header

Alfabetisch op titel

 

A

Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan Indonesië .– M. Weisglas .1995. (B2) +

Het aanzien, Nederlands Indië. Herinneringen aan een koloniaal verleden. 1978.  – F. Naeff (A5) +

Aarde der mensen, 1981 – Pramoedya Anata Toer .(A3)   +

Aboe Bakar. (bezorgd door G. Termorshuizen). 1980. – P.A. Daum (A7) +

Absent History. The untold story of Special Branch Operations in Singapore 1915 – 1942. 2002. --   Ban Kah Choon (B6) +

Achter de Kawat als Japans krijgsgevangene, 1979 – Charles, Burki – Legernummer 9409 (C1) +

Achter het kawat was Nederland (proefschrift). 2002. Esther Captain  (D0) +

Achter het Nieuws in Zuid-Celebes – Vara productie 30/06/1969 – (C5) +

Achter het Nieuws. 1945 Nederlands Indië, 1949 Indonesië, 1969 Achter het Nieuws. 1969. – VARA productie.  (C5)+

Achter in de Molukken. Gordel van smaragd.  1974  – Johan Fabricius (B3) +

Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan generaal KNIL S.H. Spoor. 2004 – Mans Spoor-Dijkema. (C2) -- +

Acties in de Archipel; de intelligence operaties van Nefis-III in de Pacific oorlog. 1985 -- Nortier, J.J. (A4) +

Adinda! Duizend vuurvliegjes tooien je loshangend haar. Multatuli in Indonesië – Gerard Termorshuizen en Kees Snoek (A3) +

Adoeh, Amsterdam. Haar eigen kort verhaal. 1996. – Reny  Poetiray (A2) +

Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië.  1978 – L.G.M. Jaquet (B2) +

Afrekening in Paramaribo. 1981. – Joop van den Broek  (Z5) +

Ageless Borobudur. 1976.  – A.J. Bernet Kempers (A4) +

Agressi II; Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie 1995 – Louis  Zweers (A4) +

Ajona, een blanke inlandse. 1997 – Math Jalhaij (C4) +

Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof. dr. Ir. W. Schermerhorn. 1959.  (E1) – C. Smit. +

Aku ingat… Mempiringati 50 Tahun Indonesia Merdeka. 1996.  – Toeti Heraty Rooseno (A1) +

Album van de Indische Poëzie. 2014.  – Bert Paasman en Peter Zonneveld (B2) met CD +

Algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950. [inventaris]

Deel I: Algemene inleiding. Openbaar archief van de Algemene Secretarie.  1990.

Deel II: Geheim archief van de Algememe Secretarie en van het cabinet van de Gouverneur-Generaal.

Deel III:Gedeponeerde archieven van departementen, diensten, commissies en funktionarissen.

Deel IV:  Inhoudsopgave, index concordans en bijlagen.

M.G.H.A. de Graaff & A.M. Tempelaars. (Z5) +  

Alkitab 1966 (Bijbel in het Indonesisch) (D4) +

Alnasah. De gebroken wereld. [gedichten]. 1985. – Abé Sahetapy. (D1) +

Allemaal gelogen 2002 – F. Springer (A6) +

Alles is in orde heren…! Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943. Inleiding Rudy Kousbroek. 1988 (1ste druk:1947). – C. Binnerts  (B2) +

‘Allies in a bind’.  Australia and the Netherlands East Indies in the Second World War. 1996. – J.M. Ford (A6) +

Alnasah. De Gebroken Wereld. 1985 . (gedichten) – Abé Sahetapy. (D1) +

Al weer iets groots verricht. Hoe Nederland zijn Indië-deserteurs tot de laatste man berechtte. 1983. [ doktoraalscriptie, 2e dr] -–  Jan Maarten

Fiedeldij Dop en Yvonne Simons (C1) +

Alberts-nummer -  Bzzlletin 11e jrg no. 106 mei 1983: (C1) +

Alkitab. [Molukse bijbel]. 1966. (E4) +

Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal. 2002. – F. Springer. (A6) +

Als de hemel grijs is. 1998. – Nelleke Haberland (A7) +

Als de natuur zwijgt. 1995 – Joop de Lange (A7) +

Als ik later groot ben wil ik kind worden. Een verhalenbundel. 1990. – Cor van Drongelen (idee en eindverantwoording). (A4) +

Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen, 1943-1945. 1982. – J.H.W.

