header

Witte Doos 02

Witte  Doos 02             [niet in detail beschreven is in rood)

 

I    [ONDERSTE]

 

De verraden revolutie, door M. Ferares (Amsterdammer) – Over rol trotskisten in de Indonesische revolutie.  [losbladig manuscript,  bijna 300 paginas]

 

II

 

+ Nefis –rapporten Bandoengse LTD-affaire

+ Wangedragingen  tijdens Japanse bezetting

+  Juwelenaffaire rond Luyke Roskot met Japanners    [VEEL NAMEN]

 

III

 

+ Shadows of an unseen hand. Some Paterns of violence in the Indonesian revolution, 1945-1949, by William H. Frederick. 2002. [hoofdstuk uit ROOTS OF VIOLENCE IN INDONESIA, samenstelling: Freek Colombijn en J. Thomas Lindblad.

+ The task of Allied Forces in Indonesia fulfilled. Publicatie van het Indonesiache ministerie van Voorlichting in Yogyakarta. Vermoedelijk 1946.

+ NOT TO DUTCH. Afscheid van Indië.  Nationaal Archief Magazine 2007/2. Hoofdredacteur Suzanne Barbier.

+ Nassi. Documentatie-orgaan van het Comité “Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië”. Maart 1962 No. 3. Mer de namen van alle leden van het Comité van Aanbeveling. Plus blaadje van TRONEC = Stichting Tropisch Nederlands Centrum en boekje met tekening van Doeve en nog enkele losse blaadjes.

+  Zestien boekbesprekingen van maj. Der Cavalerie bd  drs. P.W.C. Kuijs over de boeken van Indië-veteraan Ant. P. de Graaff.

+  Abstracts of the Presentation at the NISA Conference. Aust 4, 2008.

    Speakers resumé NISA Conference.

    Deelnemerslijst.   Zie ook http://www.nisa-intelligence.nl/index.html

+  Inzet in Ned,-Indië 1945 1950. A.es over de tentoonstelling in Legermuseum in Delft, van 20 december 1991 tot 6 september 1992.

 

IV

 

John Coast:

+ Obituary uit de London TIMES van 26.7.1989.

+ BaligroepLonden, te weten pags 22-26 van Recruit to revolution.

+ Dancing out of Bali (over dit boek) en van www.Johncoast.org.

+  Groot aantal gefotokopieerde bladzijden uit “Railway to Death”.

+ Foto’s: John Coast en uit Dancing out of Bali + tekst van Murni (Bali).

 

V

 

Correspondentie Peter Schumacher over Tapols met Stephanie Grant van Amnesty International In Londen, 1971-1972 + nog enkele stukken over het lot van de tapols. [niet uitgezocht].

 

VI

 

Vier artikelen uit De Groene Amsterdammer:

+  9.1.85. Bespreking deel 11a Koninkrijk der Nederlanden in WO II:

Een onevenwichtig en slordig Indisch deel. Loe de Jong en de archieven waar hij geen toegang tot had.

+ 14 8.85.  Daar liep ik dan, spillepoot die ik was. Het einde van het Jappenkamp.

+ 13.8.86.Bespreking deel 11b Koninkrijk der Nederlanden in WO II + Nishi no kaze, hare, door Robert Haslach: De Jong vergeet tien jaar Japans gewroet in Indië.

+ 10.5.89.  Bespreking  van In deze halve gevangenis. Dagboek van mr.dr. L.F. Jansen, bewerkt en geannoteerd door dr. G.J. Knaap: ‘Anti-Japansch is nog niet pro-Nederlandsch’.

+  Uit De Journalist van mei 1971: Het moeilijke leven van de journalist Princen, door Peter Schumacher.

 

VII

 

De djonkok kid, Indische oorlogsherinneringen van Joost de Koster.

 

VIII     (zie ook V)

 

Amnesty International (wordt vervolgd) Jrg ’71 no.4  November 1971: Indonesië  Special.  [met veel PS-foto’s tapols in Kalimantan.

 

Amnesty International INDONESIA SPECIAL.  Wordt vervolgd + Dutch Section + March 1973 [met veel PS foto’s]

 

The Daily Telegraph Magazine met The lost prisoners of Buru Island door Don Moraes en Frank Fischbeck. 24.3.1972.   (VIER maal !!]

 

Interview met mevr. Huristiati Soebandrio, door Ben van Meerendonk en Pierre Huyskens.  Verschenen in het vrouwenblad EVA. Begin jaren ‘70

 

Veel gedrukt AI- materiaal + namenlijst tapols.

 

IX

 

Dossier Prof. dr. J.W.Duijff, waarin veel kopieën van veiligheidsrapporten.

[verder nog niet geïnventariseerd]

 

X  

 

Indische correspondentieclub West Coast, waaraan deelnamen:

 

Dossier XI   (vdPutten) is naar Witte Doos 03

 

XII

 

Nakamura Schat        [grof gesorteerd]

 

Dossier Van Brunsveld

 

Dossier Dawson

 

Artikelen door Van Brunsveld in TELEVIZIER + hist. toelichting van mevr. Van Brunsveld.

 

Nakamurastukken uit Archief Vincent Houben Berlijn.

 

Map losse stukken

 

 

XIII

 

Zaak AERNOUT       

 

Witte enveloppe + nog een map  [nog ONgesorteerd) I

 

In dit dossier ook over Luyke Roskott, te weten een brief aan “John” ondertekend door 13 mensen die hem dankbaar zijn voor wat hij kort na de Japanse capitulatie rond Bandoeng voor ze gedaan heeft. Met voorbeelden.