header

Bas map 14

Pakanbaru


1)   De dodenspoorweg naar  Spoor- en  S.A. Reitsma  3-1-46
     Pakanbaroe (Sumatra)   Tramwegen

2)   Nogmaals de             Spoor- en     R.       25-4-46
     dodenspoorweg van       Tramwegen
     Pakanbaroe

3)   Nog één maal de         Spoor- en     H. Meijer 7-11-46
     ,,Doodenspoorweg''      Tramwegen
     van Pakan Baroe

4)   Krijgsgevangenen in     Legerkoerier            feb.'83
     bezet Indië

5)   “Eindstation Pakan-     Moesson       AvL.     01-2-83
      Baroe” van H. Hovinga
     (Recensie)

6)   Late getuigenissen van  Trouw  R. Nieuwenhuys   18-4-83
     de verre oorlog

7)   Twee spoorwegen, moed   Parool   B. Dull       16-4-83
     en verloedering

8)   Stroom van boeken over       Tubantia G.B.     10-12-82
     de Japanse bezetting in N-I

9)   De dodenspoorweg        Trouw         R.R.     15-3-84

10)  Tropentrauma's          NRC      A. Korthals   28-5-83
                                      Altes

11)  Impressies uit Japanse  Volkskrant J. de Jong   15-6-83
     hel goed onderbouwd
     (Recensies)

12)  Jappenkampen.           De Waarheid  J. Morriën 25-7-80
     Ontberingen en
     vernedering.

13)  Op dood spoor           Televizier  H. Hovinga 23-8-75

14)  Emoties nog niet echt   Utrechts R. Kreutzer   31-8-83
     verwerkt. Haat tegen    Nieuwsblad
     Jap gaat nooit over.


15)  De Pakan Baroe              Het Vrije     J. Vlietstra      
     spoorlijn. Een              Volk                   
     vergeten drama.

 

 

16)  Drama aan een vergeten spoorlijn      K. Koopman


17)  Herinneringen aan de    Moesson       J. Balt  1-5-80
     pastoor zonder naam     te Pakan Baroe


18)  Het Indisch        Rotterdams    A. Wagenaar   9-7-83
     oorlogsverleden    Nieuwsblad
     eindelijk op papier
     gevangen

19)  Ex-KNIL'ers zijn            P. de Schipper    
     geduld kwijt. Slavernij
     en ereschuld.

20)  Nederland in       RIOD                        1950
     Oorlogstijd.
     Transport over zee.

21)  18-9-'45. Zwarte dag    Het Vrije Volk          17-9-49
     uit de geschiedenis.
     Ondergang 'Junyo Maroe'

22)  In Japans gevangenschap Groene   H.L. Bezoen    27-10-45

23)  De ramp van de          Stabelan                22-10-80
     Junyo Maru

24)  De ondergang van de     Stabelan                15-8-84
     Yunui Maru

25)  De Junyo Maru           Tong Tong*              15-9-76
     verdween in de golven

26)  Radio-verslag van drie  Nieuwsblad    H. Vos    21-12-82
     overlevenden van het    voor het
     drama 'Pakan Baroe'     Zuiden

27)  De ondergang van de     Nieuws van  H. Hovinga   21-4-84
     Junyo Maru              de Dag

28)  Wonderen in een         NCRV Gids     H. van     21-4-84
     tropische hel                         den Berg

29)  Herdenking              Telegraaf     B. Lulofs  19-1-85
     (van de Junyo Maru)    

30)  Over de Junyo Maru      Telegraaf     B. Lulofs  06-7-85

31)  Verscheurd geweten na   Het Nieuwsblad H. Toonen 08-9-84
     de ondergang van de
     Junyo Maru

31)  De smartelijke speurtocht van Ed Melis

32)  Herdenking in Nijmegen en Indonesië

33)  Plechtige herdenking    Stabelan     N. Beets 15-10-84
     te Nijmegen op 18-9-84

34)  Herdenking Junyo Maru   Moesson      R.B.      1-10-84

35)  Grootste scheepsramp    Trouw                  15-2-85
     is nagenoeg vergeten

36)  De ondergang van de     Indonesia     G. van   18-9-84
     Junyo Maru              Hollandia     Gisteren
                            Line

37)  Toespraak bij de herdenkingsbijeenkomst   J. Bastiaans
     van de Stichting Herdenking Junyo Maru
     Sumatra gehouden te Nijmegen op 18-9-84**

38)  Het Indisch             Haagse   A. Wagenaar   09-7-83
     oorlogsverleden         Courant***
     eindelijk op papier
     gevangen

39)  Dodenspoorweg door      De Echo                 2-2-77
     het oerwoud

40)  Dodenspoorweg Sumatra   Parool P. van ’t Veer  18-3-77


41)  Radiodocumentaire over  Nieuws van             20-8-77
     de Pakan-Buru spoorweg  de Dag

42)  Oproep voor             Stabelan               22-10-80
     Gerrit Frederik Brasz

43)  Vier jaar binnen de     Accent   W. Brandt     15-4-78
     poorten van de hel

44)  'Ik heb ze bij     De Limburger  J. Hendriks   1-5-82
     honderden zien sterven
     als ratten'

45)  Herinneringen deel 4  De Kleine  J.C. Sirag    sep./
     Kamp aan de             Bode                    okt.'72
     Pakanbaroe-spoorlijn

46)  Herinneringen deel 5    De Kleine J.C. Sirag    jan./
     Brug over de            Bode                    feb.'73
     rivier Kampar-Kari

47)  Herinneringen deel 7    De Kleine J.C. Sirag    maa./
     Brug over de            Bode                    apr.'73
     rivier Kampar-Kari

48)  Herinneringen deel 8    De Kleine J.C. Sirag   mei/
     Brug over de            Bode                    juni'73
     rivier Kampar-Kari

49)  Herinneringen deel 9    De Kleine J.C. Sirag    juli/
     Brug over de            Bode                    aug.'73
     rivier Kampar-Kari

50)  Japanse ex-commandant   Parool   E. Werkman    14-8-65
     schuift schuld op
     zijn meerderen

51)  Overledende van Pakan-  Parool****    B. Dull & 11-7-77
     Baroe heeft heimwee                   B. Snijders
     naar het vroegere
     Indonesië


52)  Isolement was het ergste    Emmer Courant H. Hempen 14-8-80
     (Over de 'dodenspoorlijn')

53)  Het onbeschreven drama  NRC      P. Schumacher      09-4-83
     van Pakan Baroe
     (Recensie)

54)  De Pakan Baroe reünie   Stabelan                     25-1-78

55)  De Pakan Baroe          Stabelan      W.M. Pruijs   31-10-78
     spoorweg. Herinneringen
     van een kamparts.


*Overgenomen uit Het Parool.

**Artikel niet vastgeplakt.

***Hetzelfde artikel verscheen op dezelfde dag in het Rotterdams Nieuwsblad. Zie hiervoor 18).

****Vermoedelijk, omdat Ben Dull de auteur is. Zie ook 7). De lay-out van de datum suggereert ook dat het uit Het Parool komt.