header

Bas map 05

1)         Reisverslag naar Ambon     Dick Geldrop Tong Tong                             15-06-1975


2)         Beschrijving v.d.                   Ian Morrison This war against Japan/
            Japanse mentaliteit                                      't Venster                           (datum: ?-'44)


3)         Beschrijving v.d.                   Ruud Kreutzer           Graafschapbol          21-05-1985
            Kamikaze-cultuur                

4)         Beschouwing op Amer.       F.L. Allen        Harpers Magazine/                   dec. '44
            inmenging in W.O. II                                               't Venster


5)         “De overwinning op Japan”,            F.C. Van Oosten        De militaire        april '46
            Militaire terugblik op                                                          spectator                  
            de oorlog in het verre Oosten                               
 
6)         “Enkele leerrijke                    J. van Waning            De militaire                 maart '49
            voorbeelden”, nabeschouwing                              Spectator
            op de gemaakte fouten in de Oost

7)         “Veroveringen op Nieuw-    F.C. van Oosten  Bericht van de              (okt 1970?*)

            Guinea” (militair verslag                                            Tweede Wereldoorlog
            van Amerikaanse troepen vanaf april '44)                                              

8)         “Nieuw-Guinea 1944”                                             Stabelan                    30-04-1981

            Militair verslag,
            ook Nederlands aandeel


9)         “De aanval op Biak,                          J.J. Nortier      Stabelan**                27-05-1944.   
              Belangrijk  Japans steunpunt”


10)      “Herovering van Biak           W.P.G. de Vrijer        Stabelan**                 1980+
            1944” Ooggetuigenverslag
            van Ned'se soldaat

11)      Verslag van de oorlog in          Auteur onbekend                                     datum onbekend     
           Biak - Amerikaans oogpunt

12)      Voorbereiding Amerikaanse           J.J. Nortier      Stabelan                     15-12-1981

            opmars naar Molukken (1944)      

13)      Reactie op bovenstaand      L.A. Horst       Stabelan                                Begin 1982?

            artikel van J. J. Nortier

14)      “Bevrijding van Hollandia”         J.J. Nortier           Stabelan                     15-08-1984
            Vanaf 22-04-1944,
            en de Nederlandse rol hierin

15)      De herovering van               W.P.G. De Vrijer,       Stabelan                     15-08-1984
            Hollandia, april 1944           (Ned'er in Amer. bataljon)

16)      “De operatie Wakde-Sarmi”                                    Stabelan**                 Ong. 1981
            (17-05 tot 20-05 1944)

17)      “Gevechten op Sarmi”          J.J. Nortier                  Stabelan                     21-10-1983
            (25-05 tot 30-06 1944)
            Planning, mislukking, Japanse tegenaanval, verovering, slachtofferaantal.

18)      “Verovering van Noemfoor J.J. Nortier                  Stabelan**                
            juli 1944”
            Voorbereiding, uitvoering, Ned'se deelname, lokale bevolking.

19)      Situatieschets en verwachtingen    Vrij Nederland                                  11-08-1945
            in de strijd in Indië  20)      Schets van toekomstige strijd                                Vrij Nederland           23-06-1945
            in Indië                      

21)      “Naar de bevrijding van Borneo”,                          Kijk***                       no.22
            Militair succes en olievoorraad                                                     (mei? 1945***)


22)      Voorpagina van een studieschrift?             “Nasporingen                       1975(?)                                                                                
            en studiën op het gebied
            der krijgsgeschiedenis”

23)      Analyse om de slag bij                                De Militaire                          sept. '82
            Tarakan (mei-juni 1945).                             Spectator****
            Ook aandacht voor (geringe)
            Ned'se deelname

24)      “Tarakan 1945”                     J. J. Nortier     ****    Stabelan                     dec. 1982+

25)      “Verovering van Tarakan”                           Big Ben***** no. 4              (april?'45)
            (Veel foto's)

26)      “Verovering van Tarakan”                           Kijk***                       no.25
            (Veel foto's)                                                                                                  (juni? '45?***)


Opmerkingen:

Indien ik een + achter het jaartal heb gezet, betekent dit dat het ook later gepubliceerd zal kunnen zijn. Dit baseer ik dan op een verwijzing uit de tekst.

*Bericht van de Tweede Wereldoorlog is een tijdschrift dat door A.H. Paape werd gepubliceerd in 100 delen in de periode 1970-1971. Het krijgt hierom de indruk dat het een weekblad is geweest, waarvan dit nummer begin oktober 1970 zal zijn uitgegeven indien het eerste nummer van dit tijdschrift in januari 1970 werd uitgegeven.

**Soms ontbreekt er in de knipselmap een naam van het tijdschrift, maar werd het wel door J.J. Nortier of W.P.G. De Vrijer geschreven. In dat geval kan ik er vanuit gaan dat het in het Stabelan is verschenen, omdat zij hier terugkerende auteurs waren.

***In het geval van de Kijk krijg ik, gezien het onderwerp toen in de belangstelling stond en al controlerende op internet, de indruk dat het in juni 1945 is geschreven. Dit moet een tijdschrift zijn geweest die vanaf begin 1945 door het Amerikaanse ministerie van Voorlichting werd uitgegeven. Ik kan er vanuit gaan dat het een weekblad was.

****Dat dit artikel uit De militaire spectator komt, baseer ik op de verwijzing van J.J. Nortier in zijn artikel in de Stabelan. Nortier heeft hierin een carnaval van feiten overgenomen voor zijn eigen artikel.

*****De Big Ben is een tijdschrift die in 1945 werd uitgegeven. Het negende nummer uit het jaar 1945 is het laatste nummer van dit tijdschrift. Dit is de reden dat ik vermoed dat het een maandblad was.
Voor een goed overzicht van een relevante literatuurlijst kunt u kijken op deze website:
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i004047.html