header

Bas map 13

1)   De geheimzinnnige band  Tong Tong     J.H.J.    15-3-77

     tussen Atjehers en                    Brendgen
     Nederlanders.Radja Sabi

2)   Leven zonder       Tong Tong     T. Ronbinson   15-8-59
     bevrijdingsdag

 

3)   Oorlogsgraf        Tong Tong     Maus           15-7-59

4)   Oorlogsgraf (Reactie    Tong Tong   L.L.A.M.    15-8-59
     op bovenstaand artikel)


5)   Generaal Gieberts:      Defensiekrant           19-5-83
     'Indiërs in onze gebieden
     voelden zich veilig'

 

6)   De wederopbouw in de    Tong Tong N. Ringrose   15-2-76
     Residentie Rouw (1945)

 

7)   Vervolg op bovenstaand  Tong Tong N. Ringrose    1-3-76
     artikel


8)   Vervolg op bovenstaand  Tong Tong N. Ringrose    1-5-76
     artikel*

9)   Telefoonverbinding met  RVD                    21-10-46
     Bandoeng herstelt

10)  N-I na de          Ons Leger     T. Kappers     juni'77
     Japanse capitulatie

11)  Bijdrage aan       Ons Leger     C. Giebel      sep.'77
     bovenstaand artikel

12)  The war against Japan                 S. Woodburn
     Chapter 28: The Netherlands           Kirby
     East-Indies. Java
     (September-October 1945)

13)  The war against Japan                 S. Woodburn
     Chapter 24: The Netherlands           Kirby
     East-Indies. Java
     (November 1945 - November 1946)

14)  The war against Japan                 S. Woodburn
     Chapter 30: The Netherlands           Kirby
     East-Indies. Java
     (September 1945 - November 1946)15)  Herinneringen aan ons   Tong Tong J.K.H.B.      15-9-75
     voormalig N-I (1945-1950)
     Deel 3

16)  Herinneringen aan ons   Tong Tong J.K.H.B.      1-10-75
     voormalig N-I (1945-1950)
     Deel 4

17)  Herinneringen aan ons   Tong Tong J.K.H.B.     15-10-75
     voormalig N-I (1945-1950)
     Deel 5

18)  Herinneringen aan ons   Tong Tong J.K.H.B.      1-11-75
     voormalig N-I (1945-1950)
     Deel 6

19)  Onze jongens in Indië        Wereld               1947

20)  De eerste Nica-treinrit Spoor- en              29-8-46
     tussen Tjimahi-Bandoeng Tramwegen
     en Tjikoedapateuh

21)  Angstige momenten op    Tong Tong     L.D.     1-12-75
     de 'Patras' (Een schip)

22)  De schrikbare reis Tong Tong     T. Galstijn & 15-1-76
     met de 'Patras'                       L.A.G.

23)  Van patrouille in de    Stabelan                30-6-83
     Riouw-archipel naar
     actie op Sumatra

24)  Journalistieke          Moesson       JHR.     15-3-79
     herinneringen. Hoe
     een krant ontstond.

25)  Ambon. December 1945    Moesson  L. Huizinga   28-2-63

26)  Slib zuigen bij Wapenbroeders    D. Steenmeijer 26-8-48
     Soerabaja

27)  Informatiebalie van         Moesson  L. v.d.    15-8-80
     het Rode Kruis, Soerabaja        Worm-Flohr

28)  Geweervuur begeleidde   Moesson       F.H.F.     1-5-78
     bridge-avondje
     (Te Indonesië
     tussen '51 en '62)

29)  Na het kamp kwam        Tong Tong               15-6-77
     de gevangenis (Deel 1)


30)  Na het kamp kwam        Tong Tong               15-7-77
     de gevangenis (Deel 3)

31)  Sabang na de oorlog.    Moesson  K. Sevenster    1-5-78
     Een oase van rust in
     bewogen tijden.

32)  Mannen van voormalig    Lezerkoerier 
     bataljon helpen
     blinde kinderen

33)  Banka (1947)            Moesson  G. Mondeel-    15-7-82
                                      Duinker

34)  Katholieken hadden het  Trouw                   10-6-83
     na 1945 moeilijk met
     Indonesië

35)  Historicus Jan Bank in  Volkskrant              15-6-83
     proefschrift: 'KVP had
     eigen idee over toekomst
     van Indonesië'

36)  Meer Nederlands dan     NRC  J.L. Heldring      24-7-83
     katholiek

37)  Transportverslag        De Militaire  G.F.I.     1-1-49
     dec.'46-dec.'47         Spectator     Roetering

38)  Balikpapan              De Verkenner  Jaguar   dec.'46

39)  Kleine Oorlog      De Militaire  J.J.A.        aug.tot
     (28 juli tot       Spectator     Beaumont      sep.'46
     2 augustus 1946
     te Java)

40)  Grepen uit de huidige   De Militaire            nov.'45
     strijd in N-I           Spectator

41)  Acties van kleinere     De Militaire  P.A. Cox  aug.tot
     eenheden in N-I         Spectator               dec.'46

42)  Officiële mededelingen  De Militaire            2-2-47
     van het KNIL. De actie  Spectator
     op 1-10-46

43)  Een Engelse mening       De Militaire  R.       4-4-48
     over onze militaire      Spectator
     taak in Indië

44)  Landings operaties op   De Blauwe J.W.F. Nuboer sep.'47
     strand van Pasir Poetih Wimpel

45)  Mijn belevenissen als   Moesson  E. Th. Meyer  1982
     opziener van het
     gevangeniswezen te
     Nieuw-Guinea

46)  De tijdelijke rangen    De Militaire  J.H.       aug.tot
                             Spectator     Wieffering dec.'46

47)  Reorganisatie van de    De Militaire  A. Kint    feb.'47
     Algemene                Spectator
     Landskaartering noodzakelijk

48)  De militaire            De Militaire J.F. de Roo dec.'48
     inlichtingendienst in   Spectator
     de gepacificeerde
     gebieden van Indië

49)  Vliegveld bewaking     De Militaire  J. Straus  juli'48
     in N-I                 Spectator

50)  De kleine Van Heck      Moesson       JWH.      15-8-80

51)  Mededeling van          De Militaire            jan.'49
     wapendirecteuren        Spectator

52)  Toekomst van de         De Militaire  J. Straus maa.'49
     vliegveldverdediging    Spectator
     in N-I

53)  Mededeling van          De Militaire            dec.'48
     wapendirecteuren        Spectator

54)  Watervoorzieningen      De Militaire F.C. Mays  apr.'50
     bij troepen in          Spectator
     Indonesië

55)  Moeilijkheden bij       De Militaire    A.G.W.   jan.49
     nachtelijke patrouilles Spectator Kleimeer
     in Indië

56)  Training van bataljons  De Militaire  A. den Hartog 5/46
     op Malakka              Spectator

57)  Het gebruik van    De Militaire  Th. de Winter  jan.'49
     luchtlandingstroepen    Spectator

58)  De gevechtsopleiding in De Militaire C. Veenendaal  Indonesië in de praktijk Spectator,              feb,1950

 *Het is me onduidelijk of dit artikel een direct vervolg is op het bovenstaande artikel, omdat er twee maanden tijd tussen zit. Wellicht zijn er ondertussen meerdere publicaties van deze zelfde auteur geweest.