header

Bas map 28

1)   Blad van de Claverbond  Berichten uit           nov.'47
                             Java

2)   Zij gaven hun leven              Soekamiskin   27-7-45
     voor Java. Gedicht.

3)   Ereboek artilleristen,  Stabelan                30-6-83
     Kust- en luchdoelartillerie
     Amboina

4)   Artilleristen op        Stabelan      J. Alberda   
     Friese monumenten

5)   Het Ereboek   Stabelan      G. Verburg         15-12-83


6)   Zij, die vielen    Brandende     J. Fabricius  1949
                        Aarde

7)   Statistieken van        Moesson                15-8-80
     vluchtelingenkampen

8)   Erelijst voor           Stabelan               31-8-74
     AII Bg Sobots

9)   Erelijst van            Stabelan               31-10-74
     AII Bg Sobots

10)  Erelijst van            Stabelan               15-1-74
     AII Bg Sobots.
     Rectificaties en
     aanvullingen.

11)  Gegevens over Europese  Mededelingen  H.L. Zwitser 1978
     krijgsgevangene en      Sectie
     gesneuvelde soldaten    Krijgsgeschiedenis
     van het KNIL ('41-'45)

12)  A. Alberts. Een groot   Parool   W. Gortzak    20-8-86
     schrijver en een lief mens

13)  A. Alberts over het     Parool   W. Noordhoek  19-9-86
     fenomeen 'de ambtenaar'

14)  Hommage aan de          Algemeen J. den Boer   6-9-86
     ambtenaar, A. Alberts   Dagblad

15)  A. Alberts op zijn best.  De Tijd W. de Moor   12-9-86
     Overheid en onderdanen,
     met in het midden
     de ambtenaar.

16)  Een studie in           Volkskrant    K. Fens  1-9-86
     onzichtbaarheid. De
     studie van A. Alberts

17)  A. Alberts toont zich     Twentsche  E. Figee   29-8-86
     meester in bijna-zwijgen  Courant

18)  A. Alberts neemt de     Telegraaf     I.       19-9-86
     ambtenaar in bescherming              Sitniakowsky

19)  De ritselaar van Java,  Algemeen      H. van   17-8-85
     de dagboeken            Dagblad       Amsterdam
     van Jo Disse.

20)  'Memoires' van Yvo      Trouw         J. van   14-8-86
     Pannekoek, 'Alles is                  den Berg
     in orde, heeren!' van
     C. Binnerts & 'Zwerftocht
     naar Afrika' van M. van
     Maaswijk.
    
21)  Japanse bewijsvoering.  RIOD*                  2-8-46
     Een doorzichtige
     vervalsing.

22)  Cijfers over Japanse    RIOD                   19-7-46
     daden

23)  Humor en ironie in het  Van planter   L.A.L.   1974
     kamp Makassar, de       tot           Kortman
     zwanenzang van          bestuursambtenaar**
     Demosthenes (Zuid-Celebes)

24)  Herinneringen aan  Tong Tong     J.H. Ringrose 15-3-77
     barre tijden

25)  Wij, landstormers van   Tong Tong G.M. Laarman 15-1-59
     Midden-Java

26)  Paling achter de Kawat  Tong Tong     V.M.     15-1-59

27)  Fukuoka 2               Tong Tong     A. van   28-3-59
                                          ter Beek

28)  Kroniek van een         Moesson  Indischman    15-1-82
     Indischman

29)  Cultuur uit de          NRC      R. Kousbroek  1-7-75
     Japanse kampen

30)  Tentoonstelling over    Parool   M. de Vreede  28-6-75

     de Japanse kampen

 

31)  Tentoonstelling over    Wierings Weekblad       2-7-75
     de Japanse kampen

32)  Tentoonstelling         De Echo                 2-7-75
     'Nederlanders in
     Japanse kampen

33)  Tentoonstelling         Volkskrant              4-7-75
     'Nederlanders in
     Japanse kampen

34)  Tentoonstelling         Nieuws van  W. Brandt   19-7-75
     'Nederlanders in        de Dag
     Japanse kampen

35)  Kale koppen kampement,  Stabelan J.J. Genders  28-8-81
     het 4e Depot Bataljon.

36)  Twee priester-opvoeders,  Berichten   R. van Thiel  nov.'47
     Pater Hermanus Caminada   uit Java
     en Pater Joannes Schouten

37)  Onze Magelangse    Berichten     J. Noyons     nov.'47
     jezuïeten          uit Java

38)  Pater Joannes J. van    Berichten R. van Thiel nov.'47
     Rijckevorsel            uit Java

39)  Trouw tot in de dood    Berichten A. Smetsers   nov.'47
                            uit Java

40)  De film van een    Berichten     J. Awick      nov.'47
     priesterleven. Pater    uit Java
     Jos Wubbe.

41)  Priester voor zijn volk.  Berichten E. Czizmazia nov.'47
     Pater Damianus             uit Java
     Hardjasoewonda.

