header

Bas map 44

1)   De Gouvernements marine Tong Tong     F.C. Backer-  15-6-77
     hielp bij het onder-                  Dirks
     handelen met de Japanners
     in 1940.

2)   Ons werk op maritiem    Nederland in                juli'47
     gebied                  Oorlogstijd

3)   De tankvaart in N-I     De Blauwe     L.L. von      sep.'77
     1939-1942               Wimpel        Münching

4)   Twee marine-vrouwen     Elsevier                    2-4-49

5)   Het zinken van Hr.Ms.   Alle Hens     F.C. Backer-  feb.'82
     Deneb bij de Riouw-                       Dirks
     archipel

6)   Het drama van Hr.Ms.    De Blauwe     L.L. von      dec.'76
     'Van Nes' en ss. 'Sloet Wimpel        Münching
     van de Beele'.

7)   De ramp met de 'Sloet   Moesson       J.H.          15-3-84
     van de Beele'                         Portier

8)   Hoe zoet was de regen!  Moesson       R.F.          15-4-84
                                          Westerkamp

9)   Het verhaal van Frits   Het Vrije                   24-4-84
     de Jong                 Volk

10)  Onze marine in de Oost  Algemeen      C. Helfrich   3-1-53
     (1)                     Dagblad

11)  Onze marine in de Oost  Algemeen      C. Helfrich   10-1-53
     (2)                     Dagblad
    

12)  Onze marine in de Oost  Algemeen      C. Helfrich   17-1-53
     (3)                     Dagblad

13)  Onze marine in de Oost  Algemeen      C. Helfrich   24-1-53
     (4)                     Dagblad

14)  Onze marine in de Oost  Algemeen      C. Helfrich   31-1-53
     (5)                     Dagblad

15)  Onze marine in de Oost  Algemeen      C. Helfrich   14-2-53
     (6)                     Dagblad

16)  De luchtoorlog          Maandorgaan*                mei '84

17)  Laatste bloemlegging    Alle Hens     M.K. Zaagman  sep.'83
     voor M.S. Soemba

18)  Het relaas van een      Tubantia      P. Bos        30-4-82
     overlevende

19)  Het relaas van de vrouw Tubantia                    1-5-82
     van de overlevende

20)  Louis Snoeck: 'verhaal  Leeuwarder                  27-3-80
     van onderzeeër is       Courant
     pure onzin'.

21)  De lotgevallen van de   Moesson       Lemmens       1-3-82
     K17 en haar bemanning

22)  Speurtocht naar wrak    Nieuws van                  22-4-82
     van Nederlandse         de Dag
     onderzeeboot

23)  Op zoek naar de K17     Defensiekrant               8-4-82

24)  Waarheid rond K17                     GM
     wellicht boven water

25)  Pearl Harbor-aanval kan Defensiekrant
     niet door Nederlandse
     onderzeeboot zijn ontdekt

26)  Speurtocht naar veertig Trouw                       24-4-82
     jaar vermiste onderzeeër

27)  Witte orchideeën voor   Telegraaf     B. Lulofs     11-10-80
     de K17

28)  Kranslegging in de      Telegraaf     B. Lulofs     25-10-80
     Zuid-Chinese zee

29)  De K17                  Telegraaf     B. Lulofs     9-1-82

30)  Dood 213 mannen herdacht    Trouw                   29-5-82

31)  Wrak onderzeeboot            Algemeen                28-5-82
     na 40 jaar gevonden         Dagblad

32)  Wrak K17 in goede staat NRC                         28-5-82
     op bodem Chinese Zee

33)  K17 verging in 1941         Rotterdams  R. Schouten 16-4-82
     in Chinese Zee              Nieuwsblad

34)  K17 wordt opgespoord    Tubantia                    24-4-82

35)  K17                     Panorama      R. Hopmans    4-6-82

36)  23-1-1942. Laatste      Alle Hens                   jan.'52
     succesvolle actie
     van de K18

37)  Het Nederlandse         Friesche                    5-1-45
     spookschip Hs.Ms. Tromp Courant

38)  De Japanse oorlog       Marineblad   J.W.F. Nuboer  dec.'76
     uit Japanse bron

39)  Nederlandse marine      Telegraaf                   30-8-76
     verwachtte Japanse
     verrassingsaanval

40)  Boek over               Dagblad van                 30-8-86
     marinegeschiedenis      het Oosten

41)  Herinneringen van       Algemeen      M. Berk       7-10-85
     Abraham van de Moer     Dagblad

42)  Tan 4 voorzag Doorman's Onze Vloot    S. Duinker    okt.'55
     eskader het laatst
     van brandstof

43)  Het materieel der       Onze Vloot                  mei '55
     zeemacht in N-I
     (1940-1942) (1)

44)  Het materieel der       Onze Vloot                  juni'55
     zeemacht in N-I
     (1940-1942) (2)

45)  Het materieel der       Onze Vloot                  juli'55
     zeemacht in N-I
     (1940-1942) (3)

46)  Koopvaardijvloot wierp  Trouw         J.J. Wentink  27-5-78
     1,5 miljoen soldaten
     in de strijd

47)  Hospitaalschepen        Onze Vloot    L.L. v. M.    maa.'55

48)  Ahmed's illusie         De Blauwe     Joro          dec.'47
                            Wimpel

49)  Japanse dwergonderzee-  Onze Vloot    L.L. v. M.    juli'56
     boten en menselijke
     torpedo's.

