header

Witte Doos 01

Witte  Doos 01       Titel Mappen en volledige inhoud

 

I.   Engels Rapport  door kol. Warmerdam over de Birma Spoorweg.

 

II. Bundel eigen artikelen uit verschillende bladen.

 

III Fotokopieën uit British National Archives over Westerling 1961 [is ook digit]

 

IV  Bundel correspondentie en berichten tijdens verblijf in Hong Kong 1973-1974 en een beetje Indonesia 1971-1972.

 

V  Radouitzending Adres Onbekend met reacties.

 

VI  Publicaties over de Anti-Woeker Vereniging in Nederlands- Indië (spec.):

 

+ Handleiding van de werkwijze eener Ant-Woeker Vereniging, Bandoeng, October 1928.      [Oprichter en ere-voorzitter:  E. Sieburgh, lt. kol bd]

+ 3de jaarverslag AWV 1929

+ 13de jaarverslag AWV 1939

+ Gedenkboek, uitgegeven t.g.v. het 12 ½ jarig bestaan der AWV

22 Febr. 1927-22 Aug. 1939.

+ 14de jaarverslag  AWV 1940

 

+ DE WOEKER, tijdschrift voor de woekerbestrijding in Nederlandsch-Indië,

Februari 1941, no 50   [verschijnt maandelijks]

 

VII  Rapporten en bladen: 

 

CENSIO = Centrale van Samenwerkende  Indische Organisaties,  april 1989, 1ste jaargang no. 2, waarin Jaarverslag 1988 en iets over PAREL- Project Anti Racistische Evaluatie van Leermiddelen.

 

Enkele pagina’s uit:  The Story of the 2/2nd Australian Pioneer Battalion by

E.F. Aitken, 1953.  Namen die worden genoemd: capt. Guild, lt. Allen (rapport), sgt. Kriek, Sweister en Paul Vogdt (Zwitsers), lt. Col. L. Vanderpost. Onderneming TJIKOTOK (goudmijn).

 

Verslag Java 1941-42 van J.J.C.A. Schollen in opdracht van gen. maj. J.K. Meyer met veel namen   [11 pagina’s].

 

27 liedjes van en voor soldaten, speciaal voor onze jongens in Indië. Verzameld en ge componeerd door kapt. D. van der Kooij. 1947.

 

NEWSLETTER van de veteranen van 18 Squadron NEI. RAAF FORCES ASSOCIATION in Australia. Oproep van de reunie  in Darwin in juni 1985.  [heel veel namen].

 

Holland Festival 1993 INDONESIA 1993, muziek , dans en cinema zoals: Hofdansen uit Surakarta, muziek en dans van de Batak, Cianjuran – kamermuziek uit Sunda, rituele dans en muziek van de Dayak en 10 speelfilms.

 

Fragmenten uit Brereton Diaries, The war in the air in the Pacific, Middle East and Europe, door Lewis H. Brereton, lt. General USA, 1946.   Bladzijden uit hoofdstuk Java Australia Abdacom. Luchtgevecten boven Indië eind 1941-begin 1942.

 

Poster (met foto’s en tekst aan achterzijde) NIOD bij het verschijnen van de 2 banden van deel 11b van Loe de Jong

 

Tekst bij de dood van Don Tessers door Kriek.

 

Brief aan Schumacher van m. L.F. de Groot, dd 31 augustus 1985.

 

Verklaring over Betty Batten en haar rol in het Indische verzet. Ondertekend door C.M. van Diemen.

 

NOTULEN van de bespreking tusschen den gedelegeerde van het Opperbestuur, Minister L. Neher en het Dagelijksch Bestuur van de “F.I.W.I.”, t.w. de Heer S.L.F. Catalani, J.J. Grandpré Molière en J. Bos, gehouden op het Paleis Rijswijk op Woensdag 10 Maart 1948.  [FIWI = Federatie Illegale Werkersmin Indië (?)]

 

BEKENDMAKING van Brigadier H.P.L. Hutchinson Commandant Geallieerde Landstrijdkrachten,  Padang.  10 October 1945(ook minder leesbare versie in het Engels]

 

WHO IS OLD. Death Rate in a Japanese Concentration Camp as a Criterion of Age,  by R.A.M. Bergman. Journal of Gerontology, Januari 1948, Vol 3 No 3.

