header

Bas map 16

16   WESTERLING


1)   De terreur van kapitein   Gooi- en   W. Wansink     26-6-80
     Westerling                Eemlander* & Ad van Liempt

2)   Westerling: “Ik had  Vrij Nederland  J. van Tijn     8-2-69
     twee meters: mijn geweten
     en het volk”

3)   Westerling is mijn held   Privé     B. Plugge       17-4-85

4)   Motie PvdA komt niet Het Vrije Volk                 3-7-69
     aan bod. Doek valt over
     de excessen op Zuid-Celebes
 
5)   Westerling doodde                    J. Harren       4-2-69
     terwijl hij praatte

6)   Westerling: 'Ik sta                                 1-2-69
     achter mijn daden'

7)   Geheim rapport over             Algemeen Dagblad    11-2-69
     strafexpedities op Celebes:
     Spoor verdedigde Westerling

 

8)   Generaal Spoor           
     aanvaardde methode Westerling

9)   Rapporteur Enthoven constateerde excessen

10)  Westerling en de dank     Limburgs M. Mullenders   6-9-79
     van het vaderland         Dagblad

11)  Ik beschouw Indonesië                     S. Brun        
     als mijn land

12)  Conflict om Indië (3):    Brabants                  31-5-80
     kapitein Westerling       Nieuwsblad

13)  Westerling overtuigd Amersfoortse                   13-9-80
     van zichzelf              Courant

14)  Westerling: Geweten       Leidsch   W. Wansink &    22-9-80
     is mijn graadmeter        Dagblad   Ad van Liempt
    
15)  Westerling ligt      De Typhoon   W. Wansink &      19-9-80
     niet wakker                       Ad van Liempt

16)  Het militaire             NRC                        5-1-79
     standrecht van Westerling.
     Fameuze resultaten op Zuid-Celebes17)  Westerling ligt niet      Gooi en   W. Wansink &    19-9-80
     wakker                    Eemlander A. van Liempt

18)  Verdrongen verleden, **
     Dramatis Personae

19)  Uitlevering Westerling    Amersfoortse             17-12-79
     gevraagd                  Courant

20)  Indonesisch               Nieuwsblad               18-12-79
     parlementslid wil         v.h. Zuiden
     uitlevering van Westerling

21)  Uitlevering ex-KNIL'er    Provinciaal              18-12-79
     Westerling gevraagd       Zeeuwse Courant

22)  Indonesisch kamerlid:     Nieuwsblad               31-12-79
     'Proces-Westerling is     v.h. Noorden
     noodzakelijk'

23)  Proces tegen Westerling   Limburgs Dagblad          2-1-80

24)  'Proces Westerling is     Amersfoortse              2-1-80
     nodig voor goede          Courant
     geschiedschrijving'

25)  Bloedhond Westerling De Tijd                        1-8-80
     als held (Voorpagina)

25)  Westerling: 'Ik ben       De Tijd   C. Spoor        1-8-80
     geen vechter maar
     een denker'

26)  Westerling en de          NRC       P. Schumacher   18-9-82
     jungle van het verleden

27)  Twee reacties op          NRC       Tj. Meijer &    25-9-82
     bovenstaand artikel                  B. B. Jagt

28)  Nog twee reacties         NRC                       2-10-82

29)  Westerling wordt          Algemeeen H. de Rui jter   16-9-82
     verdedigd                 Dagblad

30)  Westerling en zijn   Vrij Nederland  W. IJzereef     5-2-83
     poging tot rehabilitatie

31)  De kapitein schiet        West-Magazine             mei '83
     weer terug. Profiel
     van Westerling


32)  Westerling: 'Ik           Legerkoerier              feb.'83
     verwachtte dank
     nog stank'
    
33)  Zuid-Celebes was een   De Waarheid   J. Morriën      9-7-84
     militair en politiek exces

34)  Deksel gaat van      De Volkskrant                   7-7-84
     koloniale doofpot

35)  Standrecht Westerling  De Volkskrant  J. de Jong   20-11-84
     was vaak willekeurig

