header

Bas map 25

1)   Japanse kampen nog      Algemeen K. de Leeuw    15-8-85
     geen verleden tijd      Dagblad


2)   De ondraaglijke last    NRC      W.S. de Loos   5-11-85
     van een 'oorlogsstress-
     syndroom'

3)   Kampslachtoffers. De    Elsevier  A.C. van Swol 27-5-67
     naoorlogse rekening.
 tz jan.'71
     zieke psyche na de oorlog

5)   Late post-traumatische  Medisch  P.J. Geerlings  5-3-72
     effecten bij 'Indische' Contact
     kampslachtoffers

6)   Visite                  Telegraaf     B. Lulofs 29-1-83

7)   Het post-concentratie-  Aantreden     E.A. Cohen mei '70
     kamp syndroom          

8)   KZ-syndroom barst       Telegraaf     H. v.d.  27-2-81
     open na diefstal                      Molenaar

9)   Psychische last van de  Volkskrant              30-3-85
     oorlog is te lang miskend

10)  De medici en het        Volkskrant    B. Haveman 1-4-85
     oorlogssyndroom

11)  Oorlogstrauma miskend   Parool                  30-3-85

12)  Groot medisch congres   Parool   R. Buijze       1-4-85
     over de problemen van
     oorlogsslachtoffers

13)  Nog 150.000 Nederlanders      Troouw            30-3-85
     dragen de psychische last
     van de oorlog

14)  Psychische last         Utrechts                30-3-85
     mensen erg groot        Nieuwsblad/
                            N.Z.C.

15)  Congress: Tweede W.O.   Lelystads A. v.d. Sar   29-3-85
     voor velen nog in       Dagblad
     volle gang

 


16)  Psychische gevolgen         NRC                 8-5-85
     van oorlogservaringen
     veel te laat ontdekt

17)  De tweede generatie     Vrij Nederland T. Pollmann 23-3-85
     oorlogsslachtoffers

18)  Kamerleden bezorgd      Nieuws van              5-6-84
     over vertrek van        de Dag
     prof. Bastiaans

19)  Slachtoffers van oorlog Parool   H. v.d. Berg  27-2-85
     bepleiten bij Kamer
     voortzetting therapie-
     Bastiaans

20)  Methode Bastiaans       Parool                  28-2-85
     handhaven

21)  Bastiaans verliest      Parool*  R. Buijze

22)  Bastiaans               Parool   R. Buijze      8-3-85

23)  Bastiaans mag           Trouw                   27-2-85
     slachtoffers oorlog
     blijven behandelen

24)  Staatssecretaris:       Trouw                   28-2-85
     behandelingsmethode niet
     verloren bij vertrek
     Bastiaans

25)  Kamer: werk Bastiaans   Trouw                   29-3-85
     moet worden voortgezet

26)  Ontslag voor Bastiaans  Telegraaf - B. Lulofs   9-3-85

27)  Reactie op bovenstaande Telegraaf     W. Alons 13-3-85

28)  Reactie op 26)          Telegraaf  T. Terwindt 15-3-85

29)  Verzet bepleit          Volkskrant              27-2-85
     voortzetting van
     therapie Bastiaans

30)  Bastiaans          Volkskrant    H. Rooymans   6-4-85

31)  Bewindsman wil Bastiaans    De Waarheid        28-2-85
     behouden, dat wel

32)  Bastiaans (1)           De Waarheid             27-2-85

33)  Bastiaans (2)           De Waarheid             27-2-85
34)  Bastiaans               NRC                     6-4-85

35)  Kan Bastiaans echt   Volkskrant  J.J. Veltkamp 27-3-85
     niet met pensioen?

36)  Toekomst werk        Volkskrant  J. Bruinsma   29-3-85
     Bastiaans onzeker

37)  Pleidooi heropenen      NRC                     21-5-85
     van kliniek Bastiaans

38)  Uitbreiding van hulp    Trouw                   21-6-85
     oorlogsslachtoffers
     in Oegstgeest

39)  Bastiaans bij afscheid: Algemeen Dagblad        29-6-85
     onzekerheid leidt tot
     isolement

40)  Terugblik van Bastiaans NRC      M. Huygen      3-7-85

41)  Bastiaans neemt         Parool                  29-6-85
     afscheid als hoogleraar

42)  Centrum '45 in              Volkskrant          20-6-85
     Oegstgeest zet werk
     van Bastiaans voort

43)  Centrum '45 neemt       NRC                     20-6-85
     hulpoorlogsslachtoffers
     van Bastiaans over

44)  Ik griezel van Marxisten    Alg. Dagblad M.J. Aeyelts 12-6-85

45)  Centrum '45 wil doorgaan    Trouw               11-5-85

46)  Aanbod Endegeest voor   NRC                     11-5-85
     opvang patiënten Bastiaans