 


50)  Twaalf dagen schipper.  Panorama      K. Wolf       21-1-56
     Willem Horsman.

51)  Kapitein Horsman van    Onze Vloot                  jan.'57
     de 'Ondina'

52)  Zonder geluk vaart      Panorama      W. Kielich    10-9-55
     geen onderzeeboot wel

53)  De grootste krijgsver-  Panorama      W. Kielich    13-8-55
     richtingen van de
     Nederlandse onderzeedienst

54)  Jachtavonturen in de    Panorama      W. Kielich    20-8-55
     Middellandse Zee

55)  De O16 en O20 in de     Panorama                    27-8-55
     Chinese Zee

56)  Spionnen afzetten op    Panorama      W. Kielich    3-9-55
     Indonesische eilanden

57)  Ook zij vervulden       Onze Vloot    T. v.d. Baarn maa.'55
     hun roeping

58)  Het begin van de oorlog De Stem       C. Boon       1-5-80
     aan boord van de 'Java'

59)  Ridders van de lucht in De Vliegende                juni'55
     1942. Glen Martins en   Hollander
     Brewsters boven de Java Zee

60)  Piet 't Hart beschrijft
     luchtslag tegen Japan

61)  In Indische wateren     Nederland                   25-1-47
                             in Oorlogstijd

62)  De ramp met de          Bericht van   R. de Bruin  
     'van Imhoff'            de 2e W.O.

63)  De ramp met de          Moesson                     15-12-80
     'van Imhoff'

64)  Dokter Norbert Chzrywa  Moesson       L. Scholte    15-9-80

65)  H.J. van Dijk           Nedlloyd                    maa.'83

66)  Het drama van de        Brandende     P. Fabricius  1949
     'Poelau Bras'           Aarde**

67)  De vluchtpoging met     Marineblad    F.C. Backer-  1978
     de 'Endeh'                            Dirkse
68)  De vluchtpoging met     Tong Tong     F.C. Backer-  1-9-77
     de 'Endeh' (1)                            Dirkse

69)  De vluchtpoging met     Tong Tong     F.C. Backer-  1-10-77
     de 'Endeh' (2)                            Dirkse

70)  Dr. Wassell             Katholieke                  3-3-49
                             Illustratie  

71)  Phantom-ship is located Nedlloyd***                 juli'82

72)  Japan betaalt ons       Nieuws van                  1-10-77
     f8 miljoen voor         de Dag
     gezonken schip

73)  Kamervoorstel: herstel- Nieuws van                  10-11-78
     betaling van Japan als  de Dag
     subsidie voor De Hoop.

74)  De actie tegen Sabang   Onze Vloot    J. Ressing    juli'47
     op 25 juli 1944

75)  De Nederlandse          Bericht van   M.G. Emeis    10-10-70
     koopvaardij in          Nieuw-Guinea
     Nieuw-Guinea. Vracht
     voor de rimboe.

76)  Luchtaanval op het ms.       De Blauwe               jan.'76
     'Tjisadane' bij Okinawa.    Wimpel

77)  Nieuw wetsontwerp. Halve    Volkskrant              12-5-48
     gage voor in Azië
     gevangen genomen zeelieden.

78)  Uitspraak Raad van State    Volkskrant              14-6-84
     probleem voor Gak.
     Zeelieden uit N-I
     krijgen vaarplichtbeloning.

79)  Monument voor onze      Telegraaf                   15-11-86
     koopvaardij

80)  Scheepsramp komt        Algemeen      W. v.d. Post  22-11-86
     boven drijven           Dagblad

81)  Door Nederlands falen   Trouw                       13-11-86
     verdronken 411 Duitsers

82)  Monument in boekvorm.   Trouw****     H. Goudriaan
     Geschiedenis Nederlandse
     koopvaardij 1940-'45
     na 16 jaar gereed.

83)  Een maritiem monument   NRC           F. Groeneveld 15-11-86

84)  Monument in boekvorm    Parool        H. Leijte     14-11-86
     voor de koopvaardij

85)  Mensen en schepen       Het Vrije                   13-11-86
     in oorlogstijd          Volk

86)  Boek over koopvaardij   Rotterdams    B. Oosterwijk 13-11-86
     in oorlog: een          Nieuwsblad
     'monument'.

87)  Auteur presenteert      Rotterdams                  14-11-86
     koopvaardij-boek        Nieuwsblad

88)  Monumentale geschied-   Haarlems      J. de Roos    13-11-86
     schrijving over         Dagblad
     Nederlandse koopvaardij
     in oorlogstijd

89)  Scherp oordeel over
     Van Imhoff-schandaal

90)  Admiraal Helfrich wilde
     schip met NSB'ers
     desnoods opblazen*Voluit: Maandorgaan van de documentatiegroep '40-'45.

**Voluit: Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olieterreinen in Nederlands-Indië.

***Voluit: Maandblad van de Nedlloyd Groep.

****Waarschijnlijk.