen over Nieuw Guinea. 1991. +

Berg, Joop van den  (B3) – De keerzijde van de medaille. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs 1945-1950. 1982. +

Berg Pleijel, S. (B3) – De kampong van Mamuriah. Een verhaal over de verwarring op Java na de Japanse invasie. [Vert. uit het  Zweeds : “Eldflagor”.

1976]. 1979. +

Berge, Tom van den --  H.J. van Mook, 1894-1965. Een vrij en gelukkig Indonesië.  2014. (DO] +

Bernet Kempers, A.J. (A4) – Ageless Borobudur. 1976. +

Bernet Kempers, A.J. (A1) – Herstel van eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië. 1978. +

Bernet Kempers, A.J. (A5) – Monumental Bali. Introduction to Balinese archaelogy & guide to the monuments. 1991. +

Bestebreurtje, Gert Jan -- The Dutch East Indies. The Republic of Indonesia, including the Scholarly Library of Prof. Dr. A.  Teeuw.  (catal. 132).  

(Z5) +

Beus,  J.G. de (B4) – Morgen, bij het aanbreken van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog. 1978. +

Beynon, H.C. (D4) – Nederland staat terecht in Indonesië. Achtergronden van de processen tegen de Nederlanders  Jungschläger, Schmidt en anderen in

Djakarta. 195?.  +

Beynon, H.C. (E3) – Verboden voor honden en inlanders. Indonesiërs vertellen over hun leven in de koloniale tijd. 1995. +

Bezemer, T.J. (A5) – Indonesian art and crafts. Pictoral atlas. 19?? +

Bezemer, Prof. I.J. (A7) – Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht. 1943.+

Binnerts, Mr. C. (B2) – Alles is in orde heren…! Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943. [Inleiding door Rudy Kousbroek]. 1988. [1ste druk:

1947] +

Blankenstein, M. van (B5) – Indonesië nu. Nieuwe indrukken. 1953. +

Bloem, N. (A2) – Vaders van betekenis. 1995 (8e dr.) +

Bloembergen, Marieke  (B4) -- Koloniale vertoningen. De verbeelding van Nederlands-Indië op de wereldtentoonstellingen (1880-1931) (proefschrift). 2001.

  +

Blumberger, J. Th. Petrus (B6) – De Communistische beweging in Nederlands-Indië. 1935 (2de herziene druk). +

Blumberger, J.Th. Petrus (B5) – De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-Indië .1939. +

Blumberger, J.Th. Petrus (B5) – De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië’. 1931. +

Boas, J.H. (A6) – Het Indonesische vraagstuk en de Britse pers. Dl. 2 .1946. +

Boeijen, Riny (C4) – Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra. 1996. +

Boeijen, Riny en Louise Peeters (B5) – Rijst gemorst? (Over)leven met bijgeloof. 1998. +

Boekholt, Ralph (A7) – Mendoeng. 1977. +

Boekholt, Ralph (A7) – Schoon ver van U. Cursiefjes. 1988. +

Boef, August Hans en Kees Snoek (B6) – Pramoedya Ananta Toer. Essays en interview. 19??. +

Boer, Jack (C2) – Koninklijke olie in Indië. De prijs van het vloeibaar goud 1939-1853. 1997. +

Boester, A.J.Th.(E4) – Nederlands-Indië contra Japan. Deel I. 1949. [de volgende vier delen zijn door anderen geschreven] +

Boeyen, R. (C4) – Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra 1996. +

Bogarde, Dirk (D4) – Backcloth. [autobiografie] .1987. +

Bogarde, Dirk (D4) – A gentle occupation. 1981. +

Bolhuis, J.J. van (red. en anderen) -- Onderdrukking en verzet. Het Rijk overzee. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië  (slot). West-Indië in de

oorlog. Het koninklijk huis. De Nederlandse Spoorwegen 1940-1945. (1ste artikel begint midden in De Japanse bezetting van NI  – pag.577)  (D1) +

Boomgaard, Peter (E2) – Children of the Colonial State. Population growth and economic development in Java, 1795-1880.  1987. [proefschrift] +

Boomsma, Graa (A7) – De idioot van de geschiedenis. 1986. +

Boomsma, G. (C4) – De laatste typhoon.  Ter nagedachtenis aan mijn vader, (1925-1977). 1992  (1ste druk)  en ook de 3de druk uit 2012. +

Boomsma, G. (D0) – Westerling. Libretto voor een kameropera. 1995. +

Boon, Vivian en Boudie Rijkschroeff (samenstelling) (F2) --

Tjalie Robinson. Journalist, schrijver . en al die dingen meer. 1999. --Vivian Boon en Boudie Rijkschroeff (samenstelling)

Boon, S. en E. van Gelenken (samenst.) (A2) -- Ik wilde eigenlijk niet gaan. De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964. 1993. +

Borja da Costa, F. (D2) – De schreeuw van Maubere. Strijdliederen voor het volk van Oost Timor. 1979. +

Bos, Annie -- Rode Aarde. Een verhaal van de vergeten oorlog op Java. 2001. (Z5) +

Bosch, F. van den (A7) – Het regenhuis en andere verhalen. 1978. +

Boschma,  Hilbrandt (B4) – Blank en bruin. [kinderboek].  . 1925. (derde druk, 1ste druk: 1902) +

Bosdriesz, Jan en Gerard  Soeteman (E3) – Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog – De chaos – De vrijheid. 1985. +

Boshart, Maud (D3) – De muiterij op de Zeven Provinciën. Ingeleid door H.J.A. Hofland. 1978. (1ste druk: 1937) +

Bosma, Ulbe (B5) – Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo. 1997. +

Bosma, Ulbe , Angelie Sens en Gerard Termorshuizen (D0) – Journalistiek in de Tropen. De Indische- en Indonisisch-Nederlandse pers, 1850-1958. 2005. +

Bosscher, Doeko en Berteke Waaldijk (D1) – Ambon eer & schuld. Politiek en pressie rond de Republiek Zuid Molukken. 1985. +

Bosscher, Ph.M. (B4) – De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.   Deel 2. 1986. +

Bouma, Hans (A7) – Gordel van Smaragd. Indonesië poëtisch. 1989. +

Bouman, B. (C1) – Van driekleur tot rood-wit. De Indonesische officieren uit het KNIL 1900-1950. (jaren ’90) +

Bouman J.C. en C.E.L. Helfrich (e.a.) (D1) – The South Moluccas. Rebellious province or occupied state.1960. +

Bouwman, Cara Ella [samenstelling] (B2) – Een bron die nooit dooft. Stemmen van tegenspraak in proza en poëzie uit Indonesië. 1995. +

Bouwman, R. (A4) – Twee moeders. Kampdagboeken en bersiap. 2000. +

Bowden, Tim (A6) – Changi Photographer. George Aspinall’s record of captivity. 1989. (1ste druk: 1984) +

Bouwer, Jan --  Het vermoorde land. 1988  (Z3) +

Braam Houckgeest, F.A. van (B6) – De expeditie naar de kust van Guinea in het jaar 1869. 1870. [Afrika!!] +

Braasem, Willem A. (B2)    --  PANTUNS. 1950 +

Braddon, Russell (A2) – Gevangen in Singapore [Oorspr. ‘The naked island’].  1963. +

Brakel, H. van (A7) – Maurits [P.A. Daum] (1890) 1982 +

Brakel, Koos  van; Duren, David van & Hout,  Itie van -- Passion for Indonesia art. The George Tillmann (1882-1941) collection at the Tropenmuseum,

1996. (A1) +

Brand, Marieke , Schulte Nordholt, Henk  en Steijlen, Fridus. Indië verteld. Herinneringen, 1930-1959 (met 2 CD’s). 2005.    (Z3) +

Brand, Twan van den – De strafkolonie. Een Nederlands concentratiekamp in Suriname 1942-1946.2006. (C2) +

Brandt, Willem (A3) – Indonesië’s voltooid verleden tijd; Oost-Indische spiegel uit nagelaten papieren van F.J.G. van Emden en G.L. Tichelman. 1965. +

Brandt, Willem (A4) – Zwarte moesson 1947 (1946) [eerder gepubl. als ‘De gele terreur’] +

Brantjes, J.M.J. -- Nieuw Guinea. Wat men er wel en niet van moet verwachten.  1950.   (D2) +

Breman, Jan (inleiding) + verschillende auteurs onder wie JB.  -- Een Ereschuld. Hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis. 1993. (D3) . +

Breman, Jan (B2) – Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra’s Oostkust in het begin van

de twintigste eeuw. 1987. +

Breman, Jan. (inleiding en anderen) (E4) – Kolonialisme, racism en cultuurpolitiek. In De Gids 154ste jrg  no. 5/6. 1991. +

Brendgen, J.H.J. (A4) – Belevenissen van een K.N.I.L.-officier in de periode 1942-1950. 19?? +

Breton de Nijs, E. (A5) – Tempoe Doeloe; fotografische documenten uit het oude Indië .1961. +

Breton de Nijs, E. (A7) – Vergeelde portretten. Uit een Indisch familiealbum. 1955, +

Breuning, H.A. (A1) – Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedenstichting in de tropen anno 1619. 1954. +

Brimelow, Frank (E3) – See Japan and die. The true diaries of a P.O.W. in four prison camps. 1986 +

Bro, Margueritte Harman (B2) – Indonesia: land of challenge. 1955. +

Broek, Joop van den -- Afrekening in Paramaribo. 1981.  (Z5) +

Broek, Joop van den (A2) – Parels voor Nadra  (2de druk). 1955. +

Broek, Joop van den (B1) – Parels voor Nadra. 1980.  +

Broek, Joop van den (C4) --  Parels voor Nadra. 1953. +

Broek, Joop van den (C4)  –  Een bar in Bangkok 1982 [Eerder verschenen onder de titel: ‘Zo gaat dat… in Bangkok]. 1982. +

Brommer, Bea (A5) – Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.  1979. +

Brugman, Pieter -- Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Indië, 1945- 1948. 2000. (D3)+

Bruggeman, L. (B4) – Indisch tuinboek. Met reproducties naar aquarellen van Ojong Soerjadi. 1939. +

Brugmans , I.J. (e.a.) (Z3) – Nederlands-Indië onder Japanse bezetting 1942-1945. 19??. +

Bruijn, Dr. J.V. de (D2) – Het verdwenen volk. 1978. +

Bruin, Rodney de (C1) – Indonesië, de laatste etappe naar de vrijheid, 1942-1945. Proefschr. 1982. +

Bruin,  Rodney de (B5) – Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië 1942-1945.  1982. +

Bruinvels, Marjan en Ferry Koper (samenstelling) -- Zo is het gebeurd. 20 Jaar historische visies op de Tweede Wereldoorlog in ZO-Azië. 2008. (C2) +

Brummelaar, Eve ten – The Other Dutch. The short history of the Dutch-Australians, who spent their youth in the Dutch East Indies. 1995. (D4) +

Brunsveld, Lies (D1) -- Momentopnamen (gedichten). 2006 +

Buchheim, Eveline -- Passie en missie. Huwelijken van Europeanen in Nederlands-Indië en Indonesië 1920-1958  (proefschrift) 2009.  (C2) +

Budiardjo, Carmel (B1) – Surviving Indonesia’s Gulag.  1996. +

Budiardjo, Carmel. en Liem Soei Liong (D2) – West Papua: the obliteration of a people .1988 (3de druk, 1ste druk: 1983) +

Budiardjo, Carmel. en Liem Soei Liong (D2) --  The war against East Timor. 1984. +

Buitenweg, Hein (B1) – Kind in Tempoe Doeloe. 1969. +

Buiter, Hans (C2) – Nederlands-Indië (1830-1949). Een kolonie in ontwikkeling. 1993 +

Burgers, Herman – De garoeda en de ooievaar. Indonesië van kolonie tot nationale staat. 2010. (C3) +

Burki, Charles (C1) – Legernummer 9409. Achter de kawat als Japans krijgsgevangene. 1979. +

Bussemaker, H.Th -- Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946.  2005.    (C4) +

Butow, Robert J.C. (B1) – Tojo and the coming of the war. 1960. +

Buur, Dorothée (E1) – Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. ( [keuze bibliografie]. 1973. +

Byland-Mewe, M.E. -- Huishoudelijke wenken voor gerepatrieerden.  Djangan loepah. Vergeet het niet. Uitgave CCKP. 1962.  (B2) +

Bijkerk, J.C. (C2) – De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië. 1982. +

Bijlmer, Joep (B2) – Ambulante straatberoepen in Surabaya. Een studie naar kleinschalige economische activiteiten.(proefschrift). 1987. +

 

C

 

Caldwell, Malcolm (A3) – Indonesië.1968. [oorspr. titel : Indonesia. +

Captain, Esther, Marieke Hellevoort & Marian van der Klein (B5) – Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië. 2000. +

Captain, Esther – Achter het kawat was Nederland (proefschrift). 2002. (D0) +

Cats, B.C. & Berg, H.N.J. van den . -- Logistiek onder de tropenzon. De ver-zorgende diensten van KNIL en KL in Nederlands-Indië 1946-1950.  2003.  (E3)

+

Chagoll, Lydia  (B6) – Hirohito, keizer van Japan, een vergeten oorlogsmisdadiger? 1988. +

Chagoll, Lydia (B6) – Zes jaren in zes maanden. Herinneringen van een kind dat aan de nazi’s is ontsnapt maar in Japanse kampen is terecht gekomen.

1981. +

Challis, Roland (A5) – Shadow of a revolution. Indonesia and the generals. 2001. +

Chambon, Albert ( A6 ) --  10.000 zeemijl per onderzeeboot met professor Vening Meinesz.  Ca 1939. [foto’s en kaartjes]. +

Chattel, C.J.H. du (A6) – Storm over Java , 1946. +

Chattel, C.J.H. du en P. Joh. Zonruiter (B6) – Boven sawah en oerwoud. 1947. +

Choon/Kuan (C5) – Rehearsel for War. 2002. +

Choon, Ban Kah (B6) -- Absent History. The untold story of SpecialBranch Operations in Singapore 1915 – 1942. 2002. +

Claasen, Rob e.a. --   Indië in Den Haag, portret van een verlofganger. – Haags Gem.

Museum tent. 26/06 – 21/11/1982. (C1) +

Clancy-Smith, Julia & Frances Gouda (ed.)  –Domesticating the empire. Race, gender and family life in French and Dutch colonialism. 1999.   (E1) +

Clayton-James, D. (B1) – South to Bataan, North to Mukden. The prison diary of Brigadier General W.E. Brougher, 1971. +

Coast, John – Recruit to revolution. Adventure and politics in Indonesis. 1951. (C2) +

Coast, John—Dancing out of Bali. [Forword by Sir David Attenborough]. 2004 (1ste druk 1954).  (Z5) +

Cohen Stuart-Franken, M. (B1) – Van Indië tot Indonesië. Voor, in en na het kamp. 1947. +

Colijn, H. (B4) – Koloniale vraagstukken van heden en morgen. 1928. +

Colombijn, F. en J.T. Windblad (ed.)(B6) – Roots of violence in Indonesia. Contemporary violance in historical perspective. 2002 +

Connel,  Brian (E4) --  De terugkeer van de tijger [over kol. Ivan Lyon en zijn geheime tocht van Australië naar Singapore tijdens WO II]. 1960.+

Coppens, Francois (E3) – Houtsnijden en koppensnellen – verdwijnende Dayak-culturen of Borneo [tent. Museon] 2000. +

Cortenbach, A. Paul (A4) – Mickey achter prikkeldraad. 1955 +

Cottaar, Annemarie en Wim Willems (B5) – Indische Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming. 1984. +

Cottaar, Annemarie -- Indisch leven in Nederland. 2006.  (A5) +

Couperus, Louis (A7) – De Stille Kracht. (7e druk) +

Court, Albert de la (tekst) & Cas Oorthuys (foto’s). 1947.  (B4) – Een staat in wording.  +

Creel, George (B1) – War criminals and punishment. [alleen Europa!]. 1944, +

 

Cress, Richard -- Petjoh. Woorden en wetenswaardigheden uit het Indische verleden. 1998. (F4) +

Cribb, Robert (A3) – Gangsters and revolutionaries. The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949. 1991 en 2009. +

Cribb, R. and C. Brown (B2) – Modern Indonesia, a history since 1945. 1995. +

Cristalis, Irena [Irene Slegt]– East Timor. A nation’s bitter dawn. 2009. [second edition, revised & updated]  (D2) +

Croes, H.C. en A. van Dijck (E1) – Eenvoudige cursus voor Maleis in de praktijk. 1946. +

Crouch, H. (A3) – The army and politics in Indonesia. 1988. +

Cuka - Asam, P.C. (B6) – Tussen pruimtabak en sirih, Rindu Abadi .1988. +

 

D

 

Dahlan, Musa – Rampok (Nakamuraschat) , 2012 – (B1)

Dahm,  Bernard (B5) – Soekarno en de strijd om Indonesië’s onafhankelijkheid. 1964. +

Dake, Anthonie C.A. (B5) – In the spirit of the Red Banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking 1959-1965.  1973. +

Daruch,  A. (D1 ) – De nationalistische beweging onder de Indo-Europeanen. 1957. Met een voorwoord van Sutan Sjahrir. [losbladig in blauwe map] +.

