header

Bas map 07

1)   Atoombommen op Japan      Lelystads Dagblad         17-12-'85

     waren noodzakelijk

2)   40 maanden buigen
     in Hirohito's naam

3)   Lou de Jong over het      Rotterdams Nieuwsblad     17-12-'85
     bezette N-I. Geïsoleerd
     en in de steek gelaten.

4)   Japanse wreedheid         Trouw                     17-12-'85
     richtte zich op alle
     bevolkingsgroepen

5)   L. de Jong: Soekarno
     was een opportunistisch
     collaborateur

6)   Het leed dat meer         Telegraaf B. Lulofs       17-12-'85
     dan 1.000 dagen duurde

7)   Indië leed zwaar               Parool    J. de Graaf  17-12-'85
     onder Japanse bezetting

8)   De Indische Nederlanders onder druk*              dec. '85?*

9)   Soekarno was Tokio's beste propagandist*          dec. '85?

10)  Indonesiërs en            Waarheid        J. Morriën 17-12-'85
     Nederlanders leden
     onder Japanse bezetting

11)  Lou de Jong wil      reacties Alg. Dagblad           18-12-'85
     niet zelf bundelen

12)  Verzet in Indië had       Alg. Dagblad    K. Bagijn   
     het zwaar. Japanners
     waren nog wreder dan de Duitsers

13)  Japan liet ook NRC Handelsblad P. Schumacher        17-12-'85
     Indonesiërs lijden.
     + recensie over 11A van Lou de Jong

14)  Deel 11A van Lou                    F. Groeneveld   17-12-'85
     de Jong is eenzijdig
     en onwetenschappelijk (recensie)

15)  Lou de Jong schrijft in   Volkskrant      S. van   26-12-'85
     eerste instantie voor                          der Hoek
     zichzelf (Interview)

16)  Indonesiërs krijgen       Volkskrant      J. Bank   17-12-'85
     plaats in De Jong's
     geschiedschrijving

17)  Prof. Fasseur positief    Volkskrant      S. van der Hoek  
     over De Jong's boek (interview)

18) De doden-spoorlijnen      Nieuwsblad Wim Bisschop 17-12-'85
     in Birma en Sumatra       v.h. Noorden

19)  Soekarno's collaboratie        J. van Beek*  dec. '85?
     kostte talloze levens

20)  Leed onder Japanners           J. van Beek*  dec. '85?
     was groter dan onder
     de Duitsers

21)  Visie op L. de Jong       Nieuwsblad Ger Vaders    18-12-'85
                               v.h. Noorden

22)  Oorlog versnelde de       Nieuwsblad J.C. Luyckx   17-12-'85
     onafhankelijkheid van N-I v.h. Zuiden

23)  2 miljoen lezers kunnen NRC HandelsbladP. Schumacher 17-12-'85
     zich niet vergissen

24)  De Indische-Nederlanders  De Tijd   M. Zwetsloot  13-12-'85
     contra Lou de Jong

25)  Over Dr L. de Jong        De Tijd   A.H. Bouvy    3-1-'86
     (ingezonden brief)

26)  De Jong schrijft               Haarlems  J. de Roos 11-10-'86
     “Englandspiel op Timor”   Dagblad

27)  De Jong pas in laatste    Haarlems  J. de Roos     okt. '86**
     hoofdstuk goed op dreef   Dagblad**

28)  Foutenfestival in Indië   Alg. DagbladK. Bagijn    21-10-'86
     Alles ging mis tijdens
     en na de Japanse bezetting

29)  Levenswerk van L. de Jong Trouw                    21-10-'86
     op twee delen na gereed

30)  Nederland en N-I: de                 J. v.d. Berg  okt. '86
     meest verworpen stiefkinderen

31)  Oud KNIL-officier heeft   Trouw                    11-11-'86
     kritiek op Lou de Jong


32)  Militairen in Indië       Telegraaf B. Lulofs      21-10-'86
     beoogden geen
     onderwerpingsoorlog