47)  Bastiaans krijgt ruimte Parool                  11-5-85
     op Endegeest

48)  Ruimte voor oorlogs-    Algemeen Dagblad        11-5-85
     patiënten aangeboden

49)  Oplossing naij voor         Trouw               22-5-85
     patiënten Bastiaans

50)  Uitbreiding hulp        Algemeen Dagblad        21-6-85
     oorlogsslachtoffers

 


51)  Internationale Stichting    Algemeen Dagblad   20-6-85
     voor de Slachtoffers van
     Oorlog en Geweld (Isog)
     opgericht

52)  H.G.M. Booymans over    VN   A.J. Heerema       13-4-85
     de toekomst van de           van Voss
     methode Bastiaans

53)  Booymans vs. Bastiaans Vrij Nederland J. van   27-4-85
     (Twee ingezonden brieven)             Zijverden

54)  Oorlog gaat in hoofd    De Waarheid   J. Morriën 4-4-85
     van veel mensen door.
     Gesprek met Martin Willems

55)  Oud-KNIL militair: ME-  Nieuwsblad W. Visser &  07-01-84
     pistolen roepen kamp-            P. Hooglugt
     syndroom weer op.

56)  Medische gevangenen in  Nederlands    J.P.     01-02-47
     de Alas-valei           Tijdschrift   v.d. Schroef
                             voor Geneeskunde**

57)  Vervolg bovenstaand artikel      G.W. Grijns   29-03-47

58)  Dermatoses in Tropen-   N.T.v.G. R.D.G.        20-04-46
     krijgsgevangenschap                   Ph. Simons
                           
    
59)  De geneeskundige dienst N.T.v.G. M. Kisman     3-05-47
     buiten de kampen in de 
     Minihassa (Celebes)    
     tijdens de Japanse
     bezetting

60)  Pellagrosis onder       N.T.v.G.      R.D.G.   20-07-46
     krijgsgevangen op                     Ph. Simons
     Java en Sumatra        

61)  Deficientieziekten      N.T.v.G. R.A.M. Bergman 8-3-47
     in de kampen

62)  Afwijkingen in het      N.T.v.G.      P.J. Van 6-9-47
     gebied der hersenzenuwen                  der Schaar
     bij deficientietoestanden

63)  Nederlandse kinderen in N.T.v.G. J.H. de Haas  26-10-46
     Japanse internetingskampen       & J. Hermana Posthuma
     op Java

64)  De gezondheidstoestand  N.T.v.G. A.A. Hulshof  11-5-46
     der repatriërenden
65)  Een kleine aanvulling   N.T.v.G. P.R. Keizer   11-5-46
     uit eigen kampervaring

66)  Het poly-deficiëntie-   N.T.v.G. J.F. de Wijn  28-9-46
     syndroom in de kampen

67)  Een Brits rapport over  N.T.v.G. W.F. Winckel  20-4-46
     de gevangenenkampen
     in Oost-Azië

68)  Voedingsneuropathieën   N.T.v.G. W. Ernsting   30-8-47
     in het interneringskamp
     voor burgers van Hong Kong

69)  In Japans gevangenschap N.T.v.G. E. Sluiter    1-2-47

70)  Scabiesbehandeling van  N.T.v.G. R.D.G.        5-10-46
     krijgsgevangen in Indië          Ph. Simons

71)  Iets over kampogen      N.T.v.G. M. Soewarno   23-3-46

72)  Over 'kampogen'         N.T.v.G. H.M. Dekking  23-3-46

73)  Kampogen                N.T.v.G. H.J. Flieringa 11-5-46

74)  Oogheelkundige          N.T.v.G. E. de Vries    22-2-47
     ervaringen uit de
     krijgsgevangenkampen
     op Java

75)  De behandeling van      N.T.v.G. J.G. van Manen 29-6-46
     kampogen (deficiëntie-
     amblyopie)

76)  Afwijkingen in het      N.T.v.G. J.F. de Wijn  19-10-46
     bloedbeeld bij patiënte
     met neuritis retrobulbaris
     en 'burning feet' als
     voornaamste
     voedingsdeficiëntieverschijnsel

77)  Kampduizeligheid        N.T.v.G. J. Kuilman    17-8-46

78)  Defeciëntieverschijn-   N.T.v.G. F.V.B. Dumoulin 3-8-46
     selen onder geallieerde
     krijgsgevangenen in Siam


79)  Onderzoek naar het      N.T.v.G. C.M. Hart-    29-6-46
     voorkomen van amenorrhoea        Meerloo &
     in het vrouwenkamp               A. Scheltema-Joustra
     te Tangerang


