header

Bas map 35

1)   Vara uitzending         Telegraaf                   18-1-69
     beschuldigt onze soldaten

2)   Kamer vraagt nota over  Telegraaf                   22-1-69
     'oorlogsmisdaden' 

3)   Mevrouw Spoor gaat in   Telegraaf     B. Lulofs     25-1-69
     tegen beschuldigingen
     van psycholoog J.E. Hueting.

     + ingezonden reacties.


4)   Düster: Vara geeft      Telegraaf                   27-1-69
     verkeerd beeld

 

5)   W.S.B. Klooster: Van    Telegraaf                   28-1-69
     Wigbold was geen militair

 

6)   Wigbold werd wegens     Telegraaf                   29-1-69
     desertie veroordeeld

 

7)   Oud-brigade-generaal    Telegraaf                   29-1-69
     Roelofs: Oorlogsmisdaden
     in Indië zijn fabels

     + ingezonden reacties.

8)   Drees boos op Van       Telegraaf                   31-1-69
     Wigbold com suis

 

9)   Kamervragen over        Telegraaf                   jan.'69

     Van Wigbold

10)  H.A. Van Wigbold        Telegraaf                   30-1-69

 

11)  H.A. Van Wigbold en     Telegraaf                   31-1-69
     W. Duys

 

12)  Hueting gevlucht voor      
     dreigtelefoontjes

 

13)  Schuld aan              Telegraaf     M. Deelen     1-2-69
     oorlogsmisdaden is niet
     beperkt tot een volk.

     + ingezonden reacties.

14)  Goedhardt laakte        Telegraaf                   3-2-69
     de Indië-hetze

 

15)  Discussie over          Telegraaf                   5-2-69

     oorlogsmisdaden16)  Drees begreep niets     Telegraaf                   5-2-69
     van Schermerhorn  

 

17)  Paniek in               Telegraaf                   6-2-69
     het linkse Hilversum

 

18)  Ingezonden reacties     Telegraaf                   28-1-69

 

19)  Mevrouw Spoor noemt     Telegraaf                   30-1-69
     H. van Wigbold
     'bijzonder laf'

 

20)  Indonesische ambassadeur    Telegraaf               30-1-69
     over 'oorlogsmisdaden':
     “Graven in het verleden
     niet goed voor onze relatie”

    

21)  Oud-strijder A.J. de    Telegraaf                  
     Krijger levert eretekens
     in uit protest tegen
     Hueting.
     + Ingezonden mededelingen.

 

22)  Ingezonden mededelingen      Telegraaf              31-1-69

 

23)  Voorlopig geen              Telegraaf               12-2-69
     kameronderzoek naar
     'oorlogsmisdaden'.
     Kamer wacht
     regeringsrapport af.

 

24)  Hueting over            Volkskrant    M. Ruyter     29-12-68
     Nederlandse oorlogsmisdaden
     in Indonesië

 

25)  Veel reacties op Hueting    Volkskrant  M. Ruyter   23-1-69

 

26)  Daden van de Indonesiërs    Volkskrant  M. Ruyter   30-1-69
     zijn nooit verzwegen

    

27)  Commentaar op Den Uyl   Nieuwe Haagsche Courant     12-2-69

 

28)  Generaal Spoor geëerd   Nieuwe Haagsche Courant     24-2-69
     met naamplaat

 

29)  Diepgaand onderzoek naar    Nieuwe Haagsche Courant 28-1-69
     Politionele Acties nodig

 

30)  Nota in Kamer. Kabinet  Het Binnenhof               30-1-69
     staat op opening oorlogszaken.

 

31)  Studie naar geschiedenis    Het Binnenhof           30-1-69
     in N-I zal jaren duren

32)  Commsissie kan putten   Het Binnenhof               30-1-69
     uit grote voorraden
     documenten

 

33)  Vara: 'Nu alle papieren Het Vaderland               28-1-69
     op tafel!'

 

34)  Alleen de waarheid      Het Vaderland*              28-1-69

 

35)  Oorlogsmisdaden en      Het Vaderland P. Berger     1-2-69
     koloniale geschiedenis.
     Van Ommen Kloeke:
     'er geen politiek
     gelijk in halen'.

 

36)  Ingezonden reacties         Het Vaderland           1-2-69*

 

37)  Gemengde reacties na    Het Vaderland               27-1-69
     tweede Vara-uitzending
     over oorlogsmisdaden
     in Indonesië

 

38)  Interview met Wigbold   Vara-gids     Wigbold       15-2-69

 

39)  Frans Goedhart las de   Het Vrije Volk              21-1-69
     Tweede Kamer voor in 1949
     over martelingen in Indonesië
    

40)  Oud-Indonesië strijders:    Het Vrije Volk          22-1-69
     'Hard optreden door
     angst en wraakgevoel'

 

41)  Oud-strijders niet bij  Het Vrije Volk*             22-1-69
     debat over oorlogsmisdaden

 

42)  De kamer en haar        Het Vrije     F. van        22-1-69
     slechte geweten         Volk*         der Poel

 

43)  Verhitte discussie:         Het Vrije Volk          23-1-69
     oud-strijders nemen
     Hueting onder vuur

 

44)  Westerling: tegenpartij Het Vrije Volk*             23-1-69

     pleegde oorlogsmisdaden

45)  Schermerhorn: 'Op       Het Vrije Volk K. Graftdijk 27-2-69
     bepaalde stukken zit
     nog steeds etiket geheim'.

