header

Bas map 10

1)   N-I bezwijkt voor  Legerkoerier  H.L. Zwitzer    3-3-82

     Japanse overmacht

2)   Fall of the Dutch       History of    Purnell       *
     East-Indies             the 2nd World
                              War

3)   Jacob Zwaan schreef         Limburgs      J. van Lieshout
     documentaire over N-I       Dagblad

4)   Nacht over Ambon                 D. T.          dec.'81
     (autobiografisch)
    
5)   Het Wapens der KNIL-             O.G. Ward**
     Luchtvaart

6)   Verdediging van Ambon   Militaire               mei '48
     in '42                  Spectator

7)   Verlies van Ambon in    Militaire J.J. Nortier  apr.'83
     februari '42            Spectator

8)   Ambon. Lotgevallen van  Stabelan                10-11-76
     een oud-reserve kanonnier

9)   Vervolg op bovenstaande Stabalan                15-1-77

10)  Gesprek met             Stabelan                15-1-77
     Peperstraten (kok te Ambon)

11)  Ambon aan de vooravond  Tong Tong  Stoïcijn     01-3-77
     van de bezetting

12)  Strijd op Ambon         Stabelan                15-6-72

13)  Japanse landingen       Stabelan               15-12-80
     op Ambon

14)  Verslag van de strijd   Stabelan      H.H.L.    21-10-83
     (Passostelling)                       Tieland

15)  De vlucht vanaf Ambon   Stabelan L. Lindeboom  21-10-83

16)  Vervolg bovenstaande    Stabelan L. Lindeboom  15-12-83

17)  Actie van april-42 tot  Militaire               maa.'83
     sept. '44 op            Spectator
     Nieuw-Guinea
18)  Recensie van de    Moesson       C.H. Schaap   15-3-78
     memoires van
     verzetswerk De Bruijn

19)  De achterhoek der aarde Brandende     J. Fabricius
     (Nieuw-Guinea in        Aarde
     de oorlog)

20)  Het KNIL tegen     Japan. Saumlaki.
     (Tanimbar-eilanden)     juli '42

 

20a  Sultan van Ternate ontsnapt      Vrij Nl          11-8-45

21)  De bezetting van Dobo,  Ons Leger J.J. Nortier    nov.'76
     Toeal en Saumlaki

22)  Gevechten op Saumlaki   Tong Tong                 27-7-45

23)  Indische                Tong Tong O.G. Ward       mei '77
     Engelandvaarders

24)  De vlucht naar          Tong Tong     L. Lindeboom  15-2-82
     de vrijheid

25)  Vervolg bovenstaand artikel                       1-3-82

26)  Vervolg bovenstaand artikel                       15-3-82

27)  Vervolg bovenstaand artikel                       1-4-82
28)  Vervolg bovenstaand artikel                       1-7-82

29)  Vervolg bovenstaand artikel                       1-5-82

30)  De vlucht van Lindeboom Stabelan                  2-3-84

31)  Geschiedenis van de         Moesson  F.C. Backer  1-3-78
     Zeevaarder. Een hobby                Dirks
     redde 30 levens

32)  Vervolg bovenstaand artikel                       15-3-78

33)  Vervolg bovenstaand artikel                       1-4-78

34)  Met 'de Zeevaarder'     Tong Tong   G.A. Schotel  1-4-77
     naar Australië
     ontsnappen. Een poging.

35)  Vervolg bovenstaand artikel                       1-5-77

36)  Reactie op bovenstaand  Tong Tong H.E. Tessers    mei '77
     artikel


37)  Van Pasar Iran naar        Tong Tong            15-5-77
                                J.H.R.Rodriguez.
     Een ongelooflijke tocht.

