header

Doos 05

Doos 05
FRONT in the Pacific. 1941-1944
Issued by the Ministry of Information, Washington DC
[eerste pagina met 1ste deel inleiding ontbreekt, 66 pags en veel foto’s]:
1  The turning point: Coral Sea and Midway
2  The campaign in New Guinea
3  The capture of The Solomons
4  Far North: The Aleutians
5  Central Pacific: the battle fleet strikes
6  Closing in: The Philippine
I
JAPANSCHE  OLIE
Het bezit van eigen rijke olieterreinen, de basis van Japansche aggressiviteit der laatste jaren.
Getypte tekst van 38 pagina (fotokopie) op groot formaat.
Auteur en datum van publicatie (vermoedelijk eind jaren ’30)  onbekend
II
NOTA:  over de Commissie-generaal. Afgesloten op 26 september  1946. Tien gestencilde pagina’s in 16 artikelen. Auteur onbekend.
IV
CHARTER  of the establishment and formulation of the Constitution of 1945 as Constitution of the Republic of Indonesia. 1959. (stencil, draft, vier bladzijden]
V
Six Bells off Java, a narrative of one man’s private miracle, by William H. McDougall, Jr. 1948. [ 220 pagina’s, volledige fotokopie incl. alfab. register]
Aanwezige tijdschriften en kranten (in kast
Je Maintaindrai Mei 1945 bevrijdingsnummer 1945:
22/6, 13/7,20/7, 24/8, 6/9, 14/9,21/9, 26/9, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 7/12, 14/12. 1946: 15/3 en 22/3
TELEX extra editie   7/9/44
Ons Volk: 15/7/1944
De Vliegende Hollander: 31/8/44, 20/10/44 en 10/5/45 (laatste nummer)
Nederland Vecht te Land, ter Zee en in de Lucht: febr- Maart 1945
MAPPEN:
Ons Rijk: april 1945   no l
Indonesia: 1945 (16de jrg):l/8 (#8), 22/9 (#14), 15/12
(#26)
1946: 5/1 (#28), (17de jrg.) 31/8 (#13), 19/10 (#20)
Pictures from Indonesia: Vol I, no. 20 (1950), Vol II, no 14
De Indische Post (weekbad gewijd aan de belangen van Nederlandsch-Indië): 31/10/’31, 18/8/’34, 10/11/34,1935: 4/1, 18/1, 25/1,'/2, 8/2
NIBEG ORGAAN (uitgave van de Nederlands-Indische Bond van ex-krijgsgevangen, geïnterneerden en gerepatrieerden 1961 (16re jrg): nrs 23 en 24    1962 (17de jrg): nrs 2 t/m 12, nr 16, 14/9, 28/9, no. 20, 23   1963: 18dejrg)nr. 14
 
In grote doos:
Indische Courant 1948:  juli 7;. aug: 4, 7, 11, 14, 18, 28; okt: 2, 6, 9,13,16, 20, 23, 27, 30; Dec: 4, 8, 11, 15,18; 1950: sept: 6, 9, 13, 16,23, 27, 30; okt: 4, 7, 11,14, 18, 21,25.
Algemeen Indisch Dagblad/De Preangerbode
1947: 11/6, 25/8, 27/9. 1948: 2/2, 19/2, 27/5. 28/5, 8/7, 1/9, 2/9, 3/9, 7/9. Kopieën
van 1948: 7/2, 19/2,27/5, 18/5, 11/6, 8/7, 23/8, 1/9, 2/9, 3/9, 27/9.
Affiches:
Een rimboekist voor de buitenposten in Indonesië
NIWIN kerspakettenactie
Koop nu Vergeet Hen Niet Postzegels 194
Kranten
De Java-Bode 23 december 1936
De Locomotief 16 september 1936
Rajat  l2 Djoeni l946
Persatoean 10 september 1947
.... Chronicle 7 augustus 1945
Honolulu Star-Bulletin Ist Extra en 2nd Extra 7
december 1941
Nederlandsch Indië  F.A. Brunklaus Maastricht  z.j.
Economisch Weekblad voor Nederlandsch-Indië (later Indonesië) [in doos (archief)]
1946 : 20/4, 1/6, 8/6, 13/6, 29/6, 24/8. 1947: 4/1, 11/1,
18/1, 25/1, 1/feb, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 7/6. 1948: 3/1,
10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14,2, 25/2, 6/3, 20/3, 10/4,
17/4, 1/5, 15/5, 22/5, 27/5, 2/6, 19/6, 26/6, 10/7, 17/7,
24/7,31/7.
De Leidsche Post 3 augustus 1945
Nationale Rotterdamsche Courant 1945: 2/8, 28/8, 7/9, 9/11.
Gooische Courant Stad en Lande: 7 september 1945
De Patriot Haarlems Nieuwsblad 1945: 20/8, 23/8,
24/8,18/9,21/9.
Het Nieuwe Dagblad: 7 augustus 194
De Nieuwe Nederlander:   24/8/45, 30/8/1945
Amsterdamsch Dagblad: 1945: 21/8, 25/8, 29/8, 8/9, 10/9, 12/9, 17/9, 19/9, 20/9, 24/9, 26/9, 1/10, 2/10, 3/10, 8/10,9/10, 10/10, 11/10, 2/10, 23/10, 26/10, 27/10, 3/11, 24/12, 24/1/1946
Het Lichtspoor 12 juni 1949
Voor de Nederlandse Strijdkrachten l juni 1949
Reveille 4de jaargang, no. 13 1950
Sonetti per Sonare  (Huib Deetman)
Yogyakarta/Chiang Mai 1994/'95
No. 2 van vier exemplaren
Kranten en tijdschriften uit de Japanse bezettingstijd (fotokopieën):
Soerabaiasch Handelsblad 13 april 1942
Soeara Asia (Surabaya)   1942: 29/7 (l blad), 10/8 (l blad beschadigd), 23/9 l blad), 19/10 (2 bladen) 1943: 26/5 (l blad), 8/7 (2 bladen), 10/7 (4 bladen). Pewarta Perniagaan (voortzetting Soerabaiasch Handelsblad?)
1942: 24/7 (l blad), 27/7 (l blad), 17/9 (l blad), 25/9 (l blad) met artikel over 'Onmenselijk optreden van Nl. Militairen', 26/9 (l blad), 28/9 (l blad), 9/10 (l blad), 10/10 (2 bladen), 21/10 l blad, zwaar beschadigd), 22/10 (l blad, flink beschadigd).