header

Bas map 01

1)   Foto’s Hospitaalaalmoezeniers    T. Schilling     Kath. Illustr.    15-09-1949

2)   Leger-hospitaal in Batavia          T. Schilling      Kath. Illustr.    23-06-1949

3)   Reconvalescenten-centrum                              Kabelan           28-08-1981

4)   Soldaten die afreisden                                     Kath.Illustr.     13-10-1949

5)   Houding soldaten in Indie                                Kath. Illustr.    28-07-1949

6)   Het drama v. Peniwen                                     Trouw              23-01-1969

7)   Het Peniwen-drama                    C. de Back       Havenloods     06-02-1969

8)   Wie zijn wij?                                A.H.                                                   

9)   Simon Spoor                                                                            04-06-1948

10) Open brief aan Spoor                  S.v.d. Schot     Stakelen          31-03-1977

11) Antw.v.Spoor                               S.H. Spoor                  

12) Gen. Spoor overleden                                         Kath. Illustr.    16-06-1949

13) Slag op Sumatra                                                  Waarheid         25-04-1949

14) Regering kan Indon.verzet                                   Waarheid        27-05-1949
      niet onderdrukken.

15) Bijeenkomst Federaal Overl.                    Alg.Handelsb.             19-04-1949

16) Ronde Tafel Conferentie                         Alg.Handelsb.             19-04-1949

17) Informeel gesprek voor RTC                     Alg.Handelsb.              19-04-1949

18) Oproep Indon.demonstratie                     Waarheid                    03-03-1949

19) Indon. Vergadering                                 Waarheid                    03-03-1949

20) Gruwelen in Indon.                                 Waarheid                    03-03-1949

21) trein Soekaboemi in hinderlaag              De Waarheid                 03-03-1949

22) Nederl.pol. blindheid v.1949         B.v.Kaam      Trouw/Kw.         06-10-1979

23) Guerilla’s in actie                                                                     14-05-1949

24) Overval trein                                                       De Spiegel      14-05-1949

25) Drama v. Soerabaja                    P.L. Dronkers

26) Aanval op Wonosari                    P.J. Koets                                12-03-1980

27) De geheime actie                                    E. Peereboom HC         22-03-1980

28) De Dag: Indie wordt Indonesie    J.G. de Beus                            10-12-1977

29) VS dreigden met wapenembargo                       Trouw/kw.          10-06-1975

30) Nederl. en het Nato-verdrag                              Parool               10-06-1975

31) Drees en het NAVO-verdrag                                                       10-06-1975

32) Kerels op Notedoppen                                        Kath.Ilustr.     

33) Dood v. W. Mongisidi                  B. v.Kaam       Trouw/kw.         03-11-1079

34) Herinneringen Ned. Soldaat        B. Weetink      Volkskr.             28-12-1974

35) Laatste Militaire fase Indon.       S.v. Adelberg  Kareoler             febr.1975

36) Lastpaarden v.h. KNIL                                         Kath. Illustr.   20-10-1949

37) Ambon                                                               Kath.Illustr.    21-07-1949

38) KNIL-militairen                                                    Kath.Illustr.   13-10-1949

39) Doden v. 7 dec. Divisie                                       De Spiegel      26-11-1949

40) Coup v. Westerling                      B.v. Kaam       Trouw/kw.       02-02-1980

41) R. Komp –gered v. guerilla’s       K.B.                 Elseviers w.      25-11-1950

42) In Mem. Het KNIL                                               Milit.spect.     aug. 1950

43) Japanner in wildernis                                          Panorama       18-05-1950

44) Rechtvaardiging Indon.zaak        J.van Tijn         VN                   25-01-1969

45) De souvereiniteits-overdracht    J.Balt               Moesson          01-05-1979

46) De Souvereiniteits-overdracht    J. Balt              Moesson          15-06-1979

47) Overdracht Indonesie                  P.Schumacher NRC                  27-12-1979

48) Indon.Nederl. verbitterd                         Lelyst.Dagbl0              4-05-1985

49) Terreur in Indon.                                     Nwe Revue                04-04-1985

50) Indiegangers met complex        J.Zwaan         Dagbl.N.Limb        14-09-1985

51) Bericht over serie J.Zwaan                     Noord-Amst.               18-09-1985

52) Stichting 40-45                                        Twentsche crt           15-06-1985

53) Stichting 40-45                 J.Bouten          Amersf. Crt                18-06-1985

54) Oud-Indie strijders           W.Hendrikse   Nwe N.Holl.                30-03-1985

55) Stichting 40-45                                        Het Dagbl.                13-09-1985

56) Zinloze oorlog                                         Alg.Dagbl.                 05-11-1984

57) NOS-film over Indie                     H.Visser   Gelderse Crt           23-11-1984

58) Documentaire bij Vara                           Hengelo’s d.               05-11-1984