header

Bas map 41

1)   Japan heeft instructies Ons Vrije               12-1-46
     gegeven                 Nederland

2)   De Japanse booby-trap   Ons Vrije               23-3-46
                             Nederland

3)   Japan vergiftigde       Ons Vrije               23-2-46
     Indië's jeugd           Nederland

4)   Beschouwing over het    Wereldkroniek*          17-8-46
     Indische leger             

5)   Twee foto's uit         Wereldkroniek           1-6-46
     Djokjakarta

6)   Het KNIL in Australië.  Stabelan J.J. Nortier/ 15-8-84
     De inlichtingendienst            L.A. van
     Nederlandse troepen in           der Horst
     Australië 1942-1945.
     Het detachement kustartillerie
     van Curacao en Aruba
     naar Australië (1944).

7)   Het KNIL 1942-1945.         Stabelan           15-8-84

8)   Nederlands-Indië.       Ons Leger J.J. Nortier aug.'76
     Plannen uit 1942-1945.

9)   Nederland, een          Ons Leger J.J. Nortier sep.'76
     onbelangrijke bondgenoot.

10)  De militaire luchtvaart               O.G. Ward    
     van het KNIL. De redding
     van Jan van Burg.

11)  The United States and     Tijdschrift  G.D. Homan  1980
     the Indonesian question.  voor geschiedenis
     December 1941-december 1946.

12)  Australische politiek   Ons Vrije               20-9-47
     ten opzichte van        Nederland
     aboriginals.

13)  Australië, een vergeten   NRC    J. Beets      19-5-80
     bondgenoot uit de oorlog.

14)  Linkse Australiërs      Trouw    F. Dijkstra   23-7-83
     ontdekken dat de buren
     in Azië wonen.


15)  Australische arbeiders  Manifest E. Biederberg 25-1-85
     zijn solidair

16)  Boek over Australische  Volkskrant  W. Joustra  4-1-83
     boycotactie tegen
     koloniaal Nederland**

17)  Nederlandse troepen     NRC  C.P. de Back     25-10-86
     op Ceylon

18)  De geheime operaties    NRC      E.R.          8-11-86
     van het korps Insulinde          d'Engelbronner

19)  Rectificatie van        NRC      E.R.         15-11-86
     informatie uit 18).              d'Engelbronner

20)  Verslag van een         Moesson  A. v. L.     15-11-82
     reddingsoperatie op Sumatra

21)  Wedloop tussen waarheid Moesson* L. D.        15-11-82
     en onwelvoeglijkheid.                               *
     Een discussie over de
     bevrijding van Sumatra.

22)  Discussie over de       Moesson  A. v. L. &    15-11-82
     bevrijding van Sumatra.          M. de Jonge

23)  Hoofdstuk: 'U-Boote     Krieg unter   F. Kuwolski  1979
     in Ostasien'.           Wasser***

24)  Australia in war.       The Australians  P. Firkins 1982
     Indonesia.              in Nine wars****

25)  De oversteek naar Japan Koers Tokyo  R. de Bruin  

26)  Japans officier geeft   Wereld       S.P. Walker nov.'46
     verklaring van
     Japanse vergissingen


*Waarschijnlijk

**Het boek in kwestie is Black Armada – Australia and the struggle for Indonesian independence 1942-49 van R. Lockwood.

***Volledige titel: Krieg unter Wasser. U-Boote auf den sieben Meeren 1939-1945 van Franz Kurowski.

****Volledige titel: The Australians in nine wars : Waikato to Long Tan van Peter Firkins.