header

Bas map 26

1)   Foto's uit het Indisch  Wereldkroniek          15-12-45
     vrouwenkamp Tjideng

2)   Fragment van open brief      Ons Vrije          1946
     voor soldaten van de         Nederland
     7 December-divisie

3)   Gesprekken met          Ons Vrije     Gerard   26-1-46
     onbekenden              Nederland

4)   Een tekenaar was        Panorama      B. van Dijk  
     getuige

5)   Bom op Hiroshima redde       Leeuwarder Crt.    15-11-80
     het leven van Bilkert Tsjamme Valk

6)   Robin Broer en Jos      Haarlems J. Bongers     2-8-80
     Kosak: de Jappenkampen  Dagblad
     vergeet je nooit

7)   Kamp Ambarawa                                  15-8-65

8)   Cherchez la femme                R. Kousbroek  mei '71

9)   's Keizers koelies      NRC      R. Kousbroek  29-3-69
     complicaties waarvoor
     niemand ooit een monument
     voor zal oprichten

10)  Was de atoombom op      Trouw                   14-8-65
     Hiroshima absoluut
     noodzakelijk?

11)  Japanse vredespogingen                         aug.'65
     waren halfslachtig. De
     keuze was: A-bom of invasie

12)  Alle troonredes van     Volkskrant J. Blokker  14-11-81
     Juliana in een boekje.
     Boekbespreking

13)  Het lek zat bij         Trouw         J. Kuijk 18-9-82
     de Koningin. Het geheim
     van Soestdijk.

14)  Het doornachtige        Stabelan G.W. Beltman  15-7-81
     M.P.-Pad. Met correspondentie

15)  Militaire politie te    Stabelan                30-4-81
     Balikpapan


16)  Djokjakarta oktober '45      Moesson            1-11-81

17)  Wat de Nederlandse      Stichting Nederlandse
     soldaten in Indié écht  Slachtoffers Japanse
     deden.                  Vrouwenkampen Bond
                            Ex-gevangenen van overzee

18)  Ridderkruis voor   Telegraaf     B. Lulofs     20-3-82
     rijstboertje

19)  De Japanse fotograaf*   Wereld   G. Digby      nov.'46

20)  Japan's ondermijnings-  De Stem                 20-1-45
     werk in Indië          

21)  Afscheid van Saigon.    Onze jaren    W.Th.J.H.    
     Dagboeknotities 31-8-45 45-70         Geveke
     tot 12-10-45.

22)  De dag dat Japan   Legerk.  C.A. Heshusius     aug/sep ‘75  
    capituleert   

                                     
23)  Een 'fooi' voor de      Panorama J. Reichart   25-8-80
     vechtjassen van het KNIL

24)  De radio-rede der       De Groene               6-10-45
     Koningin op 7-12-42

25)  De zelfstandigheid          J.F.N. Tuybens     21-7-45
     van N-I

26)  Gesprek met Jacob Zwaan VN   T. Pollmann        12-6-82
     over de Japanse bezetting

27)  Recensie over boek      Leeuwarder             15-11-80
     van Jacob Zwaan         Courant

28)  Beschrijving dissertatie    NRC  P. Schumacher 29-4-82
     Indonesische vrijheids-
     strijd van R. de Bruin
     komt jaren tekort

29)  De dissertatie van Telegraaf     B. Lulofs     24-4-82
     R. de Bruin

30)  Djokja rukt het         Elsevier H.            29-5-48
     masker af

31)  'Mooiste tijd was       Defensiekrant
     in het KNIL'

 

32)  Herinneringen aan       Stabelan L. de Hartog  15-2-80
     de Stuart-tank (deel 1)

33)  Herinneringen aan       Stabelan L. de Hartog  18-2-81
     de Stuart-tank (slot)

34)  De KNIL-artillerie      Stabelan S. v.d. Cruys 31-8-80
     van 45-50                        & R. Overakker

35)  De artillerie van het   Stabelan      Kroesen  31-8-79
     KNIL opnieuw opgericht

36)  De KNIL-artillerie      Stabelan Van Eekhout   26-10-79
     van 45-50

37) Van chauffeur naar       Stabelan J. Galistan   22-10-80
     lijfwacht cavalerist

38)  VEW 9, Het Noodverband  Stabelan D. de Longh   20-4-81
     eskadron               

39)  VEW 9, Het Noodverband  Stabelan D. de Longh   15-4-81
     eskadron (slot)

40)  Waarom de compagnie         Stabelan G.H.O. de Wit 30-4-81
     'Eric' niet meedeed aan
     de Apra-actie van Westering (1)

41)  Waarom de compagnie         Stabelan G.H.O. de Wit 28-8-81
     'Eric' niet meedeed aan
     de Apra-actie van Westering (2)

42)  Waarom de compagnie         Stabelan G.H.O. de Wit 22-10-81
     'Eric' niet meedeed aan
     de Apra-actie van Westering (Slot)

43)  Patrouille in de   Stabelan      S. v.d. Cruys      22-10-80
     Riouw-eilanden

44)  Vervolg op bovenstaand artikel                 15-12-80

45)  Landing op Bali

46)  Gadja Merah op Bali en  Stabelan                20-4-82
     Lombok. Geboorte van
     den Roode Olifant      

47)  De landing van de  Stabelan      A. den Hartog feb.'46
     N-I'se troepen op Lombok

48)  Oorlogsvliegschool                             8-4-82
     'Jackson' 40 jaar
     geleden opgericht.

49)  Oorlogsvliegers van de  Arnhemse Courant/       1-5-82
     'Dutch school' weer na  Graafschapsbode/
     40 jaar bijeen              Edese Courant/
                            Nijmeegs Dagblad

50)  Indië in het voetspoor  Ons Vrije L. Huizinga   2-2-46
     van de oorlog. H2.      Nederland
     Vorstelijke vlucht

51)  Indië in het voetspoor  Ons Vrije L. Huizinga   9-2-46
     van de oorlog. H3.      Nederland
     Regen in de Molukken

52)  De eerste foto's van    Spiegel                 8-1-49
     de actie op Java

53)  Indië in het voetspoor  Ons Vrije L. Huizinga  26-1-46
     van de oorlog. H1.      Nederland
     Balikpapan

54)  Het KNIL-expeditiecorps Mars et  C.R. Patist sept/okt’81
     voor bevrijd Nederland  Historia                   

55)  Een echtpaar na 42      Stabelan      H. de Wit 18-2-81
     maanden interneringskamp
     Brieven uit 1946.

56)  Veertig jaar Korps-         Mars et  P.G.H. maart/apr. ‘82
     commandotroepen         Historia      Maalderink   

57)  Overzicht van de        Mars et       P.C. Boer         
     tradities en de        Historia               juli/aug 78       
     historie van de
     vliegtuigsquadrons van
     de koninklijke luchtmacht
     en van het wapen der militaire
     luchtvaart van het KNIL, sinds 1945

58)  Vaandelopschriften voor Mars et  C.A. Heshusius       mei/
     krijgsverrichtingen in  Historia      mei/juni ‘78       N-I (1945 – 1949)

*Fragment uit Down Wind (1946) van G. Digby.