 

Brief van mevr. L. Cousijnse – van Baren aan David Kriek (15 maart 1981) met aangehecht een kopie van een brief aan mij, gedateerd 27 april 1981.  

 

Correspondentie tussen Herman Duparé en Kotani Naomichi van het dagblad  Yomiuri Shinbun. Augustus 1979: Waar onze vaders gevochten hebben [serie artikelen].

 

Geen school, geen schoenen, geen ouders, door Fred Lanzing in Maatstaf, november 1980.

 

Het plan Montclair: de herovering van Java in 1945, door Ir. H. Th. Bussemaker, res. 1ste lt. KL., in Marineblad januari 1966, jrg. 76, no 1.  [ Veel namen, veel onderstrepingen en een zeer gedetailleerd verhaal , pag. 535 -553.

 

Poster toespraak Kapitein Raymond Westerling in Rijswijk ten behoeve van noodlijdende en ‘vergeten KNIL-kameraden’ in Indonesië met modeshow van Kiss Riemvis. 16 maart 19??.

 

VIII

 

Grote knipsels

 

The Threat to Dutch East Indies. The possibility of Japan Expanding Her Thrust Into the Area of British Intelligence. By Stanley Sackson in The Sphere, Ausust 31, 1940. [met fo5o’s en kaartjes].  [fotokopie]

 

Oud-Gouv.Generaal van Heutsz, de held van Atjeh in Vaderlandschen bodem te ruste gelegd. In De Telegraaf van 11 juni 1927.  [twee pagina’s].

 

Het Oostindisch Kampsyndroom, in Cultureel Supplement van NRC Handelsblad, 22 januari 1982 met daarin de volgende bijdragen: Het recht op gezonde rancune,  door Hans Vervoort; Wat weet Kousbroek er eigenlijk van?, door H.L. Zwitser; Le chagrin et la pitié, koloniale versie, door Rudy Kousbroek; Het tomatenketchup-Tjideng van Jeroen Brouwers, plus drie ingezonden brieven van Margaretha Ferguson (Japanse kampen), Arno Bohlmeijer ( Jeroen Brouwers), Wim Koch (Jeroen Brouwers).

 

Indonesiërs keerden terug. Zij gingen als apostelen eener vruchtbare samenwerking tusschen West en Oost  - Wat kunnen zij bereiken in de haat-republiek van Soekarno?  In een geïllustreerd tijdschrift (vermoedelijk Ons Vrije Nederland)  eind 1945/begin 1946. Met zes zwart-wit foto’s waarop ondermeer Evy Poetiray.

 

De vergeten hel van Digoel (twee delen) door Mathieu Kothuis in De Stem van 8 en 15 juli 1995.

 

Spelers en tegenspelers in de Indonesische tragedie (14 foto’s van: dr. L.J.M. Beel, dr. W. Drees, ir. Soekarno,  Soeriodarma (Ind. luchtmacht, Hadji Agus Salim, lt. Gen. Spoor, Soekawati, mr. D.U. Stikker, mr. E.M.J.A. Sassen, generaal Soedirman, Anak Agoeng, Soetan Sjahrir, Mohammed Hatta, vice-admiraal Pinke. Het Parool 20 december 1948. [hele pagina met artikelen n.a.v. 2de polit. Actie].

 

Geen datum.  Gevaarlijke elementen. Vijf foto’s van overgelopen en gevangen genomen Brits-Indische militaire.  Katholieke Illustratie.

Ook uit de Katholieke Illustratie:

28 augustus 1948: De bevrijding van Tjilatjap [met veel eigen foto’s];

30 december 1948: Naar Djokjakarta! [voornamelijk foto’s van 2de poli. Actie] plus: Kinderkampen op Java. [gaat over uitgehongerde Indonesische kinderen;

3 februari 1949:  Luchtbrug Semarang – Djokja (met foto’s);

Geen datum: Op Nieuw Guinea, voor honderden millioenen vernield .

 

IX  Krantenknipsels

 

Hans Keuls schrijft hoorspel over generaal Spoor, Volkskr. 4.2.76 [ook Trouw]

 

Prof. Pootjes,  Alg. Handelsblad, 16.8.47.

 

Kunstenaarsmanifest inzake Indonesia, Parool 15.8.1947    [veel namen]

 

Onderzoek KNIL vs KL na het ontslag van generaal Dürst Britt , Trouw 30.9.1948.

 

N.a.v. ‘Madioen’: Moskou greep naar Indië in 1926 en 1933. Ook over Moeso. In Trouw 23.9. 1948.