Daum, P.A. (A7) – Aboe Bakar. (bezorgt door G. Termorshuizen) .1980. +

Daum, P.A. (B6) –  Batavia – Amsterdam. [ nawoord van Gerard Termorshuizen). 1989. (1ste druk: 1895)

Daum, P.A.  (A7)  -- H. van Brakel, Ing. B.O.W. 1982. +

Daum, P.A. (A7) – Hoe hij Raad van Indië werd. 1978. (1ste druk: 1888) +

Daum P.A. (A7) – Ik ben journalist ex professo. Een keuze uit Daums Indische journalistiek. Samengesteld en ingeleid door Gerard Termorshuizen. 1990. +

Daum, P.A. (A7) – Indische mensen in Holland. 1963. +

Deacon, Richard (B1) – A history of the Japanese secret service. 1982. +

Deane, Shirley (D1) – Ambon . 1981. (Oorspronkelijke titel: Ambon, island of spices. 1979.)  +

Deane, Shirley (D1) – Ambon. Island of spices. 1979. +

Deetman, Huib (samenst.) en Verhoeff, Emmy (illustraties)  (C1) – Uit de zak van de Tjelana Monjet. Vijftig Indische en Indonesische liedjes.  1997. +

Delden, Mary C. van (B5) – Bersiap in Bandoeng. Een onderzoek naar geweld in de periode van 17 augustus 1945 tot 24 maart 1946. 1989. +

Delden, Mary C. van – De republikeins kampen in Nederlands-Indië,  oktober 1945 – mei 1947. Orde in de chaos. (D0) +

Dermoût, Maria (C5) – Nog pas gisteren. 1953 (1ste druk 1951) +

Dermoût, Maria (C5) – De Sirenen. 1963. +

Dermoût, M. (C5) –  Donker van uiterlijk [twee verhalen] +

Deventer, Marinus.L. van (B4) – Geschiedenis der Nederlanders op Java. Deel 2. 1886. +

Dharsono, Gen. H.R. (A6) – Soeharto on trial. General H.R. Dharsono’s plea. +

Dini, Nh (B2) – Djataju. Verhalen uit Indonesië. 1985. +

Dis, Adriaan van (B2) -- Nathan Sid. 1983. +

Dis, Adriaan van (A7) – Indische duinen. 1994. +

Diessen, drs. J.R., van (A4) – Jakarta/Batavia. Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuurhistorische nalatenschap. 1989. +

Djajadiningrat, R.T. – Herinneringen van een vrijheidsstrijdster. 1974. (B3) +

Djajusman (B5) – Bandung lautan api. Suatu episode dari perjuangan kemerdekaan. 1975. +

Djaman, Noor (B6) – Campus drama. 1992. +

Djojopoespito, Soewarsih (B6) – Buiten het gareel. Indonesische roman. [voorwoord door E. du Perron]. 19??. +

Djumini, Tino – Relatives/kerabat. Portraits of contemporary Indonesian families/ portret keluarga Indonesia masa kini. [met een essay door Ayu Utami].

2006. (C2) +

Doel, H.W. van den (C1) – Het rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie, 1996. +

Doeleman, Frans (B5) – De medische geschiedenis van een Infanterie-bataljon der Koninklijke Landmacht gedurende drie jaar actieve dienst op Java 1946-

1950. [proefschrift] 1955. +

Dolk, L. (C1) – Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957) . 1993 +

Dolk, Liesbeth (samenstelling). Verwchillende auteurs.  (F2) – Atjeh. De verbeelding van een koloniale oorlog. +

Dolk, Liesbeth (Z3) -- Vindplaatsen. De Indishe jaren van F. Springer. 2012. +

Dongen, Peter van (C1) – Rampokan Java .1998. (stripboek) +

Donkersloot, H.B. (samenstelling) (E1) – Bibliografie van de Nederlandse buitenlandse politiek Nederland-Indonesië 1942-1980. 1982. +

Doorn, J.J.A. van & Hendrix, W.J. – Het Nederlands-Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld. 1985. (B5) +

Doorn, J.J.A. van en W.J. Hendrix (C5) – Ontsporing van geweld. Over het Nederlands / Indisch / Indonesisch conflict. 1970. +

Doorn, J.A.A. van (C5) – Orde – Opstand – Orde, Notities over Indonesië. 1973. +

Doorn, J.A.A. van (C5) – Indische lessen. Nederland en den koloniale ervaring. 1995. +

Doorn, J.A.A. van -- De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.  1994.    (Z3) +

Douwes Dekker, N.A. – Tanah Air kita. Land en volk van Indonesië. 1951. +

Dower, John W (C1). – Embracing defeat. Japan in the wake of World War II. 1999. +

Drijvers,  Jacobus (C5) – Beschouwing over de Indonesische problemen na een jaar Japanse bezetting. 1946. +

Drissen/Thilly Weissenborn (A5) – Vastgelegd voor later. Indische foto’s van Thilly Weissenborn [1889 – 1964]. 1983. +

Drongelen, Cor van (idée en eindverantwoording) -- Als ik later groot ben wil ik kind worden. Een verhalenbundel. 1990. (A4) +

Drongel, Cor van (verantwoording) – 40 jaar Stichting Pelita. ‘Licht op landgenoten uit de Archipel’. 1985. (B5) +

Droogh, Theo C. (C5) – De koelie wordt toean. 1959. +

Drooglever, red. dr. P.J. (B6) – Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië. 1991. +

Drooglever, Pieter.J. (B5) -- De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek. (proefschrift). 1980. +

Dros, Nico (D2) – Het angstzweet der kolonialen. 2003.+

Drossaard, Willem (A3) – Indonesië, land van ons hart. Ervaringen en gedachten opgedaan tijdens een reis door Indonesië. 1982. +

Droste, Ch.B. (C2) – Till better days. 1945. +

Dullah (e.a.) – Paintings in War and Revolution. 1983.  (C1)  +

Dulm J. van  (e.a). -- Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen in Nederlands Indië, 1942 – 1945.  2000 . (C1) +

Dulm, J.F. van (A6) – Onder de bloedvlag van de ‘O 21’; 1940-1945. 19??. +

Dumas, Rob M. (D3) – ‘Teater Abdulmuluk’ in Zuid-Sumatra (proefschrift). 2000. +

Dumas, Rob M. (A5) –- CORRIE uit de bergstad Soekaboemi in West-Java. Herinneringen van een Nederlands-Indische vrouw. 2010.  +

Dungen, Frans van der, (B2) – De eer van de vlag. Een boek voor de jeugd over de strijd in Indië tijdens de Japanse bezetting, met ills. van Piet Broos.

+

Dunlop, E.E. (E3) – The war diaries of Weary Dunlop. Java and the Burma-Thailand railway 1942-1945. 1986. +

Dusik, Roland (B6) – Bali [reisgids]. 2000. +

Dutilh, M. (A5) – Inventaris van de papieren van Dr. H.J. van Mook. 1975. +

Duzee, Lucien – De Schorpioen. Naar de film van Ben Verbong. 1984  (Z3) +

Dijk, Bertus – Moderne poëzie uit Azië. 1976. (A7) +

Dijk, Fokke N.J.,  Dick .J. Dragt en Jan Stelwagen (A8)  – Dagboek Si Rengo Rengo (met foto’s en tekeningen). 1982. +

Dijk, F.N.J. van (redactie) -- Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 1943 AP III.

Brastagi. 1991.  (A6) +

Dijk, Janneke van en anderen (E4) – Photographs of The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum [KIT Publishers] .2012.

 

E

 

Ebing, Ewald & Jager, Youetta de -- Batavia – Jakarta 1600 – 2000.  A bibliography. 2000.    (D0) +

Echols, John M. (C1) – Preliminary checklist of Indonesian imprints (1945-1949). 1965. +

Eechoud, Jan van (D2) – Vergeten aarde. Nieuw Guinea. 1951. +

Eeden, W. Kr. van (E1) – Beknopte spraakkunst op de Bahasa Indonesia. 1952. +

Eggink, Jan (A6) – De zwerftocht.  Een waar relaas. 1948. +

Eggink, Jan  (C1) – De eerste elf maanden na Pearl Harbour (manusc.). 1990. +

Eijk-van Velzen, Truus van (E3) – Vrouwen op Sumatra. Achter Japans prikkeldraad. 1983. +

Elands, Martin e.a. -- Oost west, thuis best? De opvang vanuit Nederlands-Indië teruggekeerde militairen, 1948-1951.     (Z5) +

Elands, Martin (redactie) – De erfenis van de soevereiniteitsoverdracht. 2000. (B4) +   DUBBEL

Elias, W.H.J. (D4) – Indië onder Japanschen hiel. (tweede druk 1946. 1ste druk: 1946) +

Elias, W.H.J. (B4) – De Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Een ooggetuige-verslag, G.j. +

Ellemers, J.E. en Vaillant, R.E.F. (A6) – Indische Nederlanders en gerepatrieerden. 1985. +

Elswijk, J.P.M. van (A6) – Juliana en Bernhard in Indonesië. Reisverslag van een staatsbezoek . 2e druk.  1971. +

Emerson, Rupert (B1) – The Netherlands Indies and the United States. 1942. +

Engelen, Theo -- De Indische vlieger (jongerenroman). 1999.  (D4) +

Engelenburg, Dick van (C2) – Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945. 1989. +

Engers, J.F. (B1) – Indië in de branding. De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indië van Pearl Harbor tot Hollandia. 1945. +

Epskamp, C.P. e.a. – Scenarium.  Nederlandse reeks voor theaterwetenschappen Dl. 9. Theater op Java, 1985 (A1) +

Erp, Th. Van (A4) -- Voorstellingen van vaartuigen op de reliefs van den Boroboedoer. 1923.  +

Eskelund, Karl (B1) – Met de kous op de kop. +

Esterik, Chris van (D2) – Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie. 1982. +

Esterik, Chris van en Kees van Twist. 1980. (B2) – Daar werd iets groots verricht, of hoe het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor. 

+

Evangelist, Susan – Carlos Bulosan and his poetry. A biography and anthology. 1985.  [Filippijnse dichter] (C2) +

 

F

 

Fabius, J. -- Zwart op Wit. Liquidatie van een Imperium. Een beeld van het na-oorlogse regeringsbeleid in Nederland, ontleend aan de Nieuwsbrief. 1954. 

(B1) +

Fabius, J – Nieuwsbrief.   [weekblad, eerste helft 1958] – J. Fabius.  (A6) +

Fabrès, O. (B1) – Aux Indes Neerlandaises. Caricatures. 1934 +.

Fabricius, Jan (B3) – Dolle Hans. Indo-drama in drie bedrijven. 1947( 12e dr.) +

Fabricius, Jan -- Tòtòk en Indo. Een plantage idylle. [toneelstuk in drie bedrijven. 1915 (A2) +

Fabricius, Johan (C4) -- Nacht over Java. (roman). 1943. +

Fabricius, Johan (C4) – De put achter de kembang sepatoe. 1982. +

Fabricius, Johan. (A2) – Een reis door het nieuwe Indonesië; een bewerkte herdruk van ‘Sentimental Journey’, 1973. +

Fabricius, J. (C4) – Schimmenspel.  1982 (2de druk; 1ste druk 1958). +

Fabricius, Johan. (B3)-- Achter de Molukken. Gordel van smaragd. 1974.+

Fabricius, Johan (B3) – Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olieterreinen in Nederlandsch Indië. 1949.  [Ook verschenen in  Engelse

uitgave: East Indies episode. 1949] +

Fabricius, Johan (B2) – East Indies episode. An account of the demolitions carried out and of some experiences of the staff in the East Indies oil areas

of the Royal Dutch Shell Group during 1941 and 1942. 1949. [Ook versch. In Ned. Titel:  ‘Brandende Aarde’] .1949. +

Fabricius, Johan (C1) – De hoed met de struisveer. Hoe mijn moeder in 1894 als ‘handschoentje’ naar Indië reisde. 1979. +

Fabricius, Johan (C4) – Halfbloed. 1941. +

Fabricius, Johan (C4) – Hoe ik Indië terug vond. 1947. +

Fabricius, Johan  (C4) – Nacht over Java. [roman].  1943. +

Fabricius, Johan (A6) – Een wereld in beroering. Verdere memoires 1936 – 1946.  2e druk. 1960. +

Fabricius, Johan (C4) – De zwaluwen van Klapanoenggal.1979. +

Fasseur, Cees [samenst.] (B3) – Geld en geweten; een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. Deel 1: De

negentiende eeuw. 1980. – Deel 2: Het tijdvak tussen 1900 – 1942. 1980. +

Feith, Jan (B6) – Sport in Indië. 19??. +

Fenema, Joyce van  (A4)  -- Poncke Princen. Een kwestie van kiezen. Zijn levensverhaal. 1995.  +

Fenema, Joyce van (C2) --  Poncke Princen,  Kemerdekaan Memilih. Otobiografi. 1995. +

Ferguson, Margaretha (A7) – Brief aan niemand. Dagboekfragmenten 1948-1984. 1985. +

Ferguson, Margaretha (A7) – Elias in Batavia en Jakarta. 1977. +

Ferguson, Margaretha (C5) – Hollands – Indische verhalen. 1974. +

Feuilletau de Bruyn,  W.K.H. (B2) – Indië’s toekomst. Richtlijnen voor het Nederlandsche politieke, economische en sociale beleid over zee na den

Tweeden Wereldoorlog. 1945. +

Fiedeldij Dop, Jan Maarten en Yvonne Simons (C1) – Al weer iets groots verrich. Hoe Naderland zijn Indië-deserteurs tot de laatste man berechtte. 1983

[doktoraalscriptie, 2e druk]  +

Fischer, H. Th. (D3) – Kinderaantal en kinderleven in Indonesië. 1950. +

Fischer, Louis (A6) – The Story of Indonesia. 1959. +

Fokkema, Redbad L.K. – Ernst Menick. Schilder/painter. 1993. (A5) +

Folkeringa, J. (A4) – Eelt. Kind in een Jappenkamp. 1993. +

Fontein, Jan e.a. (A5) – Het goddelijk gezicht van Indonesië. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700 – 1600.  1990. +

Ford, Jack M. (A6) – ‘Allies in a bind’,  Australia and the Netherlands East Indies in the Second World War.1996. +

Ford van Lennep, M en  W.J. Ford  (red.)  Indoneiërs spreken. 1947.  (B1) +

Forster, Harold (B1) – Flowering lotus. A view of Java in the 1950’s . 1989. +

Grasveld, Fons (red)  (A5) – Land aan de overkant. Tanah Sabrang. Landbouwkolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken.  +

Franks, H. George --  Oerwoudstrijders onder onze driekleur. 1946.  (Z3) +

Frederick, William H. (C2) – Visions and heat. The making of the Indonesian revolution. 1989. +

Frederick, William H & J.H. McGlynn (transl) --  Reflections on rebellion. Stories from the Indonesian upheavels of 1948 and 1955. 1983.  (C1)+

Freed, Leonard (D4) – Indonesiërs in Holland (fotoboek) [Voorwoord en samenstelling Lisa van Beek]. 2009 +

Friedericy, H.J. (A7) – De Raadsman. 1973. +

Friend, Theodore (introd.) and Barbara Clifford Shimer & Guy Hobbs (transl.) -- The Kenpeitai in Java and Sumatra. Selections from the authentic history

of the Kenpeitai by the National Federation of Kenpeitai Veterans’Associations. 1986  (B2) +

Friend, Theodore – Indonesian Destinies . 2003. (F2) +

Frische, Paul (A4) – Indische jaren achter bilik, 1962. +

 

G

 

Gabeler, Madeleine (C5) – Bersama, Samen. Gedichten van Molukse en Indische / Indo dichters in Nederland. 1996. +

Gabeler, Madeleine (tekstbegeleiding) (C5) – Layangan. Gedichten van twaalf Indo-Europese dichters en dichteressen. 1996. +

Gase, Ronald (A6) – Beel in Batavia. Van contact tot conflict. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948. 1986. +

Gase, Ronald (C2) – Misleiding of zelfbedrog. Een analyse van het Nederlandse Nieuw Guinea–beleid aan de hand van gesprekken met betrokken politici en

diplomaten. 1984. +

Geemert, Ko van -- Monument Indië Nederland.  2007      (C1) +

Geertz, Clifford (D3) – The religion of Java. 1976 (1sre druk: 1960) +

Gelman Taylor, J.  --  The social world of Batavia; European and Eurosian in Dutch Asia, 1983. (A4) +

George, Leonore (C5) – Het zelfgedolven graf van Neerlands glorie. 1971. +

George, Margaret (B3) – Australia and the Indonesian revolution. 1980. [veel cartoons] +

Gerbrandy, P.S. (B3) – Indonesia. 1950. +

Gerbrandy, P..S. (B3) – De scheuring van het rijk. Het drama van de Indonesische crisis. 1951. +

Gerritsen, Hans (A6) – De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java, 1948 – 1950.  1987 +

Gerretson, C. (A6) – Indië onder dictatuur. De ondergang van het koninkrijk uit de beginselen verklaard. 1946. +

Gerretson C. (C3) – Geschiedenis der ‘KONINKLIJKE’ (drie delen)- 1939 (I&II) en 1942 (III)   [veel kaarten]. +

Geugten, Tom van der (C1) – Met gemengde gevoelens. Het zelfbeeld van Indische Nederlanders. [doctoraalscriptie] .1989.  +

Geus, P.B.R. de (C2) – De Nieuw-Guinea kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht. 1984.

Gibson, Walter (B2) – De reddingsboot. Het drama van het s.s. Rooseboom.  1984. (Met commentaar van C. van Heekeren) +

Gideonse, Henk (A4) – Het vergeten leger in de jungle; Nederlandse krijgsgevangenen in Birma / Siam. 1989. +

Giebel, C. (A6) – Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 – april 1946). 1976. +

Giebels, L. (A4) – Soekarno, Nederlandsch onderdaan. Een biografie 1901 – 1950. 1999  +

Giebels, L. (A4) – Soekarno, president. Een biografie 1950-1970. 2001 +

Giebels, L.  (F1) – Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977. 1995.+

Gilbert, Will G. (A2) – Muziek uit Oost en West; inleiding tot de inheemsche muziek van Nederlandsch Oost- en West-Indië. 1942. +

Glissenaar, Jan (B6) – Terug naar Java. In het spoor van politionele acties. 1992. +

Glissenaar, Frans (B5) – Het leven van E.F.E. Douwes Dekker.1999. +

Goderbauer, H. (E4) – Herstel van gezag. De Nederlandse bevolkingsgroep op Java en de Indonesische kwestie ,1945-1947.  1982. +

Goedhart, F.J. (C5) – Een revolutie op drift. Indonesisch reisjournaal. 1953. +

Goedkoop, Hans (D2) – De laatste man. Een herinnering. 2012. [over generaal de Langen] +

Goeje, N.J.W. de (D2) --  Geld(t): voor overzee. Institutioneel onderzoek naar overzeese pensioenen en eenmalige uitkeringen aan Indische

oorlogsslachtoffers. [PIVOT-rapport nummer 34]. 1966. +

Goens, R. van (B2) – De schaduwhand. Spook- kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945.  1946. +

Gomes, Paula (A4) – Sudah, laat maar. Met een nawoord van Rob Nieuwenhuys  1984 (1975) +

Goor, J. van (redactie) – The Indonesian Revolution. Conference papers, Utrecht, 17-20 June, 1986. (B3) +

Goossens, G. (D2) -- Nieuw Guinea, de koude oorlog en de Anti-Revolutionaire Partij. 1962. +

Gorkom, Lodewijk van -- Door Europa en de wereld. Een trektocht in buitenlandse dienst. Hoofdstuk 10: Jakarta. 2009 .  (A3) +

Gouda, Frances & Clancy-Smith, Julia -- Domesticating the Empire. Race, Gender, and Family Life in French and Dutch colonialism.  1998  (D1) +

Gouda, Frances with Brocades Zaalberg, Thijs – American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia. US Foreign Policy and Indonesian Nationalism,

1920-1949. 2002.   (Z3) +

Goudoever, W.A. van (C2) – Denpasar bouwt een huis. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstuele redevoeringen ter conferentie van Denpasar, 7

– 24 december 1946. 1947. +

Goudoever, W.A. van (C5) – Malino maakt historie. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter conferentie van Malino 15 –

25 juli 1946. 1946. +

Graaf, H.J. -- De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 1971. (A2) +

Graaf, H.J. – Nederlandsch-Indië in oude ansichten. 1970. (A2) +

Graaf van Limburg Stirum, S.J. -- Varen in oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog. 1948.  (B2) +

Graaff, Bob de & Wiebes, Cees – Villa Maarheeze. De geschiedenis van de inlichtingendienst buitenland. 1998.  (Z5) +

Graaff, Ant. P. de (C5) – De heren worden bedankt. De weg terug.Brieven uit het veld. Met het vergeten leger in Indië, 1949--1950. 1990. +

Graaff, Ant. P. de (B6) – Indië blijft ons bezighouden. 2003. +

Graaff, M.G.H.A. de & A.M. Tempelaars (Z5) -- Algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950.