Veenstra (B5) +

Ambon. 1981. (oorspronkelijke titel: Ambon, island of spices. 1979.)  – Shirley Deane  (D1) +

Ambon. Island of spices. 1979. (D1) – Shirley Deane. +

Ambon door de eeuwen. 1977. – Ben van Kaam (D1) +

Ambon eer & schuld. Politiek en pressie rond de Republiek Zuid-Molukken. 1985. – D. Bosscher en B. Waaldijk (D1) +

Ambon. Kolonisatie, dekolonisatie en neo-kolonisatie. 1971.  – Ernst Utrecht (D1) +

Ambon nu, Ambon sekarang. 1984.  – Aat Kamsteeg,  [fotografie: Marianne en Han Hehuat] (D1) +

“Ambon of Belanda? “ Een studie over Molukkers in Woerden, de enige gemeente in Nederland waar Molukkers na opheffing van de plaatselijke kampen

verspreid zijn gehuisvest. 1985.– Nico van Wijk (D1) +

Ambulante straatberoepen in Surabaya. Een studie naar kleinschalige economische activiteiten. 1987.  (proefschrift)  -- Joep Bijlmer (B2) +

American Visions of the Netehrlands East Indies/Indonesia. US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949. 2002. – Frances Gouda with Thijs

Brocades Zaalberg.  (Z3) +

Amerika, Indonesië en wij. 1951. – Mr. W. Wentholt (A4) +

An Anthology of modern Indonesian Poetry. 1968 – Burton Raffel (ed) (A7) +

Anak Kompenie. 1965.  – Lin Scholte (B6) +

Het Andjing Nica bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950). Geen jaar. – Sjoerd A.  Lapré (B3) +

ANETA. Van 13 momenten uit een 13-jarig bestaan. 1931. (A5) +

Het angstzweet der kolonialen. 2003. – Nico Dros (D2) +

Anonè. De Europese gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd.1946. – Johan de Linde (D3) +

Arbeidswetgeving en arbeidsinspectie ter oostkust van Sumatra tussen 1904 en 1931.   [doctoraalscriptie] Ca. 1985. – Jan Willem Schilt (E2) +

Are you there Don R? Being the true story of the 18 Squadron N.E.T. – R.A.A.F. forces from 1942 to 1950. The everyday life of its airmen and the air war

in Darwin. As compiled from the scrapbooks of a despatch rider who is served with the Squadron for 18 months. 1983. – Gordon Wallace (B2) +

The Army and politics in Indonesia. 1988 – H. Crouch (A3) +

“Aroen”;  Jan Stam, rebel in Indonesië en Nederland. 1984 – Joop Morriën (B1) +

Around and about the Indonesian constitution of 1945. 1974. – J.C.T. Simorangkir, J.C.T. en  B. Mang Reng Say (E2) +

Asta’s Ogen. De levenskracht van een Indische familie. 2010  – Eveline Stoel (A3) +

As the day draws to an end. 1990 – J. Vredenbregt (A2) +

The Asian-African Conference. Bandung, Indonesia, April 1955. 1956 – George McTurnan Kahin (C5) +

Atheis. 1972 (1949) [Engelse vertaling] – Achdiat K. Mihardja (C4)+

Atjeh. De verbeelkding van een koloniale oorlog. 2001 – - Liesbeth Dolk (redactie). Verschillende auteurs. (F2) +

The ‘Atjeh-Party’ (8 maart tot 3 november 1944). Een relaas. 1962 (?).  – C. van Heekeren (B6) +

De Atjeh-oorlog. 1969. – Paul van ‘t Veer (D3) +

Atlas Molukkers. Uitave van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum te Hoevelaken. 1983. (C1) +

Australia and the Indonesian revolution. 1980. [veel politieke cartoons]  – Margaret George (B3) +

Australia & Indonesia’s struggle for Independence. 1995. [2talig, Engels alléén ook digitaal opgesl. ] – Martin O’Hare & Anthony Reid (C1)  +

Australia’s Asian politics. The history of a debate 1839-1972. 1977. – A.W. Stargardt (C5) +

Aux Indes néerlandaises.  Caricatures. 1934 – O. Fabrès (B1) +

Avondschot. Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatische imperium. 2011.  -- Joop J.P. de Jong  (C3) +

Awareness. Indonesian Art Today.  -- Edited by Froukje Holtrop en Martijn Kielstra (Canvas International Art, Amsterdam). 2009. Introduced by Lely Oei

and dr. Oei Hong Djien. Artists: Made Wianta, Arahmaiani, Pupuk Daru Purnomo, Nasirun, Jumaldi Alfi, Ay Tjoe Christine, Andy Dewantoro.