 

Palar ergerlijk belasterd door de NEFIS.  Voorjaar 1947.

 

Lt., die Surinaams soldaat Max Moll doodschoot vrijgesproken, Trouw 22.8.47.

 

Over speelfilm The Seawolves over Brits  kol. Lewis Pugh, bevrijder van Soerabaja,  Rotterdams Nieuwsblad 16.9.80 en 28.9. 1980.

 

Met Orion recht boven het hoofd. Piekerans bij flitslicht en buks. Zaterdagavond-straatslijperij ergens achter Tjikampek. Tjalie Robinson in De Vrije Pers (Soerabaja) november of december 1951.

 

 X  Vrouwenkorps KNIL

 

XI  Lloyd’s gezonken schepen 1941 -1943

 

XII  Reacties en recensie boek DE MINDERHEDEN

 

XIII Kranten 

 

Het Parool, 20 december 1948:

Leiders der Republiek in Djokja geïnterneerd [met grote kaart op voorpagina].

 

HONOLULU STAR-BULLETIN,  December 7 1941. Openingskop:

1ste extra: WAR! OAHU BOMBED BY JAPANESE PLANES

2nd extra: DEATH OVER 400 ON OAHU, LATEST REPORT

3rd extra: MARTIAL LAW DECLARED; DEATHS ARE MOUNTING

 

Vrij Nederland, je maintiendrai (Londense editie), 25 augustus 1945:

Nog niet gewonnen (over de Japanse capitulatie); Indonesië zal arm zijn;

Na Japans verklaring van overgave.

 

Pagina uit VN (Ln) 2 juni 1945:

Dr. Van Mook over herstelprobleem; Regerings-exploitatie in Indië.

 

VRIJ NEDERLAND (NL) , 13 oktober 1945:

+ De tragiek van de koloniale verhouding. Rechtsstrijd of machtsstrijd?, door H.M. van Randwijk; 

+ Drie nationalistische leiders in Indonesia [Soekarna, Hatta en Amir Sjarifoedin], door J.A. Verdoorn.

 

VRIJ NEDERLAND (NL), 20 oktober 1945:

+ Tegen het opkomend onweer. Zal een ontlading, die de toekomst van twee volken vernielen kan, bezworen worden of niet?, H.M. van Randwijk;

+ Aantekeningen bij Soekarno’s kabinet (onvolledig).

 

Internationale Informatie-bladen, 2de jrg., no. 25: 

INDONESIË en de Wereldpolitiek, door R.M. Sety Aidit;

SAIGON in September, door een specialen medewerker.

 

DE OPDRACHT  [zes nummers]

22 mei 1945 (no. 11) :  En nu . . . . . . Indië. De weg is vrij !  Gen.-Maj. J.C.J. Bongers wijst den weg.  Over de werving van militairen, civielen en VVK.

 

 1 juni 1945 (no. 12) : Berichten over wervingen; belangrijke verklaringen van Dr. H.J. van Mook; hoe het is in Indië; de strijd in de Pacific.

 

9 juni 1945 (no. 13): bijzonderheden over de werving.

 

5 juli 1945 (nummer 5 ?): De oorlog in het Verre oosten; Waar zitten de Japanse legers.; Een NICA-officier schrijft naar Holland.

 

14 juli 1945 (no. 14): Het einde van de feestroes’; over de redenen van de uitgave van het blad, waarin zes redacteuren te weten ‘jonge academici’ van zowel de Utrechtse als de Leidse school: M. Crans, P.L.Dronkers; S. Hettinga, J.W. Kooijmans, H. Leopols en K. Neijs.; De oorlog in het Verre Oosten; het Indische gemeendebesten zijn positie in het koninkrijk, door H.J. van Mook; de toekomst van Indië als productiegebied, door Boeke; de cultureele koers van het Indische gemeenebest; Voor de bevrijding van Indonesië = verklaring van zes voormalige verzetsorganisaties. Plus losbladige fotopagina met NICA-foto’s uit Nieuw Guinea.

 

October 1945 (no. 17): Verwarring op Java; klare taal, toespraak door minister J.A.H. Logemann, van Overzeesche Gebiedsdeelen; in memoriam prof. dr. B.J.O. Schrieke;Indonesië, een historische taak; het cultureele aspect van Nederlands Indie, door H. Th. Fischer; gedicht van J.F. Kunst n.a.v. de dood van Pa van der Steur (met groepsfoto); de toestand in het Verre Oosten; onderweg naar Indie – gedurfde bevrijding van den Sultan van Ternate; Brief uit Sydney, september 1945, schrijver onbekend. +  inlegvel = notulen Ver. “Oost en West”.