80)  Strongyloidiasis in         British  D.I. Grove    1-3-80
     Allied ex-prisoners of       Medical
     war in South-East Asia       Journal***

81)  Celebral atrophy in         The New England            
     young torture victims        Journal of Medicine

82)  Persisting nutritional  BJM      P.M. Le Quesne    19-3-83
     neuropathy in former war
     prisoners

83)  De Japanse kampen. Nog  N.T.v.G. P.G. Bekkering    29-3-80
     geen verleden tijd.              & M. Bekkering-Mertens

84)  Het kamp-syndroom       NRC      R. Kousbroek  2-5-80

85)  Reactie op bovenstaand artikel

86)  Het Indische            NRC      C. Engelbrecht    30-5-80
     kampsyndroom

87)  Oorlogssyndroom neemt   Telegraaf   J. Hagers       4-5-84
     toe

88)  Hulde aan Bastiaans     Telegraaf                   9-5-84
     (Ingezonden reactie)

89)  Dr. Meijer van Centrum  Parool   R. van Dijk       18-8-75
     '45: 'Ellende hield na
     vrede niet op'

90)  Onvoltooide bevrijding                W. Brandt
     aan de andere kant
     van de wereld

91)  Over psychische         N.T.v.G.      F. van 't 7-6-49
     stoornissen bij Nederlandse           Hooft
     militairen in Indonesië

92)  Oud-Indiëstrijders      NRC      P. Schumacher 14-5-85
     vechten voor erkenning
     oorlogsleed

93)  Aandacht voor vergeten  Alg. Dagblad            15-5-85
     veteranen

94)  Nederlanders gingen,    Parool   G. de Swarte  14-5-85
     omdat ze werden gestuurd

95)  Oud-Indonesië gangers   Trouw    H. Goudriaan  24-4-85
     willen steun en eerherstel.
     Bastiaans: syndroom van
     politionele acties worden gebagatelliseerd.

96)  Stichting '45-'50       Amersfoortse  J. Bouten 8-6-85
     maakt eind aan drama    Courant/
     voor vergeten groep         Veluws Dagblad

97)  30.000 oud-Indië-                P. van Beckum  1-6-85
     strijders op de rand
     van het bestaansminimum

98)  J. van Rossem: Oud-         Nieuwsblad   
     Indiëgangers zijn een
     vergeten groep

99)  Oud-Indiëstrijder J.         Zwolse Courant    
     Zantinge: 'Onze generatie
     heeft geen jeugd gekend'

100) 'Alleen al dat ellendige         H. ten        2-11-84
     vuurwerk met Oudjaar'            Klooster

101) Oud-Indiësoldaten willen                       23-6-83
     organisatie als Vietnam-
     veteranen in VS

102) J. van Rossem wil Oud- 
     Indiëgangers verenigen

****

103) RIOD kan nog een        Parool   H.A. van      13-5-85
     generatie mee                    Wijnen

104) Herinneringen breken    Opzij    M. van Hattum    mei '85
     door. Of je wilt of niet
     Kongsi's helpen vrouwen
     bij het verwerken van
     hun kampverleden

105) Ferddie Cochius zet         Alphens               28-2-85
     zich in voor                 Nieuwsblad
     slachtoffers Jappenkamp

106) Opening Informatie-         NRC      W. Meyer     4-5-81
     en Coördinatie Orgaan
     Dienstverlening aan
     Oorlogsgetroffenen (ICODO)

107) Dienstverlening aan         Vara-gids L. Alink    20-4-85
     oorlogsgetroffenen

108) Herdenking 40 jaar vrede    Trouw    H. de Lange   8-6-85
     is voorbij. Maar de
     wachtkamers zitten nog vol.
109) Ingezonden reactie op   Vara-gids H.A.A. Mourits   8-6-85
     Vara-artikel over ICODO

110) Stichting Korel. Open   Televizier L. van der      13-5-85
     oor voor het stille                Horst
     oorlogsverdriet

111) Informatiecentrum voor  De Stem                    14-8-79
     oorlogsslachtoffers:

     'Na seeds tegen ambtelijke
     muren botsen eindelijk

     menselijk contact'

112) Nakomelingen nemen      Volkskrant   J. Bruinsma   25-9-85
     estafettestokje over

*Waarschijnlijk, omdat Rob Buijze hierin al eerder een artikel publiceerde.

**Voortaan vermeld als N.T.v.G.

***Voortaan vermeld als B.J.M.

****Een tweetal door paperclips bijeengehouden artikelknipsels zonder datum en vermelding uit welke krant deze afkomstig zijn. Ik sla ze even over.