[inventaris]

Deel I: Algemene inleiding. Openbaar archief van de Algemene Secretarie.  1990.

Deel II: Geheim archief van de Algememe Secretarie en van het cabinet van de Gouverneur-Generaal.

Deel III:Gedeponeerde archieven van departementen, diensten, commissies en funktionarissen.

Deel IV:  Inhoudsopgave, index concordans en bijlagen. +  

Grabsky, Phil (B4) – The lost temple of Java. 1999. [Borobudur] +

Graeff, A.C.D. de [samenstelling en redactie] (D3) – Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan. 1945. +

Grasveld, Fons -- Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouwkolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken. 1988. (A5) +

 

Grasveld, F. en K. Breunissen (E3) – “Ik ben een Javaan uit Suriname” .1990. +

Green, Marshall (B3) – Indonesia Crisis and Transformation 1965-1968. 1990. +

Grift, Cornelis van der (A4) – Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping. 1946. +

Grobben, G. (A7) – De Van Imhoff. 1997. +

Groen, Petra M.H. -- Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950.  1991.   (C3) +

Groen, Peter & Touwen-Bouwsma, Elly (red.)- Nederlands-Indië 1942. Illusie en ontgoocheling. 1992.  (A1) +

Groeneboer, Kees (ed.) (A1) – Studi belanda di Indonesia; Nederlandse studiën in Indonesië; kongres 23-27 november 1987. 1989. +

Groeneboer, K. (A1) – Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. 1993. +

Groenendael, V.M.C. van (A1) -- The Dalang behind the wayang 1985

Groot, Cornets de (A7) – Tropische jaren [roman]. 1986.  +

Groot, L.F. de (E4) -- Berechting Japanse oorlogsmisdadigers in Nederlands-Indië 1946-1949. Temporaire Krijgsraad Batavia. 2 banden. +

Gruiter, V.E. de (B5) – Het Javindo. De verboden taal. 1990. +

Gruythuysen, Michel -- In de tussenruimte. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de erfenis van het Indisch verleden.  (Z5) +

Guinnes, Patrick (A3) – Harmony and hierarchy in a Javanese kampung. 1986. +

Gunawan, Basuki (B3) – Indonesische studenten in Nederland (proefschrift). 1966. +

Gunawan, B. (A6) – Kudetá. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september beweging in Indonesië. 1968. +

 

H

 

Haan, dr. de (landsarchivaris) -- Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van

het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Deel I en II. 1922. (C3).  +

Haan, dr. de (landarchivaris) -- Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van

het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Deel III. Platenalbum. 1923. (C3) +

Haase ,Hella (D3) – Een handvol achtergrond. ‘Parang Sawat’  Autobiografische teksten. 1993. +

Haasse, Hella S. (A7) – Oeroeg. 1966. +

Haasse, Hella – Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java. 1983. (B6) +

Haastert,  W.K.S. van (B3) – De Sarikat Islam. 1916 +

Haberland, Nelleke (A7) – Als de hemel grijs is. 1998. +

Habnit, J.J. -- Mobil Mobil tempo dulu.  1988.      (Z5) +

Hakkert, Ann (E3) – ’n Glimlach van Tenno Heika. 1970. [vrouwenkamp bij Semarang]. +

Haga, B. J. (C1) --  Indonesische en Indische democratie (proefschrift). 1924. +

Hahn, Emily – Indo. (roman). 1964.  (Z5) +

Halatu, Daan en Elly Pessireron (D1) – De pijn van een Molukker. 1981. +

Hamaker Sr., C.M. (E4) --  De raswaan in het interraiaal verkeer. 1931. +

Hamel, J.C. (A4) – Soldatendominee. Ervaringen van een legerpredikant in Japanse krijgsgevangenschap, 1975. +

Hanazaki, Yasuo -- Pers Terjebak. [Institut Studi Arns Informasi] 1998. (A3) +

Hanifah, Abu – Tales of a revolution. A leader of the Indonesian revolution looks back.1972. (B2) +

Hanna, Willard A. – Bung Karno’s Indonesia; rev. ed.; A collection of 25 reports written for the American Universities Field Staff. 1961  (Z3) +

Harris, D.R. ed. (B1) – Prisoners of Progress. A review of the current Indonesian Labour Situation. Uitgave Zudoc. 1995. +

Harrisson, Kenneth (B4) – The brave Japanese. 1966. (Australisch) +

Harskamp, Jaap -- The Indonesian Question. An Annotated Catalogue of Primary Materials Held in the British Library. 2001.  (C3) +

Hartley, M.G. (E3) -- Mijn kamp. Niet door Hitler. Tekeningen en tekst uit het kampleven te Tjimahi-Java. 1947.  +

Hartog, J. – Juwana Morto. Kustbatterij Aruba. 1987.  (Z5) +

Haslach, Robert D. (A7) – Nishi no kaze, hare. Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan. 1985. +

Hatta, Mohmmad (E2) – Indonesië Vrij! Onuitgesproken aan de rechtbank overgelegde rede, ter verdediging van de “Perhimpoenan Indonesia”naar aanleiding

van het process tegen de Indoneische studenten. [voorwoord door Edo Fimmen]. 1928.  [Hatta was toen voorzitter van de PI]. +

Hatta, Mohammad (E4) – The Putera reports. Problems in Indonesian – Japanese wartime cooperation. 1971. +

Hatu-Syauta, Margaretha (D1) -- Ina Maluku dalam sedjara dunia. Molukse moeder in de wereldgeschiedenis. 1990. +

Heekeren, C. van (en 100 anderen) (A3) – Het pannetje van Oliemans; 500 krijgsgevangenen onder de Japanners. Zuid-Atjeh 1944. 1966. +

Heekeren, C. van (A6) – Rode zon boven Borneo. West Borneo 1942 , 1968. +

Heekeren C. van (A6) – Moord en brand. Oost-Boreno 1942. +

Heekeren, C. van (A6) – Helden, hazen en honden. Zuid-Borneo 1942. 1969. +

Heekeren, C. van (A6) – Vlucht voor de dood. 1981. +

Heekeren, C. van (B6) – De ‘Atjeh-Party’ (8 maart tot 3 november 1944) Een Relaas. 1962 (?). +

Heekeren, C. van (A6)  – Batavia seint Berlijn. De geschiedenis van de Indische Duitsers in Nederlandse gevangenschap. 1983 (2de gewijzigde druk). +

Heekeren, C, van (A7) – Uitgerekend (Indische roman). 1983. +

Heesterman, J.C., Abdullah, Taufik e.a. -- India and Indonesia; general perspectives; essays. 1989 [Comperative history of India and Indonesia, Vol. IV.

 (A1) +

Hegener, Michiel -  Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweeede wereldoorlog. 1990  (Z3) +

Heider, Karl G. (C4) – Indonesian cinema. National culture on sccreen. 1991. +

Heijboer, Pierre (C1) – Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude Indië en het nieuwe Indonesië. 1980. +

Heijboer, Pierre (C2) – De politionele acties. De strijd om Indië 1945/1949.  1979. +

Helfferich-Koch, Han (D4) -- Een dal in Ambarawa. Moeders en kinderen in Japanse kampen. 1985 (2de druk; 1ste druk: 1981). +

Helman, Albert en Jos de Roo (E2) – Groot geld tegen klein geld. De voorgeschiedenis van STICUSA .1988. [uitg. t.g.v. de herdenking van de oprichting

van Sticusa, 26 februari 1948] +

Henssen, Emile (D3) – Gerretson en Indië. 1983. +

Heraty Roosena, Toeti. (A1) – Aku ingat… Memperingati 50 Tahun Indonesia Merdeka. 1996. +

Hering, Bob (B3) – Ch.O. van der Plas and the P.N.I. leadership/ An analysis and source book. 1985. +

Hering, Bob (D4) – Soekarno. Architect van een natie/Architect of a nation. 2001. +

Hering, Bob (edit.)  -- Siauw Giok Tjhan remembers: a peranakan-chinese and the quest for indonesian nation-hood. 1982. (B3) +

Hering, Bob – M.H. Thamrin and his quest for Indonesian nationhood 1917-1941. 1996. (A4) +

Hering, Bob (ed) (A5) -- Pramoedya Ananta Toer  70 Tahun -  Essays to honour Pramoedya A.T’s 70th year. 1995. [15 auteurs] +

Hering, Bob (B6) -- Mr. Ir. H.J. Kiewiet de Jonge and the Indonesian Nationalist movement of the 1920’s and early 1930’s. 1992. +

Hertog,  Ary den --  Intermezzo in Batavia (roman). 1946. (C4) +

Heshusius, C.A. (A5) – KNIL; 1830-1950 . Een fotodocumentatie over het dagelijks leven van het koloniale leger in Nederlands-Indië.  1986. +

Heynen, René (e.a.) --  Wind ademt in zijn eentje. Poëzie uit Indonesië, Oost-Timor en Nederland. 1984. (C4) +

Hien, H.A. van -- Wali sanga. De Javaanse geheime leer inclusief de formulieren voor de stille kracht en een overzicht van Javaanse geesten, duivels en

spoken. 1994. (A3). +

Hilfmann, M.M. (D4) – Fukuoka 9. Arts in krijgsgevangenschap. 1985. +

Hillen, Ernest -- Kampjongen. Herinneringen aan Java. .(oorspr.titel: The way of a boy. 1993). 1994.  (A4) +

Hillen, Ernest – The Way of a Boy. A memoir of Java. 1994. (A3) +

Hillen, Ernest (B1) – Small mercies. A boy after war. 1997. +

Hilton, James (A2) – De geschiedenis van Dr. Wassell. 1944.   [Oorspr. titel “The story of Dr. Wassell”] +

Hirata, Andrea  (Z2) – De regenboogbende (roman). 2005 [Ind.] 2012 [NL] +.

Hobma-Glastra, T.Y. (C2) – Bandjir. Een Indonesische kroniek 1935-1950. 1988.+

Hoboken, H. van en H. Liesker -- De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-Indië. [catalogus bij tentoonstelling van 12-24 juni 1995 in de 

Ridderzaal, Den Haag] (B2) +

Hoen, Pieter ‘t (C5) – Terug uit Djokja. 1946. +

Hofdorp, Pim (A7) – Sambals voor Sweelinck. [Haagse mysterie reeks].1962. +

Hofer -- Wij strijden met de teekenstift. Tweede bundel van oorlogsprenten  getekend voor het Bataviaasch Nieuwsblad in de jaren 1940 en 1941.1941. (A5)

+

Höfer, Hans – Indonesia (Insight guides). 1997. (B6) +

Hofland, Henk J.A. (D3) -- Tegels lichten. Ware verhalen over de autoriteiten in het land van de voldongen feiten. 1972. +

Hofstede, N.W. (D4) – De slaven van Roku Ban. 1979. +

Hofwijk, J.W. – De hitte van de dag. 1947.   (Z3) +

Hokke, C. (D2)  -- Nieuw Guinea en de Gouvernementsmarine. [Themanummer van ‘Marineblad’. Orgaan en uitgave van de Vereniging van Marine-officieren.

Ondermeer over Boven-digoel] .November 1950.   +

Hokke, C. (D3) – Opkomst en ondergang van onze Gouvernements Marine. 1950. +

Holleman, Frida – Memories of Indonesia 1937 – 1945. [tekeningen]. (A1) +

Holton, George & Kenneth E. Read -- The human aviary. A pictorial discovery of New Guinea. 1971.(D2) +

Holst Pellekaan, R.E. van, I.C. de Regt en J.F. Bastiaans (D2) – Patrouilleren voor de Papoea’s; de Koninklijke  Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1960-

1962. 1990. +

Holtrop, Froukje en Martijn Kielstra (edited) .  (Canvas International Art, Amsterdam). 2009. -- Awareness. Indonesia Art Today.  Introduced by Lely Oei

and dr. Oei Hong Djien. Artists: Made Wianta, Arahmaiani, Pupuk Daru Purnomo, Nasirun, Jumaldi Alfi, Ay Tjoe Christine, Andy Dewantoro. (F2) +

Hooftman, Hugo – Van Glenn Martins en Mustangs. Alle vliegtuigen die gevlogen hebben bij het K.N.I.L. in de Indische Militaire Luchtvaart. 1967. (B2) +

Hooftman, J.L. en K.G. Houwen (B4) – Nederlandsch – Indië. Aardrijkskundig leesboek, dl. 2 A – Java. 1902. +

Hoogerwerf, E.J. (E3) – Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie. 1990. +

Hoogland- Mentink U.Marleen (E1) – Daar moet ik niet meer aan denken. Daar kan ik nog niet aan denken. Een onderzoek naar de traumatische ervaringen in

de levensloop van oudere Molukkers en naar hun psychische problemen nu.[afstudeeronderzoek sociologie 1990]. +

Hoogte, Albert van der (C3) – Het laatste uur. Een kroniek uit het naoorlogse Indonesië. 1953. +

Hoogte, Albert van der – Huis in de nacht. 1956. (A7) +

Hoorn, Ingrid van en Hanneke Oosterhof (C1) – Sporen van een koloniaal verleden. De komst van Indische Nederlanders in Apeldoorn . 1990. +

Hooykaas - Van Leeuwen Boomkamp, J.H. -- Vrouwenkamp op Java [met tekeningen door Kick Hofer]. 1946. (E3) +

Hornman, Wim – De laatste man. Mariniers in de gordel van smaragd 1942 – 1950.  1992.    (D0) +

Horridge, Adrian (A1) -- Sailing craft of Indonesia, 1986. +

Horst, Liesbeth van der (C2)  -- Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945. 2004. +

Hovinga, Henk (D4) – Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.  1982. +

Hovinga, Henk --  Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om Indië. 2005.  (A5) +

Hovinga, Henk -- The Murder of Ensign Aernout. 2006. (A5) +

Hovinga, Henk – 40 jaar Indonesië [zes radiouitzendingen). 1985. (B3) +

Howard, Keith (ed) – True stories of the Korean comfort Women.1995. (A3) +

Huie, Shirley Fenton -- The Forgotten ones. Women and children under Nippon.1992. –  (D0) +

Hulsbus, Joop -- Verborgen dageraad. Nederlands-Indië en Zuidoost-Azië na de Japanse capitulatie, 1945-1847. 1988. (C5)  +

Hulst, Wiecher (A3) – Grote broer in Jakarta. Indonesische reportages. 1989. +

Hulst, Wiecher (A6) – Een vriend aan het Tobameer. 1995. +

Hüsken, Frans (D3) – Een dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap 1850-1980. [proefschrift]. 1988. +

Huyser, J.G. –Mokko’s. In:  Nederlands-Indië Oud & Nieuw. 16de jaargang no 8, December 1931. (A5) +

Hyma, Albert (A5) – The Dutch in the Far East. A history of the Dutch commercial and colonial Empire.  1942.  +

 

I

 

Idriess, Ion L. (D2) – Goudzoekers. Het romantische verhaal van de goudvelden in Nieuw-Guinea. 1935. [uit het Engels vertaald] +

Ingleson, John (B2) – In search of justice. Workers and unions in colonial Java, 1908 – 1926. 1986. +

Immerzeel, Bert -- Moluks verzet WO II. 1992.   (C2) +

Immerzeel, Bert R, & Esch F, van – Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945.  1993 .    (E3) +

 

J

 

Jacob, M.  (Vredenbrtegt) (A7) – De Opstand (roman). 1986. +

Jacobs, An (D4) – Ontwortelden.  1957. +

Jacobs, G.F.---  Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra [Oorspr. Titel ‘Prelude to the monsoon’]. 1982. (1965). (A6) +

Jacobs, Hans & Roelands, Jan – Indisch ABC. Een documentaire over historie en samenleving van Nederland – Indië – Indonesië. 1970. (A3) +

Jalhaij, Math (C4) – Ajona, een blanke inlandse. 1997. +

Jansen, Gerard (B6) – Vreemde Oosterlingen. 19??. +

Jansen, Mr. dr. L. F.  (A6) – In deze halve gevangenis. Dagboek Batavia / Djakarta 1942-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. 1988. +

Jansen van Galen, John (D2) – Ons laatste oorlogje. Nieuw Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-

natie .1984. +

Jansz, Ernst (C4) – De Overkant. 1985. +

Japin, Arthur (B3) – De zwarte met het witte hart. 1997. +

Jaquet, F.G.P. (bezorger) – Kartini. Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot. 1987.

Jaquet, Dr. L.G.M. (B2) – Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlands-Indië. 1978. +

Jaquet, Dr. L.G.M. (C5) – Minister Stikker en de souvereiniteits-overdracht  aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen. 1982.

+

Jenkins, David (B1) – Suharto and his generals. Indonesian military politics 1975-1983.  1984. +

Jensen, H.W. en G. Platje (B2) – De Marid. De Marine Inlichtingendienst van binnenuit belicht. 1997. +

Joël, H.F. (C1) – Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië. 1952 +

Jong, Joop J.P.  de,  -- Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover de Indonesische revolutie 1945-1947.  (proefschrift) .  1988   (C1) +

Jong, Joop J. P. de,  -- Avondschot. Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatische imperium. 2011  (C3) +

Jong, Dr. L. de (A2) – De bezetting nr. 2  (o.a. Nederlands - Indië bedreigd. De Strijd om Indië). 1965. +

Jong, Dr. L. de (C5) – Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog dl. 11a – 12, zeven delen.

