header

Doos 04

Doos 04
Met Volle Zeilen. Wij en  Indonesië          1946       
Uitgave van de Partij vd Arbeid. 
Extra gratis nummer t.g.v. de  Overeenkomst van Linggadjati
MANIFEST aan het Nederlandse volk.  1946
Gericht tegen Linggadjati en  ondertekend door 10 mensen, onder wie 4 opperofficieren en 6 conservatie politici.
MANIFEST van de Perhimpunan Indonesia. ca juni 1945   
Oproep tot zelfstandigheid
Pamfletten Handhaving Rijkseenheid o.l.v. P.S. Gerbrandy, Ch. J. L. M. Welter en H.C. Winkelman.
Nieuwe Courant, officieel  orgaan AMACAB       27 dec 1945  
Kerstrede koningin W. en berichten uit versch. steden
Soerabaja. (één velletje)
Hollandse Vrouwen en Indonesië .       1945             
Mevr. G.M.  van der Werf – Terpstra in Elspeet.
Kleur bekennen in Oranje   1946        
Oranje= koningshuis en Groen = Gordel van Smaragd (tegen Linggadjati]    
Wat baat het ?     ca 1946     J.F. Kunst met lang gedicht:   
Er wordt een duister spel gespeeld door machten  die                                                                          ons zijn  verheeld.
Politieke spotprent over          1947       Eppo Doeve De geest van Linggadjati
‘Ús Pompebled’, voor          5 dec 1946       Verscheen om de week
bataljon Friesland in           1ste jg. No.1       Gedrukt in Bandoeng
de tropen.                           Loopt tot en met 15 mei 1948 ,2de jg, no 11.[compleet]
Bijzondere artikelen in Us Pompebled:
1 febr. 1947, 1ste jg., no. 5: Friezen voetballen tegen Indonesiërs (4),
1 mei 1947, 1ste jg., no. 11: Wat denk je van Linggadjati? door Ceasar
1 juli 1947, 1ste   jg., no. 15: Spanning, door cdt. Kol.. E. Wiersma (1).
1 aug. 1947, 1ste jg., no 17: Hand in eigen boezem; Strijders voor recht  en vrijheid.
15 aug 1947, 1ste jg., no 18: Wat is de winst? Door kol. E. Wiersma
15 sep 1947, 1ste jg., no. 20:
16 september 1947 Kol.  Wiersma
1 okt. 1947, 1ste jg., no. 21: Poerbalingga ( nwe standplaats), Lawine.
15 nov. 1947, 1ste jg., no. 24: Awas, ada bamboe roentjing (Patriot)
15 dec. 1947, 1ste jg, no. 26: Wat het buitenland van ons zegt, 1ste
deel van reportage door AP-correpondent J.J. Halsema.
1 jan. 1948, 2e jg., no. 2: Waarom ik leef als asceet, anon. Gedicht
15 jan. 1948, 2e jg, no 3:  vervolg van 26.
15 mrt 1948, 2e jg., no7:  Onvoltooid?, door Ass. Res. A.R. Hooftman.
1 april 1948, no. 8 : Sterke Verhalen, door Ceasar.
15 mei 1948, n0 11: Volledige verlieslijst (2); Secret Service ( over de mil. Inlichtingen dienst ter plekke (Loekardi).
=====
De Tijger, weekblad        zat. 13 dec. 1947, no. 86 
Semarang’s Amateurtoneel van de Tijgerbrigade: Moord of Misdaad door Thompson, met o. m. Beer- Sieburgh.
De Tijger                          dond. 1 jan. 1948     no. 88    
Ik beschuldig…. (over diefstal in eigen geledingen( 94)
Deli in woord en beeld             8 maart 1929  no.10       
Achmad, de mysterieuze;  magnetiseur.
Deli in woord en beeld      21 juni 1929   No. 25
Slecht één stuk over Indië:  Over de Batak-oorlog
INDONESIA, orgaan Perhimpunan Indonesia (PI):
Aanwezig: 16de jrg. 1945: mei, juni (1 en 2), 6 juli (3), 14 juli (4), 21 juli (5), 28 juli (6), 4 aug (7) [1ste Japan-nummer],11 aug (8), 18 aug (9) [2de Japan-nummer], 25 aug (11), 6 okt (16), 17 nov (22), 23 nov (23), 1 dec (24), 8 dec (25), 15 dec (26), 22 dec (27),
Politiek cartoonist Lex Merz.
Korte INHOUD
Mei 1945, 16de jrg. Bevrijdingsnummer : De leiding van de PI tijdens de bezetting, toen PI verscheen onder de naam De Bevrijding: Setyadit (Sweers), Soenito (Frits de Bruin), Soeripno (Karel van Delft), Maroeto Daroesman (Nico van Zuilen);  Volledige tekst rede Wilhelmina op 7 des. 1942,
Juni 1945, 16e jrg. no.1: De betekenis van PI en de bevrijding van Indonesië, door J.A. Verdoorn; Gedicht van Sanusi Pané; verklaringen van H. Kolfschoten (RK staatspartij), H. Doogeweerd (AR), Pieter ’t Hoen, W. Drees; Japans invloed in Indonesië; S. Hamsah over de Nederlands-Indonesische culturele betrekkingen.