42)  Pater Franciscus        Berichten J. Noyons     nov.'47
     Sträter                 uit Java

43)  Pater Antonius van Hoof Berichten N. Perquin    nov.'47
                            uit Java

44)  De krijgsgevangenschap  Bushido***    J.M. Cannoo  1947

45)  Kamp. Het 10e           Bushido***    J.M. Cannoo  1947
     Depot-bataljon

46)  Intermezzo in Glodok    Bushido***    J.M. Cannoo  1947

47)  Changi                  Bushido***    J.M. Cannoo   1947
48)  De krijgsgevangenen     Berichten uit W. Jappe 1970-‘71/
     in interneringskampen   de 2e W.O.    Alberts      

49)  De duizend van Amahei   Nederland     Korteweg maa.'67
                            en overzee

50)  De 1.000 van Amahei     Tong Tong     JHR.     15-2-77

51)  Dwangarbeid en          Ons Leger     H.R. Hoekstra aug.'79
     hongersnood. Erepalm
     naar bewoners Flores

52)  Dick van den Brink,        
     te Flores.

53)  Kamp Maoe Mere Flores   Stabelan                31-8-78

54)  Humane Japanner in      Parool   J. de Graaf    2-7-83
     kamp Flores

55)  'Als krijgsgevangene    Ons Leger     A.M.H. v. H-V.    
     naar de Molukken
     en Flores'. Boekbespreking

56)  Bezoek aan Amahei       Moesson  C.W.E. Crone   1-9-82

57)  Japanse catechisatie    Tong Tong R. Korteweg   15-8-59

58)  Ontroerende beelden     Trouw    G. Kruis       17-2-82
     laten trieste
     kamphistorie zien

59)  Historisch materiaal    Nu                      27-4-82
     voor onderwijsmuseum

60)  Interneringskamp        Moesson P.M. Adriaanse  1-3-82
     Tjimahi

61)  Rectificatie op bovenstaand artikel P.M. Adriaanse  15-7-82

62)  'De ouderling'          Moesson  J. Raket      15-10-81

63)  Humor achter de kawat   Stabelan               27-10-81

64)  Peetoom en Braams       Stabelan                30-4-79

65)  Batoedjadjar            Stabelan A.F. v.d. Ham  30-6-83

66)  De Japanse inspectie    Stabelan H.L. Laportee  31-8-82
     die niet doorging

67)  Bevrijding van          Tong Tong     J. Jansen 15-8-59
     Kranjecamp


68)  KNIL weer te wapen      Het Vrije P. van der Put 1-9-79
                            Volk

69)  Het vierde kampement    Moesson  M.J.M. van     15-4-80
     in Tjimahi                            Kuppeveld

70)  Compliment van de       Moesson  R. van Goens   1-11-78
     zeerover te Tjimahi

71)  Kerstfeest Baris 1944   Tong Tong  A.C. Baëhr   15-1-71

72)  Krijgsgevangenschap     Op reis****   P. Scholten 1971
     op Java, Bandoeng,                    & R. de Bruin
     Batavia-Glodok.

73)  Een feestmaal      Tong Tong     Sendjata      15-12-64
     in de oorlog           

74)  Rubberfabriek te   Moesson       J. Balt        5-7-81
     Bangkinang

75)  Mijn korte loopbaan     Tong Tong     H.L.      1-4-70
     als helderziende                      Burghardt-de Boer

76)  De krijgsgevangenen     Stabelan                31-8-82
     van Ambon-Hainan en
     haar dodenlijst

77)  Herinneringen aan ons   Tong Tong     J.K.H.B.  1-8-75
     voormalig Nederlands
     Oost-Indië

78)  Vervolg op bovenstaand artikel        J.K.H.B.  15-8-75

79)  De Djojobojo en de      Moesson       H.W.      1-11-78
     Djaman Edan

80)  Engelse thee       Moesson       Schuchner      15-6-83

81)  Krijgsgevangensenschap  Stabelan M. de Bruin    14-12-79
                                          *****

82)  Het kerstwonder van 1944  Stabelan  D. Tessers  14-12-79

83)  Oto Naik           Stabelan      H. van Dijk    30-4-81

84)  Oproep voor Willem      Stabelan                15-10-82
     Frederik Commu******

85)  Prisoners of       The Listener  D. Wade        27-1-83
     the Japanese


86)  Onder de Jappen    De Stem       P.E. Nijhuijs  25-1-47
                        van Nederland

87)  Oud-krijgsgevangenen    ******                  18-1-79
     op Flores helpen daar
     de hongersnood ledigen
*Origineel komt uit het Soerabaiasch Handelsblad van 22 april 1942 en werd geschreven door de resident van Malang.

**Voluit: Van planter tot bestuursambtenaar. Herinneringen van een civiel-gezaghebber in ruste (1974).

***Voluit: Bushido. Een doktersverhaal over de krijgsgevangenkampen in Siam (1947).

****Voluit: Op reis met de 'Special Party'. Oorlogs-en Kampherinneringen (1971).

*****Geschreven op 5 april 1942.

******Naam van krant onleesbaar, los artikel.