Dl. 11a: Ned. Indië I; eerste helft. 1984

Dl. 11a: Ned. Indië I; tweede helft. 1984

Dl. 11b: Ned. Indië II; eerste helft. 1985

Dl. 11b: Ned. Indië II; tweede helft. 1985

Dl. 11c: Ned. Indië III. 1986

Dl. 12: Epiloog; eerste helft 1988

Dl. 12: Epiloog; tweede helft. 1988

Dl .9 (1ste en 2de helft). 1979. (C5) [gewone editie]  +

Dl. 11a (1ste en 2de helft). 1984.  (C5). [gewone editie] +

Jong, Dr. L. de (E4) – Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog no. 1: Voorspel, no.2: Neutraal +

Jongbloed, Marijcke  (B1) -- Morning comes and also the night. A story of courage and survival in Japanese internment camps of North Sumatra (2010) +

Jonkman,  J.A. (C5) – Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement. Memoires. 1977. +

Johns, W.E. en Kelly, R.A. (A6) -- No surrender. The story of William E Johns, D.S.M. Chief Ordnance Artificer and how he survives after the eventual

sinking of H.M.S. Exeter in the Java Sea in March 1942. 1969. +

Joosten, Harry – Oorlogsdagboek (kampjongen 13 jaar). 1999.  (D4) +

Joseph, Victor en Wim Manuhutu (B2) – Molukkers in beeld. 2011. +

Joustra, Arendo -- Instructions for American Servicemen in Dutch Indonesia during World War II. 1944/2009. (A2) +

Junghuhn, Franz Wilhelm (C4) – De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften. 1966. +

Junghuhn, F.W. (A5) Java’s onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën gekozen en toegelicht door Rob Nieuwenhuys en Frits Jaquet.

1980. +

Jungslager, Gerard (E2) – Recht zo die gaat. De maritime-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-Indië in de jaren

twintig. 1991, [proefschrift]

 

K

Kaam, Ben van (D1) – The South Moluccans.  Background to the train hijackings. [Oorspr. ‘Ambon door de eeuwen’. 1977.]. 1980.  +

Kaam, Ben van (D1) – Ambon door de eeuwen ,1977. +

Kadt,J. de -  (B2) De Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen. 1949. +

Kadt, J. de – De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften. 1991 (A4) +

Kahin, Audry (B2) – Rebellion to Integration .West Sumatra and the Indonesian Polity. 1999. +

Kahin, Audrey (ed.). (C5) – Regional dynamics of the Indonesian revolution. Unity from diversity. 1985. +

Kahin, A.R. en G. Met. Kahin (B1) – Subversion as foreign policy. The secret,  Eisenhower and Dulles debacle in Indonesia.  1995. +

Kahin, George McT. (B3) – Nationalism and revolution  in Indonesia. 1970. (1ste druk 1952). +

Kahin, George McT (C5) – The Asian-African Conference. Bandung, Indonesia, April 1955. 1956 +

Kakehashi, Komiko (B3) – Letters from Iwo Jima. The Japanese eyewitness stories that inspired Clint Eastwood’s film. 2007. +

Kal, Wilhelmina H.--  Precious metals in early South East Asia. Proceedings of the second seminar on Gold Studies. 1999.  –  (Z5) +

Kalmijn, Ida – Gekooid kind. Herinneringen aan het kamp. Onvoltooid verledentijd. 1987. (D4) +

Kamma, F.C. (D2) – Kruis en korwar. Een honderdjarig  vraagstuk op Nieuw Guinea. 1953. +

Kamma, F.C.  (D2)-- De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoerse cultuurgebied. 1955 +

Kampen, Anthony van (D2) – Jungle Pimpernel. Controleur BB. 1951 (7de druk). +

Kampen, Anthony van (D4) – Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts dr. L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea,

Suriname en Nederland. 1977 (1ste druk: 1975). +

Kamsteeg, A. [ fotografie: Marianne en Han Hehuat] (D1) – Ambon nu, Ambon sekarang.  1984. +

Kant, Gert (E4) – Raddraaiers zijn het! Nederlandsch-Indië 1900-1970  Indonesië . 1971. +

Kartini (A1) – Brieven aan mevrouw R.M. Abandanon – Mandri en haar echtgenoot. 1987. +

Kartini, Raden Adjeng (A7) – Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk. 1912. +

Kat, Otto de  (C2) – De Inscheper.  2004. +

Kawilarang A.E. (C5) – Officier in dienst van de Republiek Indonesië. 1993 (3de verbeterde druk). [Uit het Indonesische vertaald. 1988] +

Keith, Frank (C4) -- Wilde Anna. 19??. +

Kenny, Catharine (A3) – Captives; Australian army nurses in Japanese prison camps. 1986. +

Keppy, Herman (A1) – Pendek. Korte verhalen over Indische levens. 2013. +

Keppy, Peter --  Sporen van vernieling. Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië 1940 – 1957. 2006.   (D0) +

Kersten, Albert (A3) – Het dagboek van dr.G.H.C. Hart, London mei 1940 – mei 1941. 1976. +

Keuls, Yvonne – Indische tantes. 1991. (A2) +

Kieskamp, Wilma, Maten, Wilma van der & Nijhuis, Minka --  Indonesië; Archipel op drift .[TROUW dossier NL no. 2] 2000.  (A2) +

Klaauw, Bart van der & Rijnhout, Bart M. -- De militaire luchtvaart in Nederlands-Indië. 1914-1949. 1987. (A5) +   

Kleffens, E.N. van – Zonnewijzer.Korte weergave van een paar niet-politieke voorvallen uit vroeger en later tijd. (kerstgroet). 1970. (B2) +

Kloet, Co de (A2) – The Blue Diamonds. 1961.  +

Klooster, H.A.J. --  Bibliopgraphy of the Indonesian Revolution. 1997. (C3) +

Klooster, H.A.J. – Indonesiërs schrijven hun geschiedenis. De ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in thorie en praktijk, 1900-1980.

1985. (A1) +

Kluis, kol. ds. A.T.W. de – Ik mis hem zo. (A2) +

Kluiters, F.A.C. (C2) – De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Supplement: Crypto- en trafficanalyse Sectie 2 TRIS. 1995. +

Kluvers, Elouise & Ingrid (D4) – Jouw oorlog – mij een zorg. Gesprekken over de oorlog met mensen van na de oorlog. 1979.+

Knol, Meta, Raben, Remco & Zijlmans, Kitty – Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu. 2010.   (C1) +

Knot, Gerard, Henk C. Weltje & Aad Kamsteeg (D1) – Wat moeten ze hier? Zuidmolukkers op weg naar vrijheid.... 1975. +

Koch, D.M.G. (A3) – Batig Slot. Figuren uit het oude Indië. 1960. +

Kock, P.P. de (D2) – De ongelijke strijd in de Vogelkop. 1981. +

Kock, P.P. de (D1) – De onmisbare schakel. 1984. +

Koerts, H.J. (A3) – Eens vrienden, altijd vrienden (‘Sekali sehabat, tetap sahabat’}.  Herontmoeting met Celebes. 1989. +

Koetsier, Henk & Tineke Koetsier-Korvinus –50 jaar ‘Merdeka’. In gesprek met Indonesiërs en Nederlanders. 1995. (B4) +

Koetsier, Paul (D4) – Javaans bloed. Op zoek naar een verloren liefde reist een Nederlandse advocaat af naar het van politieke woelingen vergeven Java.

[thriller]. 2001. +

Kok, Rene, Somers, Erik en Zweers, Louis -- Koloniale Oorlog 1945-1948. Van Indië naar Indonesië. 2009 --    (C2) +

Kokkelink, sergeant M.Ch – Wij vochten in het bos. De guerrillastrijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog. 19??. (E2) +

Koks, J. Th. – De Indo. 1931. (B5) +

Kolff, G.H. van der (D2) – De economie van bruin en blank anders en eender. [verschenen in het Koloniaal Tijdschrift]  juli 1941. +

Kolff, G.H. van der (redactie)  -- Sticusa jaarboek, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954.  (A1) +

Koperberg, H. (C1) – Bittere pillen en scherpe pijlen uit de Japansche interneringskampen te Soengei Sengkol en Si Rengo Rengo, Sumatra 1944-1945. 

[liedjes en verzen]. 19??.  +

Koppen, Niek en IJdir, Bernie (A1) – De slag in de Javazee en Jalan Raya Pos,  in: Het Nederlands Scenario, no. 23, mart 1997 +

Korthuys, Piet – Ga uit uw land (roman), voorafgaand door: De dagen onzer jaren. Een kroniek in foto’s en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld

gebeurde in het jaar 1 Oct. 1953 – 30 sept. 1954. 1954. (B6) +

Körver, P.H.J. – De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in international rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief. (proefschrift)

2004. (D4) +

Kotani, Ken – Japanese Intelligence in World Wat II. 2009 .  (C2) +

Kousbroek, Rudy (C4) – Nederland een bewoond gordijn. 1987. +

Kousbroek, Rudy --  Het Oostindisch kampsyndroom. 1992. (A6) +

Kousbroek, Rudy (B1) – Een passage naar Indië. 1978. +

Kraak, J.H. -- De Repatriëring uit Indonesië. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatriëerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving. 1957.

 (B5) +

Krancher, Jan A. (B6) – The defining years of the Dutch East Indies 1942-1949. 1996. +

Krarup Nielsen, Aage (B3) – In het land van kannibalen en paradijsvogels. [DIGOEL]. 1930. +

Kriek, David W.N. (A5) – Speciale missie no 43 In Bantam (Java). 1985. +

Kristanto, JB – Katalog Film Indonesia 1926 – 1995. 1995. (B2) +

Kroef, J.M. van der (B1) – Indonesia since Sukarno.1971. +

Kroese, A. (B2) – Neerland’s zeemacht in oorlog. 1944. +

Krol d’Yovre, L. (A2) – “SOEKARNO’. 1962. +

Kroon, Andréa A. en Audrey Wagtberg Hansen (E3) – SMARAGD, Indisch erfgoed in Den Haag. 2012 +

Kruls,  Lt.Generaal  H.J (B2) – Op inspectie. 1947. +

Kuijk, Otto en Veldkamp, Anton C. – Weerzien met Indonesië. 1963. (A6) +

Kunst, J.F. -- Melati en rotan. 19??.   (C1) +

Kwee Tek Hoay (A5) – The origins of the modern Chinese Movement in Indonesia. 1969. +

 

L

 

Lagendijk, A. (C1) – Schakel tussen twee werelden. Repatriërings- en troepenschepen naar en van Indië 1945-1951. 1991.  +

Lagerberg, C.S.T.J. (D2) – Refugi. Man i hang am ap namel nating. (Suspended in the middle of nowhere). De Papoea, vreemdeling en vluchteling tussen

niets en nergens. 1990. +

Lampe, Augusta (B5) – Bloemen voor Nippon. Belevenissen tijdens de Japanse bezetting. 1973. +

Landeau, E. (B1) – Helmkruid & Huidroos (‘toean kwam terug’). 1977 (?) +

Lange, Joop de (A7) – Als de natuur zwijgt. 1995. +

Langenn, Vendla von (B1) – Sabar. Inonesische Impressionen. 1957. +

Lanzing, Fred (A3) – ‘Voor Fredje is het kamp een paradijs’. Een jeugd in Nederlands-Indië, 1933-1946. 2007. +

Lapré, S.A. (B2) – Nederlands-Indië 1940-1950 in kort bestek. Enkele gevolgen o.a. de coup Westerling en het Zuidmolukse verzet. g.j. +

Lapré, Sjoerd A. – Het Andjing Nica bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950). Geen jaartal. --   (B3)  +

Larson, George D. (B1) – Prelude to revolution. Palaces and politics in Sukarta, 1912 – 1942. 1987. +

Lashmar, P. and J. Oliver (B4) – Britain’s secret propaganda war 1948-1977. [hfdst I: Indonesia: Prelude to slaughter]. 1998 +

Lavaleijer, Theo (samenstelling) -- In naam van de Keizer. Jongens in de kampen in Bandoeng, 1942-1945 (2602-2605). [ondermeer 15de bat.] 1995. (B5) +

Leatemia, Loes (D1) – Het interieur als spiegel van de Molukse identiteit. [doktoraalscriptie] 1992. +

Leembruggen, C.A. (A6) – Twee Indische meisjes (jeugdroman). 1948. +

Leeuwen, Lizzy van  -  (C2 )   Ons Indisch Erfgoed. Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit. 2008. +

Leeuwen, Lizzy van – Lost in mall. An Ethnografy of Middle Class Jakarta in the 1990’s  (Proefschrift 2005).  (C2) +

Leeuwen Boomkamp, Edu van -- Het Hanenei (roman) . 2004  (D0)  [dubbel] +

Leffelaar, Henk F. – Through a harsh dawn. A boy grows up in a Japanese prison camp. 1963. +

Leffelaar, Henk F. – Leven op rantsoen.1959. (B5) +

Leffelaar, Henk L.(B5)  – De Japansche regering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween. 1980. +

Henk L. Leffelaar en E. van Witsen (B5)--  Werkers aan de Burma-spoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven.  414 kilometer en 200.000 doden.

1982. +

Margaret Leidelmeijer, Margaret (samenstelling en eindredactie) -- 

Het verhaal van Indië [uitgave Indisch Herinneringscentrum]. 2011?. (E4)  +

Lemei, W.C. (C1) – De organische rijkseenheid. Nederland-Indonesië. 1931. +

Lestario, Gatot  (B6) -- Indonesië: De waarheid omtrent 1965.  Suharto staat terecht. [met bijdragen van Wim Wertheim en Peter Dale Scott]. [pleidooi].

1985.  +

Leur, J.L.W. van – De Indische Instelling te Delft. 125 jaar verzamelen. Volkenkundig Museum Nusantara Delft 1989.    (Z5) +

Leopold, L. [arts]. – De gezondheidstoestand der arbeiders bij de steenkolenmijnen van Poeloe Laoet. 1915. (B4) +

Leufkens, Hub. – Impressies van Batavia (foto’s). 1934.  +

Leushuis, Emile  (B2) --  Gids historische stadswandelingen Indonesië.2011. +

Lezer, Leo – Liedjes van blank en bruin. 1930.   (C1)) +

Liem Tjoe Ing (samensteller) – Lukisan-lukisan koleksi ADAM MALIK. Paintings from the Collection of Adam Malik. 1979. (A5) +

Liempt, Ad van (C2) – Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesië-oorlog. 1994. +

Liempt, Ad van (C2) – Nederland valt aan. Op weg naar oorlog met Indonesië 1947. 2012. +

Liesker, Hans (samenstelling) – Je denk, ken niet maar ken !!  Vijfentwintig ervaringen uit het verzet, van de krijgsgevangenen, van volwassenen en

jongens uit de burgerkampen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië en de vrijheidstrijd van Indonesië in de jaren ’40 en ’50. 1997. (B3) +

Ligthart, J en H. Scheepstra (A7) – Ot en Sien voor de scholen in Nederlands  Oost-Indië (bewerkt door A.F.Th.Mann). 1978 [14de druk].+

Lindblad, J. Thomas (A1) – Between Dayak and Dutch; the economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942. 1988. +

Lindblad, J. Thomas --  Bridges to new business. The economic decolonization of Indonesia. 2008.   (D2) +

Linde, Johan de (D3) – Anoné. De Nederlandse gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd. 1946. +

Linden , D.A. van der (A3) – Totdat de atoombom viel….Friesche jongens in Japansche krijgsgevangenschap. 1946. +

Lingsma, Tjitske – Het verdriet van Ambon.  Een geschiedenis van de Molukken. 2008.   (D0) +

Liotohe, Wimanjaya K. (B4) – Wimanjaya dan rakyat Indonesia menggugat imperium Soeharto. 1993. +

Locher-Scholten, Elsbeth (A1) – Ethiek in fragmenten.  Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-

1942. 1981 +

Lockwood, Rupert (B3) – Black Armada. 1975   +

Loo, Vilan van der --   Familie gebleven. Hulp aan landgenoten in Indonesië.  2005. (A5) +

Loos-Haaxman, J. de (A5) – Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden. 1972. +

Lopulalan Frans  (D1) – Onder de sneeuw een Indisch graf. 1985. +

Lovestrand, Harold – Hostage in Djakarta. The savage agony and intense passion of a man stretched to the breaking point! 1967. (A2) +

Lubis, Mochtar (B6) – A road with no end. 1982. +

Lubis, Mochtar --  Indonesia. Land under the Rainbow. 1990. (B6) +

Lubis, Mochtar (B1) – The Indonesian dilemma. 1983. [eerder verschenen onder de titel We Indonesians] +

Lubis, Mochtar – Kampdagboek. 1979. (A6) +

Lubis, Mochtar – Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië. 1979. (A5) +

Lubis, Mochtar -- Het land onder de zon. Het Indonesië van nu. 1981.  (A5) +

Lubis, Mochtar – Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud. 1982. (B6) +

Lubis, Mochtar (over en door hem) -- Van dingen die ik mij nog herinner. TIRADE  november 1975 (no. 19). (C5)  +

Lucas, Anton (B6) – One soul one struggle. 1991. +

Luwarso, Lukas (ed.) --  Jakarta crackdown. 1997. (B1) +

Luijckx, Ko – Het verbluffende kamp. Herinneringen aan het vrouwenwerkkamp Kampong Makassar West-Java. Ca. 1946. (B4) +

Lijnkamp, H.A.F. – De “Japannerwet”. Onderzoek naar de wording. 1938. (proefschrift). (A5) +

 

M

 

Maas, P.F. – Indië verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indië van Van Mook, Stikker en Sassen. 1983. (B4) +

Macdonald, Malcolm (A1) – Borneo people. 1956. [alleen Noord-Borneo]. +

MacGillavry, Annemie – Je kunt niet altijd huilen. Gebroken leven van een Nederlands gezin in de ‘Indische’ oorlogsjaren. 1978 (5de druk). (B5) +

Mackinnon (A5) – Borneo.De wereld der woeste natuur.[Time Life]. 1975. +

Mahieu, Vincent – Tjies. 1957. (1ste druk) . (C4) +

Mahieu, Vincent – Tjies.  1964 (4de druk; 1ste druk 1957). (B3) +

Mahieu, Vincent -- The hunt for the heart. Selected tales from the Dutch East Indies. [verhalen uit Tjies en Tjoek]. 1995. (C4) +

Mahieu, Vincent (C4) – Tjoek. 1960. +

Mahieu, Vincent – Verzameld werk. 1992.  (C1) +

Maier, Henk, Don van Minde & Harry Poeze – Wisseling van de wacht. Indonesiërs over de Japanse besetting 1942 – 1945. 1995. (B2) +

Mak, Geert (B3) – De eeuw van mijn vader. 1999. +

Mak van Dijk, Henk & Nix, Carl -- Wajang Foxtrot. Indië in klank en beeld. 2011. (A5) +

Manahutu, Wim & Henk Smeets (D1) – Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland,1951. 1991. +

Manusama, A.Th. (C4) – Njai dasima. Het slachtoffer van bedrog en misleading. Een historische zedenroman van Batavia. 1986. +

Manusama, iJ.A. (D1) – Om recht en vrijheid. De strijd om de onafhankelijkheid der Zuid-Molukken.  1953. +

Manusama, J.A. (D1) – Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1919-1953. 1999. +

Marisini, Maresco (A3) – Blank en bruin. Indisch toneelspel van rassenhaat.  1916. +

Marsman – Van Deventer, Harryet -- Meer dan alles… Verhaal van een plantersvrouw over haar leven en werken in het voormalige Nederlands-Indië. 1984. 

