header

Witte Doos 03

Witte doos 03

 

KWESTIE VAN DER PUTTE

1.1 Publicaties in het Orgaan van de Bond van Burgerpersoneel bij Militaire Inrichtingen (Bandung).   [BBM]     +


1.2  Publicaties in De Leidsche Post


1.3  RAPPORT ZAAIJER

[oude en nieuwere versie]

 

1.3a  Lijst van Bijlagen (2 maal)

 

A  De verhoren [chronologisch]:  vet = aanwezig in dit archief:

 

No. 1 Mr. H.W. Felderhof [10 pags]

No.2  Mr. E. Bonn ( + aanvulling)

No. 3 N.J.M.A. Huijsmans [7 pags]

No. 4 Mr. P. Okma  [4 pags]

No. 5 H.D. Rijhiner   [10 pags]

No. 6  J.W. Brouwer  [9 pags] + handgeschr. bijlage over Luyke Roskott (C II)

No. 7 Jhr. Mr.  P. Th. Six

No. 8 Mr. J.W. van Groningen

No. 9 Mr. A. Winsser   [9 pags]

No. 10  W.C.  Koenders  [7 pags]

No. 11 Mr. C.H.J.P. van Houten

No. 12 Mr. W.F.H. van Nievelt [7 pags]

No. 13 H.E.M. Bakhuijs  [5 pags]

No. 14 H.H. Mylanus  [6 pags]

No. 15 F.H. van der Putten   [ 8 pags]

No. 16 E. Engles   [4 pags]

No. 17 D.C. Buurman van Vreeden   [2 pags]

No. 18 H. Agerbeek [4 pags]

No. 19 A.A.F. Maurenbrecher

No. 20 N.J. de Koning

No. 21 Mevr. H.J. Aernout- Royaards

No.22  J.J. Mojet  [11 pags]

No 23  F.B. Kroese  [7 pags]

No. 24 K.J. Schummelketel  [3 pags]   dubbel

No. 25 M. Kooistra

No. 26 Mr. J.P. H.J. van Lier  [5 pags]

No. 27 E. Engels  (1ste  no. 16)  [2 pags]

No. 28 H. Lina  [6 pags]

No. 29 H.C. Kremer

No. 30 P.J.H. Gooren [6 pags]

No. 31 Mr. J.J.M. Kaulingfreks  [5 pags]

No. 32 J.A. van Leijen ( + stukken eigen zaak)  [6 pags]

No. 33 G.I. van Leeuwen

No. 34 J.J. Moyet (1ste  no. 22)  [10 pags]

No. 35 F.B. Kroese (1ste no. 23)  [8 pags]

No. 36 A.A.F. Maurenbrecher (1ste no. 19)   [7 pags]

No. 37 H.L. Blokkerus  [2 pags]

No. 38 J.H.C. Ulrici  [9 pags]

No. 39 P. Alons

No. 40 M.D. Schaafsma

No. 41 P. van Beveren

No. 42  H. van der Zeep   [3 pags]

No. 43 Ir. O.H.J. Muller von Czernicki (+ verdere verklaring Mr. W.L. Haye)  [8 ]

No. 44 J.H. Gulden [6 pags]

No. 45 A. Berg

No.  46 H.J.M. Klaar

No. 47 P. Verkaik  [3 pags]

No. 48  J. Lamers

No. 49  Mr. J. Roth [2 pags}

No. 50 H. Th. Hendrik  [5 pags]

 

1.3b

B  Rapporten

 

No. 1 t/m 6 H. Schrijver  [totaal 19 pags]

No. 7 C. Heshof

No. 8 en 9   A. Berg ( + bijlage) [totaal 25 pags]

No. 10 en 11 F.H. van der Putten [5 pags]

No. 12 H.B. Pietersen [5 pags]

No. 13 J. van Beckhoven [1 pag]

 

1.3c

 

C  Documenten. Overzicht onderzoeken MP.

 

I  J.W. Brouwer (handgeschreven, zie ook no. 6)

 

II  Luyke Roskott, Aernout, LTD 81:

    No. 1 Onderzoek inzake Luyke Roskott [5 pags]

    No. 2 Mededeling van Aernout, ondertekend “no. 15”.