 

B

 

Baalen droefheid.  Biak - Nederlands Nieuw Guinea sche(r)tsenderwijs. 1981 – G.W.H. van den Berg (D2) +

Backcloth  [autobiografie] . 1987. – Dirk Bogarde (D4) +

Bakens verzetten. Topdiplomaat van Roijen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie Indonesië. 2002.  – Arnout Molenaar (B3) +

De balenkraai. Kroniek uit Oudnederlands guinea. 1967. – Aad Nuis (D2)  +

Bali (reisgids) ,2000. – Roland Dusik (B6) +

Ballads and Blues: Poems. Translated from Indonesian. 1974 – Willy S.J. Rendra (C4) +

Banditry in West Java, 1896-1942. 2011. [vertaald uit het Nederlands) – Margreet van Till (B2) +

Bandjir. Een Indonesische kroniek 1935-1950. 1988. – T.Y. Hobma-Glastra (C2) +

Bandjir over Noord-Sumatra. Boek 1 van de gelijknamige trilogie (1948) [KNIL-KL] – Hans Post (A7) +

Bandoeng, Bandung. 1993.  –  F. Springer (A3) +

Bandoeng, Beeld van een stad. 1996. –R.P.G.A. Voskuil ( e.a.)  (A5) +

Bandung in the early Revolution, 1945-1946. A study in the social history of the Indonesian revolution. 1964.  – J.R.W. Smail (E2) +

Bandung lautan api. Suatu episode dari perjuangan kemerdekaan. 1975. – Djajusman (B5) +

Springer, F (A3) – Bangkok, een elegie. 2005.  – F. Springer +

Een bar in Bangkok 1982 [eerder verschenen onder de titel ‘Zo gaat dat… in Bangkok’] – Joop van den Broek (C4) +

Basic Indonesian (Bahasa Indonesia). 1979. – T. Pollard en Russel Jones (E1) +

Basic information on Indonesia, 1953 – Ministerie van Informatie van Indonesië. (B3) +

Batavia – Amsterdam. 1989. (1ste druk: 1895)  – P.A. Daum (B6) +

Batavia – Jakarta 1600 – 2000. A bibliography. 2000.  --  Ewald Ebing en Youetta de Jager.  (D0) +

Batavia – a swinging town!  Dansorkesten en jazzbands in Batavia 1922-1949. 1987. – Allard J.M. Möller (B5) +

Batavia seint: Berlijn. De geschiedenis van de Indische Duitsers in Nederlandse gevangenschap. 1983 (2de gewijzigde druk) – C. van Heekeren (A6) +

Batig Saldo. Figuren uit het oude Indië. 1960.  – D.M.G. Koch. (A3) +

Bedwongen bandjir. Boek 3 van de trilogie ‘Bandjir over Noord-Sumatra’(1949) – Hans Post (A7) +

Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977. 1995. – Lambert J. Giebels. (2) + (F2)

Beel in Batavia. Van een contact tot conflict. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948. 1986 .– Ronald Gase (A6) +

Beelden van den Japanse bezetting in Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland. 1999. – Remco

Raben (red) (C1) +

Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945 – Rob Nieuwenhuys (B5) +

Behind bamboo. An inside story of the Japanese prison camps. 1946.  – Rohan D. Rivett (B5) +

De Bekentenis van Pariyem 1985 – Suryadi Ag, Linus (A1) +

Beknopte spraakkunst op de Bahasa Indonesia. 1952. – W.Kr. van Eeden (E1) +

Belenggu.(roman) 1954.  – Armijn Pané (D2) +

Belevenissen van een K.N.I.L. – officier in de periode 1942 – 1950. – J.H.J. Brendgen (A4) +

Berechting Japanse oorlogsmisdadigers in Nederlands-Indië 1946-1949. Temporaire Krijgsraad Batavia. 2 banden. – L.F. de Groot (E4) +

Bericht uit Hainan. Dagboek van A.J. von Metzsch, krijgsgevangene op het eiland Hainan en zijn ontsnapping  naar de Chinezen van de Kwomintang. 1994.