(A6) +

Maters, Mirjam (D3)  – Van zachte wenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië, 1906-1942. 1998. +

Mathéron, Felix (B5) – Si Dogol & Si Tolol [petjoh] .1990. +

Mathews, William R. (foreword) of The Arizona Daily Star. (D0)  -- Indonesia Report. The collected dispatches of the American correspondents who died in

Bombay, India, July 12, 1949, on their return from a tour of Indonesia. 1949. +

Matthijs, Hein (C5) – Rennen voor je leven . Verhalen over Indonesië. 1994. +

Maurik, Henk van (B3) – Djokja achter de horizon. 1949. +

Maurik, Justus van (C1) – Indrukken van een totok. Indische typen en schetsen. 1897. +

May, Brian – The Indonesian tragedy. 1978. (B1) +

May, Derwent – The laughter in Jakarta. 1973. +

McCormac, Charles – You’ll die in Singapore. 2000-mile escape from the Japanese. 1954. (A2) +

McGlynn, John H. en W.H. Frederick (transl.) (C1) Reflections on rebellion; stories from the Indonesian upheavels of 1948 and 1955 (1983) +

McGlynn, John H. & E.U. Katz (editors) --  Walking westward in the morning. Seven contemporary Indonesian poets. 1990/ (C4) +

McMahon, Robert J. (B3) – Colonialism and Cold War. The United States and the struggle for Indonesian independence, 1945-1949. 1981. +

McMillan, Richard  (C1) – The British Occupation of Indonesia 1945-1846  (thesis). 2002.  +

McPhee, Colin (A6) – A house in Bali. 1979 (1ste druk: 1944). +

Meel, P. van (DO) – Getekend als koloniaal. Het relaas over het leven van gewonen mensen in het vooroorlogse Indië en tijdens de bewogen laatste jaren

van Koninklijk Nederlands-Indische Leger. ????. +

Meel, P. van (C2) -- Tanda mata KNIL. Opgedragen aan de nagedachtenis van hen die in de strijd tegen Japan het leven gaven. 1983. +

Meelhuijsen, Willy -- Revolutie in Soerabaja, 17 augustus 1 december 1945. 2000.   (Z5) +

Mehden, Fred R. von der – Zuidoost-Azië 1930-1970. De erfenis van het kolonialisme en het nationalisme. 1977. [vertaald uit het Engels] (B4) +

Mehr Nathaniel  (C2) – ‘Constructive Bloodbath’ in Indonesia. The United States, Britain and Mass Killings of 1965-66. With a foreword by Carmel

Budiardjo.  2009 +

Meijer, H. – De Deli Spoorweg Maatschappij.Driekwart eeuw koloniaal spoor. 1979. (A5) +

Meijer, Hans – Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962. 1994.  (Z3) +

Meijer, Hans – In Indië geworteld. De twintigste eeuw.  2004   (C4) +

Meijer, Hans – Indische rekening. Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005. 2005.  (C4) +

Meijer, Remco (C5) – Oostindisch doof. Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesië. 1995. +

Merrillees, Scott (A2 lig) –  Groeten uit JAKARTA. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950.  2012. +

Metzsch, A.J. von (B3) – Bericht uit Hainan. Dagboek van A.J. von Metzsch, krijgsgevangene op het eiland Hainan en zijn ontsnapping naar de Chinezen van

de Kuomintang. [Inl. H.J. Vader]. 1994. +

Meulen, D. van der (E1) – Hoort gij de donder niet? Begin van het einde van onzer gezagsvoering in Indië. Een persoonlijke terugblik. 1977. +

Meulen, E.I. van der [samenst.] (D1) – Dossier Ambon 1950. De houding van Nederland ten opzichte van Ambon en de RMS. 1981. +

Mevius, Jan --  Catalogue of paper money of the V.O.C., NETHERLANDS EAST INDIES and INDONESIA from 1782 to 1981. 1981.  (Z3) +

Meyer, D.H. – Japan wint den oorlog!! Documenten over Java. 1946. (B3) +

Meyn, Robert (C5)  – Mahakam. A river that flows through Borneo. 1999. +

Miert, Hans van – Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië 1918-1930. 1995. (A5) +

Mihardja, Achdiat K. (C4) – Atheis.  1972 (1949) [Engelse vertaling] +

Minister-President van herrijzend Nederland .1977. – Prof. dr. ir. W. Schermerhorn.  (E2) +

Moers, Josée en Mirjam Ruijters (semenst.) (A2) – Mijn Indische Zomer. Den Haag als Indische hoofdstad van de wereld. 2005. [rijkgeïllustreerd].

Molemans, Griselda – Dochters van de Archipel. Van moederland Indië naar vaderland Nederland. 2004. (B2) +

Molemans, Griselda – In het voetspoor van de panter. 2005.  (D0) +

Molen, S. van der (C2) -- Populair Maleis. Dè handleiding voot ALLEN die naar Indië gaan en in korte tijd op de hoogte willen zijn van de taal.19?? (4de

druk) +

Molenaar, Arnout – Bakens verzetten. Topdiplomaat van Roijen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie Indonesië. 2002.  (B3) +

Möller, Allard, J.M. (B5) – Batavia, a swinging town! Dansorkesten en jazzbands in Batavia 1922-1949. 1987 +

Monbiot, George (D2) – Poisoned arrows. An investigative journey through Indonesia.1989. +

Mook, H.J. van (E2) – Indonesië, Nederland en de wereld.1949. +

Mook, Hubertus J. van (B2) – The Netherlands Indies and Japan.  Battle on paper 1940-1941. 1944. +

Mook, dr. H.J. van (C5) The Netherlands Indies and Japan. Their relations 1940-1941. 1944. +

Mook, H.J. van (E2) – The stakes of democracy in South-East Asia. 1950. +

Moor, Jaap de -- Westerling’s Oorlog. Indonesië 1945-1950. 1999. (C2) +

Moraes, Don (A4) – Never at home. An autobiography. 1994 (1ste druk 1992). +

Morrien, Joop (B1) – ‘Aroen’, Jan Stam, rebel in Indonesië en Nederland. 1989. +

Morrien, Joop (E1) – Indonesië los van Holland. De CPN en de PKI in hun strijd tegenhet Nederlandse kolonialisme. 1982. +

Morriën, Joop  (A1) – Indonesië liet me nooit meer los. Vijftig jaar antikoloniale strijd. 1995. +

Morris, Lea (C4) – Bishido. Krijgsmanseer , de erfenis der godenzonen. 1977 +

Morris, Lea (B3) – En toch haten wij niet…  1977 +

Morris, Lea (C5) – Vier zonen. 1948 +

Mortimer, Rex (e.a.) (B2) – Showcase State.  The illusion of Indonesia’s accelerated modernisation. 1973. +

Moscou-De Ruyter, M. – Vogelvrij. Het leven buiten de kampen op Java, 1942-1945. 1984. (B5) +

Mossman, James (B6) – Opstand in het paradijs. [uit het Engels vertaals: Rebels in paradise]. 1961. +

Mout, Gerrit (D1) -- Maluku Muda onderweg. Eigen cultuur en minderheidspositie bij een Molukse sportvereniging. [proefschrift]. 1986. (D1) +

Mrázek, Rudolf (A4) -- Sjahrir: Politics and exile in Indonesia. 1994. +

Mrázek, Rudolf (E1) – Dissertations Orientalis 39. The United States and the Indonesian Military 1945-1965. Vol. II. 1978.   +

Mulder, Niels – Mysticism & everyday life in contemporary Java. 1983 (3de druk). (A1) +

Muller, Kal -- Kalimantan. Borneo. [rijk geïllustreerd] 1991  (A1) +

Muller, Kal (C2) – Irian Jaya. Nieuw Guinea. [rijk geïllustreerd].1990. +

Müller, John (samenstelling) (B6) -- Tropenkoorts. [24 “Indische”  schrijvers met een geselecteerd stukje]. 1992. +

Multatuli (C4) – Max Havellaar of de koffieveilingen der Nederlandsch handelsmaatschappij.  1917 (2de druk). +

Multatuli. (C4) – Vorstenschool [toneelstuk]. 1924 (9de druk;  1ste druk: 1907} +

Mustofa, Kurdi & Yani Wahid, A. --  Susilo Bambang Yudhoyono dalam 5 hari mandat maklumat. 2001.  (B3) +

Mutsaers, Lutgard (C1) – Rockin’ Ramona.  1989  +

 

N

 

Naeff, Frans  (A5)  -- Het Aanzien. Nederlands Indië. Herinneringen aan een koloniaal verleden .1978. +

Nasution, A.H. (E1) -- Fundamentals of guerrilla warfare. 1970 (1ste druk 1953). +

Nasution, A.H. (E1) -- Tentara Nasional Indonesia. Djilid I. 1956. +

Neumann, H. en Witsen , E. van( C1) – De Pekanbaroe Spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog  op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Een

documentatie van gegevens in en direct na de oorlog verzameld. 1982. +

Neumann H. en Witsen, E. van  (C1) – De Sumatra spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog op Midden Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Een documentatie

van gegevens in en direct na de oorlog verzameld .1985. +

Newton Keith, Agnes (A6) – Vrouwenkamp Borneo. 1950. +

Ngantoeng, Henk (E1) – Impressies dari Linggadjati dan sekitarnja  pada boelan Nopember 1946. 1947. +

Ngantung, Henk --  Sketsa-sketsa. Dari masa ke masa. 1981.  (E1) +

Nieborg, J.P. (E2) – Indië en de zee. De opleiding tot zeeman in Nederlands-Indië,  1743-1962. 1989. +

Nieuwenhuys, Rob (B5) – Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 – 15 november 1945.1979. +

Nieuwenhuys, Rob (E3)—De mythe van Lebak. 1987. +

Nieuwenhuys, Rob (C4) -- Tussen twee vaderlanden. 1982.+ 

Nieuwenhuys, Rob (A5) – Met vreemde ogen; Tempoe doeloe – een verzonken wereld. Fotografische dokumenten uit het oude Indië. 1870 – 1920. 1988. +

Nieuwenhuys, Rob (C4) – Oost Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der

Companie tot op heden. 1972. +

Nieuwenhuys, Rob (C4) – Tussen twee vaderlanden. 1967. +

Nieuwenhuys, R. (verzameld en ingeleid) (C4) – Bij het scheiden van de markt. Een bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden. 1960. +

Nieuwenhuys, Rob (C4) – De stem van mijn ouders gevolgd door de schim van Nènèk Tidjah. 1995. +

Nieuwenhuys, Rob (samenstelling en inleiding) -- Om nooit te vergeten. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden. Bezetting en

revolutie.  1974.  (B6) +

Nieuwenhuys, Rob (samenstelling en inleiding) – Het laat je niet los. Nederlandse letterkunde over Indonesië van 1935 tot heden. Mensen en landschappen.

1974. (B6) +

Niewenhuys, Rob (samenstelling en inleiding) (B6) – In de schommelstoel. Nederlandse letterkunde over Indonesië van 1870 tot 1935. 1975. +

Nieuwenhuys, Rob [gekozen en ingeleid[ (B6) – Wie verre reizen doet. Nederlandse letterkunde over Indonesië van de Compagniestijd tot 1870. 1975. +

Nishihara, Masashi – The Japanese and Sukarno’s Indonesia. Tokyo-Jakarta relations 1951-1966.  1976.  (Z3) +

Nobel, Loes (C4) -- Gebroken rijst. Indische verhalen. 1978. +

Noer, Deliar (ed.) (E3) –  Culture, phgilosophy and the future. Essays in honour of Sutan Takdir Alisjabana on his 80th birthday. 1988. +

Noort, Annie van (A7) – Sidja, een meisje van Java. 1960. +

Norel, K. (E1) – Stille nacht. 19??. +

Norel, Okke – En,… hoewas het daarbuiten? Buiten de Japanse kampen en in de bersiap. Een ter weinig gestelde vraag. Een bibliografie. 2001. (A1) +

Nortier, J.J. (A4) – Acties in de Archipel. De intelligence operaties van Nefis-III in de Pacific oorlog.  1985. +

Notosusanto, Nugroho (A2) – The Peta-army in Indonesia 1943-1945. 1971. +

Nuboer, Schout-bij- nacht J.F.W. (B2) – De Japanse marine operaties tegen Nederlands-Indie  (uit Japanse bron). g.j. +

Nuis, Aad (D2) – De balenkraai; kroniek uit Oud nederlands Guinea. (19??) +

Nunn, G. Raymond – Indonesian Newspapers an international Union list. 1971. (C1)  +

Nuswamarhaeni, Saptarini, Diah Prihatini en Endang Puspita Pohan (DO)  – Mengenal BUAH Unggul Indonesua.[over Indonesische vruchten]. 1990. +

Nijenhuis, Herman – De laatste drie weken van general Spoor. Terugblik op de Indische kwestie. 1997.   (Z2)    +

 

O

 

Obermayer, Merapi (C4) – Internal affairs. [gedichten] 1995. +

Oey Hong Lee (E1) – War and diplomacy in Indonesia 1945 – 1950. 1981. +

Oey, Eric (B4) – Java [reisgids].1991. +

Ofeigssen-Takes, Annie (D4) – Wel en wee.  (illust. Tineke Robson–Augustijn). 1955. +

Oh, Richard (A3) – The pathfinders of Love. 1999. +

O’Hanlon, Redmond (D3) – Naar het hart van Borneo (1986) +

O’Hare, Martin & Anthony Reed (C1)  -- Australia & Indonesia’s struggle for Independence. 1995. [2talig, Engels alléén ook digitaal opgesl. ]   +

Okker, Frank (C4) – Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven. 19?? +

Oltmans, Willem (A4) – Memoires; 1953 – 1957. 1986. +

Oltmans, Willem (A4) – Memoires,1961. 1989. +

Oltmans, Willem (E1) – De verraders. 1968 +

Ommeren-Averink, A. van (voorw) -- Indonesië en de generaals. 1968. (A3) +

Ooi Keat Gin (A1) – Post-war Borneo, 1945-1950. Nationalisme, empite and, state-building. 2013. +

Oostindie, Geert (C2) – Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen. 2010. +

Opheffer -- Honderd brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Nieuwsblad. 1913. (B4)  +

Osborne, Robin (D2) – Indonesia’s secret war, The guerrilla struggle in Irian Jaya. 1985. +

Otten, Mariël (B1) – Transmigrasi. Myths and realities Indonesian resettlement policy. 1986. +

 

P

 

P.  drs. (A7) Nieuw! Weten en geweten in de Reclame, ook onder de gordel van smaragd . 1978. +

Paasman, Bert en Peter Zonneveld (B2) – Album van de Indische Poëzie. 2014.  met CD +

Paasman, Bert (e.v.a.) --  Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys. 1998.  (A7) +

Paasman, Bert e.a.( red.) – Tjalie Robinson. De stem van Indisch Nederland (C4) +

Palmier, Leslie H. (D2) – Indonesia and the Dutch. 1962. +

Palte,  J.G.L. en  G.J. Tempelman (B1) – Indonesië. 1974. +

Pant, D.F. van der (B1) – Gigolo. Roman van een Indischen jongen. 1931. +

Pané, Armijn (D2) – Belenggu. [roman) 1954.+

Panglima Polem, Teuku .M.A.  -- Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem. 1972.  –  (A5) +

Pattynama, Pamela  -- Bitterzoet INDIË. Herinnering en nostalgie in literatuur, foto’s en films.(F4)

Payne, J. (A5) – Ongerept Maleisië. De biologische diversiteit van Maleisië, Sabah en Serawak. 1990. +

Pelzer, Karl J. (E2) – Planters against peasants. The agrarian struggle in East Sumatra 1947-1958. 1982. +     [dubbel]

Pemberton, John (B6) – On the subject of ‘Java’. 1995. +

Penders, C.L.M. (A6) -- Mohammad Hatta. Indonesian patriot. Memoirs. 1981. +

Penders, C.L.M. (A4) – The life and times of Sukarno. 1974. +

Penonton, Bung (D1) – De Zuidmolukse republiek. Schets van een beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuid-Molukse volk. 1977. +

Perelaer, M.T.H. (B4) – Borneo van Zuid naar Noord. Ethnografische roman. 1881. +

Perron, E. du (A7) – Indies memorandum. 1946. +

Perron, E. du (A7) – Het land van herkomst. 1948 en 1981.( 10e druk, 1ste druk 1935)  [dubbel] +

Picard, H.W.J. (E2) – De waarheid over Java. 15 AVRO-causerieën in boekvorm. 1946. +

Piccigallo, Philip R. (B1) – The Japanese on trial. Allied war crime operations in the East, 1945-1951. 1979. +

Piette, Roy (C4) – Droom van een witte Kerst of kurang acar. Een allegorisch verzinsel. 1997. +

Pilger, J. (E2) – Distant voices. [reports on the silent death of East Timor]. 1994. +

Pinto C. en H. Jardine (D2) – East Timor’s unfinished struggle. Inside the Timorese resistance. A testimony .1997. +

Pisuisse, Jenny (A4) – Dubbelbeeld. Twee vrouwen in oorlogstijd.  Nederland en Indië. 1985. +

Pluvier, Jan (E2) – Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 – 1942. 1953. [bewerkt proefschrift]  +

Pluvier, Jan (D3) – Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid,  neo-kolonisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden. 1978. +

Pluvier, J.M. (E2) – De Indonesische revolutie . 1970. +

Poelgeest, L. van (A4) – Nederland en het tribunaal van Tokio. Volkenrechtelijke polemiek en internationale politiek rond de berechting en gratiëring

van de Japanse oorlogsmisdadigers. 1989. +

Poelgeest, L. van (D4) – Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975. 1999. [proefschrift]. +

Poeppig, Fred (B6) – Javanisches Abenteuer. [Zwitsers]. 1946. +

Poerwadarminta, W.J.S. (F4) -- Kamoes Harian [woordenboek] Nippon-Indonésia, Indonesia-Nippon (2de druk) 1942.  +

Poetiray, Reny (A2) – Adoeh, Amsterdam. Haar eigen kort verhaal.  l996. +

Poeze, Harry A. (C1) – In het land van de overheerser. Dl.1: Indonesiërs in Nederland, 1600 – 1950 . 1986. +

Poeze, Harry A. (E4) – Tan Malaka. Strijder voor Indonesië’s vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945. 1976.  [proefschrift] +

Poeze, Harry A. – Verguisd en vergeten. Tan Malakka, de linkse beweging en de Indonesische revolutie, 1945-1949. Drie delen. 2007. (D0) +

Poeze, Harry en H. Schulte Nordholt (E1) – De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw. 199?. [voorwoord:Hella

Haase] +

Poirrié (A2) – Onder de ‘cocospalm’. Ken je deze al? Niet.  – [cartoons eerder gepubliceerd in Tong-Tong 1974-1976]. 1976. +

Poirrié (A2) -- Daar heeft onze wieg gestaan…(en hier werd ons bedje gespreid) [cartoons het grootste deel eerder gepubliceerd in Moesson 1976-1980].

