header

Bas map 42

1)   Eredoctoraat voor                     W. v. Halsema 8-11-85
     Oemboe Hina Kapita

2)   Godsdienstplicht in         Kerkblad                15-11-85
     Indonesië zorgt dat         Amsterdam
     de kerk groeit

3)   Hoe de Indonesiërs      NRC           A. Djoehana   16-8-85
     tweemaal stierven

4)   Waarom niet naar        NRC           J.G. Kikkert  9-5-84
     Pare-pare?

5)   Wat gebeurde er buiten  Moesson                     1-12-79
     de kampen in de oorlog?                             t/m
                                                        15-8-81

6)   Aan de andere kant      Tong Tong     Iks           15-8-59
     van de kawat

7)   De vergeten vogelvrijen Trouw         H. Goudriaan  18-8-84

8)   De Turgo                Moesson       J. Vermaes    15-6-83

9)   Onze oorlogsjaren       Moesson       L. Kleevens-  15-3-83
     buiten het kamp                       Musch

10)  Gebedsverhoring         Moesson*      E. Lonissen-  15-3-83
                                          V.D.S.        *

11)  De oorlogsjaren voor    Moesson       C. van ter    15-8-80
     Chr. van ter Beek-Beynon              Beek-Beynon

12)  Opgepakt en gemarteld   Moesson       Marguérite    15-8-80

13)  Razzia in Bandoeng      Moesson       E. H. Merens  15-8-80

14)  Illegaal vlugschrift    Basis                       apr.'85
     van 26-8-1944

15)  Hikori Watanabé, een    Tong Tong     W. Schardijn  15-3-59
     goede Japanner.

16)  De Baju-opstand in Atjeh    Moesson  J. Brendgen   15-4-78

17)  De bevrijding van het   't Venster                  6-10-45
     verre Oosten

18)  Hommage aan degenen die Moesson       J.S. v. H-    15-8-80
     buiten het kamp woonden               K. v. B.

19)  Herinneringen           Moesson       R.E.P.        15-8-80

20)  Opgeschroefde prijzen.  Moesson       L. van        15-8-80
     Tawarren.                             Santwijk-Wüppermann

21)  Herinneringen aan eten  Moesson       L. Ducelle    15-8-80

22)  Oma Pessy               Moesson                     15-8-80

23)  Het geheim van de       Moesson       L. Doppert    15-8-80
     kookkunst

24)  Het bevrijdingsdiner    Moesson       E.H. Merens   15-8-80

25)  Belanda Indo Tjap Tiga  Moesson       S. Broers-    15-8-80
                                          Corsmit

26)  Briefjes smokkelen      Moesson       P.S.          15-8-80

27)  Enkele reis Bermé       Moesson                     15-8-80

28)  Batavia, augustus '45   Moesson       Jhr.          15-8-80

29)  De bevrijding           Moesson       L. v.d.       15-8-80
                                          Worm-Flohr

30)  De bevrijding           Moesson     P. Jüch-Arnold  15-8-80

31)  Het stadshuis in        Tong Tong     H.C. v. W.-D. 15-8-76
     de oorlog

32)  Djember                 Tong Tong     Verhoeve      15-8-76

33)  Herinneringen aan Onna  Tong Tong     Vilma         15-8-76

34)  De intuïtie van Ger.    Tong Tong     G.J. Lubbe    1-4-76
     Hoe zij het leven van                 Bakker
     haar man redde. (1)

35)  De intuïtie van Ger.    Tong Tong     G.J. Lubbe    15-4-76
     Hoe zij het leven van                 Bakker
     haar man redde. (2)

36)  Indonesië onder Japanse Je            T.M. Yoesoef  27-7-45
     bezetting. Plundering   Maintiendrai
     en terreur.

