header

Bas map 37

1)   Ex-KNIL'ers willen na   Deventer                    27-10-79
     33 jaar actie           Dagblad

2)   Nederland geeft geen                  D. Scheepstra
     cent aan ex-KNIL'ers

3)   Foto's. De bevrijding van Azië

4)   Mountbatten kwam te laat

5)   Unit 731. Japanese      The Observer  P. McGill     11-8-85
     prison camp.           

6)   ITV plays it safe       The Sunday    C. Steven     11-8-85
                             Telegraph

7)   Oorlogsmisdaden         Algemeen Dagblad            12-8-85
     van Japanners onthuld

8)   Japan deed proeven      Volkskrant                  12-8-85
     met krijgsgevangenen

9)   Japan experimenteerde   Telegraaf                   12-8-85
     op krijgsgevangen

10)  Ook Nederlanders in       Telegraaf   J. Hagers     13-8-85
     Japans dodenkamp in '44

11)  J.D. Backer overleefde  Telegraaf     J. Hagers     13-8-85
     Japans dodenkamp

12)  Amerika kaapte          Algemeen Dagblad            24-8-85
     bacterie-wapen             

13)  Film over Japans        Telegraaf                   22-8-85
     dodenkamp Mukden

14)  Documentaire over       Trouw         F. Dijkstra   24-8-85

     Japanse gruwelen

15)  Japanse experimenten    Arnhemse                    13-8-85
     met krijgsgevangen      Courant

16)  China opent museum voor Trouw                       27-8-85
     slachtoffers eenheid 731

17)  Experimenten op         Het Nieuwsblad              12-8-85
     krijgsgevangen

18)  De bevrijding van       Ons Vrije     W. Jappe     
     Singapore               Nederland     Alberts
19)  Toean Mountbatten       Basis         H.C.L.        mei '85
     Bilang Tidak Boleh                    Maarseveen

20)  Indië's bevrijding:     Basis         R. de Bruin   mei '85
     een lange nachtmerrie

21)  Bevrijding in Indië     Haagse Post R. Nieuwenhuis  16-8-75

22)  Angst en verdriet       Volkskrant  R. Nieuwenhuis  6-10-79
     bij de bevrijding.
     Fragment uit boek 'Een
     beetje oorlog
' van
     Rob Nieuwenhuis

23)  De bevrijding van Indië Haagse Post                 10-8-79
     (Voorpagina)

24)  Het drama van de        Haagse Post   N. Beets      10-8-79
     vergeten legers in
     de jungle

25)  Nederlandse bevrijding  Basis         J.W. Van      mei '80
     en de Nederlandse Indiërs             Hoogstraten

26)  Bevrijding van N-I      Vizier                      1-10-55

27)  Buitenzorg              Volkskrant    P. Heijboer   30-11-81

28)  Twintigste KNIL-reünie 
     'Bunga Melati'         

29)  Reünie ex-KNIL soldaten

30)  Overlevenden van       
     Achtste Bataljon

31)  Boekbespreking. 'Keizerrijk van de Zon' van J.G. Ballard
     en 'De Sumatra-spoorweg' van H. Bouman en L. Ligtenberg

32)  De onwaarachtigheid van Vrij Nederland R. Kousbroek 21-9-85
     J.G. Ballards 'Keizerrijk
     van de Zon'.

33)  Vlucht uit N-I         Utrechts      L. Hazekamp &  10-8-85
                            Nieuwsblad/   H. Melkert
                            N.Z.C.

34)  Bankinang blok 1.       Algemeen                    2-9-85
     Herdenking slachtoffers Dagblad
     in Japanse vrouwenkampen

35)  Herdenking Japanse      Nieuws van                  2-9-85
     vrouwenkampen           de Dag
36)  Herdenking vrouwen      Trouw                       2-9-85
     in Jappenkampen

37)  In N-I nooit echte      Binnenhof     J. Timmers    29-4-85
     bevrijding gevierd

38)  In N-I nooit echte      Gelderse      J. Timmers    6-4-85
     bevrijding gevierd      Overijsselse
                             Courant

39)  Slachtoffers oorlog         Trouw                   16-8-82
     in Azië herdacht

40)  15 augustus...              Telegraaf   B. Lulofs   11-8-84

41)  G.S. Vrijburg,              Tubantia                9-8-82
     voorzitter Stichting
     Herdenking 15-8-45:
     'Men vergeet zo snel'.

42)  Reactie op bovenstaande Tubantia                    11-8-82

43)  Reactie op              Tubantia      J. Wouda      12-8-82
     bovenstaande reactie

44)  Reactie op 42)          Tubantia      A.H. Jansen   13-8-82

45)  Reactie op 42)          Tubantia      W. Hoogendam- 13-8-82
                                          Lanting

46)  Men vergeet zo snel     Tubantia      S. Tillema    28-8-82

47)  Krijgsgevangen moesten  Trouw                       14-8-65
     lang wachten op bevrijding

48)  Madjoe viert 70-jarig   Algemeen      C. van       20-11-81
     bestaan                 Dagblad       den Berg

49)  Memoires van generaal   Het Vaderland H.           31-12-71
     P. Scholten             Weekjournaal  Singelenberg

50)  Vara geeft aandacht aan NRC           P. Schumacher 12-8-81
     oorlogsleed in N-I

51)  Documentaire over       Parool                      13-8-81
     oorlogsleed in N-I

52)  De Vara over de         Telegraaf  C. Berkenbosch   13-8-81
     Indische Nederlander

53)  Nasleep van de              Tubantia                aug.'81
     Japanse bezetting

54)  N-I onder de Japanners  Algemeen                    13-8-81
                            Dagblad

55)  N. Beets trekt zich lot Twentsche Courant/          13-8-81
     Indische Nederlanders   Overijssels Dagblad
     aan

56)  Historische psycho-         NRC  C. Engelbrecht     5-9-81
     analyse van een verre
     oorlog. Boekbespreking
     van N. Beets, 'De verre
     oorlog; lot en levensloop
     van krijgsgevangen onder
     de Japannner
'.

57)  Het boek van N. Beets   Telegraaf     B. Lulofs     27-6-81

58)  Nederlands andere       NRC           N. Beets      29-9-79
     oorlog en tweede leger

59)  Gespleten loyaliteit    Volkskrant                  13-8-81

60)  36 jaar na de           Telegraaf     B. Lulofs     15-8-81
     bevrijding van N-I

61)  Gevangenen van de chaos.    Onze Jaren 45-70
     De kampen voor burgers
     en militairen na de
     Japanse capitulatie.

62)  Augustus 1945 in Tokio  NRC           A. Szasz      13-8-60

63)  Indonesische familie-   Utrechts      L. Hazekamp   3-8-85
     hereniging 40 jaar na   Nieuwsblad/
     de bevrijding (1)       N.Z.C.

64)  Indonesische familie-   Utrechts      L. Hazekamp   5-8-85
     hereniging 40 jaar na   Nieuwsblad/
     de bevrijding (2)       N.Z.C.

65)  Buiten het Jappenkamp   Vrij Nederland     H. Moll  17-8-85
     was soms moeilijker
     dan binnen