header

Blauwe map 01

Blauwe map 01

De Groene, 07-09-1946 – 70st jg - no. 35

De Commissie- Generaal

De  Groene, 20-10- 1945 - 69st jg - no. 19

Wat is er gaande in Indonesie? J.P.B. de Josselin de Jong -  blz.1 . Actualiteiten v.d. week: Oost-Azie- blz.2.

De Groene, 27-10-1945 – 69st jg - no. 20

In Japanse gevangenschap – H.L. Bezoen – blz. 3.

De Groene, 03-11-1945 – 69st jg - no. 21

Indon. Terugblik naar een jong  verleden. – E. Gobee blz. 1. Een slechte beurt – blz. 2.

De Groene, 10-11-1945 – 69st jg - no. 22

Pearl Harbour – blz. 4.

De Groene, 01-12-1945 – 69st jg - no. 25

Indones. nationalisme en Nederl. Struisvogelpolitiek – W.Ch.A. Doeve – blz. 6.

De Groene, 08-12-1945 – 69st jg - no. 26

 

De Groene, 15-08-1945 – 69st jg - no. 22

Na Japan’s capitulatie – J.H. Boeke- blz. 4

De Groene, 15-09-1945 – 68st jg

Hoe zullen we Indie aantreffen? Blz. 3.

De Groene, 13-10-1945 – 69st jg - no. 18

 

De Groene, 21-12-1946 – 70st jg - no. 50

 

De Groene, 28-12-1946

Indie blz. 11 – Het indones. Konflikt blz. 30. – 2e Politionele aktie – blz. 32. – Het slot v.d. Indon. Kwestie blz. 35.

Daily Express, 15-10-1945 – no. 14,153

Java told ’we shoot at sight’- F. Rostron – blz. 1.

Japs had A-plant blz. 4.

Daily Express, 13-10-1945 – no. 14,152

British order: Retake Bandoeng – F. Rostron – blz. 1 + 4.

Daily Express, 28-09-1945 – no. 14,139

Grinning Japs still give orders in Java – F. Rostron blz. 1 + 4.

Daily Express, 10-11-1945 – no. 14,176

 

Daily Express, 13-11-1945 – no. 14,178

Java revolt led by Japs – A. Helliwell- blz. 1

Strijdend Nederland, 13-10-1945 – 2e jg, no.1

Chaos – blz. 1. – Indonesie en wij - blz. 7 + 8.

Nieuw Suriname, 13-10-1945, 1e jg, no. 1.

Indonesie’s zaak de onze- L. Lichtveld, blz. 1.

Onze brug, mei 1957 - 1e jg, no. 11.

Tot de laatste cent – A.H. Fuhri-Mierop – blz. 1.

Off. Publikatie Min.v. BZ – blz. 1.

Meten met 2 maten – A.H. Fuhri-Mierop – blz. 2.

Ned. Slachtoffers uit Indon. Blz. 2.

Oproep Japans smartegeld - blz. 2.

Tweede Indische avond – blz. 3.

Tussen u en mij – 3 ingez. Brieven – blz. 3.

Modern koloniseren, A.H. Fuhri-Mierop – blz. 4

Advertentie  C.N.I. – blz. 6. Repatrianten moeten na 11 jr betalen – blz. 7. Boekbespr. Uit het land der Flamboyants blz. 7.

Het Lichtspoor 17-12-1947, 1e jg, no. 48

Het feest v.d. soldaat, blz. 1.

Haagsche Post, 24-12-1977.

De manieren van den Javaan, blz.1. De Kolonien, blz.1.

Als Indie eens verloren ging, blz.7

Ons Indie, blz. 21. Gesprek met Pres. Sukarno, blz. 35.

Op wacht, aug. 1946, 3e jg, no. 150

Indie-nummer blz. 1 – Doeleinden der Britsche politiek in Ned-Indie, W. Feuilleton de Bruyn, blz. 2.

15 augustus 1945, Ch.J.I.M. Welter, blz. 3. Indonesische censuur op Ned. Post. Blz. 3.

Soekarno de stroopop, blz 5. Was er uitbuiting? L.C. Vrijman, blz. 5. Onjuiste en onvolledige voorlichting over Indie, H.A. Colijn, blz. 6. Ook de K.N.I.L.M. zal herrijzen, blz. 7.  Ned. Bracht zware offers in den Pacific,  blz. 8+9. Wie won den Pacific-oorlog? blz. 10.