 

 

Het Vrije Volk,  18 december 1945: 

+Opening: Sjahrir: “Wij moeten menselijk blijven!” Nederlandse mannen moeten zich laten registreren.

+ Foto van gen. Christison; 

+ J. de Kadt mag niet naar Sydney.

 

Nieuwsgier, 22 februari 1949 :  Madioen na de bezetting

 

Elseviers Weekblad, 17 november 1945. 

 

Opening met lang artikel : Muur van misverstand tusschen redelijke Nederlanders en redelijke Inheemschen (chapeau). Oorzaken van het verzet in Indië.  (kop) Soekarno’s volgelingen van zeer verschillend gehalte. (onderkop)

Vele gematigden door Japanners gedood. (onderkop).

 

De Groene Amsterdammer, 26 juli 1947. Opening:

Somber avontuur, door Ivo Samkalden.  [ De spotprent bestaat uit een zwart vlak met daar boven ’20 Juli 1947’ en daaronder: ‘Een zwarte bladzijde’]; 

Drie gezichtspunten;  Volharden.

 

Het laatste nieuws uit Indië,  (twee nummers)

2 juni 1947.

Opening: Ons volk wenst een andere koers.  Zal er thans “schot” worden gemaakt? RVD schiet uit haar slof. Scherpe kritiek op de Republiek.

 

HlnuI, 28 juli 1947. 

Opening: Deze Repoeblik Indonesia heeft nooit de naleving van Linggadjati gewild. Is dit Ned. Kabinet NU nòg ziende blind?

TOEKOMST NIET ALLEEN ERNSTIG, MAAR BOVENDIEN ONZEKER

Kamerdebat over politionele actie

                                                                        [hoofdredacteur:J.L.A. Zwarts]

 

 

Onze strijd in Indië (stencil 4 pags)

Overgenomen uit  TROUW van 20.7.1943

 

JAMBATAN, tijdschrift voor Indonesische geschiedenis, april 1981 (1ste jrg., no.1):

 

Overzicht doctoraalscripties. Een selectie:

 

Nederland, Engeland en Borneo, door J. en W. van den Hoven

 

De toelating van Chinese consuls in NI, door P. de Beukeleer

 

De gebeurtenissen op Sumatra’s oostkust en de houding van het Nederlandse bestuur t.a. daarvan in de periode oktober 1945- juli 1947. Door Anneke Driessen

 

Verboden gedrukten; het weren van de invoer van ongewenste politieke literatuur door de Indische overheid 1900-1942 (juni 1980). Door D.J. Kiers.

 

De Bandoeng-affaire, door J.C. Wiebring [148 pag. – jan. 1981]

 

Kapitaal en politie. Een studie naar de invloed op de dekolonisatie van Indonesië door het georganiseerde Nederlandse bedrijfsleven dat in Indonesië werkzaam was. Door Laurens van Schie mei 1982.

 

De Netherlands Eastern Forces Intelligence Service (Nefis) en het KNIL ten tijde van de dekolonisatie van Indonesië. Door R. Bierhout en S. Lindhout  (juli 1982)

 

JAMBATAN  Jaargang 6, nummer 2, 1988 :

De VOC en de Palembangse tinsmokkel in de achttiende eeuw, door Reinout Vos;  Palembang: de overgang van indirect naar direct koloniaal bestuur (december 1816-december 1825 ) door M.A. Kagenaar;  Korte inleiding bij het verhaal over de belegeringen van Batavia in 1628 en 1629, door  G.C. Molewijk’; Verhael van de belegeringhe der Stadt Batavia in 't Coninckrijck van Jaccatra, anno 1628 en 1629, door een anonieme ooggetuige en met een brief van GG J.P. Coen.