1980. +

Pol, Corma -- Discourse on the frame. The making and unmaking of Indonesian women artists. 1998.    (D0) +

Poll, Max van (E2) – Indonesië in het parlement. Mei 1946. +

Poll, W. van der (E2) – Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië. 1947. +

Pollard, Toni en Russel Jones (E1) – Basic Indonesian (Bahasa Indonesia). 1979. +

Pollmann, Tessel en Ingrid Harms (B5) – In Nederland door omstandigheden. [Plus herdruk Bruidstraantjes = racism in Indische damesromans]. 1987. +

Pollmann, Tessel en Juan Seleky (D1) – Istori – istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers . 1979. +

Pollmann, Tessel en Juan Seleky [fotografie: Bert Nienhuis] (D1) – Terug op de Molukken.1982. +

Porte, H. (D3) – De gele hel. Krijgsgevangewne der Jappen en guerrillastrijder op de Philippijnen. 1946. +

Post, Hans (A7) – Bandjir over Noord Sumatra. Boek 1 van de gelijknamige trilogie (1948) [KNIL-KL] +

Post, Hans (A7) – Politionele actie. Boek 2 van de trilogie Bandjir over Noord Sumatra (1947)  [KNIL-KL] +

Post, Hans (A7) – Bedwongen bandjir. Boek 3 van de tril. Bandjir over Noord Sumatra (1949) +

Post, Hans (A7) – Politionele actie. Boek 2 van de trilogie Bandjir over Noord Sumatra (1947) +

Post, Laurens van der (D4)  – The night of the new moon. 1970. +

Post, Laurens van der (A2) – The Seed and the Sower. 1966. +

Post, P. en E. Touwen-Bouwsma (D4) – Japan,  Indonesia and the War. 1997. +

Post, Peter (e.a.) – The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War. 2010.  Naslagwerken  +

Postel Coster, Els (C1) – Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minankabause familieroman. 1985. +

Poulgrain, Greg (C2) – The Genesis of konfrontasie. Malaysia, Brunei, Indonesia 1945-1965. 1998. [voorwoord door Pramoedia A. Toer] +

Prawirodirdjo, Kadim (E2) – Dari panggung  sejarah perang kemerdekaan Indonesia. [drie delen]. 1978. +

Puar, Jusuf A. (D1) – Peristiwa Republik Maluka Selatan. 1956.

 

Q

Quispel, H.V. (E3) – Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereld

 

R

Raben, R. (red)  (C1) – Beelden van de Japanse bezetting in Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en

Nederland.  1999. +

Rachmadi, Benny -- Dari Presiden ke Presiden. Buku 1: Tingkah-Polah Elite Politik. Kartun Opini di Mingguan & Harian Kontan (1998-2009).  2009.  (Z5) +

Raffel, Burton (A7) – An anthology of modern Indonesian Poetry. 1968. +

Ramos-Horta, Jose (D2) – Funu. The unfinished saga of East Timor. 1987. +

Räppold, Knut – Die Indo-rock discographie. 1988. (B5) +

Rees, Laurence (E4)  – Verschrikkingen in het Verre  Oosten. Japanse wredheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2002. [uitgegeven bij BBC-

docserie Horror in the East – 2000].+

Reid, Anthony & Martin O’Hare (C1) – Australia & Indonesia’s struggle for Independence. 1995. [fotokopie alleen Engels] +

Reid, Anthony en Annemarie Jubb, en J. Jahmin (E1) – Indonesian serials 1942-1950 in Yogyakarta Libraries. With a list of government publications in the

perpustakan Negara Yogyakarta. 1974. +

Reid, Anthony. en Oki Akira (C5) – The Japanese Experience in Indonesia. Selected memoires of 1942-1945. 1986. +

Reid, Anthony (E2) – The blood of the people. Revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatra. 1979. +

Reiding, Jurrie e.a. -- Terug van weggeweest. Hoe Leidse wetenschappers in het spoor van ’t kapitaal de weg naar Indië vonden. 1977.[uitgave van

Indonesië Werkgroep Leiden]  (B1) +

Rendra, W.S. (C4) – Ballads and Blues: Poems. Translated from Indonesian. 1974. +

Rendra, W.S. (C1) – Poems. Eng. Vert. H.S. Aveling en B. Raffel. 19??. +

Rendra,  W.S. (E1) -- Indonesian poet in New York. 1971.  +

Rendra, W.S. (E1) – IJzeren Wereld, 1991 (E1) +

Retboll, Torben (ed.) (D2) – East Timor, Indonesia and the western democracies. A collection of documents. 1980. +

Ridder, Ilonka M. de (C2) -- Eindelijk erkenning? Het Gebaar: de tegemoetkoming aan de Indische gemeenschap. 2007.  +

Riel, Peter van (samensteller) -- Hollandse sporen in de Sawa (verschillende auteurs).   2004.  (Z3) +

Rinsampessy, Elias (D1) – De mogelijke gronden van agressie onder Molukse jongeren. (Geplaatst in het kader van de integratieproblematiek. 

[doctoraalscriptie] .1975. +

Rinsampessy, Elias (D1) – Saudara Bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering. 1992. +

Rinzema-Admiraal , Win (D4) – Dit was de Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp

als casus. 1989. +

Rinzema-Admiraal, Win – Java, het laatste front. 2000.  (D0) +

Rinzema-Admiraal, Winnie (DO) – Wat de Atoombom voorkwam. Het Liquidatieplan van Japan voor de geïnterneerden van de Pacific, 2003.+

Rinzema-Admiraal, W. – Romusha van Java, het laatste front 1942- 1945. 2009.  (D0) +

Ritman, J.H. (C4) – Journalistieke herinneringen. 1980. +

Rivett, Rohan D. (B5) – Behind the bamboo. An inside story of the Japanese prison camps. [Australië]. 1946. +

Robinson, Tjalie (C1) – Piekerans bij een voorplaat. 19??. +

Robinson, Tjalie (C4) – Piekerans van een straatslijper. 195?. (2de druk). +

Robinson, Tjalie (C4) – Piekerans van een straatslijper. II. (1ste druk). 195?. +

Robinson, Tjalie – Piekerans van een straatslijper, deel 2 [4de druk, jaren ’50) (Z5) +

Robinson, Tjalie (B3) – Piekeren in Nederland. 1983. +

Robson, Stuart (A4) – The Wédhatama (an English translation). [Javaanse literaratuur]. 1990. +

Roeder, O.G. (B1) – The smiling general. President Suharto of Indonesia. 1969. +

Roeder, O.G. -- Who is who in Indonesia, 1980.   (Z3) +

Roelands, Jan, en Hans Jacobs  (A3) – Indisch ABC. Een documentaire over historie en samenleving van Nederland-Indië-Indonesië, gebaseerd op VARA TV

uitzendingen. +

Rofé, Husein (A1) – Het pad Subud. 1963. +

Rofé, Husein (A1) – Reflections on Subud. 1959. +

Romein-Verschoor, Annie (E1) – Met eigen ogen. Heugenissen van een Indonesische reis. 1953. +

Roo, Jos de – Oost en West en Nederland. Episodes uit het leven van HUGO POS. 1986.    (A4) +

Roos, G.K.R. de (D2) -- Nieuw Guinea. De marinierskant van het verhaal. November 1960 – november 1962 [Bijdragen tot de geschiedenis van het zeewezen

dl. 11]. 1979. +

Roosa, John (C2) -- Pretext for mass murder. The September 30th movement & Suharto’s coup d’état in Indonesia. 2006.  – John Roose. +

Rosidi, Ajip (A2) Sajak sajak anak matahari. Dua kumpulan saja. (gedichten, met zw/w-tekeningen van Oesman Effendi).  omstr. 1981 (A2) +

Rosenthal,  Uri (D1) – Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland. 1984. +

Rosheuvel, Ch. A. -- Van West naar Oost. De rol van de Curaçaose Rode-Kruiscolonne in het voormalige Nederlands Oost-Indië. 1989. Plus Supplement. 1997.

   (Z3) +

Roskies, David M.E. [translated and edited]  (C4) – Black clouds over the isle of Gods and other modern Indonesian short stories. 1997. +

Ross, Leo (E3) --  Over een reis naar Indonesië. (in De Gids van 2/1973). +

Ross, Tomas (D1) – De honden van verraad. Complot in Indonesië. Molukse guerrilla op Ambon. 1980. +

Ross, Thomas (Z3) – De broederschap (thriller over de strijd in Indonesië). 1995. +

Rutten-Pekelharing C.J. (A3) – Verhalen over Indië voor Nederlandse jongens en meisjes. [rond 1920] +

Rijkkee, W. – De Nederlander onder de inlanders in Nederlands-Indië. (Z5) +

Rijkhoek, D. (A6) – De gele mierenplaag. Ja zó was het in de interneringskampen op Noord-Sumatra. 1946. +

Rijkschroeff, B.R. (B5) – Een ervaring rijker. Indische immigranten in de Verenigde Staten van Amerika. 1989. +

Rijnders, H.W.M.J. (A1)  – Stille krachten van de kris; verhalen feiten en veronderstellingen over de magie van de kris .1985. +

 

S

 

Said, Salem (E1) – Genesis of power. General Sudirman and the Indonesian military in politics 1945-1949. 1991. +

Sahetapy, Abé -  Alnasah (D1) – De gebroken wereld. Gedichten, 1985 +

Sahetapy, Abé – Minne strijd voor de R.M.S. 1980. (D1) +

Salim, I.F.M. (E1) – Vijftien jaar Boven Digoel. Concentratiekamp in Nieuw-Guinea,. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid .1973. +

Sapu, John (E1) – De vuile was. Het realistische verhaal van een soldaat tijdens de laatste maanden van het voormalig Nederlands Indië. 19??. +

Sato, Shigeru – War, nationalism and peasants. Java under the Japanese offupation 1942 – 1945.1994. (B3) +

Sawor, Zacharias (D2) – Ik bén een Papoea. Een getuigeverslag van de toestanden in Westelijk Nieuw-Guinea sinds de gezagsoverdracht op 1 oktober 1962.

1969. +

Scagliola, Stef (E2) – Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking. [proefschrift]  2002. +

Scagliola, Stef, Berg, Harry van den en Wester, Fred --  Wat veteranen vertellen. Verschillende perspectieven op biografische interviews over ervaringen

tijdens militaire operaties. 2010.  (C2) +

Schaap, Dick -- Onrust. Het Nederlandse Duivelseiland.  2002.   (Z3) +

Schäfer, René (B5) – Terug naar Fukuoka 14. Krijgsgevangene in Nagasaki.1985. +

Schenk, dra M.G. & Spaan, J.B.Th – De Koningin Sprak. Procalamaties en radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.

1945. (A6) +

Schenkhuizen, Marguerite (D3) – Memoires of an Indo woman. Twentieth-Century life in the East Indies and abroad. 1993. +

Schermerhorn, Prof.dr.ir. W. (E2) -- Het dagboek van Prof.dr.ir. W. Schermerhorn. Geheim verslag van hem als voorzitter der Commissie-generaal voor

Nederlands-Indië, 20 september 1946 – 7 oktober 1947. Deel 2. 1970. Uitgegeven door  C. Smit +

Schermerhorn, Prof.dr.ir. W. (E2) – Minister-President van herrijzend Nederland .1977. +

Schiller, A. Arthur—The formation of federal Indonesia. 1955  (D0)  +

Schilling, Ton – Spoor, onze general. 1958.    (A2) +

Schilt, Jan (B5) – Soldaatje spelen onder de smaragden gordel. 1989 +

Schilt, Jan Willem – Arbeidswetgeving en arbeidsinspectie ter oostkust van Sumatra tussen 1904 en 1931.   [doctoraalscriptie] Ca. 1985. (E2) +

– A.P. Schmid,  A.P , J.F.A. de Graaf,  F. Bovenkerk, L.M. Bovenkerk-Teerink en L. Brunt (D1) -- Zuidmoluks terrorisme, de media en de publieke opinie.

Twee studies van het Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen.  +

Schmidt, P.J. (E2) – Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialism, zijn winstbronnen en machtsgebieden .1931. +

Schofield Mayson, J. (B6) – The Malays of Capetown .1861. +

Scholte, Lin (B6) – Anak Kompenie. 1965. +

Scholte, Lin (B5) – Bibi koetis voor altijd. 1975. +

Scholte, Lin (C4) – Takdiran en andere verhalen. 1977. +

Scholtens, Harry H. (DO) -- Rawahgedeh, 9 december 1947. Een nieuw Nederlandse versie? (doctoraalscriptie 2007) +

Scholten, P. (A6) – Op reis met de ‘Special Party’. Oorlogs- en kampherinneringen. 1971. +

Schomper, P. (B3) – Indië vaarwel. De beloften van de eierboer. 1994. ( 2e druk).  +

Schoonheyt, L.J.A. (E1) – Boven Digoel, 1936. +

Schoonoord, D.C.L. (E2) – De Mariniersbrigade 1943-1949. Wording en inzet in Indonesië. [proefschrift]. 1988. +

Schoorel,  A.F. (B5) – Mensen onder druk. Ervaringen van Nederlanders in Zuid-Oost Azië beleefd tijdens de oorlog met Japan, tijdens de Japanse

bezetting en tijdens de jaren van confrontatie met de Indonesische nationalisten. 1986 . +

Schoorl, Pim (D2) – Nieuwe aandacht voor Nieuw-Guinea. Lezingen over Besturen van Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962. 1997. +

Schouten, Martin (B6) – Zelfportret met moeder. Een familiekroniek. 2003. +

Schouten, T. (E2) – Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands Indië, 1945- 1949.  1995. +

Schroo, H. (A2) – Onze planten en dieren. Leesboek voor de hogere  klassen der lagere scholen in Nederlands Oost-Indië. [drie deeltjes] 1936. +

Schuh, Gothard (A5) – Eilanden der Goden (fotoboek Java, Sumatra, Bali).1943. +

Schuil, J.B. (C4) – De Katjangs, 12e druk.

Schuitemaker, Bob (A6) – Jeugd achter prikkeldraad. Een verzameling indrukken van mannen en vrouwen die als tieners de Japanse interneringskampen in

Padang en Bangkinan hebben overleefd. 1988. +

Schulte, Addie  (samenstelling) (B2) – Oorlogsreportages uit Holland en Nederlands Indië. 1995. +

Schulte Nordholt, Henk (ed) --  Outward Appearences. Dressing state & society in Indonesia. 1997. (Z5) +

Schulte Nordholt, Nico G. (A3) – Opbouw en opdracht of ontwikkeling in overleg?  (proefschrift) 1981. +

Schulte Nordholt, Nico G. –Indonesië [landenreeks KIT]. 1991. (A1) +

Schumacher, Peter (Z4) – Een bende of Java. Juwelenroof en corruptive  in het naoorlogse Nederlands-Indië. 2005. +

Schumacher, Peter (Z4) – Vrouw in Azië. Vrouwen in Maleisië, Thailand en Sri Lanka. [ foto’s Maya Pejic]. 1975. +

Schumacher, Peter (Z4) – Indonesië ’45-’49. De dilemma’s van general Spoor de methodes van kapitein Westerling. [Kortschrift NRC Handelsblad nr. 18]

1980.+

Schumacher, Peter (Z4) – Totok tussen Indo’s. Een persoonlijk relaas over arrogantie,versluierde discriminatie en vernedering onder Indische

Nederlanders. 1995. +

Schumacher, Peter (Z4) – Ogenblikken van genezing. Indonesische ervaringen. 1996. +

Schumacher, Peter (Z4) – Ogenblikken van genezing. De gewelddadige dekolonisatie van Indonesië. [2de geheel herziene druk]. 2011. +

Schumacher, Peter (Z4) – Voor het vaderland weg. Nederlandse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoorlog. 2007. +

Schumacher, Peter [met medewerking van Gerard de Boer] (Z4) – De zaak Aernout.  Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld. 2009. +

Schutte, G.J. (E3) – De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden 1770-1800.1974. [proefschrift]  +

Schuuring, Casper (A6) – Roeslan Abdulgani. De man die bleef. 1995. +

Schwidder Emile en Eef Vermey (E1) – Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History East.  1984. +

Scidmore, Eliza Ruhamah (E3) – Java. The garden of East. 1984 (1ste druk: 1899) +

Seagrave, Sterling and Peggy --  Gold Warriors. The covert story of Yamashita’s gold. How Washington secretly recovered it to set up giant Cold War

slush funds and manipulate foreign  governments.  2002.  (C3) +

Seagrave, Sterling – Lord of the Rim. The invisible Empire of the overseas overseas Chinese. 1995. (C3) +

Seagrave, Sterling and Peggy -- Yamoto Dynasty. The secret history of Japan’s imperial family.  1999.(C3) +

Senior, Persada (D3) – Suka duka pelajar Indonesia di Jepang. Sekitar perang Pasifik 1942-1945. 1990.  +

Setiardja, A.G. (B1) – De Indonesische visie op de mensenrechten gebaseerd op de ideologie Pancasila.  (proefschrift) . 1991. +

Seijffers, Max  (E3) – For the children and grandchildren. The story behind some letters. 2010. [Indische jeugd en jongenskampervaringen in Bandoeng] +

Sharp, Nonie (D2) – The rule of the sword. The story of West Irian. 1977. +

Shiraishi, Aiko (DO) – Mobilization and Training of youth in Sumatra under the Japanese Occupation: Giyugun 1943-1945. 1978. +

Siahaya, Tete (D1) – Mijmeringen van een Molukker. Kwelgeesten en nostalgische herinneringen van een getergde KNIL-nazaat. 1992. + 

Siahaya, Tete (D1) – Mena-Muria. Wassenaar ’70.  Zuid-Molukkers slaan terug. 1972. +

Sie Hok Tjwan (D4) – The 6th overseas state. Naryang huaren.  1992. +

Sillars Harvey, Barbara (E2) – Permesta. Pemberontakan setengah hati [oorspronkelijk: Permesta half-a-rebellion.]  1984. +

Simatupang, T.B. (E2) – Report from Banaran. Experiences during the people’s war. 1972. +

Simatupang, dr. T.B. (E2) – Het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd 1948-1949. Merdeka!. 1985. +

Simons.  R.D.G.Ph. (B5) – Huidskleur en menselijke verhoudingen. [ondermeer: de Indo als “intergroup”]. 1958. +

Simorangkir, J.C.T. and . B. Mang Reng Say (E2) – Around and about the Indonesian constitution of 1945. 1974.