 

46)  Oorlogsmisdaden in      Het Vrije Volk              28-1-69
     Indonesië: Nederlands
     volk heeft te lang
     geslapen.

47)  Terreur was niet        Het Vrije     P. van        29-1-69
     systematisch.           Volk          't Veer
     Excessen wel.

48)  Indië-affaire: er zijn  Het Vrije Volk              30-1-69
     geen algemene rapporten

 

49)  Jacob Zwaan: 'De        Het Vrije Volk G. v.d. Sandt 2-7-69

     Wehrmacht in Indië'

 

50)  In Indonesië vonden         Haagse Courant          25-1-69
     100'en oorlogsmisdaden
     plaats

 

51)  Breed onderzoek naar    Haagse Courant              8-2-69
     excessen Indonesië

 

52)  Oud-soldaat R.W. v.d.   Haagse Courant              21-1-69
     Kuiner: Nederlandse
     soldaten waren geen
     missionarissen

 

53)  J.E. Hueting: onderzoek Haagse Courant*
     nodig naar misdaden door
     Nederlandse militairen

 

54)  Federatie van           Haagse Courant*
     Nederlandse oud-strijders
     dringen aan op onderzoek
     naar oorlogsmisdaden

 

55)  Hueting en de      Haagse Courant     J. Bieneman   24-1-69
     oorlogsmisdaden

 

56)  Hueting &          Haagse Courant                   25-1-69
     Van der Lek (PSP)

 

57)  Vara wilt onderzoek         Haagse Courant          28-1-69
     naar Politionele Acties

 

58)  Ingezonden mededelingen Haagse Courant              31-1-69

59)  Oorlogsmisdaden zijn in Haagse Courant     F.       4-2-69
     1969 nog niet verjaard                Kuitenbrouwer

60)  Ingezonden mededelingen Haagse Courant              6-2-69

61)  Ingezonden mededelingen Haagse Courant              7-2-69

62)  De Jong, Beel en   Haagse Courant     J. van Putten 8-2-69
     Indonesië


63)  'Der Spiegel' stort         Haagse Courant          11-2-69
     zich op affaire van
     Nederlandse oorlogsmisdaden

64)  Gedane zaken            Haagse Courant              12-2-69

65)  Schermerhorn: 'Maak         Haagse Courant          21-2-69
     documenten openbaar'
    
66)  Majoor Lach de Bère:    Algemeen Dagblad            25-2-69
     'Officieren wijzen
     schuld af'

67)  De soldaat Hueting      Algemeen Dagblad*

68)  Hueting: 'Ik heb        Algemeen Dagblad*
     talloze bewijzen'

69)  De strijd van Nederland Algemeen Dagblad*
     in Indië. 10 februari 1942
     tot 27 december 1949.

70)  Kamerlid stelt vragen   Algemeen Dagblad            1-2-69
     over beweerde desertie
     van H. Wigbold

71)  Ingezonden reacties         Algemeen Dagblad*

72)  Een rapport over        Vrij Nederland J. van Tijn  1-2-69
     Indonesië is
     waarschijnlijk onmogelijk

73)  Het Van Heutz-monument  Vrij          W.H. Nagel    1-2-69*
     moet van naam veranderen    Nederland*

74)  Een socialistisch       Vrij Nederland  K. Voskuil  19-7-47
     commentaar                                          &1-2-69

75)  H.J. Kater: 'Wie het    Vrij Nederland J. van Tijn  15-2-69
     wilde zien, zag het'.

76)  Minnebrief aan onze     Vrij NederlandA. Walbrecht  22-2-69
     gemartelde bruid Indonesia.
     Gedicht van Lucebert.

77)  Ingezonden reacties         Vrij Nederland          1-2-69

78)  Het theatraal misbaar                 J. Gans       5-2-69
     van Schermerhorn


79)  De vloek der boze daad                J. Gans       6-2-69

80)  Ingezonden reacties                                 29-1-69
81)  Ingezonden reacties                                 1-2-69

82)  Ingezonden reacties                                 7-2-69

83)  Ingezonden reacties                                 13-2-69

84)  Ingezonden reacties                                 19-2-69

85)  Premier de Jong: 'Bij                               3-6-69
     Politionele Acties meer
     excessen dan vermoed'.
     Mogelijke vervolging.

