header

Bas map 33

1)   Tocht door Sumatra      Moesson       J. Huyer-     15-3-81
                                          Poldervaart

2)   De strijd op Java,      Militaire                   apr.'48
     januari-maart 1942      Spectator

3)   Sumatra. Detachement    Stabelan      M. Hall       25-1-78
     kustartillerie Pedang

 

4)   Padang 'Pandjang'       Moesson       V. Kaulbach & 15-8-83
                                          J. van Waardenburg

 

5)   Orde- en rustverstoring Militaire     J.J. Nortier  dec.'83
     in Djambi, februari '42 Spectator

 

6)   Vernielingen in Djambi  Stabelan      J. v.d. Wall  15-2-82

 

7)   Djambi                  Moesson       J. v.d. Wall  15-9-82

 

8)   7 reacties op           Moesson                     15-10-82

     bovenstaand artikel                                         

9)   Reactie op              Moesson       J. D. Pasteur 1-11-82
     bovenstaand artikel

 

10)  Kanonnen langs de Moesi,    Stabelan                15-6-76
     Palembang

 

11)  Stelling in de rimboe   Stabelan S. v.d. Cruijs     31-8-76

 

12)  Redactioneel commentaar Stabelan                    10-11-76
     op bovenstaand artikel

 

13)  Batterij in afwachting  Stabelan      J. v.d. C.    10-11-76

 

14)  Vervolg bovenstaand artikel           J. v.d. C.    15-1-77

 

15)  Detachement Palembang,  Stabelan      J. v.d. Schot 31-3-77

     de Paradjin-stelling

16)  Vervolg bovenstaand artikel           J. v.d. Schot 8-3-77

 

17)  Vervolg bovenstaand         Stabelan J. v.d. Schot 31-8-77
     artikel. Kampong Mesoedji.
    

18)  Herinnerngen aan de         Stabelan Betoel        31-3-77
     oorlog. Salatiga, Bandoeng.

 

19)  Bloedvingers op Malakka Ons Leger     J.J. Nortier  sep.'7720)  Reorganisatie van de    Miltaire      A. Kint       feb.'47
     Algemene Landkaartering Spectator

 

21)  Drenkelingen op Batoe-  Fries Dagblad               apr.'85
     eilanden gered

 

22)  Foto. Omgeving Moesi    Stabelan      W.A. Shamier  22-10-80
     en Palembang

 

23)  Vechtvagens van het KNIL    Stabelan G.H.O. de Wit 14-2-79

 

24)  Japanse parachutisten.  Militaire     J.J. Nortier  nov.'83
     De Samurai van W.O. II  Spectator

     Landingen bij Koepang (Timor)

25)  Parachutisten boven     Brandende   J. Fabricius     1949
     Sumatra                 Aarde*

 

26)  De strijd op Sumatra,   Militaire                   sep.'47
     januari-maart '42.      Spectator

 

27)  Atjeh en het KNIL       Stabelan                    15-10-84

 

28)  Oproep ten aanzien van  Stabelan      P. Timmermans 15-10-84
     de dood van J. Oosterloo

 

29)  Vaandel van Atjeh via   Stabelan      Onvlee &      15-8-84
     Birma en Siam naar Bronbeek           G.H.O. de Wit

 

30)  Boekbesprekingen.       Legerkoerier  M. van Hulzen feb.'83
     'Brieven uit Sumatra'
     van J.J. Van de Velde &
     'Panorama van Insulinde'
     van A. Visser.

 

31)  Boekbespreking          Militaire     W. Walthuis   mei '83
     'Brieven uit Sumatra'   Spectator

     van J.J. Van de Velde.

32)  Boekbesprekingen.       Waarheid      J. MorriĆ«n    12-8-83
     'Brieven uit Sumatra'
     van J.J. Van de Velde &
     'Panorama van Insulinde'
     van A. Visser.

 

33)  Het wapen der Militaire               Kengen       
     Luchtvaart KNIL. Een
     roemrucht wapen. De
     strijd boven Sumatra.

 

34)  Artillerie Detachement  Stabelan      Schipperijn   15-1-77
     Pankalan Soesoeh. De

35)  De Baroetjes van 1940   Stabelan      Schipperijn   31-3-77

 

36)  Reactie op artikel over Stabelan      Groefsema     31-3-77
     Pankalan Soesoeh

 

37)  Detachement luchtdoel   Stabelan      J. Schop &    22-10-82
     Pakan Baroe                           J. Muller

 

38)  Detachement luchtdoel   Stabelan      J. Schop &    15-12-80
     Pakan Baroe                           J. Muller

 

39)  Detachement luchtdoel   Stabelan      J. Schop &    18-2-81
     Pakan Baroe                           J. Muller

 

40)  Detachement luchtdoel   Stabelan      J. Schop &    30-4-81
     Pakan Baroe                           J. Muller

 

41)  Detachement Artillerie  Stabelan      Hoogeveen     8-6-77
     Sumatra's Westkust Padang

 

42)  Oorlogsbelevenissen op  Stabelan      W.F. v.d.     8-2-81
     het eiland Banka                      Broek

 

43)  In memoriam.            Moesson       C. van        15-5-81
     Willem Brandt.                        Lankeren

 

44)  Willem Brandt overleden Telegraaf                   30-4-81

 

45)  Willem Brandt overleden Bussemse Courant            7-5-81

 

46)  Willem Brandt overleden               S. Zwart     

 

47)  Oom Piet. Piet Scholten.    Telegraaf  W. Brandt  27-12-80

    

48)  Capituleren of          Militaire     A. Zijlmans   aug.'48
     doorvechten?            Spectator

    

49)  De invloed van gebrek   Militaire     A. Zijlmans   aug.'47
     aan nachtrust op de     Spectator

     gevechtsvaardigheid

50)  De invloed van gebrek   Stabelan      A. Zijlmans   15-10-84
     aan nachtrust op de        

     gevechtsvaardigheid

    

51)  Atjeh 1942. De              Stabelan                15-2-83
     militaire operaties
     op Noord-Sumatra
     en de memoires van
     Teuku Muhammed Ali Panglima Polim