header

Bas map 24

1)   Revisie op het Tokio-   Telegraaf*             23-8-79

     tribunaal

2)   'Ik ben niets':    Moesson  C.J. v.d. Neut     15-7-83
     Identiteitsloos sinds
     de oorlog

3)   Mijn chauffeur Samsoe   Van planter     L.A.L. Kortman
     (Makassar)              tot bestuursambtenaar     1974

4)   Journalistieke              Moesson  JHR.      15-7-79
     herinneringen (deel 31).
     De vlucht van het
     koninklijk huis.

5)   Een pijnlijke                Moesson  JHR.     1-11-79
     vergissing. De Nederlandse
     regering in ballingschap.

6)   Geen school.            Moesson  S. Djoewito   1-2-80
     Herinneringen uit de
     Jappentijd

7)   Herinneringen           Moesson  M. van        15-2-80
                                      Kupperveld

8)   Glenn Martin 139 en 166 Moesson  A. Poutsma    15-7-78
     bij de Indische Militaire        & O.G. Ward
     Luchtmacht. Commentaar
     van O.G. Ward

9)   Mensen, oorlog en boeken  Tong Tong  L.Ducelle 15-2-76
 
10)  Herinneringen aan       Moesson       J. Balt  1-12-80
     de oorlog

11)  Leven zonder            Moesson  T. Robinson   15-8-80
     bevrijdingsdag

12)  Herinneringen           Moesson  E. Visser     15-8-80

13)  Het nationalisme in N-I      't Venster       13-10-45

14)  Een rampdag             Tong Tong               1949

15)  Dokter Neuberger        Tong Tong               1949

16)  De Indische Luchtbe-    RIOD                    1946
     schermingsdienst 1939-1942           


17)  Een zendingsarts        RIOD    G.W.A. Pruis  17-11-46
     tijdens de bezetting

18)  Gouverneur-Generaal         Vrij Nederland     22-9-45
     Tjarda van Starkenborgh
     Stachouwer terug in Nederland

19)  Gouverneur 'Tjarda'         Nieuws van         18-8-78
     overleden                    de Dag

20)  Laatste G-G van         Parool                 18-8-78
     'Indië' overleden

21)  'Tjarda' overleden      Trouw                  19-8-78

22)  Spionnenjacht           Stabelan      Sobat   15-10-75

23)  Schilderij van          Stabelan      v.M.     30-4-81
     Herman van Oort        

24)  Reis naar Honolulu      Stabelan J. Glaser     15-7-81
     en Pearl Harbor

25)  Defensie-politiek en  Stabelan   P.F. Hoeksema 15-2-83
     de weermacht in N-I              de Groot

26)  5e compagnie kunst-         Stabelan A.J.J.H.  18-2-81
     artillerie Semarang.                 van Dilst
     Kerstmis 1940.

27)  De proefafdeling   Stabelan   G.J. Wulfhorst   31-8-80
     vechtwagens (deel 1)

28)  Kroniek van een    Moesson      Indischman     15-3-82
     Indischman

29)  Waarom ben je niet      Stabelan W.F. Rab     15-12-82
     gesneuveld?

30)  Kerstfeest in      Stabelan      v.D.         25-12-78
     oorlogstijd. Priok.

31)  Humor bij onze              Moesson            15-3-82
     verdedigers. Ter land,
     in de lucht en buitengaats

32)  J.B. Van Heutsz en      Stabelan               30-6-78
     de Preangerstelling

33)  Im memorian.            Stabelan              30-10-81
     Jules Hofstra.

34)  De bivakmuts            Stabelan               14-2-79
35)  De artillerie van het   Stabelan               29-6-75
     KNIL.

36)  Een Indisch militair    Stabelan               31-8-76
     tehuis

37)  De bezetting**              Stabelan           15-6-82

38)  Oproep voor de weduwen  De Indische           11-12-83
     van de gesneuvelden         Pensioenbond

39)  Herinneringen aan       Moesson       M. Woto  15-3-78
     mijn pleegmoeder

40)  Boekbespreking: 'Een    Moesson       JHR.     15-8-78
     maand in het boevenpak'
     van Willem Walraven

41)  Reactie op              Moesson       A. Daruch 1-5-78
     bovenstaande boekbespreking

42)  H.M. Soesman-Fauck,         Moesson       L.D. 15-5-78
     ook wel Tante Huub.