[Inl. van H.J. Vader]. Geen jaartal.  – A.J. von Metzsch (B3) +

Bericht uit Hollandia en Schimmen rond de Parula; 1979 (1ste druk:1962) – F. Springer (A3) +

Bericht uit Kebayoran ( en andere verhalen). 1978 – Pramudya Ananta Toer (A3) +

Bersama, Samen. Gedichten van Molukse en Indische/Indo dichters in Nederland. 1996. – Madeleine Gabeler (samenst.) (C5) +

Bersiap in Bandoeng. Een onderzoek naar geweld in  de periode van 17 augustus 1945 tot 24 maart 1946. 1989. -- Mary C. van Delden (B5) +

Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946.  2005 – H. Th. Bussemaker  (C4)+

Bersiap. Nederlands-Indonesische verhalen. (16 auteurs). 1993 – Joop van den Berg (samensteller) (B6) +

Beschouwing over de Indonesische problemen na een jaar Japansche bezetting 1946 –  Jacobus Drijvers (C5) +

De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in international rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief. (proefschrift) 2004.  – Körver

P.H.J. (D4) +

Bersiap. 1992 – Joop van den Berg [samensteller](B6) +

Bersiap in Bandoeng, een onderzoek naar geweld in de periode van 17 augustus 1945 tot 24 maart 1946. 1989 – Mary C. van Delden (B5) +

De betekenis van Pariyem. (vertaalde gedichten) – Linus Suryadi Ag.  (A1) +

Between Dayak and Dutch; the economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942. 1988 – J. Thomas Lindblad (A1) +

De Bevrijding in de Oost. De bevrijdingsdagen van Rob Nieuwenhuys en tien anderen. 1995. (B3)

Bevrijding zonder bevrijders. De ‘Sinjo’ tussen Indië en Nederland. 1979. – Rudy Verheem (B4) +

Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu. 2010.  -- Knol, Meta, Raben, Remco & Zijlmans, Kitty.  (C1) +

De Bezetting nr. 2 (o.a. Nederlands-Indië bedreigd – De strijd in Indië . 1965.  – Dr L. de Jong (A2) +

Bibi Koetis voor altijd. 1975. (3de druk) – Lin Scholte (B5) +

Bibliografie van de Nederlandse buitenlandse politiek Nederland-Indonesië 1942-1980. 1982. – H.B. Donkersloot (samenstelling) (E1) +

Bibliopgraphy of the Indonesian Revolution. 1997.  – H.A.J.  Klooster .  (C3) +

Bij het scheiden van de markt; een bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden; verzameld en ingeleid door R. Nieuwenhuys 1960 – (C4) +

Biografisch woordenboek van Nederland 1e deel 1979 – Dr. J. Charik (red) (F4) +

Biographical Handbook Series (for official use only): Netherlands Indies. Volume I. [Published by the (British) Naval Intelligence Division]. 1944.  –

Beaver, S.H. & Tutin, T.G. (ed.). [veel kaarten en foto’s] . (C3) +

Biographical Handbook Series (for official use only): Netherlands Indies. Volume II. [Published by the (British) Naval Intelligence Division]. 1944 (C3)

– Stuttard, J.C. & Tutin, T.G. (ed.). [veel kaarten en foto’s] +

Birma-Bali, de hel en het paradijs 1979 – Henk de Wit (A1) +

The Birth of Indonesia, 1948. – David Wehl (B2) +

Bittere pillen en scherpe pijlen uit de Japanse interneringskampen te Soengei Sengkol en Si Rengo Rengo, Sumatra 1944 en 1945 [liedjes en verzen]. 19?? 