33)  Nederland kreeg geen      Nieuwsblad W. Bisschop   21-10-'86
     steun van bondgenoten          v.h. Noorden

34)  Nederland was kansloos                              okt. '86?
     in Indië

 


35)  Nederland werd            Utrechts  J. van Beek  okt. '86?
     afgeschreven als               Nieuwsblad/
     koloniale mogendheid      NZC*
     door bondgenoten

36)  Schaarse informatie uit   NRC H.    P. Schumacher   21-10-'86
     bezet Indië leidde tot
     na-oorlogse beleidsfouten

37)  Historici maken overzicht                           21-10-'86
     kritische reacties op
     werk Lou de Jong

38)  Verkenningsmissies in          Defensiekrant   WPPH    30-10-'86
     Indië vol missers

39)  Lof voor Lou de Jong      Telegraaf B. Lulofs    25-10-'86

40)  Nederlandse moeite voor   Utrechts  J. van Beek   21-10-'86
     herstel gezag in Indië    Nieuwsblad/
     was tevergeefs            NZC

41)  KNIL-Papoea kreeg         Nieuwsblad     
     kwartje voor oor van Jap  v.h. Zuiden

42)  Japan ontmaskert verzet                           okt. '86?
     Indië met Englandspiel

43)  Bondgenoten werkten       Ned. Dagbad     J. Kooiman 21-10-'86
     terugkeer naar Indië tegen

44)  Angst om Indië te         Parool    J. de Graaf   21-10-'86
     verliezen heeft
     10.000'en levens gekost.
     Lou de Jong vindt dat Nederland
     het recht op zelfbeschikking
     had moeten erkennen.

45)  Nederland als koloniale Graafschapbode J. van Beek  21-10-'86
     macht afgeschreven

46)  Oren als souvenir (over Papoea's)                  okt. '86?


47)  Indië kende ook al een Englandspiel                okt. '86?

48)  Einde van Lou de Jong's              J. van Beek*   21-10-'86
     boeken is in zicht

49)  De Jong herziet hoofdstuk                
     over King-Kong (een spion)

50)  Het afgedwongen einde          GelderlanderJ. Delahaye   21-10-'86
     van ons koloniale rijk

51)  Een te verwaarlozen       Rotterdams A. Wagenaar   21-10-'86
     mogendheid                Nieuwsblad

52)  De historicus en               Rotterdams Soetenhorst   25-10-'86
     Indonesië (commentaar)    Nieuwsblad

53)  De onmacht van schamele   Elsevier  J. Heinemans    25-10-'86
     overschotten. Het treurig
     relaas van Lou de Jong

54)  Artikel uit de Waarheid   Waarheid                  8-3-'85
     van 3-3-'45. “Het Nederlandse
     volk moet het Indonesische
     volk steunen in haar
     onafhankelijkheidsstreven

55)  Meer aandacht voor het    De Kareoler     M.C.      juli '82
     KNIL gewenst +                            Plasschaert-
     redactioneel commentaar                   Simon

56)  Onderwijs aan                        Redactie       20-04-'86
     gerepatrieerde kinderen                   RVD(?)

57)  Grappen uit het           Anoniem         HC        19-8-'80
     Jappenkamp

58)  Een oorlog zonder         Trouw/    J.G.A. Thijs    16-8-'80
     bevrijding                Kwartet

59)  In Jappenkampen waren                          Leo Kleijn
     geen ovens

60)  Een Jappanner redde  Tong Tong       S.M. Jalheij    15-08-'76
     mijn leven

61)  Ex-kampgevangene Jalheij  Nieuws    J. Udo         21-10-'76
     voor rechter gedaagd      v.d. Dag

62)  Van verraad betichte ex-  Nieuws    J. Udo         02-11-'76
     gevangene verdedigt zich  v.d. Dag

63)  Rechter: verraad is       Nieuws          J. Udo   15-11-'76
     niet bewezen              v.d. Dag

64)  Herinnering als                Stabelan        Sobat Lap  15-11-'77
     militiewachter