43)  Werk van Rudolf Bonnet  Moesson       JHR. En  15-5-78
     op Bali en elders.                    J.D. Voskuil

44)  In memoriam Rudolf Moesson       G.A. Schotel  15-5-78
     Bonnet.
     'Meneer Bonnet'                       R.C.A.                     
45)  Journalistieke              Moesson  JHR.      15-8-78
     herinneringen (37):
     Oog in oog met Soekarno

46)  Journalistieke              Moesson  JHR.       1-5-78
     herinneringen (25):
     Een Oostenrijkse Nederlander
     als gevangenisdirecteur

47)  Reactie op bovenstaand  Moesson  R. Koperberg  15-7-78
     artikel

48)  De 'Strappan'      Moesson       F.J. Smid      1-9-83

49)  Beklim de berg Nitaka:  Tong Tong - O.G. Ward   1-12-76
     De aanval op Pearl Harbor

50)  Vervolg op         Tong Tong     O.G. Ward      15-1-77
     bovenstaand artikel

51)  Vervolg op         Tong Tong     O.G. Ward      1-2-77
     bovenstaand artikel
52)  De bezetting naderde  Tong Tong - J.H. Ringrose 15-10-76
     in etappes

53)  Vervolg op bovenstaand Tong Tong J.H. Ringrose  1-11-76
     artikel

54)  Vervolg op bovenstaand  Tong Tong J.H. Ringrose 15-11-76
     artikel

55)  Een nieuwe bladzijde    Brandende J. Fabricius     1949
                            Aarde****

56)  Parlementaire en        De Gids  E. van Raalte  sep.'62
     onparlementaire
     herinneringen.
     J.A.N. Patijn

57)  Engeland en   Onze Vloot    T. v.d. Baarn       okt.'55
     dekolonisatie

58)  Stanley Jones wilde         Trouw  A. Schipper  24-3-84
     'ons' Nieuw-Guinea
     aan Japan geven

56)  Japanse lessen van      NRC      M. Bosscher    26-6-82
     Arthur J. Marder

57)  Klokken luiden:    de   Tong Tong C. Tannenbaum 15-1-59
     Jappen komen? Anekdote

58)  Januari 1942            Alle Hens               jan.'82

59)  Japanse Amerikanen. De  Vrij Nederland L. Brunt 12-1-85
     gevolgen van Pearl Harbor

     Geïnterneerd en uitgewisseld

60)  Belangstelling voor         Trouw  W.F. Stafleu 18-10-77
     de Indonesische
     geschiedenis. Twee boeken.

61)  'Een pijnlijk bezoek    Volkskrant             13-10-79
     aan een oude vriend'
     *****

62)  De vergeten oorlog   Algemeen    A.F. Kerbert &   8-6-85
     in Nederlands-Indië       Dagblad      H. van Amsterdam

63)  Socialisten kunnen      NRC      G. Teitler      28-5-85
     tevreden zijn met rol
     militairen bij
     politionele acties

64)  Een samenleving stortte ******        J.J. Nortier
     voorgoed ineen: de echo's blijven

65)  Zes jaar na de        Alle Hens   J. Schenkhof  okt.'51
     bevrijding   

66)  Gevolgen van De    Spiegel       J.C.H. Blom    sep.'76
     muiterij op        Historiael
     'De Zeven Provincieën'

67)  Het einde van een       Trouw    M. Lubis       4-5-85
     imperium. Beschreven
     door de Indonesische
     anti-fascist Mochtar Lubis

68)  Tarakan's rol           Knickerbocker           4-6-45
     in the war              Weekly

69)  Schieten op verkorte    Militaire     J.H. Ranft maa.'53
     afstanden               Spectator

70)  Japanse politie maakte    Trefpunt Speciaal       1985
     5.000 à 6.000 slachtoffers