--  H. Koperberg (C1) +

Bitterzoet INDIË. Herinnering en nostalgie in literatuur, foto’s en films.(F4) – Pamela Pattynama +

Black Armada. 1975 – Rupert Lockwood (B3) --

Black clouds over the isle of Gods and other modern Indonesian short stories. 1997. Roskies, David M.E. [translated and edited]  (C4)  +

Blank en bruin. [kinderboek]. 1921 (3e druk, 1ste druk 1902) – Hildebrandt Bosma (B4) +

Blank en bruin. Indisch toneelspel van rassenhaat. 1916.  – Maresco Marisini (A3) +

Blank Nieuw-Guinea. Voor een nieuw stamland voor het Nederlandse volk. [NSB]. 19??)– P.E. Winkler (D2) +

Bloed aan de klomp. De eerste vaderlandse schandaalkroniek: Nederlandse schurken in het buitenland. 1989. – Ewald Vanvugt (D3) +

Bloeien in den vreemde en tweede bloei in eigen land. – Josiene Zijlstra-Schumacher (B4) +

Bloem op een rots, Gedichten. 1990. – Sitor Situmorang (B3) +

Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java. 1984. – Alit Veldhuisen-Djajasoebrata (A5) +

Bloemen voor Nippon. Belevenissen tijdens de Japanse bezetting. 1973 – Augusta Lampe (B5) +

The blood of the people. Revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatra. 1979. – Anthony Reed (E2) +

The Blue Diamonds. 1961. – Co de Kloet (A2) +

Borneo. De wereld de woeste natuur. [Time Life]. 1975.  – John Mackinnon  (A5) +

Borneo. Oerwoud in ondergang. Culturen op drift. 1986 – J.A. Avé en V.T. King (D3) +

Borneo people.[alleen Noord-Borneo] 1956 –  Malcolm Macdonald (A1) +

Borneo van Zuid naar Noord. Ethnografische roman. 1881. – M.T.H. Perelaar (B4) +

Bougainville. Een gedenkschrift.  1981 – F. Springer (A3) +

Boven-Digoel . 1936. – L.J.A. Schoonheyt (E1) +

Boven sawah en oerwoud. 1947. – C.J.H. du Chattel en P.J. Zonruiter (B6) +

Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olieterreinen in Nederlandsch-Indië. 1949. [Ook verschenen in het Engels: “East Indies episode”,

1949 – Johan Fabricius (B3) +

The brave Japanese. 1966. [Australisch] – Kenneth Harrrison (B4) +

Bridges to new Business. The economic decolonization of Indonesia. 2008.   (D2) – J. Thomas Lindblad. +

Brief aan niemand. Dagboekfragmenten 1948-1984. 1985  -Margaretha Ferguson (A7)  +

Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar

echtgenoot. 1987 – Kartini (A1) +

Brieven uit Indië 1946-1949. 1990 .– F.H.P. Trip (B2) +

Brieven uit Sumatra, 1928-1949. 1982 – J.J. van de Velde (A4) +

Britain’s secret propaganda war 1948-1977. [chapter I: Indonesia: Prelude to slaughter]. 1998 – P. Lastman and J. Oliver (B4) +

The British Occupation of Indonesia 1945-1846  (thesis) .2002.  (C1) – McMillan, Richard.  +

De broederschap (thriller over de strijd in Indonesië). 1995. --  Thomas Ross (Z3) +

Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit Indonesië. 1995. – Th. Wilton van Reede (A7) +

Een bron die nooit dooft. Stemmen van tegenspraak in proza en poëzie uit Indonesië. 1995. – Cara Ella Bouwman [samenst.] (B2) +

Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Bundel artikelen n.a.v. de 2e Studiedag Indische Nederlanders .1991. – Wim Willems [red.] (C1) +

Budaya – Indonesia; kunst en cultuur in Indonesia 1987: catalogus tent. Tropenmuseum A’dam 16/12/87 – 21/8/88 (A5) +

Buiten de grenzen. Sociologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Wertheim. 1971. -- Verschillende auteurs.  (E3) +

Buiten het gareel. Indonesische roman, [voorwoord door E. du Perron). 19??.  – Soewarsih Djojopoespito (B6) +

Bung Hatta antwoordt; een vraaggesprek met Dr. Z. Yasni, opgenomen in 1978  ten huize van Dr. Moh. Hatta. 1979 – Dr. Z. Yasni (B2) +

Bung Hatta’s answers. Interviews. 1981. – Z. Yasni  (B2) +

Bung Karno’s Indonesia; a collection of 25 reports written for the American Universities Field Staff. 1961 – Willard A. Hanna (Z3) +