    No. 3  Rapport onderzoek Aernout van Mr. E. Bonn

    No. 4  Aanvullende verklaring hierbij (overigens bij A2)

    No. 5  Nadere nota van Mr. E. Bonn  [handgeschreven, 9 pags]

    No. 6 Accountantsrapport over LTD 81

    No. 7 & 8 Brief met justitieel rapport onderzoek LTD 81

    No. 9  Request van Perre  ivm  zijn behandeling

    No. 10, 11 & 12 Brieven van DLTD over overplaatsing Luyke Roskott [ 9]

    No. 13  Vonnis inzake Aernout, met vertaling  [4 pags]       2 x

 

III   De  BBM

     No 1. Nota van Adjudant-Generaal over de Bond.

     No. 2  Opmerkingen van Staf AG over optreden van de Bond

 

IV  C.W. 90

    No.1  Oordeel cdt CW 90 over oorzaak der moeilijkheden

    No.2  Brief BBM aan Legercommandant 9 maart 1949

    No. 3 & 4 Idem 31 maart 1949, met Memorandus

    No. 5  Brief AG aan Clg 4 april 1949 over instelling Commissie

    No. 6  Bundel stukken betreffende onderzoek Huijsmans

    No. 7  Hierbij: instellingsbesluit Commissie, 6-4-’49  II en 1e verslag der Commissie, 13-6- ’49    V.  Beslissing tot uitvoering der conclusies van de Commissie, 16 Juli 1949.

   No. 8  Aantekeningen van Directeur LTD op het verslag  [9 pags]

   No. 9  Tweede opdracht aan Commissie Huijsmans, 25 October 1949

   No. 10  Tweede rapport Commissie Huijsmans, 24 Februari 1950

   No. 11 Rechtzetting beweringen over gasontwikkelaar door Directeur LTD

 

 

V-1 Request van Van der Putten c.s. aan Minister van Oorlog, 20 Mei 1950 

V-2  Verslag audiëntie Minister van Oorlog 14 juni 1950

V-3 Bescheiden betreffende pensioen weduwe Aernout

V-5  Artikelen in de Leidsche Post

VI-6 & 7  Alons’ aantekeningen bij Cie Huijsmans 6.4.49 [neemt het op voor Van der Putten]

 

1.3d

 

BIJL:AGE  D

 

+ Ontwerp Perscommuniqué  (belangrijk)

1.4   Losse stukken en publicaties


1.4a    ‘Bijlage 9’ :   Notulen bijeenkomst BBM met Spoor op 22 Juli 1948 [VERVALST]

1.4b  Excerpten uit verschillende verhoren


1.4c Kopie van knipsel uit Indische Courant van 8.2.1947: Mr. Zaaijer’s requisitoir. Ministeriële kritiek (van Van Maarsseveen, Just.)

 

1.4d

 

Serie artikelen over ‘onregelmatigheden’ in het KNIL en over Van der Putte  in Dagblad Trouw. Ongesigneerd maar geschreven door Indië-veteraan Dirk Hendrikse.  De artikelen verschenen in 1950  op:  23, 26 en 29/9; 3, 5, 7, 12, 20 en 23/10; 2/11; 1951: 29/1; 5/2 en 17/2; 9/3.

 

Opmerking: Bijna alle kopieën van krantenknipsels over de zaak Van der Putten weggegooid, want de Nederlandse kranten  zijn inmiddels  gedigitaliseerd.

 

1.4e

 

Nota Visser (parl. Jaar 1962-1963).

 

1.4f

 

Nota Van Doorn  -- parl. jaar 1962-1963. No 6624

 

1.4g.  Politeke prent van Van der Putten uit De Telegraaf + enige docs.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

2.     

Correspondentie n.a.v. artikelen Nakamura-schat met Wim Hendrix (eind 2003)

 

2.1

Brief van WH aan PS d.d. 22.10.2003   (‘Met bevende hand…)   [dubbel]

Idem 4.11.2003 met daarbij:

2.1a Brief van A.H. Joustra (RIOD)  d.d. 14.11.1972 + losse notities WH

 

2.2.

 Interview met en dossierstukken over    kol. H. Agerbeek  d.d. Den Haag 28.2.1971   (in enveloppe)

 

2.3

Losse notities WH ondermeer over Nakamura schat.

 

2.4  Dossier Peter de Blieck (intell. Londen)

 

2.4 brieven van H.I.D. (?) uit 1947 – 1948  (Intell)

 

3  Spoor en Van Roijen

 

3.1

Brief van Spoor dd 14 maart 1949 over het onderwerp:

De militaire consequenties bij een vervroegde overdracht van de souvereiniteit aan de V.S.I.  [10 pags]

 

3.2

Notulen van  vier vergadering van de Nederlandse Delegatie onder voorzitterschap van dr. van Roijen. Te weten: 7de verg. 26.4.1949; 8ste op 28.4.1949; 11de, op 3.5.1949 en 13de op 6.5.’49 .