Sinar SH, Tenku Luckman (A4) -- The History of MEDAN in the olden times. 1996.+

t

Siregar, Hariman – Hati Nurani Seorang Demonstran. 1994.  (A3) +

Situmorang, Sitor (B3) – Bloem op een rots. Gedichten. 1990. +

Situmorang, Sitor (A3) – The rites of the Bali Aga . 2001. +

Sjahrazad (E1) – Indonesische overpeinzingen.  1945. +

Sjamsuddin, Nazaruddin (E2) – The Republican revolt. A study of the Acehnese rebellion. 1985. +

Sjerbatova, gravin O.A. – In het land der vulkanen [boek in Russische taal]. 1893. (B3) +

Sluimers, László (E2) – A method in the madness? Aanzetten tot een vergelijkende politicologische studie van de Japanse periode in Zuid-Oost Azië, 1942

-1945. 1978. +

Smail, John R.W. (E2) – Bandung in the early Revolution, 1945-1946. A study in the social history of the Indonesian revolution. 1964. +

Smeele, Frits – Schuilen in de cherryboom. 2009.   (D0) +

Smeets (D1) – De geschiedenis van het geduld. Sedjarah Kesedaran.  1985. +

Smeets, Henk (D1) – Lunetten. Kroniek van een failliet beleid. Het overheidsbeleid ten aanzien van de Molukse gemeenschap in Vught. 1977. +

Smeets Henk (voorwoord) -- LUNETTEN. Moluks dorp in Nederland/ Kampong Moluku di Negeri Belanda.1986.  (D1) +

Smit,  C. (E1) – Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof. ir. W. Schermerhorn. 1959. +

Smit, Mr. dr. C. (E1) – Het dagboek van Schermerhorn; geheim verslag van Prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor

Nederland-Indië 20 september 1946 – 7 october 1947. Deel 2 1970 +

Smit, C. (E2) – De dekolonisatie van Indonesië. Feiten en beschouwingen. 1976. +

Smit, H. (B5) -- Van katjong tot rijksambtenaar. Uit het leven van een (ver)indisch(t)e jongen. Sentimental Journey Indonesië.  1982.  +

Smulders, Rob M.—Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van general S.H. Spoor. 1988.   (Z3). +

Snijtsheuvel, Karel C. (A4) – Onthullingen van achter het bamboegordijn. 19??+

Snijtsheuvel, K.C. (A4) – De Indische Nederlanders. Stichting van een bakermat op Nieuw Guinea. Harde feiten. 1950. +

Sochieb, M. (schilder) en H.L. Irsan Radjamin S. (red.) (A5) – Peristiwa 10 Nov. 1945 Dalam Lukisan. 1988. +

Soebadio, H. red. (A5) – Pusaka. Indonesische kunstschatten van het Nationaal Museum. 1992 +

Soegih Arto -- Indonesia & I. An Insiders account of 30 years of Indonesian history like it’s never been told before. 1994.   (D0) +

Soeharto en co auteurs Ramadhan K.H. en G. Dwipayana ( A1) – Soeharto, mijn gedachten, woorden en daden. 1991 (1989) +

Soekarno, Ir. (1931) – Indonesië klaagt aan ! Pleitrede voor den Landraad te Bandoeng op 2 December 1930 gehouden. (E3) +

Soekartini, MRR (F4) – Kamus Indonesia-Belanda. 1980. +

Soenario, R. (E1) – Proses L.N.H. Jungschläger. 1956. +

Soeroto, Raden Mas Noto (D2) – Van overheersching naar zelfregeering. Een staatkundig stelsel voor Indonesië op aristo-democratischen grondslag. 1931.+

Soetomo (E2)  -- Toward a glorious Indonesia. Reminiscences and observations. 1987.  +

Somers, Erik (samenstelling) met bijdragen van Remco Raben, Eveline Buchheim, Roland van den Berg, Elly Touwen en zes Japanners. (C1)  --  Nederlanders 

 Japanners   Indonesiërs  Een opmerkelijke tentoonstelling [Rijksmuseum najaar 1999]  (2002)  +

Somers, Nadet (D4) – Verzet in Nederlands-Indië. Het levensverhaal van Bep Stenger. 1999. +

Southwood, Julie and Patrick Flanagan (B1) – Indonesia. Law, propaganda and terror. 1983 +.

Spanjaard, Helena (inleiding e. v.a.)  -- Indonesische moderne kunst.  Indonesian modern art. Indonesian painting since 1945. 1992. – Gate Foundation.

(A5) +

Spaans - van der Bijl, T. (A4) – Tot betere tijden? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra. 1991. +

Spier, Elvire (B6) – Vulkaan, Java – maart 1942 [roman]. 1979. +

Spoor-Dijkema, Mans (C2) – Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan general KNIL S.H. Spoor. 2004. +

Sprang, Alfred van (E2) – En Soekarno lacht…!  Journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogscorrespondent in Indië. 1946. +

Sprang, Alfred van (D4) – Laatste acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesië. 1949. +

Sprang, Alfred van (Z5) – Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend

Nederlandse mannen, in inkt geboekstaafd door Alfred van Sprang. 1949. +

Springer, F. (A6) – Allemaal gelogen. 2002. +

Springer, F (A3) – Bangkok, een elegie. 2005.  +

Springer, F. (A3) – Bandoeng Bandoeng. 1993. +

Springer, F. (A3) – Bericht uit Hollandia & Schimmen rond Parula 1979 (1ste druk 1962)  +

Springer, F. (A3) – Bougainville; een gedenkschrift. 1981. +

Springer, F. (A3) – De gladde paal van macht; een politieke legende. 1980 (1ste druk 1969) en 1990 (3de druk).  Dubbel +

Springer, F. (A3) – Kandy. Een terugtocht. 1998. +   (bij Eef sinds april ’13)

Springer, F. (A3) – Quissama. Een relaas. 1982. +

Springer, F. (e.a.) (C1) – Bzzlletin 147, juni 1987. +

Springer, F. (A3) – Zaken overzee 1978 (hard cover) en 1977 (dubbel)  +

Springer, F  (A3) – Teheran, een zwanenzang. (1996, 5de druk, 1991) +

Spruit, Ruud (D1) – Molukkers – onder anderen. 1982. +

Stapel, F.W.  --  Geschiedenis van Nederlandsch-Indië . 1930 –  (DO) +

Stapel,  F.W. (E1) – De Gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en word. 1941. +

Stargardt, A.W. (C5) – Australia’s Asian politics. The history of a debate 1839-1972.  1977. +

Stellingwerff, Dr. J. (D4) – Fat man in Nagasaki. Nederlandse krijgsgevangenen overleefden de atoombom. 1980. +

Stempels, A (D3) – De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk. 1950. +

Steijlen, Fridus (D1) – Druggebruik onder en (drug)hulpverlening aan Molukse jongeren; resultaten van een onderzoek naar druggebruik onder Molukse

jongeren en problemen van de Molukse kategorale hulpverlening in relatie tot algemene instellingen en overheden. 1984. +

Steijlen, Fridus – Memories of  ‘The East’.  2002. Abstracts of the Dutch interviews about the Netherlands East Indies, Indonesia and New Guinea (1930-

1962) in the Oral History Project Collection. (Z5) +

Stevens, Harm (C5) – De Nederlands Indische geschiedenis van de 19e en 20e eeuw in meer dan 100 verhalen. 2003. +

Stevens, J.A. en Grevedamme, Ben – VRIJ. [resp. foto’s en brieven uit Indonesië]. 1946. (A1) +

Stevens, Th. (E3) – Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië 1764-1962 . 1994. +

Stoel, Eveline (A3) -- Asta’s Ogen. De levenskracht van een Indische familie. 2010   +

Stolk, Jill (A3) – Scherven van smaragd. 1983. +

Stolk, Jill (B6) – Kleurverschil. 1988. +

Stolk, Jill (A1) – De zwijgende vader.  1992. +

Straelen S.V.D., pater H. van  (A1)– Terug uit Japansche interneering [1942].

1945. (uit het Engels vertaald,1944) +

Stulemeyer, J.E.  (D4) – Kamptoestanden in Nederlands-Oost-Indië en Suriname 1940-1946.  1978. +

Subandrio, Dr. (E1) – Indonesia on the march. The collected speeches delivered while ambassador of the Republic of Indonesia to the Court of St. James

1950-1954. 1959. +

Supusepa, Eddie (met tekeningen van Boetje Pattirané)  -- Overpeinzingen van een Alifur [voornamelijk gedichten in twee talen]. 1981 (A1) +

Sukarno, Dr. Ir. (E1) – Sarinah. De taak van de vrouw in de strijd van de Republiek Indonesië. [uit het Indesisch vertaald. 1963]. 1966. +

Sukarno (E1) – Toward freedom and the dignity of man. A collection of five speeches by presient Sukarno of the Republic of Indonesia .1961. +

Suryadi Ag, Linus (A1) – De bekentenis van Pariyem. [vertaalde gedichten]. 1985. +

Suryadinata, Leo (D4) – The Chinese minority in Indonesia . Seven papers. 1978 +

Swaving, Justine (A1) – Splinters van voorbije levens (Indische verhalen) 2001. +

Swaving, Justine (B6) – Goena Goena of Stille Kracht. Indische verhalen. 19??. +

Swaving, J. (A1) – De Urn en de noot. Leven in twee werelden. 1997. +

Seijffers, Max  (E3) – For the children and grandchildren. The story behind some letters. [herinneringen aan de jongenskamptijd in Bandoeng].  2010. +

 

T

 

Tantri, K’tut (E1) --  Revolt in Paradise. The amazing story of a woman who was adopted by a Balinese Rajah, tortured by the Japanes and fought to win

Indonesia its freedom. 1960. +

Tas, Sal (E2) – De onderontwikkelde vrijheid.  Indonesia toen en nu. 1973. +

Taselaar, Arjen (E2)  – De Nederlandse Koloniale Lobby. Ondernemers en de Indische Politiek 1914-1940. 1998. [proefschrift] +

Taylor, Norman (E3) – Cinchona in Java. The story of quinine. 1945. +

Teeuw, A. (F4) – Indonesisch-Nederlands woordenboek. 1990. +

Teeuw, A (E1) – Leerboek Behasa Indonesia. 1984. +

Teitler, G. en Petra M.H. Groen red. (E2) -- De politionele acties. 1987. +

Teitler,  G. en  J. Hoffenaar (red). (E2) – De politionele acties. Afwikkeling en verwerking. 1990. +

Teitler, G (red. en anderen) (E3) – De val van Nederlands- Indië. 1982. +

Teitler, G. (E3) – De Kolonels en generals van het KNIL. 1982. +

Terasaki, Gwen (D3) – Maar de regenboog bleef. [In 1960 verschenen onder de title: Bridge to the sun). 19??. +

Termorshuizen, Gerard (red) (B6) – Rondom Daum. 2003. +

Termorshuizen, Gerard en Kees Snoek (A3) – Adinda! Duizend vuurvliegjes tooien je loshangend haar. Multatuli in Indonesië. 1991. +

Termorshuizen, Gerard (D3) – Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers, 1744-1905. 2001. +

Termorshuizen, Gerard -- Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indische pers, 1905-1942.   2011    (D0) +

Tervooren, Lina – Toetie Roetmop. g.j.   (vermoedelijk jaren 20)   (B2) +

Thenu-Lilipaly, M --Levend water/Air jang hidup. 1984. (D1)  +

Thompson, John (C2) – Hubbub in Java. 1946. +

Thomson, Eliza (D4) – Setengah mati. Kind in een jappenkamp . 1975(1ste druk 1964). +

Thoolen, Hans (ed) (B1) – Indonesia and the rule of law. Twenty tears of  ‘New Order’ government. 1987. +

Tichelaar, Tjeerd (F4) – Kosmos miniwoordenboek Indonesisch-Nederlands, Nederlands-Indonesissch. 2009. (10de druk) +

Tichelman, Fritjof (E2) – Henk Sneevliet. Een politieke biografie. 1974. +

Tichelman, Fritjof (E3) – Stagnatie en beweging. Sociaal historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband .1975. [proefschrift]. +

Tichelman, G.L. (A2) – Indische Nederlanders. 19??. [in samenwerking met de AO-redactie ] +

Tichelman, G.L. en H. van Meurs (redactie) (E2) – Wordend Indonesië. 1948. +

Till, Margreet van (B2)  – Banditry in West Java, 1896-1942. 2011. [vertaald uit het Nederlands)  +

Timmermans, W. (A5) – Indisch licht. Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië. 1997. T.g.v. het vijftigjarig jubileum van de Stichting

Pelita. +

Tjasmadi, Johan – 100 tahun Bioskop di Indonesia (1900-200). 2008. (A5) +

Toer, Pramoedya  Ananta  (A3) – Bericht uit Kebayoran (en andere verhalen). 1978. +

Toer,  Pramoedya  Ananta  (A3) – Aarde der mensen. 1981.  [dubbel] +

Toer, Pramoedya Ananta  (A1) – De vluchteling (1949/1991) +

Toer, Pramoedya Ananta  (A3) – Kind van alle volken. +

Tol, Roger -- Een haan in oorlog. Toloqna Arung Labuaj. Een Buginees heldendicht. (proefschrift) 1989.   (A1) +

Tomasoa, Johan, Lukas Moumete en enkele anderen (D1) – Nusalaut -  Nusahulawano. Enkele onderwerpen uit de cultuur en geschiedenis van een stukje

Molukken. 1981. +

Touwen-Bouwsma, Elly & Petra Groen. (C2) -- Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. 1996. +.

Törnquist, Olle (D3) – Dilemmas of Third World communism. The destruction of the PKI in Indonesia. 1984. +

Treffers, J. (A3) – Schuim van goud; Indische zedenroman,  (1934) 1990 +

Treub, M.W.F. – Het gist in Indië. Een analyse der hedendaagsche Inlandsche beweging. 1927. (B1) +

Trip, F.H.P. (B2) – Brieven uit Indië 1946-1949. 1990.  +

Tucci, Sandro – Gurkhas . 1985.[fotoboek]  (A5) +

Tuckermann, Ingeborg & Gwendolyn de Ruyter de Wildt . 19?? (D4) -- Tjideng zwart op wit. [gedichten en tekeningen] ????. +

Tuinzing, A.J.P. – Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar? 1936.   (C1) +

Tulp, Gerrit - Marsbevel op Java. Aan- en afvoertroepen april 1946 – juli 1949. 1989.  (B1) +

Turner, Peter (A2) – Java (Behind the temples etc.). Lonely Planet. 1999. +

Tutin, T.G. & Beaver, S.H. (ed.) -- Biographical Handbook Series (for official use only): Netherlands Indies. Volume I. [Published by the (British)

Naval Intelligence Division]. 1944 (C3) [veel kaarten en foto’s] +

Tutin, T.G. & Stuttard, J.C. (ed) -- Biographical Handbook Series (for official use only): Netherlands Indies. Volume II. [Published by the (British)

Naval Intelligence Division]. 1944 (C3) – [veel kaarten en foto’s] +

Twang Peck Young (D4) – The Chinese business elite in Indonesia and the transition to independence 1940-1950. 1992. +

Tyler, William H. (D4) – Diamantvlucht. Het verhaal van de oorlogsgebeurtenissen in Broome en de diamanten die bij Carnot Bay verloren raakten. 1986. +

Tyrer Nicola (E4) – Stolen Childhoods. The untold story of the children interned by the Japanese in the Second World War. 2011. +

 

U

 

Ucee (A1) – De schoonste triomf van de Indo-detective (1962) 1986. (A1) +

Uhlin,  Anders – Indonesia and the “Third wave of Democratization”. The Indonesian pro-democracy Movement in a changing world. 1997. (B1) +

Utrecht, Elien  -- Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid. 1991. (A4) +

Utrecht, Ernst (D2) – Papoeas in Opstand. Het verzet van de Papoea’s tegen het Indonesische bewind in West Irian. 1978. +

Utrecht, Ernst (D1) – Ambon. Kolonisatie, dekolonisatie en neo-kolonisatie. 1971. +

 

V

 

Vader, John (D2) – Nieuw-Guinea. Het keren van het tij. 1978. [in 1971 verschenen onder de titel The tide is stemmed] +

Vaders, Ger (B5) – De verliezers. Indonesië op het tweede gezicht. 1993. +

Vanvugt, Ewald (B6) – De schatten van Lombok. 1994. +

Vanvugt, Ewald (D3) – Bloed aan de klomp. De eerste vaderlandse schandaalkroniek:  Nederlandse schurken in het buitenland. 1989. +

Vanvugt, Ewald (B6) – Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West. 1996. +

Vanvugt, Ewald (D3) – De val van Bali (roman). 1987. +

Vanvugt, Ewald (E3) – Wettig opium. 35 jaar Nederlandse opiumhandel in de Indische Archipel. 1985. +

Vanvugt, Ewald (E3) – Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe. 1993. +

Vanvugt, Ewald (E4) – Natilaan. Een voettocht in Java’s Duizend Bergen. 1989. +

Vatikiotis, Michael R.J. (D4) – Indonesian politics under Suharto. Order, development and pressure fot change. 1993. +