38)  Indische                Tong Tong J.J. Nortier  15-2-77
     Engelandvaarders

39)  Wat gebeurde er met     Tong Tong     J.W. van  15-7-77
     'Pieternel' (een boot)                Nouhuys

40)  Ontsnapping uit         Stabelan J.J. Nortier  28-8-81
     bezet N-I

41)  Gevlucht van Java       Tong Tong     W.       10-8-45

42)  Indische                Legerkoerier            feb.'77
     Engelandvaarders

43)  Ontsnapping van    Aantreden     O. Carm &     jan.'71
     Ambon naar Australië        P.A. v.d. Weij

44)  Door de riolen van      De Schakel    F. Visser
     Hong Kong (een ontsnapping)

45)  Overtocht van Tanimbar  Orion P.T. Tentua  aug.sep 85
     naar Australië    

                                     
46)  De KNILM in             O.G. de Ward**
     Oorlogstijd

47)  Een vlucht van het      Tong Tong                15-4-77
     KNILM in oorlogstijd

48)  Iwan Smirnoff:          NRC      J. Libbinga     27-10-84
     een legende

49)  Luchtaanval op Broome   '40-'45. S. Gadja        ?? 1984
                              Toen en nu

50)  Smirnoff verspeelde    

     2,4 miljoen                 Reuter Persbureau

51)  Diamanten verdwenen
     (door Smirnoff)

52)  Weer opwinding rond gevonden
     diamanten te Beagle Bay

53)  Jan Muller: 'Smirnoff                 Thom Olink
     zocht uren naar diamanten'

54)  Smirnoffs diamanten         Telegraaf               4-2-82

55)  Smirnoffs laatste       Nieuws van                  30-3-85
     vlucht uit Indië        de Dag

56)  De Diamanten            't Venster    I. Smirnoff   1944(?)

57)  Zwitzer: Verwijten aan      Legerkoerier            juli/
     Ter Poorten zijn onterecht                          aug.'82

58)  Discussie over Ter      Legerkoerier     A.J.J.H.     
     Poorten                                  van Dilst

59)  Luitenant-Generaal      Mars et  H.E. Tessers       juli/
     Ter Poorten             Historia                    aug.'81

60)  Een andere visie op         Moesson  H.E. Tessers   1982
     Ter Poorten

61)  H.E. Tessers over       Stabelan                   18-2-81
     Ter Poorten

62)  Over Ter Poorten        Stabelan Redactioneel     27-4-83

63)  Nieuwe visie op         Elsevier F. Lafort        26-6-82
     capitulatie N-I

64)  Over Ter Poorten        Stabelan                  11-5-84

65)  Aanval op mythe         Stabelan                  31-8-82
     'laffe' Ter Poorten

66)  Aanval op mythe         Defensiekrant             1-7-82
     'laffe' Ter Poorten

67)  De val van N-I              Stabelan      v. M.   31-8-82

68)  De val van N-I en       Stabelan                  15-10-82
     het symposium***

69)  De waarheid over de     Het Vaderland   G. Tulp &  6-7-82
     Indische capitulatie                    R. de Riemer

70)  Over militaire en       Vrij     T. Pollmann   7-8-82
     koloniale geschied-     Nederland
     schrijving

71)  Zwitzer over Tsjarda    Telegraaf     B. Lulofs     '82
     van Sterkenborch Stachouwer

72)  Reactie/correctie op    Telegraaf     B. Lulofs 13-8-83
     bovenstaand artikel* Purnell's wekelijks tijdschrift History of the 2nd World War is een 96-delige wekelijkse uitgave geweest. Deze verscheen voor het eerst in 1966, maar werd in de jaren '70 heruitgegeven. Het is me helaas niet duidelijk geworden wanneer dit knipsel is gepubliceerd.

** O.G. Ward heeft een artikel gepubliceerd in de Tong Tong. Het maakt het enigszins waarschijnlijk dat ook deze artikelen hierin werden gepubliceerd, maar ik weet het niet zeker.

*** Op 24 en 25 juni 1982 werd te Den Helder een symposium en debat georganiseerd over de ontwikkelingen voorafgaand aan de capitulatie in N-I. Direct hieraan verbonden is de discussie over de vermeende lafheid van een bevelhebber, Ter Poorten.