Juni 1945, 16de jrg., no. 2:  De koloniën in het brandpunt; De eenheid van Indonesië, door A.I. Mochtar; Verklaring van Boerhanoedin, Indonesische lid van de Nederlandse delegatie in San Francisco; Wat is de Indonesische nationale beweging? door R.M. Rasono; Daar moet wat groots verricht worden, door H.J. de Dreu ( voormalige sociaal-democratische bestuurder in Indië na de oorlog in de Amsterdamse gemeenteraad; Japans invloed in Indonesië.
7 juli, 16/3 : Boerhanoedin over het nieuwe Charter; over cultuur en onderwijs in Indonesië; wat is de Indonesische nationale beweging (deel II); de Chinezen in Indonesië, door Ong Eng Die; gedicht van een Indon.  Heiho (arbeidsslaaf) na op Nieuw Guinea te zijn bevrijd door de Geallieerden: Ver van mijn vaderland.
14 juli, 16/4: De regeringsverklaring inzake Indonesië; Chinezen in Indonesië, deel II; Moesa Soerjanatdjoemena, in 1944 1ste secretaris Nl. ambassade Washington.
21 juli, 16/5: Gevaarlijke tendenzen, Geen plaats meer voor ‘koloniale voorlichting’!; prof. dr. Jan Romein: ’Indonesië in de internationale politiek’; U moet weten: dat in april (’45) alleen meer dan 2.000 Indonesiërs zijn onthoofd wegens anti-Japanse samenzweringen. PI-berichten: ‘Indische week’ in Den Haag van 26 tot 30 juni.
28 juli, 16/6: prof. J.A.H. Logemann, min Overz. Geb.deln, vanuit Londen op de radio: ‘Geen koloniale overheersing’; arts Roebiono op Nieuw Guinea; L.J.J. Caron: Het nieuwe statuut voor Indonesië; de eerste oorlogsvrijwilligers naar Indonesië vertrokken; hoe helpen wij het geteisterde Indonesië?; Maleise INDONESIA-pamfletten boven Balikpapan.
4 aug, 16/7: [1ste Japan-nummer]: Het “Wang Ching Wei-isme”in Indonesië, over Japans-Chinese samenwerking, door A. Mochtar  De PI en Japan, door Soenito; Spionnage, de 5de kolonne.
11 aug. 16/8: Een verwerpelijke affiche en de Indon.  NSB-er Toemjati; Boerhanoedin (ex-Doegil) op bezoek in NL uit Australië; gesprek met Indon. kunstschilder Salim; in memorium Soendaroe.
18 aug. 16/9: [2de Japan-nummer]: [mooie kleuren cartoons]; De PI tot alle Indonesiërs (Boerh. In NL); Blijft de keizer?, door T.M. Joesoef; Collaborateurs in Indonesië, door Djajeng Pratono; Slaven-uittocht (over heiho’s), door Seripno.
1 sept. 16/11: Waakzaamheid geboden; Een stem uit het ‘overleefd verleden’, waarin “de rassenkwestie”, door De Josselin de Jong; Japanse praktijken, wat Boerh. vertelde aan Rasono Woerjaningrat; PI kritisch over “Penjoeloeh”, Bijeenkomst in concertgebouw met o.m. Henk van Randwijk, Loe lichtveld, Cola Debrot, Ong Eng Dee en R.M. Setyidit.
5 okt, 16/16: Volk van Nederland, beslis!; Achtergrond der stakingen door Abdoel Rachman/ Vrijheid van vereniging en vergadering, door H. Koesoema Oetoya; Nationale bewegingen in Azië; over boekje uitgegeven in de UK ”Indonesian Introduction” by Gerald Peel, M.A.
17 nov, 16/22: Onweerswolken boven Indonesië; Brief uit Colombo, ondermeer over rassenwaan; Koloniale geest; “Esperance Bay”; Sjahrir.
24 nov. 23/16 : De redding der toekomst, kritisch stuk door Rakea Sipagagan; een Indon. NICA-officier vertelt; Indo-Chinezen en de Indonesische regering; uit de Engelse pers; brief van E. du Perron aan Sjahrir (1939); “Moreton Bay” (ontvoering?).
1 dec. 24/16 : Nederland, HET UUR U!, door Rakea Sipagagan; Java-oorlog niet onze zaak, zegt Britse :Labour-voorzitter Harold Leski; Indonesië door Engelse ogen; Brief van du Perron aan Sjahrir (deel II); KPM handelt onrechtvaardig (t.a.v. Indon. schepelingen); Amerikaanse persstemmen; indrukken uit Australië; aankomst in Batavia (a/b van de Plancius).
7 dec 25/16 : Wet en Orde (over het optreden van de Britten, zie ook Wij citeren); Londen Lagerhuis Indonesië; Du Perron en Indonesië, door S.R. de Groot; aan de hardnekkigen = een gedicht van Theun de Vries.
15 dec. 26/16 : Nu geweld is losgebarsten (optreden Britse troepen), door M. Daroesman; als Van Mook aankomt; ooggetuige te Batavia; Bekendmaking van de Indonesische regering, politieke verklaring.
22 dec 27/16 : Het demasqué, een actuele kerstvertelling, Het brandende vraagstuk, door dr. W. Ch. A. Doeve (namens de Indo-gemeenschap); Amerikaanse negers over Indonesië; historische parallelen; stemmen uit Indonesië.