 

Pewarta Perniagaan, 25 september 1942

Onmenschelijk optreden van Nederlandsche militairen. (n.a.v. slechte behandeling van Japanse gevangenen overgebracht van Java naar Australië)

 

ONS INDIË, officieel orgaan der Verenigde Indië-vrijwilligers (twee nummers):

 

2 juni 1945 (1ste jrg. no. 26):  Gedicht van G.L. Tichelman: Nederland-Indonesia (we zijn thans één); Indonesië, partner van Nederland. Politieke reconstructie  van het Koninkrijk, een grootsch doel; de naam Indonesië®, door drs. D. Lageman

 

22 september 1945 (no.29):  De Papoea en een suggestie [NSB’ers] , door G.L. Tichelman;  Dajaks van de Barito; Boerhanoedin in Amsterdam; de Vereniging Indië Vrijwilligers en haar uitbouw.

 

TER ORIËNTATIE van militairen in Oost-Java: foto van generaal-majoor W.J.K. Baay; de Protestante en RK geestelijke verzorging; radioprogramma’s; waartoe de Dienst voor Legercontacten.

 

 

XIV  Correspondentie Indische culturele Club van Dane + Brieven van Joost

 

XV 

 

Vak 1 :

 

+ Onderzoek Surinaamse vrijwilligers naar Australië, Indië en terug;

+ passagierslijst terugkeerders De West van 17.2.47;

+ ook andere stukken uit De West;

+ documenten verblijf Australië 1944;

+ Artikel in Onze Wereld (NOVIB) mei 1995.

 

Vak 2: 

 

SURINAME 1933-1944: Koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra, door Hans Ramsoedh.

 

Vak 3 :

 

Voor Koningin en Moederland. De uitzending van Surinaamse militairen naar Nederlands-Indië in 1944. Doctoraalscriptie Paul Scheer, augustus 1991.

 

Vak 4:

 

+ Suriname in de Tweede Wereldoorlog. Enkele fragmenten en eigen herinneringen, door H.E. Alberga (voormalig cdt);

+ de Surinaamse  ‘Gunners’ in WO II;

+ Surinamese military deployed by the Dutch Indies Government during the Indonesian independence struggle 1945-1949 [auteur onbekend].

 

Vak 5:

 

Knipsels uit De Ware Tijd en NRC Handelsblad.

 

Vak 6:

 

+ Stabelan van 3 – 15 maart 1991: de herovering van Balikpapan;

+ Stabelan 2 december 1993: Het KNIL in Suriname.

Beide artikelen door J.J. Nortier.

 

Vak 7:

 

Dossier Deetje Heijligers.

 

Vak 8:

 

+ The Jungschläger Trial. 24 mei 1955,  12 juli 1955 en 13 maart 1956, gepubliceerd door de Indonesische ambassade in Londen;

+ Eigen stuk over IKON-documentataire Kleine Vuren;

+ Seksisme bij de NOS, Marion Bloem, Opzij mei 1985;

+ Henri Carel Zentgraaff, beknopte biografie;

+ Nog enkele knipsels;

+ Plantegrond en tekeningen Ambarawa Kamp.

 

Vak 9:

 

+ Flight from the flag?  Desertion among the Dutch troops during the Dutch-Indonesian conflict 1945-1950.  Door Elsbeth Locher-Scholten, Universiteit van Utrecht.

+ Dutch war volunteers caught up in urban guerrilla warfare; The history of Gezagsbataljon Indië I. By  dr.  Stef Scagliola.

 

Vak 10:

 

The Netherlands East Indies, by S.W. Kirby   [fotokopie]:

+ Chapter 28: Java (September-October 1945). (pag. 307 – 325)

+ Chapter 29: Java (November 1945-November 1946) (pag. 327-351

+ Chapter 30: The Outer Islands and Sumatra (September 1945-November 1946) (pag. 353 -363).

 

Vak 11: 

 

Beknopte encyclopeadie van Nederlandsch Indië, door T.J. Bezemer 1929. [persiflage].

 

Vak 12:

 

Kwestie Petersen

 

Operation  ‘Piet’: The Joseph Sidney Petersen Jr. Spy Case, a Dutch ‘Mole’ Inside the National Security Agency, door Cees Wiebes. In Intelligence and National Security (UK), 17 augustus 2008.

 

Artikelen uit Telegraaf : ‘Belachelijke affaire meent kol. Verkuyl’  (23.10.1954) en Het Parool: ‘Klare taal nodig’ (22/10/54) en  hfdred. Comm. in AD, 22/10 (‘Spionnitis’)  over Kwestie Petersen.

 

Vak 13: 

 

Guide to the Asian Collection at the International Institute of Social History, 2002.

 

Totaal 13 vakken. 15 dossiers