37)  Herinneringen           Tong Tong     S. Fels-      1-12-75
                                          Engelkamp

38)  De schoenmakerij Van    Moesson       E.H. Merens   1-12-79
     der Capellen

39)  Pasanggrahan's          Moesson       J. Balt      15-10-80

40)  De nacht van de lange   Tong Tong     P. Regensburg 15-6-77
     messen (1)

41)  De nacht van de lange   Tong Tong     P. Regensburg 15-7-77
     messen (2)

42)  Vrouwelijke moed buiten Tong Tong     W.F.W.        15-8-75
     de kawat                              Schardijn

43)  De staatsspoorwegen te  Spoor- en     J.M. van      1-8-46
     Batavia en omgeving         tramwegen     den Ham

44)  Oom John Huwaë Dari        
     Hatert Mengenai KNIL.
     Oom John over
     zijn KNIL-tijd.

45)  Lotgevallen der N.V.    Spoor- en                   4-7-46
     Bataviasche             Tramwegen
     Verkeersmaatschappij
     in oorlogstijd

46)  Herinneringen           Moesson       B. Joenoes    11-12-79

47)  Herinneringen           Moesson       L. v.d.       15-7-79
                                          Worm-Flohr

48)  Kind in oorlogstijd     Moesson       Z. Amirin     15-1-80

49)  Japanse bezetting. De   Trouw         B. Schreuders 21-1-81
     Willemskerk werd de
     Sjintô-tempel

50)  De Willemskerk          Trouw*        A.J. Klei     8-1-81

51)  Een huiszoeking         Moesson       L. Stolk      1-9-80

52)  Herinneringen aan de    Moesson       Rita          1-9-80
     Jap. Klining-Klining.

53)  Kerstavond 1944         Tong Tong     L.M. Nardten- 15-1-71
     in Jakarta                            de Jong

54)  Een eigen bestaan voor  Tong Tong     Chris         1-9-72
     schooljongens. De band
     'de sloeber-boogie-gang'

55)  Herinneringen           Tong Tong                   dec.'63

56)  Vervolg op 55)          Tong Tong                   15-1-64

57)  Vervolg op 56)          Tong Tong                   30-1-64

58)  Banzai Nippon           Tong Tong     M. R.-S.      15-3-63

59)  De Japanse onderdrukker Volkskrant    J. de Graaf   5-6-82
     liep vuur uit zijn sloffen

60)  Indonesië en de         Waarheid      J. Morriën    4-12-82
     Tweede Wereldoorlog

61)  Gezinsgeschiedenis van  Stabelan      N. Cramer-    15-6-82
     de familie Borneman                       Borneman

62)  Herinneringen           Stabelan      T. van Soest  15-6-82

63)  Herinneringen aan       Stabelan                    15-6-82
     een beeld

64)  Spoorwegongeluk op      Vrij Nederland              23-6-45
     Sumatra op 23-3-45

65)  Het geheim van de       Televizier    E. Brunsveld- 6-4-63
     Nakamura-schaal (3)                   van Hulten

66)  Het geheim van de       Televizier    E. Brunsveld- 18-5-63
     Nakamura-schaal (9)                   van Hulten

67)  Het geheim van de       Televizier    E. Brunsveld- 29-6-63
     Nakamura-schaal (15)                  van Hulten

68)  De stem van Nippon      Berichten     R. de Bruin  
                            v.d. 2e W.O.

69)  Ook Indië had           Algemeen      C. van den    4-5-85
     oorlogsgeld             Dagblad       Hoek

70)  Het economische leven   Berichten     W. Jappe     
     van Indonesië tijdens   v.d. 2e W.O.  Alberts
     de Japanse bezetting                 

71)  De organisatie van de   Berichten     R. de Bruin  
     bevolking.              v.d. 2e W.O.

72)  Het Japanse militaire   Bericht       R. de Bruin
     bestuur in Indië.       v.d. 2e W.O.
     Wajang Nippon.

73)  De Indische samenleving Bericht       R. de Bruin
     onder Japan. Het regime v.d. 2e W.O.
     Grote Broer.

74)  Kempei Tai in de        Bericht       A.H.P.
     Kampong. Voorpagina.    v.d. 2e W.O.
75)  Ambassadeur Lovink en   Berichten     J. Woltring  
     de Chinese geheime      v.d. 2e W.O.
     agenten. Singkehs
     doodgebloed.


*Waarschijnlijk.