Tri voortzetting Japansche strijdorganisaties, blz. 11.  Terreur, gruwelen, vruchten van Japansche beïnvloeding, blz. 11. De Japansche opvoeding der jongeren, blz. 12. De Nederlandsche vrouw was een heldin, blz. 13. Angelsaksische bondgenooten, blz. 14. Waar men over zwijgt, blz. 14. Het oude en het nieuwe Indie, W. Belogne, blz. 15. Apologie van een geschorste… blz. 16.

De vlam, 21-10-1950, 6e jg no. 41

 

De vlam, 28-10-1950, 6e jg no. 42

Ambon in de pers, blz. 2.  De Telegraaf brengt voorlichting, blz. 8.

De Leidsche Post, 02-06-1950, 13e jg, no 723

Het heeft stenen geregend, blz 1.

De Leidsche Post, 16-06-1950, 13e jg, no 725

Indon. en de banden met India, blz. 1

Nederland – ontwaakt, blz. 1

De Leidsche Post, 30-06-1950, 13e jg, no 727

Heeft de leugen zich tot de maaltijd gezet, blz. 1.

De Leidsche Post, 26-05-195-, 13e jg no 722

Houdek nam ontslag, blz. 1.  Ambon…. Blz. 1.

Oproep te protesteren tegen uitl. v. Westerling, blz2.

De Leidsche Post, 21-07-1950, 14e jg, no 730

Indon. en de oorlog in het verre oosten, B. Boelhouwer, blz. 2. Waarom ging P.P.R. Westerling naar Singapore? P.P.R. Westerling, blz. 3 + 4. Indische Coctail, blz 3+4.

De Leidsche Post, 28-07-1950, 14e jg, no 731.    

In en om Azie, J.P. de Klerk, blz 1. Ambon in nood,  blz 2 + 3.

De Leidsche Post, 04-08-1950, 14e jg, no 732

Uit de vesting Ambon, blz. 1 + 5. Naar herstel van recht en veiligheid, blz. 2.

De Leidsche Post, 18-08-1950, 14e jg, no 734

Leugens v. Joh. Thiessen, blz. 1+ 2. Westerling komt vrij, blz  7.

De nieuwe Eeuw 27-10-1945, jg XXVI.

Opstand in Indon. blz. 1+2. Onrust op Java, bl. 10.

De nieuwe Eeuw, 25-05-1946, jg XXVII

Van Mook’s schuld, C. Gerretson, blz. 3.

Het Indon. Nationalisme, m.v. Poll, blz. 7.

Strijdbl. V. d. Nat. Jeugdstorm, mrt 1942, 1e jg, no.7

Indie los v. Holland, blz. 1.

De vrije Zeeuw, 21-02-1945, 1e jg, no 76

Daeo, blz 1. Rijkseenheid, blz.1, Kerstboodschap van. Dr. Mook, blz. 1. De aanval op oliedoelen op Sumatra, blz.1.  Japans ondermijningswerk in Indie, blz. 2.

Japansch econ. Penetratie in Indie, blz. 2.

Diverse kleine berichten op blz. 2.

De Patriot, 30-11-1945, 3e jg, no. 146

Sjahrir wenscht zelfbestuur, blz. 1.  Dr. v. Mook heeft ons Indie opgeofferd, C. Gerritson, blz. 1.

Tijding, 15-10-1945, no. 91

Soekarno verklaart de oorlog, blz. 1

De Standaard, 19-04-1947

Het Nederl. Wanbeleid in Ned.-Indie, H.A. Colijn, blz. 3

Het Parool, 25-05-1945, 5e jg, no 113.

Naar Australie, blz. 1.  Scherper strijd tegen Japan, blz. 1, Bevrijding van Indon. blz. 1.

Vrij!

Het Com. Gemeene Best Groote Oost richt zich tot de Koningin, blz. 1 + 2.

Elsevier, 11-05-1946, 2e jg, no. 19

Oordeel over beleid Van Mook, blz. 1. De Indische Tragedie, blz. 1. De 7 Provincien, blz.3. Lezing in Batavia, blz. 3. De Tromp weer thuis, blz. 10. 

Elsevier, 27-04-1946, 2e jg, no. 17

R.M.A. Poedjo, regent v. Probolinggo, blz.1.

Geloof in toekomst, P. Bakker, blz. 4.

Recht en vrijheid, 05-11-1927, 1e jg, no 5.

De arrestatie der Indonesiers, blz. 2. De S.D.A.P. en de Liga, P.J. Schmidt, blz. 2+3. Opruiing en opruiers, blz. 3.

Iets over den Volksraad, blz. 4+5. Koelie mishandeling, blz. 5. De koelie is niet lui, blz. 8. Het Bantam-rapport, blz. 9. De toekomst van Land en volk van Indon. blz. 10+11+12.