86)  Oorlogsmisdaden                       H. Goudriaan  25-1-69

87)  Indonesië in het                                    4-2-69
     Parlement. Toen en nu.               

88)  'Excessen in Indonesië'                             3-6-69

89)  Massamoord in Malang                                3-6-69*
     bedoeld als voorbeeld

90)  Oud-strijders vragen                                28-1-69
     hulp aan Prins

91)  Westerling contra Drees                             28-1-69

92)  Geen blaam op onze                    F. Duynstee   28-1-69
     troepen in Indonesië

93)  De Vara-uitzending                                  29-1-69

94)  Nog schokkender oorlogsverhalen                     29-1-69

95)  Uit de verte gezien                                 18-1-69

96)  Boeiende discussie                   
     na de Vara-uitzending

97)  Klacht Westerling                                   28-1-69
     tegen Drees

98)  Drees vertelde weinig nieuws                        5-2-69

99)  Den Uyl lokt toch debat                             12-2-69
     met De Jong uit

100) Open brief aan Pier Tania             H. Amerika    2-7-69

101) Hueting krijgt steun van                            22-1-69
     oud-militairen

102) Indonesische ambassadeur:                           29-1-69
     'Aan beide kanten waren excessen'.

103) Onderzoek naar misdaden                             30-1-69
     is nooit afgemaakt

104) Nota gedrag troepen in Indië                        30-1-69

105) Kamervragen over Wigbold                            31-1-69

106) Kamerlid A.G. van der Spek (PSP)                    31-1-69
     wil weten: 'Wie lichtte Wigbolds straflijst?'

107) Uit brief premier De Jong blijkt                    31-1-69
     dat de regering achter de teneur
     staat van publicaties Politionele Acties

108) Archief Drees wordt bijgewerkt                      31-1-69

109) Archief Drees wordt bewerkt                         31-1-69

110) De Jong gaat klaarheid                              31-1-69
     geven over Indonesië       

111) Een zaak van historische  Dit land en D. Maltha    1-2-69
     verantwoording            deze staten

112) Den Uyl eist een        Dit land en                 1-2-69
     kamercommissie voor     deze staten*
     oorlogsmisdaden

113) Oorlogsmisdaden         Dit land en deze staten*    1-2-69

114) Indonesië. Wigbold.                                 3-2-69

115) Documenten Indonesië nog geheim                     3-2-69

116) Protest van OVW'er P.J. Peeters                     3-2-69

117) Drees op tv over Indië                              3-2-69

118) Oud-strijders willen eigen omroep

119) Parlementaire enquête ook                           4-2-69
     in Senaat gewenst

120) Protest uit hele land.                              4-2-69
     Grote vraag naar demobilisatiespeld
     voormalig Nederlands-Indië.

121) Vragen van Kamerleden worden traag beantwoord       4-2-69

122) Spoedig debat misdragingen Indonesië
123) Drees: wanneer had Schermerhorn                     5-2-69
     dan willen gaan?
    
124) Drees betreurt Tweede Politionele Actie             5-2-69

125) Privé-brieven tussen Beel en Romme                  28-4-69
     maken hen 'haviken'

126) Geheime Indonesië-archieven gaan open               20-8-71

127) Minister Schokking was boos op Hervormde Kerk       24-6-49

128) Den Uyl wil nota van de regering                    20-6-69
    
129) Geen commissie uit de Kamer voor Politionele Acties 12-2-69

130) Rapport over 'Indië' vóór juni gereed.              18-2-69
     Korthals Altes wordt voorzitter werkgroep.

131) Korthals Altes benoemd. Onderzoek excessen          18-2-69
     is loodzware taak.

132) Wigbold bitter over reacties van kijkers            14-2-69

133) Regering geeft ook oordeel in Indië-nota            26-3-69

134) Oud-strijders verontwaardigd na Vara-uitzending     20-1-69

135) Den Uyl wenst onderzoek naar oorlogsmisdaden        21-1-69

136) Nog meer gruwelijke citaten over Indië-acties       27-1-69

137) Wat bewooog ons         Het Vrije Volk     P. van  28-1-69
     van 1945 tot 1950?                    't Veer

138) Gewetensonderzoek                     S. Burgerhart 29-1-69

139) Misdaad                               Christina     7-2-69

140) Martelingen, mishandelingen           W. van        15-2-69
     en oorlogsmisdaden                    Lokeren Campagne*

141) Joop Hueting: 'Wat      Parool        G. de Swarte  19-1-69
     in Indonesië gebeurde
     is nóg een delicate
     kwestie'.

*Waarschijnlijk. Soms onduidelijk. Sowieso ontbraken zeer veel gegevens in deze map. Het onderwerp is wel eenvoudig samen te vatten: 'Het debat in 1969 rondom de vermeende oorlogsmisdaden in Indonesië in de Tweede Kamer en op de televisie'.