Veeneklaas, C. (B5) – Het rassenconflict in de opvoeding in Indonesië. 1949. +

Veeninga, Djoeke (D3) --  Het geluk van de mier. Standplaats Indonesië. 1991. +

Veenman, J. & L.G. Jansma -- Molukkers in Nederland. Een probleeminventariserend onderzoek. 1981. – (E1) +

Veenstra, J.H.W. e.a. (B5) – Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores.  Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen,

1943-1945.  1982. +

Veenstra, J.H.W. (B1) – Diogenes in de Tropen. 1947. +

Veenstra, J.H.W. (C4) – Multatuli als lotgenoot van Du Perron. 1979. +

Veer, F.J. van der en E.E. van der (D4) – Een man zonder ring. Dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg. 1995. +

Veer, Paul  van ‘t  (D3) -  Daendels. Maarschalk van Holland. 1963. +

Veer, Paul van ‘t --  Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela. 1971. (C2) +

Veer, W. van der – Onder de vlag der commando’s. 1949. (Z5) +

Veer, Paul van ´t  (D2) – Nieuw Guinea tegen wil en dank. Met bijdragen van Th.M.J. de Graaf (KVP), Moh. Hasan Notoadikusumo (Antara), I.J. Kijne

(zending) en H.J. Roethof (parl. journalist). 1960.     +

Veer, Paul van ‘t (D3) – De Atjeh-oorlog. 1969. +

Veer, Paul van ‘t -- Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. 1958.  (B1) . +

Veer, Paul van ‘t (C2)  – Soekarno. Kopstukken van de twintigste eeuw. 1964. +

Veer, Paul van ‘t – Vriend en vijand in de kolonie. 1956. (B6)

Velde, J.J. van de (A4)  - Brieven uit Sumatra 1928-1949 . 1982. +

Velden, D. van --  De Japanse burgerkampen. 1977. (B5) +

Veldhuisen - Djajasoebrata, Alit (A5) – Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java. 1984. +

Venner, Dominique --   Westerling ‘de eenling’ 1982 ; na:  ‘Westerling, guerrila story’. 1977.  (D0) +

Verheem, Rudy (D4) – Bevrijding zonder bevrijders. De ‘Sinjo’ tussen Indië en Nederland. 1979. +

Verhoog, A. (A5) – Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië. 1982. +

Vermeer – van Berkum, Carla  (Z3) – Kind in Jappenkamp. 1991. +

Vermeulen, G.J. – Dagboek van een halve mens.1951.  (A4) +

Vermolen, Julika (E4) – De Dampit Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. 1999.+

Vervoort, Hans  (D3) – Vanonder de koperen ploert. 1976. +

Veur,  P.W.J. van der – Introduction to a socio-political study of the Eurasians of Indonesia. (proefschrift). 1955.  (D0) +

Visker, D.A. – Indische familienamen (deel I). (A4) +

Visker, D.A. – Indische familienamen II. 1988. (A4) +

Visser, A. – Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlands-Indië/Indonesië (1932-1950). 1982. (A4) +

Visser Hans G. -- . Indië in Holland. Schrijvers over hun rijk van Insulinde. 1992.  (A1) +

Vittachi, Tarzie (D3) – The fall of Sukarno. 1967. +

Voogt, Alexander J. de -- Congklak/Mancala . Board games. 1997.  (D2) +

Voortland, Andries  en W.G.N de Keizer (E4)  En nu.. . . .  Indië. 1944 +

Vlasblom, Dirk (D3) --  Jakarta, Jakarta. Reportages uit Indonesië. 1993. +

Vltchek, André (A1) – INDONESIA, archipelago of fear. 2012. +

Voskuil, R.P.G.A.( e.a.) (A5) – Bandoeng. Beeld van een stad. 1996. +

Vredenbregt,  Jacob (A3) – De opstand. Het relaas van een krijgsgevangene. 1990 [herziene editie van ‘De opstand’ in 1986 gepubliceerd onder het

pseudoniem M. Jacob]. +

Vredenbregt, J. (A2) – As the day draws to an end. 1990 +

Vredenbregt, Jacob (A3) – De deftige kolonie en andere verhalen. 1988. +

Vredenbregt, Jacob – De staatsgreep [van 1965] (roman). 1992.  (A1) +

Vredenbregt, Jacob (B3) - Terugzien en nakaarten. Zestig jaar ooggetuige in Indonesië.  2009. +

Vries, Gijsbert de  (E1) – Pang Paneu de Toenonger 19??

Vries,  Marlene – ‘Indisch is een gevoel’. De tweede en derde generatie Indische Nederlanders. 2009.  (Z5) +

Vries, Wandela de  (e.a.) (D3)—Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië. 1995.  +

Vrijburg, G.S. – Een ereschuld ingelost. Eenmaal: voor de eerste maal voor de laatste maal. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede

Wereldoorlog. 1973 (2de druk). (B2) +

Vuuren, L. van (A1) – Nederlandsch Indië als producent van grondstoffen voor de wereldbehoeften. 1941. +

Vuyk, Bep (C4) – Reis naar het “Vaderland in de verte”. 1983. +

Vuyk, Bep (C4) – Duizend eilanden. 1946. +

Vuyk, Bep (C4) -  Gerucht en geweld.  1960. +

Vuyk, Beb (B3) – Kampdagboeken. 1989. +

Vuyk, Bep (C4) – Het laatste huis van de wereld. 1941. +

Vuyk, Bep en A. Teeuw  (samengesteld en ingeleid) – Moderne Indonesische verhalen. 1967. (A1) +

 

w

 

Waardenburg, dr. P.J. (A4) – Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting.  1937. +

Wackwitz, J.G. – Keselir, juli 1942 – September 1943. Rapport van de Leider der Kolonisatie. 1988.   (B2)  +

Wallace, Gordon (B2) – Are you there Don R? Being the true story of the 18 Squadron N.E.T.-R.A.A.F. forces from 1942 to 1950. The everyday life of its

airmen and the air war in Darwin. As compiled from the scrapbooks of a despatch rider who served with the squadron for 18 months. 1983. +

Wal, S.L. van der, t/m deel VIII, daarna P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten. (achterkamer) --  Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-

Indonesische betrekkingen 1945-1950. Twintig delen. Uitgegeven tussen 1971 en 1996.  Delen  17 t/m 20 op Naslagwerken. Rest op vliering.+

Wal, Hans van der en Koetsier,Henk (eindred.) – Indonesië 50 jaar vrij. 1995. (A3) +

Walraven jr. , Wim (C4) – De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader. [uitg.: De Engelbewaarder] 1977. + 

Walraven, Willem (C4) – Een maand in het boevenpak. 1978 (1941/’42) +

Ward, Otto G. (C1)-- De Militaire luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942 – 1945. 1985  +    

Warmer, Joh. A.G. (B4) – JAVA 1942-1945. Kampschetsen uit: Kesilir, Banjoe Biroe, Tjekoedapateuh (15de Bat in Bandoeng). 1984. +

Wassing, René – De wereld van de Wayang. De schim van het verleden werpt zijn schaduw vooruit. Uitg.: Volkenkundig museum Nusantara, Delft. 1983.  (A5)

+

Wehl, David – The birth of Indonesia. 1948. (B2) +

Wehl, David (D3)  – The moon upside down. [travel book] 1948.

Weinstein, Franklin B. (D3) – Indonesia abandons confrontation. An inquiry into the functions of Indonesian foreign  policy. 1969. +

Weisglas, M. (B2) – Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan Indonesië 1995. +

Wenske, Helmut, Chris Hyde, Woody Bruinings, Götz Alsmann & Leon Donnars. -- Eastern age. Indonesian Rock’n Roll. Dance- & Show-bands 1956-1965. 1984.

(A2) +

Wentholt,  W. (A4) – Amerika, Indonesië en wij.19?? +

Weringh, Koos van [tekst en samenstelling] -- Indische ‘waarheden’. Spotprenten uit een (de)koloniale tijd. 1995.  (D2) +

Wertenbroek, Mathieu – Schetsen van smaragd. Tekeningen en dagboeknotities van een tropenarts in de jonge Republiek Indonesië. 1998.

(A4) +

Wertheim,  W.F. (ingeleid). (A1) – Pramoedya Ananta Toer, mens en schrijver (samengesteld door het initiatiefkomitee Pramoedya). 1981. +

Wertheim, W.F. (B6) – Het rassenprobleem. De ondergang van een mythe. 19?? +

Wertheim, Prof.dr. W.F. (E3) – Buiten de grenzen; sociologische opstellen aangeboden aan Wertheim 1971

Wertheim, W.F. (E3) – Dawning of an Asian dream. Selected articles on modernixzatio and emancipation. 1973. +

Wertheim, W.F. (A3) – East-West parallels. Sociological approaches to modern Asia. 1964. +

Wertheim, W.F. – Indonesian society in transition. A study of social change. 1956. (A4) +

Wertheim, W.F. – Indonesië van vorstenrijk tot neo-kolonie. 1978. (A3) +

Werthem, Wim F., Ernst Utrecht. Jan M. Pluvier (e.a.) (D3) --  Tien jaar onrecht in Indonesië. Militaire steun en international steun. 1976. +

Wesseling H.L. (D3) – Indië verloren, rampspoed geboren en andere opstellen over de geschiedenis van de Europese expansie. 1995. +

Westenbroek, M. (A4) – Schetsen van smaragd. Tekeningen en dagboeknotities van een tropenarts in de jonge Republiek Indonesië, 1998

Westerling, kapt. R.P.P.   (D0) – Mijn Memoires. 1952. +

Whitten, T. en J. (A5) – Ongerept Indonesië. De biologische diversiteit van Indonesië. 1992. +

Wickert, Utta (C4) --  In het jaar van de slang. Het verhaal van Tizar, een jongen die opgroeide in een kampong in de hoofdstad van Indonesië, Jakarta.

[vertaald uit het Duits]. 1977. +

Widjaja, Puto – Telegram. 1983. (C4) +

Wiebes, Cees – Operation ‘Piet’: The Josef Sidney Peterson Jr. Spy Case , a Dutch ‘Mole’Inside the National Security Agency. 2008.  (Z3)

Wietsema, Annegriet en Stef Scagliola -- Liefde in tijden van oorlog. Onze jongens en hun verzwegen kinderen in de Oost. 2013  (A5) +

Wijk, Nico van (D1) – ‘Ambon of Belanda?’  Een studie over Molukkers in Woerden, de enige gemeente in Nederland waar Molukkers na opheffing van de

plaatselijke kampen verspreid zijn gehuisvest. 1985. +

Wijnen, D.J. van (E4) -- Pangkal Pinang. Werklijkheidszin der minderheden. 1946  (E4) +

Willems, Wim red. (C1) – Sporen van een Indisch verleden 1600-1942.  1992. +

Willems, Wim red. (C1)) – Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Bundel artikelen n.a.v. de 2e Studiedag Indische Nederlanders. 1991. +

Willems, W en Lucassen, K. red. (B1) – Het onbekende Vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders (1946-1964) +

Willems, W. en Moor, J. de (C1)) – Het einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de kolonisatie. 1995. +

Willems, W.( e.a.) (C1)  – Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis. 1997. +

Willems, Wim -- Tjalie Robinson. Biografie van een indo-schrijver. 2008.   (D0) +

Willems, Wim – Indische Nederlanders in de ogen van de wetenschap. 1990. (B1) +

Williams, Sean (B1) – The sound of the ancestral Ship. Highland Music of West Java. ( 2001) +

Willmott, H.P. (E3) -- Empires in the balance. Japanese and Allied Pacific strategies to april 1942. 1982.[Chapters X, X1 en XII: ‘The breaking of the

Dutch’ en verder]  +

Wilmar, H.A. (foto’s) – Met de Mariniersbrigade  in Oost-Java. 1947. (B4) +

Wilton van Reede, Theo (A7) – Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit Indonesië. 1995. +

Wilton van Reede, Theo en Arjan Onderdenwijngaard (D4) – Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna. 1984. +

Winckelmann, Frank von – Indische Nederlanders en gerepatrieerden in Amsterdam.  Een onderzoek naar sociale integratie in de periode 1953 – oktober

1957. 1991. (scriptie)  (A5) +

Winkler sr., Dolf (samenst.) & Mischa de Vreede (eindradactie) -- Nederlands Indië in de tweede wereldoorlog. 10 mei 1940 – augustus 1945. [catalogus

tentoonstelling, aug. –nov. 1980 op 7 verschillende plaatsen in Nederland] . (B2) +

Winkler, P.E. (D2) – Blank Nieuw-Guinea. Een nieuw stamland voor het Nederlandsche volk. (NSB). 19??  +

Wirasutisna, Haksan --  Indonesian Folk Tales . 1981 (A1) +

Wise, Terence & Shirley (E4) -- A guide to Military Museums and other places of military interest. 2001 (10th revised edition). (E4) +

Wit, Henk de (A1) – Birma-Bali, de hel en het paradijs. 1979.+

Wit, Oscar de – Met koele obsessie. 1979.  (A3) +

Witte, René (E3) – De Indische radio-omroep. Overheidsbeleid en ontwikkeling 1923-1942. 1998. [proefschrift]. +

Wittert, René (E3) – Het vergeten squadron. Het verhaal van de Nederlandse vliegers, die tegen Japan hun vergeten strijd voerden. 1976. +

Witton, Patrick (F4) – Taalgids Indonesisch [Lonely Planet]. 2002. +

Wolf Jr., Charles – The Indonesian story. The birth growth and structure of the Indonesian republic. 1948. (A1) +

Wolf, A.L. de – Vlootverhoudingen in het Verre Oosten. (A6) +

Wolff, Joop (D3) – Uit het rijk der duizend eilanden. Indonesië zoals het is. Het verhaal van een reis door Indonesië. 1954. +

Wormser, C.W. – Journalistiek op Java. (met ingeplakte knipsels en onderstrepingen). (A1) +

Woude, Johan van der (A1) – Maria Dermoût. De Vrouw en schrijfster. 1973. +

Wray, Christopher C.H. (D2)  – TIMOR 1942. Australian Commandos at war with the Japanese. 1987. +

Wright, Richard (A1) – The color curtain. 1956 +

Wright, Richard (A1) – De kleurbarière.  1957. +

 

X Y Z

 

Yasni, Dr. Z. (B2) – Bung Hatta antwoordt. Een vraaggesprek met  Yasni opgenomen in 1978 ten  huize van Dr. Moh. Hatta. 1979. +

Yasni, Z. (B2) – Bung Hatta’s answers. Interviews. 1981. +

Yudhoyona, Susilo Bambang (A3) -- Dalam 5 Hari Mandat Makkumat . +

Yong Mun Cheong -- H.J. van Mook and Indonesian independence. A study of his role in Dutch-Indonesian relations, 1945-1948. 1982. (B6) +

IJzereef, Willem – De Zuid-Celebes Affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies. 1984.   (B3) +

IJzereef, Willem (C2) – De militaire operaties van de Speciale Troepen en het KNIL  in Zuid-Celebes. Voorgeschiedenis en verloop van een tragedie, 1946

-1947. [proefschrift].1982. +

Zadelhoff – Van Heemskerck, Vilma van (A2) – Om en bij de kleine angelo. +

Zanten, Wim van (A5) – Sundanese Music in the Cianjuran Style. 1989. +

Zee, Daan van der (B2) – De S.D.A.P. en Indonesië. 1929. +

Zee, Daan van der (A3) – Dewi Angreni. Een oud-Javaansche legende. 1941. +

Zeggelen, Marie van – Het zeeroversjongetje. Indisch jeugdboek, Ingeleid door Rob Nieuwenhuys. 1989 (10de druk, 1ste druk 1910) (A1) +

Zich, Arthur (B2) – De Rijzende Zon. [De Tweede Wereldoorlog – TIME-LIFE boeken]. Geen jaartal. +

Ziegler, Philip (ed) -- Personal diary op Admiral the Lord Louis Mountbatten. Supreme allied commander South East Asia 1943-1946.  1988. (Z3) +

Zijlmans,  G.C. (B4) – Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java, 1945-1950.  1985. +

Zijlstra-Schumacher, Josiene  -- Mijn Indische wortels. 2008.    (Z5) +

Zijlstra-Schumacher, Josiene – Bloeien in den vreemde en tweede bloei in eigen land.(B4) +

Zikken, Aya – Geen wolf te zien.  1962.  (A1) +

Zikken, Aya – Gisteren gaat niet voorbij. Een roman over Tempo Doeloe. (A3) +

Zonneveld, Peter van (A3) – Oriëntatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesië (1947-1953). Een bloemlezing. 1988. +

Zonneveld, Peter -- Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië. 1996.  (D0) +

Zorab, A.A. – De Japanse besetting van Indonesië en haar volkenrechtelijke zijde. 1954. (B2) +

Zwaag, Jaap van der (E3) – Verloren tropisch zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- en cultuurmaatschappijen in het voormalige

Nederlands-Indië. 1991. +

Zwaan, Jacob (C1) -- Nederlands-Indië 1940-1946 . Dl 1. Gouvernementeel Intermezzo: 1940-1942. 19??. +

Zwaan, Jacob (C1) – Nederlands-Indië 1940-1946 Dl.2 Japans intermezzo, maart 1942 - 15 augustus 1945. 19??. +

Zwaan, Jacob (C1) – Nederlands-Indië 1940-1946 Dl.3 Geallieerd intermezzo; 15 augustus 1945 – 30 november 1946.  1985.  +

Zwaanswijk, Ton (inleiding) -- Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd, 10 maart – 31

december 1942; AP III. 1989. (A6) +

Zwart, Henny (A4) – Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars. 1995. +

Zweers, Louis (B6) – Strijd om Deli. Verboden foto’s van de eerste politionele actie op Sumatra. +

Zweers, Louis (A4) – Agressi II: Operatie Kraai, De vergeten beelden van de tweede politionele actie. 1995. +

Zweers, L. – Front Indië. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog. 1994.  (D0) +

Zweers, Louis -- Indië voorbij. (A6) +

Zweers, Louis -- De crash van de Franeker. Een Amerikaanse persreis naar Nederlands-Indië in 1949.  2001.   (Z5) +

Zweers, Louis  -- (A6)  De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlandws-Indië 1945-1949 [proefschrift]. 2013. +

Zwitzer,  H.L. [uitgeg. en inleid.] (B6) – Documenten betreffende de eerste politionele actie (20/21 juli – 4 augustus 1947). 1983.+

Zwitzer, H.L. (D4) – Mannen van 10 jaar en ouder. De jongenskampen  Bangkong + Kedoengdjati. 1995. +

Zwitser, H.L. & C.A. Heshusius (E3) – Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1850. 1977. +