header

Bas map 27

1)   Gesprek met Chris S.    Stabelan Chris S.      10-11-76

2)   Een beetje geluk        Moesson  JHR              1-4-8
     moet men hebben

3)   Magelang, toen en nu    Moesson  J.W. Hanhart  dec.'82

4)   Onthulling gedenksteen  Moesson       J.H.J.    15-11-78
     Abdoel Hamid                          Brendgen

5)   Een jaar na de          Ons Vrije               4-5-46
     bevrijding              Nederland

6)   Onrustig Celebes. Grote      Stabela/           19-12-79/
     benden onder Japanse         Het Dagblad*       14-3-46
     leiding

7)   De Indonesische         De Stem  J.B. Bouwer    25-1-47
     communisten en          van Nederland
     Linggadjati

8)   Batavia, augustus '45   Moesson       JHR.      jan.'81

9)   Operette op Java        Ons Vrije     S. Voets  30-11-46
                            Nederland

10)  Formatie van ministers  Ons Vrije               1945
                            Nederland

11)  Onze troepen in Indië   Ons Leger           

12)  Pinksteren in Modjosari Ons Leger J. Zarkel     mei '84
     (Oost-Java) 1947       

13)  Mariniersactie bij Soerabaja             

14)  Miljonair in het        Telegraaf     Korver & 7-5-84
     theehuis en generaal                  Govaars
     met conducteurspet.
     B. Stoutenburg en H.
     Elenbaas.

15)  Luchtlandingsoperatiën  Onze Luchtmacht         1948
     en Djokja Djambi       

16)  Met een plunjezak naar  Moesson  Boelie        1-11-83
     de Oost. De bevrijding 
     van Tapanoeli          

17)  Patrouille op Borneo    Stabelan      S.        31-8-83
     '45-'50                               Hoornveld
18)  Sinterklaas in 1946     Tong Tong     M.        1-12-76
     te Tjandjong Pinang                   Ringrose

19)  Indonesia Merdeka       Tong Tong               15-11-76
     op de televisie

20)  Discussie over          Tong Tong     JHR. &   15-1-77
     'Indonesia Merdeka'                   H.J. De Graaf

21)  Indonesia Merdeka       Tong Tong     F. Cramer 15-3-77

22)  Twee soldaten sloten    Teletekst              16-12-83
     zich aan bij Kubu-stam
     en weten nu pas dat
     Indonesië onafhankelijk is

23)  Twee Indenesiërs 34         Nieuws van        17-12-83
     jaar voor Nederlanders       de Dag
     op de vlucht

24)  In oerwoud verboren     Telegraaf      J. van   31-12-83
     Indonesische luitenants               Noord
     waren 34 jaar 'in oorlog
     met Nederland'

25)  Uit angst voor              Parool             16-12-83
     Nederlanders 34 jaar
     in de jungle

26)  Sjahrir's nieuwe        Het Vrije Volk          24-7-46
     kabinet?

27)  Zes resoluties van      Het Vrije Volk          24-7-49
     den Malino-conferentie

28)  Einde van het           Spiegel  H. Baudet      feb.'69
     Nederlandse wereldrijk  Historiael

29)  Nederland en Indonesië  De Stem van   St.      26-10-46
     in versnelde pas        Nederland

30)  Vreugde over Indonesië  De Stem van Nederland  26-10-46

31)  Rondom het binnenhof    De Stem van   E. van   26-10-46
                            Nederland     Raalte

32)  Drie fasen van              Trouw    R. Römer    2-5-85
     'bevrijding'

33)  Indië in het voetspoor  Ons Vrije     L.       18-5-46
     van de oorlog (11).     Nederland     Huizinga
     Woorden en wapenen.

34)  Indië in het voetspoor  Ons Vrije     L.       25-5-46
     van de oorlog (12).     Nederland     Huizinga
     Woorden en wapenen
     (deel 2).

35)  Ellende op Republikeins      Katholieke         17-3-49
     gebied. Honger in Babat      Illustratie
     en Toeben. Pa' Soedarno.

36)  'Allen zwijgen', het    Nieuwe Noord- H. Polder 7-1-84
     boek van S.M. Jalhay    Hollandse Courant

37)  Indische Nederlander:   Dagblad       H. Visser 3-3-84
     'Wij zijn altijd een    Kennemerland
     buffer geweest'. Een
     tussenras.

38)  Indië werd nooit        Provinciale   H. Polder 7-1-84
     bevrijd. Nederland was  Zeeuwse
     niet op de hoogte van   Courant
     massamoorden op Java.

39)  M. Jahay: 'Nederlanders De Gooi- en   H. Polder 24-5-84
     niet op de hoogte van   Eemlander
     massamoorden'

40)  M. Jahay zwijgt niet    Leids Dagblad H. Polder 25-2-84

41)  Grinning Japs still     Daily Express F.       28-9-45
     give orders in Java.    Rostron
     Story of 'Lingga
     Longga Island'.

42)  British order:          Daily Express F.       13-10-45
     'retake Bandoeng'                     Rostron

43)  British gave reprisal   Daily Express F.       15-10-45
     warning                               Rostron

44)  Zero Hour for Java-base Daily Express F.       10-11-45
                                          Rostron

45)  Java revolt led by Japs.Daily Express F.       13-11-45
     Lord Louis arrests                    Rostron
     3 generals.

 

46)  Oostindisch blind.      NRC      H. van        25-11-83
     De KRO-documentaire              Gelder
     'Een ideaal voor ogen'.