71)  De pers in het              Trefpunt              1985
     voormalige N-I*******   Speciaal

72)  Oorlogsboeken L. de Jong    Trouw               9-5-85
     voortgesproten uit verdriet

73)  'W.F. Hermans kijkt         Volkskrant          8-5-85
     verlangend uit naar
     voetbaloorlogsroman'

74)  Het gemotoriseerd       Alle Hens     W.       apr.'52
     marine-bataljon
     Roelofsen in maart '42

75)  Vervolg op bovenstaand artikel        W.       mei '52

76)  De rijstleveranties         Algemeen Indisch         11-6-47
     aan India                    Dagblad (Preangerbode)

77)  Generaal-majoor         Algemeen Indisch             11-6-47
     W. Baay in Indonesië    Dagblad (Preangerbode)

78)  Krijgsraad veroordeelde Algemeen Indisch             11-6-47
     Japanner ter dood       Dagblad (Preangerbode)


79)  Ontvangst van           Algemeen Indisch             11-6-47
     Republikeinse waarnemers    Dagblad (Preangerbode)


80)  Collaborateurs              Algemeen Indisch         11-6-47
     veroordeeld. De zaken        Dagblad (Preangerbode)
     Raes en Deenstra.

81)  Generaal Spoor terug         Algemeen Indisch        11-6-47
     van Sumatra                  Dagblad (Preangerbode)

82)  Prof. de Lange naar         Algemeen Indisch         11-6-47
     Nederland                    Dagblad (Preangerbode)

83)  Dertig Kempei-leden         Algemeen Indisch         11-6-47
     boeten.                      Dagblad (Preangerbode)

84)  Einde van de            H. Buurtblad                 juni-85
     Tweede Wereldoorlog         ********

85)  Het jaar 1948      Volkskrant    H. Hansen     31-12-83

86)  VN vieren 40e verjaardag    NRC                 26-6-85

     ondertekening handvest

87)  VN-handvest 40 jaar         Trouw               26-6-85
     geleden getekend

88)  Terugblik met gemengde  Volkskrant              27-6-85
     gevoelens. VN herdenkt
     oprichting 40 jaar geleden

89)  Waarde van VN na 40         Algemeen Dagblad    26-6-85
     jaar nog niet te schatten

90)  40 jaar VN: een         NRC      A. Salomonson  25-6-85
     realistische inventarisatie

91)  VN: de geschiedenis         Volkskrant           5-9-85
     van nu

92)  Wat is de VN nog waard? Volkskrant P. Broertjes 21-9-85
                                      & H. Hansen
93)  VN mist macht en   Volkskrant    P.R. Baehr     3-10-85
     verbeelding

94)  VN krijgt op verjaardag                           1985
     een vernietigend rapport

95)  VN is het bijveld van   Volkskrant    B. Groen 28-9-85
     de supermachten

96)  40 jaar na de atoombom  Trouw    H.J. Neuman   19-7-85

97)  Is rol van atoombom         Trouw  H.J. Neuman 26-6-85
     in 1945 overschat?
98)  Indonesia. Birth of         History of
     a nation.                    the Second
                                 World War

99)  De Nederlandse staat    VN  A. Scherphuis      22-6-85
     en de vrouwelijke
     slachtoffers

Overgenomen in Stabelan van 31 augustus 1979.

**Boek, voluit: Van Planter Tot Bestuursambtenaar. Herinneringen Van Een Civiel-gezaghebber in Ruste.

***Fragment uit het boek De lach uit leed geboren (Waarschijnlijk uit 1968) van Jo Manders.

****Een boek, voluit: Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olieterreinen in Nederlandsch-Indië. Fabricius zegt aan het eind van zijn artikel dat hij het in september 1946 heeft geschreven.

*****Fragment uit: Hoort gij de donder niet? (1977) van D. van der Meulen.

******Waarschijnlijk Stabelan, omdat de meeste artikelen van J.J. Nortier hierin werden gepubliceerd.

*******Ontleend aan het boek De Nederlandse krant (1949) van M. Schneider.

********Wellicht het Haarlems Buurtblad, onzeker.