 

Rob Smulders

 

4.1`

Herinneringen van ritmeester adjudant Rob M. Smulders. Omslag boek: Een stem uit het veld. Herinneringen aan general Spoor.

 

4.2

Twee foto’s van Smulders en Spoor met vrouw.

 

4.3

Correpondentie Smulders met Schumacher, Lapré

 

4.4

Ingezonden brief Smulders in NRC 4.10.86

 

4.5

Verhaaltjes geschreven door Smulders: De Hinderlaag en De Terugkeer.

 

4.6

Tekst van Generaal Nasution dd 10.5.86

 

4.7

Verschillende kranteninterviews met Smulders

 

4.8

Interviews met mevr. Spoor, waaronder De Telegraaf dd 29.11.2003: “Hoogste tijd dat Siem thuiskomt”.

 

4.9

Rapport geschreven door Soepardjo Roestam en gestuurd aan Rob Smulders  [dd 23.8.1991] met de titel:  SOEDIRMAN, DE GEESTELIJKE VADER VAN DE TNI. Descriptieve indrukken door Soepardjo Roestam, coordinerend Minister voor Volkswelvaart   en voormalig kapitein adjudant van Soedirman. [ 40 pags].

 

Bruins Slot

 

5.1   

Brief van Ben van Kaam aan mij bij het boekje van Bruins Slot ”en ik was gelukkig”. Boekje van 1972, brief Ben van dd 28 augustus 2003. Gaat over “Staatsgreep Spoor”.

 

5.2

Fotokopie van boek Bruins Slot “en ik was gelukkig”.

 

Rudolph John Luyke Roskott

 

6.1 Levensloop

 

6.2  Vier stukken (waaronder verhoren)  i.v.m. Japanse diamantenkwestie

 

6.2  Voorlopig stamboek

 

6.3   Brief van neef van LR over zijn activiteiten kort na de oorlog in Bandoeng (in het Engels)  Enkele namen : Daphne Scholten geb. Serton, major Grey.

 

6.4

Aanhankelijkheidsbrief  aan Luyke Roskot ondertekend door 13 personen die dankbaar zijn over wat hij voor hen gedaan heeft kort na de Japanse capitulatie in Bandoeng.  Niet gedateerd.

 

7 Rapport  J. van Beckhoven. Den Haag, 20 juni 1948.

 

Dirk Bogarde. Mijn verhaal over Blimbing.  Mercury.  2 artikelen van Bart van Poelgeest, Reactie Nico van Horn op mijn artikel Indische Tegoeden Blimbing.

 

8.1 

Fragment uit Backcloth (1986) : pag. 138 tot einde pag. 177. Blackcloth is de ’s autobiografie van Dirk Bogarde, waarin hij ondermeer schrijft over  zijn tijd als Brits officier in Indonesë 1945-1946.

 

8.2

Met de hand verbeterde tekst van het interview dat Fridus Steijlen op 31 januari 2008 met mij had in het kader van oral interviewcollectie Indisch Knooppunt. Met begeleidende brief.

 

8.3

Artikel The Unreported War in Indonesia, door Alexander Marshack in Amerian MERCURY, Vol. 74, no. 338 , februari 1952. Namen die hij noemt: Raymond Kennedy, Bob Doyle,  Westerling, NEFIS, Vermaas, Bosch, Brauer, Eddy Hoppman   (pro-Indonesische propaganda).

 

8.4

Artikel door Bart van Poelgeest: Figuranten op het Indische toneel. De Japanners in Nederlands-Indië 1946-1949. Verschenen in Tussen Banzai en Bersiap (1996), door E. Touwen-Bouwsma.

 

8.5 

Post Surrender Tasks , punten 29 t/m 48.  Section E of the Report to the Combines Chiefs of Staff. By the Supreme Allied Commander South East Asia 1943-1945, vice-admiral, he Earl Mountbatten of Burma.

 

8.6

Incompleet artikel over tussenrapport Indische Tegoeden van Schumacher (geen datum) met reactive van Nico van Horn.

 

9  Helena en Diane Roscott (brieven). Colson.

 

9. 1  Correspondentie van mevr. Irene Rader in Dordrecht over Helena Binti Ipang net wie hij een dochter Diana zou hebben.

