header

Bas map 38

1)   Boekbespreking. A. van  NRC           H. Vuijsje    11-1-86
     Kooten-Niekerk en S.
     Wijmer, 'Verkeerde
     vriendschap. Lesbische
     leven in de jaren 1920-1960
'.

2)   Boekbespreking. A. van  Volkskrant    T. Ruiter     22-2-66
     Kooten-Niekerk en S.
     Wijmer, 'Verkeerde
     vriendschap. Lesbische
     leven in de jaren 1920-1960
'.

3)   Soerabaja 1942. Inzet,  Stabelan                    15-8-84
     straf en beloning.

4)   De strijd op Oost-Java. Bushido*      J.M. Cannoo   1947
     Naar Kajoe-Enak
     via Ranoe-Pani

5)   De Japanse landing bij  Stabelan      Gatsonides    30-6-83
     Toeban 1942  

6)   Oorlogshuwelijken       Tong Tong     H.J. Verplak  1-2-77

7)   Pandjang                Stabelan      H. de Wit     15-7-81

8)   De verrichtingen van    Stabelan      Radjah Bali/  1976
     de 'Batterij van Praag'               Van Praag
     (1)

9)   De verrichtingen van    Stabelan      Radjah Bali/  1976
     de 'Batterij van Praag'               Van Praag
     (2)

10)  De verrichtingen van    Stabelan      Radjah Bali/  1976
     de 'Batterij van Praag'               Van Praag
     (3)

11)  De baai van Patitjan    Tong Tong     Van Vliet    15-11-75

12)  1e afdeling             Stabelan                   11-5-84
     Veldartillerie Malang.               
     De Wonokromobrug te
     Soerabaja. Oproep naar
     overleden man.

13)  Memoires over           Moesson       H. Thérèse    1-4-81
     mijn moeder

14)  Reactie op bovenstaande Moesson       J.J. Hendriks 15-4-81

15)  Groep Zuid in actie     Op reis**     P. Scholten   1971

16)  De strijd bij de brug   Stabelan      M.F.B.        31-8-83
     over het Bandjirkanaal.               van Geuns
     Midden-Java 1942.

17)  Tjilatjap (1)           Tong Tong     F.C.          15-2-76
                                          Backer-Dirks

18)  Tjilatjap (2)           Tong Tong     F.C.          1-3-76
                                          Backer-Dirks

19)  Marine-belevenissen     Tong Tong     B.W. de Rijk  15-5-76
     in Tjilatjap

20)  Reactie op bovenstaande Tong Tong     H.E. Tessers  15-7-76

21)  Losse herinneringen     Tong Tong     B.W. de Rijk  15-7-76
     aan Tjilatjap

22)  Losse herinneringen     Tong Tong     B.W. de Rijk  15-9-76
     aan Tjilatjap (vervolg)

23)  Tjilatjap               Zeewezen      F.C.          juli'77
                                          Backer-Dirks

24)  Het einde van Tjepoe    Brandende     J. Fabricius  1949
                            Aarde***

25)  1e batterij A1-Veld     Stabelan     F. v. Eekhout  22-10-80

26)  Carrière in N-I         Stabelan                    15-11-77

27)  Verrichtingen van       Stabelan                    25-1-78
     1-AIVd

28)  Soerabaja               Stabelan                    15-1-77

29)  Maart 1942. Bodjonegoro Tong Tong         C.        15-5-77
     en Babat. Oost-Java.

30)  Soerabaja, 6/7-5-1942.  Tong Tong     Hendrik       28-2-63

31)  AIVd, Malang.           Stabelan      De Neut       25-1-78

32)  6e afdeling pantser-    Stabelan      A. van        15-10-82
     luchtafweer, Malang.                  Waardenburg

33)  Van Milicien chauffeur  Stabelan      J. Galistan   14-6-80
     naar lijfwacht cavalerie

34)  Voortdurend contact     Stabelan      J. Galistan   31-8-80
     met de Jappen
35)  Het wapen der militaire
     luchtvaart van de KNIL.
     Een roemrucht wapen (9),
     Oost-Java.

36)  Indische                Tong Tong     O.G. Ward     1-5-77
     Engelandvaarders  

37)  Maritiem weerzien       Moesson       L. Lindeboom  15-7-82

38)  Kalidjati, 1942.        Moesson                     15-7-79

39)  Rectificatie op bovenstaand artikel   H. Hagenaar   1-9-79

40)  De Japanse visie op     Stabelan      J.J. Nortier  15-2-82
     de Capitulatie Besprekingen
     van 8 maart 1942

41)  Bushido                 Stabelan      H.L. Laporte  31-8-82

42)  De buit voor Japan      Stabelan                    31-12-83
     in 1942           


*Voluit: Bushido. Een doktersverhaal over de krijgsgevangenkampen in Siam.

**Voluit: Op reis met de "Special Party". Oorlogs- en Kampherinneringen.

***Voluit: Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olieterreinen in Nederlands-Indië.