65)  Chef-drukker in actie          Stabelan              15-12-'80

66)  40 jaar geleden gaf       Leeuwarder U.G. de Jong    31-8-'85
     Japan zich over           Courant

67)  Twee atoombommen sloegen  Leeuwarder U.G. de Jong    31-8-'85
     Japan uit de oorlog       Courant

68)  Laatste brief van         Leeuwarder U.G. de Jong    31-8-'85
     een kamikaze              Courant

69)  Japanner werd onderworpen Leeuwarder U.G. de Jong    31-8-'85
     aan keiharde tucht        Courant

70)  J.P. Coen gebruikte      
     Japanners als
     beroepsmilitairen

71)  Japanse vrouw had niets   Leeuwarder      U.G. De Jong
     te vertellen              Courant

72)  Jonge meisjes moesten          Een droom
     naar Japanse bordelen          van angst (roman?***)

73)  Kernwapenwedloop begon    Leeuwarder      U.G. de Jong
     al in juli '45            Courant***

74)  Japanse soldaat was       Leeuwarder U.G. de Jong    31-08-'85
     fanatiek en wreed         Courant

75)  Interview met Nederlandse Leeuwarder J. Hemkes       31-08-'85
     overlevende van de bom    Courant
     op Nagasaki

76)  Interview met Nederlandse Leeuwarder J. Mulder       31-8-'85
     overlevende van een       Courant
     Jappenkamp

77)  Interview met gen. Huyser      Alg. DagbladH. van    01-2-'86
     die herinneringen ophaalt                 Amsterdam
     in Indonesië

78)  Tussen heimwee en    Vrij Nederland  T. Pollmann     16-11-'85
     schaamte. Nederlandse
     aanwezigheid in Indië

79)  De Slag bij Marga, Bali   Volkskrant   Ewald Vanvugt 23-11-'85

     Augustus 1946 

80)  Reactie op bovenstaand    Volkskrant A.J. Treffers  4-12-'85
     artikel

81)  Geheime acties in de      Telegraaf                 26-7-'85
     archipel

82)  Verdediging archipel      Trouw     H. Goudriaan    02-8-'85
     was een illusie

83)  Inlichtingendienst in     Volkskrant Joop de Jong   03-9-'85
     Indië faalde

84)  Een generaal in de oorlog NRC Handelsblad

      K. van Zomeren 3-5-'86

85)  Herdenking 40 jaar        NRC       K. van Wolferen 14-8-'85
     einde van de oorlog

86)  Koploos Japan niet in         
     staat tot objectivering (foto)

87)  Militaire luchtvaart KNIL Vliegende Hollander  M.H. Juli '85

      J.P. vsn Helsdingen

88)  1e boek over KNIL '42-'45 Alg. Dagblad              21-6-'85
     is voor Bernhard

89)  Boek over KNIL            Dagblad Rijn              21-6-'85
     voor Bernhard             en Gouwe

90)  Luchtslagen boven Indië   Elsevier  J. Heinemans    31-5-'86

91)  Vleugellamme dwerg in          Volkskrant H. Hansen 17-08-'85
     de Pacific (over KNIL)

92)  KNIL                      Deventer                  21-6-'85
                               Dagblad

93)  Prins krijgt 1e           Amersfoortse              18-6-'85
     exemplaar boek over KNIL  Courant

94)  Zie bovenstaande               Reformatorisch Dagblad   18-6-'85

95)  Zie bovenstaande               Reformatorisch Dagblad   21-6-'85

96)  Zie bovenstaande               Gooi- en  F. Contant     21-6-'85
                               Eemlander

97)  N-I: 40 jaar na dato      NCRV-gids H. Hovinga      20-8-'85
     (Een AVRO-serie)

98)  Zie bovenstaande               VARA-gids            10-8-'85

99)  Bevrijd? Wij zijn         Parool    N. Naarding     12-8-'85
     nooit bevrijd!