 

9.2

Interview met Pim Colson op- en afgenomen op 30.1.2002 te Stadskanaal. Plus brief van Colson (dd 1.2.89) aan overste b.d. O.W.F. Kleering von Beebergh met daarbij PC’s verhaal over de zaak Aernout. [3 pags].  Demobilisatiebroef aan Colson ondertekend door mr. Bonn; tevredenheidsbetuiging van Spoor; brief (dd 27/9/1994) aan Pim C. van E. Erkelens over de geheime contacten van Spoor. Hij las ze allemaal….

 

10. Charl. Schaub. Broome. Brief Koekoek.

 

10.1

Samenvatting gesprek met Anne Charlotte Schaub geb. Luyke Roskott. dd 7.12.2001, Den Haag.

 

10.2

Over het neergeschoten vliegtuig met diamanten bij BROOME op 3.3.42 (Engels verslag, geen herkomst, noch datum);

 

10.3

Brief van H.W. Koekoek uit Hoogezand als reactie op AD-artikelen 2002.

 

11  Fighting Cock.   W.G.J. Remmeling post surrender Java.   Boek Willard H. Elsbree.    Voorwoord bij Golden Worriors.

 

11.1

Het boek The Fighting Cock. Fotokopie van pagina’s 290 tot eind pag.305. Plus bijdrage Indische pers dd 19.5.2013

 

11.2

The emergence of the new situation: the Japanese army on Java after the surrender, by  drs. W.G.J. Remmeling, res. 2de luit. Intendance./krijgshistoricus. [17 pags]

 

11.3

Drie recensies over De Broedeschap (1995) van Thomas Ross .

 

11.4

Voorwoord “Golden Warriors” van Sterling en Peggy Seagrave. Ondermeer over Zwitserse auteur prof. Jean Ziegler.

 

11.5

Over de boeken:

Japan’s Role in South Asian Movements 1940-1945 by Willard H. Elsbree. 1953   en

Proefschrift omslag Japan’s Colonialism and Indonesia, door Muhammad Abdul Aziz, Leiden 1955. (met inhoudsopgave).

 

12  Dossier Dienstweigeraars WO II

 

12.1

Korte voorgeschiedenis; aantekeningen Law Lords & Körver.

Relevante pagina’s uit het proefschrift van mr.dr. PHJ Körver: De besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationalrechteljk perspectief (Rotterdam, 2004) [pags112-145];

Archiefonderzoek Johan Brouwer; De Nederlandse Militaire Missie en het Militaire Bureau in Pretoria;  uit IISG-dossier Hein van Wijk (brieven).

 

12.2

ON APPEAL . De tekst van de uitspraak het hoger beroep van de House of Lords in de zaak Jean Jacques Amand, 19.3.1942.

 

12.3

Twenty years work in the War Resisters’ International by  Grace Beaton (kopie omslag, 1945) + enige gekopieerde pagina’s uit het blad.

 

12.4

Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis LANDMACHTSTAF [deel 9, 1986]: Recruitment of Dutch nationals in the United States for the Netherlands Armed Forces in the Second World War, by D. Homan.  +  Enige pagina’s uit het Handboek van het Nederlandse staatsrecht, door  A.M. Donner, [pags 484-487].

 

12.5

De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy.  Korte inhoud van het proefschrift van J.C. Everwijn van den Brandhof (1986).  Plus het verhoor van Hans Winkel voor de Parlementaire Enquete Commissie WO II.

 

12.6

Nederlandsch Recht in Oorlogstijd. In Engeland ontstaan en toegepast. Een regeringspublicatie . Londen 1945. [kopieën van de pags 22-31]. 

 

12.7

German internees in South Africa in World War Two: one man’s story, by Peter Spargo.  Uit Quarterly Bulletin of the National Library of South Afriaca. Vol. 57, no 4—October 2003.

 

13  South Africans in WORLD WAR II, by Peter Joyce

 

13  Verhoren  Parl. Enquete Commissie.

 

13.1

PEC:  August Kerkhoven, Daubenton, Van Swinderen, Gerbrandy en meer + enkele relevante bijlagen.

 

14  “Herinneringe” door H.J. Haak

 

15 Documenten Dienstweigeraar WO II  (in rode ringband – ongesorteerd)

 

16 Documenten Dienstweigeraars WO II (in grijze ringband – ongesorteerd)

 

17  Ongesorteerde documenten Dienstweigeraars WO II (witte map)