 

47)  Rammelende documentaire Parool        R. Sant  25-11-83


48)  Gekleurde documentaire  NCRV-gids     H. van   26-11-83
     in zwart-wit                          den Berg

49)  Studenten verzamelen    Mikrogids             26-11-83
     journaals over de
     kwestie Indië

50)  De luchtoorlog '4o-'45  Maandorgaan van de B.J. jan.'84
                            documentatiegroep Rijnhout
                            '40-'45

51)  Indonesiërs ontruimen   Parool                  7-1-47
     Palembang

52)  Nacht over Java         De Nieuwe Stem W.F.     25-6-47
                                          Wertheim

53)  Bezoek van het Franse   Moesson       K.       1-3-78
     Vreemdelingenlegioen                  Sevenster
     aan het voormalige N-I

54)  Soeminah                Tong Tong     D.A.V.   15-7-77

55)  C.O. van der Plas       Tong Tong     JHR.     15-7-77

56)  Twee milities.          Berichten uit Java B.   nov.'77
     Christi Jesu.                             Schouten

57)  Oproep voor getuigen    Stabelan      W.F.     22-10-80
     te Soerabaja, sept. '45               Fischer

58)  '8 Herstel', juli-      Moesson       J.
     december 1946                         Boogaard-
                                          Staneke

59)  Saluutschoten      Stabelan           Ho       15-4-78

60)  Anonieme brief                                 5-1-49

61)  Brief van een Huzaar                           29-12-48
     naar huis. Over de
     Politionele Atie.

62)  Huzaren van Boreel. 4e                         28-8-47
     Eskadron Pantserwagens

63)  Indië roept om          Tong Tong     C.        14-7-45
     bevrijding                          - Wormser

64)  De pastoor en de arts.  Moesson       Oom Piet 15-10-80
     Over Bagan Si Api Api.


65)  De vlag van Tante Lot   Moesson       H2       15-8-80
     te Soerabaja

66)  31 oktober. Een dag om  Tong Tong     A.M.     1-11-75
     nooit te vergeten.

67)  Majoor M. Knottenbelt   Tong Tong     J.H.J.   15-11-75
     na de oorlog in Atjeh                 Brendgen

68)  Het woordenboek en de   Moesson       L. v.d.   1-11-79
     geldkist. Ambarawa,                       Worm-Flohr
     november 1945.

69)  Dekolonisatie van N-I   Spiegel       J. van    nov.'72
                            Historiael    Goor

70)  Britse dekolonisatie    Parool        H.A. van 20-4-85
     was verstandiger dan                  Wijnen
     de onze. Bloedbad van
     Amritsar luidde einde
     van heerschappij over
     India in.

71)  Internationale situatie Je Maintiendrai J.C.   26-4-46
     en N-I                                  v. B.

72)  H.C.J. Leenders, oud-        Nota              apr.'82
     oorlogsvrijwilliger en
     defensie-ambtenaar

73)  Koninginnedag 1949 bij  Stabelan      S.       11-5-84
     het Detachement Haroeal               Hoornveld
     te Borneo

74)  Belevenissen van een    Stabelan      G.H.O.   11-5-84
     Stuarttank voor, tijdens              de Wit
     en na de 2e P.A.

75)  Vervolg op bovenstaand artikel                 15-8-84

76)  De evacuatie van        Moesson       Bengkok  15-9-84
     Kareës, Bandoeng

77)  De ronde rafel              Moesson  M.J.A.S.  15-9-84
     conferentie te Den                    Gerke
     Haag, 1949

78)  Opmerkingen n.a.v.      De Gids       F.        1972
     'Het dagboek van                      Tichelman
     Schermerhoorn'
 

79)  Tweede Kamer wacht nog  Telegraaf               13-1-62
     steeds op 'de onderste
     steen' van Ir. S.H.
     Visser

80)  Kamerlid wil openheid   De Waarheid            31-10-84
     in zaak-Aernout

81)  Waarom grijpt justitie  De Waarheid/            1-11-84
     niet in? De zaak-Aernout.       
     De stank van het verleden Leidsche Post        27-10-50

82)  Nieuwe gegevens in      NRC      P.             19-1-85
     de zaak-Aernout                  Schumacher

83)  Verzamelaar van wapens  De Waarheid   P. Hoens 22-10-?
     beschikte over brieven                & B. Luirink
     van Soekarno

84)  Een onuitroeibare       NRC           P.       8-9-84
     affaire. De zaak-Aernout              Schumacher

85)  Wél excessen, geen      Trouw         H.       8-9-84
     systematisch terreur                  Goudriaan
     in Politionele Acties

86)  Ben Verbong's speelfilm NRC           H.       7-9-84
     'De schorpioen' gaat                  Beerekamp
     in première

87)  Ben Verbong's speelfilm Trouw         A.       8-9-84
     'De Schorpioen'                       Löwenhardt

88)  'De schorpioen',        Trouw         W.      13-9-84
     bestorven thriller                    Wielek-Beng
     van Ben Verbong

89)  Voorpagina              Legerkoerier            2-2-77

90)  Mohammed Hatta: 'Ge     Legerkoerier            2-2-77
     hebt ons goed geregeerd,
     maar ge hebt ons geregeerd'


91)  Voorpagina              Legerkoerier       juli/aug.'76

92)  We hebben ons           Legerkoerier  W.J. de 
     best gedaan             juli/aug ‘76  Bruin             

*Het origineel komt uit Het Dagblad van 3 maart 1946.