100) Verrassende nuanceringen  NRC       J. v.d. Broek   12-08-'85
     in “N-I: 40 jaar na dato”

101) H. Hovinga maakt voor          Telegraaf C. Berkenbosch 12-08-'85
     AVRO een 2-delige
     documentairereeks
     over N-I ná de Japanse
     oorlog

102) Bescherming van het  NRC Handelsblad R. Kousbroek    16-8-'85
     Nederlands koloniaal
     imperium: een Grieks Tragedie****


103) Indonesië viert 40        Lelystads                 17-8-'85
     jaar onafhankelijkheid    Dagblad

104) Soekarno kreeg te snel    NRC       Soetenhorst     17-8-'85
     een Mussertoordeel =

     Interview met I. Samkalen

105) Nederlandse terugtocht    NRC       J. v.d. Broek   17-8-'85
VII  uit Insulinde (plakboek
     van een oorlogscorrespondent)

106) Indonesië. Discussie      Paraat    H.J. De Dreu    1-12-'45
     over prof. Gerritson


107) Indonesië. Snel overleg   Paraat    H.J. De Dreu    24-11-'45
     is enige oplossing

108) Foto's van een Engelse    Paraat                    1-12-'45
     patrouille en van
     Indonesische nationalisten

109) Indonesië in het Parlement    Paraat   L.R. Stallinga  27-10-45

110) De Indonesische      Elsevier W.      P. Nouwen        17-8-'85
     onafhankelijkheid in
     citaten

111) Dekolonisatie van N-I     De Journalist T. Luijendijk  4-11-'85
     in foto's

112) Kleine landen in een
     woelige wereld (Noordwest Trouw     W.F. Stafleu       26-9-'85
     Europa vanaf '35)

113) Van Vredenburgh – Den          Volkskrant J. de Jong   23-4-'86
     Haag antwoordt niet
     (recensie)

114) Etymologie van 'Plopper'  NRC  C. Hamans               10-9-'84

115) Reactie op bovenstaande   NRC       M.M. Coldeweij     25-09-84

116) 2e Politionele Actie.     NRC       J.E. Huetting      7-1-'86
     Op zoek naar de
     verantwoordelijke

117) Rectificatie op           NRC       Redactioneel       8-1-'86
     bovenstaand artikel

118) Verantwoordelijke voor    NRC       L.G.M. Jaquet      16-1-86
     2e Politionele Actie                      & R. Gase
     staat vast

119) “Thans kunnen wij niet werkeloos toezien”

120) Over de privé-            NRC       P. Schumacher      17-8-'85
     correspondentie
     van H.J. van Mook

121) Buitenlander in           NRC       S. Malko           15-11-86
     Nederland (Interview)               & C. Visser

122) Niets dan goeds over           Telegraaf               12-11-86
     het KNIL

 

* Waarschijnlijk werden deze artikelen van Jan van Beek gepubliceerd in het Utrechts Nieuwsblad/NZC (Nieuwe Zeister Courant) of in de Graafschapsbode. Van Beek lijkt mij een journalist om in de gaten te houden, zijn koppen komen nogal 'revanchistisch' over.

** Vast staat dat J. de Roos dit artikel heeft geschreven, welke ging over Lou de Jong's publicatie 11C. Dit wetende, kan ik ervan uitgaan dat het waarschijnlijk in het Haarlems Dagblad is verschenen in oktoner '86.

***Zover ik kan nagaan heeft U. G. de Jong enkel gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Hierom ga ik er ook vanuit dat hij dit artikel daar publiceerde. De kans is ook groot dat hij alle artikelen op 31 augustus 1985 publiceerde, bij de herdenking van het 40-jarig einde van de wereldoorlog. In dit geval was U. G. de Jong niet meer dan een gastauteur van de Leeuwarder Courant.

****In dit artikel van Kousbroek zijn historische artikelen opgenomen, waaronder een artikel uit het Soerabaiaasch Handelsblad, april '42:
“Goedhartigheid heeft gerezen” en “Proclamatie”
+ Japanse propaganda, twee romanfragmenten en een brieffragment