36)  Geen eerherstel voor Parool          J. de Graaf   27-10-84
     Westerling

37)  Wreedheden van           De Waarheid  J. Morriën    8-12-84
     Westerling waren
     de autoriteiten bekend

38)  Nederlands standrecht     Nieuwsblad                 8-9-84
     kostte 5.182 Indonesiërs  v.h. Noorden
     het leven

39)  Geweld en de              Nieuwsblad G. Vaders      21-9-84
     zindelijke burgerheren    v.h. Noorden


40)  De Zuid-Celebes affaire   Utrechts                  25-8-84
    
Massa-executies kostten   Nieuwsblad
     5182 Indonesiërs het leven
    
41)  Historicus werpt nieuw    Leidsch                   18-9-84
     licht op slachtpartijen   Dagblad
     door Nederlandse militairen

42)  Reactie op bovenstaand    Leidsch   H.J. Peters     26-9-84
     artikel                   Dagblad

43)  Boek over Nederlands      Leeuwarder                4-9-84
     optreden in Zuid-Celebes  Courant

44)  Reactie op bovenstaand    Leeuwarder  H. Bijlsma    13-9-84
     artikel                   Courant

45)  Zuid-Celebes vergeet Parool          W. IJzereef    6-12-86
     de 40.000 doden niet

46)  Optreden van Westerling   Volkskrant J. de Jong     3-2-83
     was niet heldhaftig

47)  De eenling Westerling     De nieuwe Trom***

48)  De eenling Westerling     De Kareoler     C.B.      8-9-82

49)  De herinneringen van      Panorama   T. Kortooms    22-4-61
     Westerling (Vijf artikelen****)

50)  Westerling: de Indische   Panorama                 10-12-82 
     Robin Hood

51)  Fragmenten uit het boek   Panorama                 10-12-82
     'Westerling, de éénling'

52)  De junglevechters van     Panorama                 17-12-82
     het K.S.T.

53)  Fragmenten uit het boek   Panorama                 17-12-82
     'Westerling, de éénling'

54)  Westerling wordt de       Panorama  T. Kortooms    24-12-82
     grote zondebok

55)  Het einde van N-I         Panorama                 31-12-82

56)  Westerling: 'Ik ben       P. Gerritse
     niet verbitterd, maar
     nog steeds woedend

57)  Drie ingezonden           Panorama                 11-3-83
     mededelingen
     betreffende Westerling

58)  Westerling: 'Ik heb nog   Nieuwsblad               24-12-79
     steeds veel aanhangers    v.h. Noorden
     in Indonesië'

59)  Westerling: 'Ik heb nog   Emmer     S. Post        24-12-79
     steeds veel aanhangers    Courant
     in Indonesië'

60)  Westerling was here       Tubantia        P. Bos    24-5-83

61)  Reünie ter ere            De Nieuwe Krant           20-8-83
     van Westerling

62)  De mooiste verjaardag     Nieuws van                3-9-83
     van Westerling            de Dag

63)  Toch nog feest voor       Trouw                     5-9-83
     'miskende' Westerling

64)  Strijdmakkers van         *****     F. Ledeboer     27-8-83
     Westerling eren
     hem met een reünie

65)  Westerling door           De Stem   H. Toonen       5-9-83
     bewonderaars onthaald

66)  Westerling vertelt        Algemeen Dagblad          5-9-83

67)  Geding Westerling         Nieuws van                7-7-83
     tegen de Staat            de Dag

68)  Regering blijft      De Waarheid     J. Morriën    13-10-83
     optreden van Westerling
     veroordelen*Vermoedelijk, gebaseerd op de journalisten die aan deze krant verbonden lijken te zijn. Zie hiervoor ook **** in Bas map 12.

**Wellicht heet het blad “Verdrongen verleden”.

***Ben ik niet zeker van.

****Ben ik ook niet zeker van. Wanneer ik het in internet opzoek, lijkt dit wel te kloppen – maar het artikel doet, op één of andere manier, nieuwer aan.

*****Er staat naast dat dit artikel gepubliceerd is in de volgende vier kranten: Nieuwe Noord-Hollandse Courant, IJmuider Courant, Typhoon, Haarlems Dagblad.