Bushido. Krijgsmanseer, de erfenis der godenzonen. 1977 – Lea Morris (C4) +

Bij het scheiden van de markt. Een bloemlezing uit de Indische letteren van 1935 tot heden. 1960. – Rob Nieuwenhuys. (C4) -- +

Bzzlletin 106, mei 1983 – A. Alberts  (themanummer) (C1) +

Bzzlletin 147, juni 1987.— F. Springer (themanummer)  (C1)) +

Bzzlletin. Nederland & Nederlands-Indië. September 1995 (no. 228) – Verschillende auteurs over Soekarno, on

 

C

 

Campus drama. 1992.  – Noor Djaman (B6) +

Captives; Australian army nurses in a Japanese prison camps, 1986 – Catherine Kenny (A3) +

Carlos Bulosan and his poetry. A biography and anthology. 1985 [Filippijnse dichter] – Susan Evangelista. (C2) +

Catalogue of paper money of the V.O.C., NETHERLANDS EAST INDIES and INDONESIA from 1782 to 1981. 1981.  --  Jan Mevius.  (Z3) +

Catalogus Tropenmuseum tent.st,. 16 dec. ’87 – 21 aug, ’88  (A5) – Budaya Indonesia; kunst en cultuur in Indonesië. +

Changi photographer. George Aspinall’s record of captivity. 1989 (1ste druk 1984). – Tim Bowden (A6) +

Children of the Colonial State. Population growth and economic development in Java, 1795-1880. 1987 – Peter Boomgaard (proefschrift) (E2) +

China Journal . Netherlands India number. Vol. XIII, no. 4. October 1930 – (B6) +

The Chinese business elite in Indonesia and the transition to independence 1940-1950 .  1998. – Twang Peck Yang (D4) +

The Chinese minority in Indonesia. Seven papers. 1978. – Leo Suryadinata(D4)

Cinchona in Java. The story of quinine. 1945. – Norman Taylor (E3) +

Colonialism and Cold War. The United Staes and the struggle for independence, 1945-1949. 1981. -- Robert J. McMahon.  (B3) +

The Color curtain. 1956 – Richard Wright (A1) +

Congklak/Mancala . Board games. 1997. – Alexander J. de Voogt. (D2) +

‘Constructive Bloodbath’ in Indonesia. The United States, Britain and Mass Killings of 1965-66 - Nathaniel  Mehr (C2) –

With a foreword by Carmel Budiardjo.  2009 +

Come to Java. 1927. – publ. by the Official Tourist Bureau, Weltevreden (A2) +

The Communistische beweging in Nederlands-Indië. 1935 (2de herziene en bijgewerkte druk)  – J.Th.Petrus  Blumberger (B6) +

CORRIE uit de bergstad Soekaboemi in West-Java. Herinneringen van een Nederlands-Indische vrouw. 2010.  – Rob M. Dumas (A5)  +

De crash van de Franeker. Een Amerikaanse persreis naar Nederlands-Indië in 1949.  2001. – Louis Zweers.   (Z5) +

The crescent and the rising sun. Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942 – 1945,  1958. – Harry J. Benda (B4) +

Culture, philosophy and the future. Essays in honour of Sutan Tatdir Alisjahbana on his 80th birthday. 1988. – (E3) +

 

D

 

Daar heeft onze wieg gestaan… (en hier werd ons bedje gespreid). Cartoons het grootste deel eerder gepubliceerd in Moesson tussen 1976-1980. 1980.  –

Poirrié  (A2) +

Daar moet ik niet meer aan denken. Daar kan ik nog niet aan denken. Een onderzoek naar traumatische ervaringen in de levensloop van oudere Molukkers en

naar hun psychische problemen nu. [afstudeeronderzoek sociologie 1990]. – U. Marleen Hoogland- Mentink (E1) +

Daar werd iets groots verricht, of hoe het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor. 1980. – Ch. Van Esterik en Kees van Twist (B2) +

Daendels. Maarschalk van Holland. 1963. – Paul van ’t Veer (D3) +

Dagboek Si Rengo Rengo (met foto’s en tekeningen). 1982. -- Fokke N.J. van Dijk, Dick .J. Dragt en Jan Stelwagen (A8)  +

De Dampit Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. 1999. – Julika Vermolen (E4) +

Dari Soeharto ke Habibie. 1998. – George Junus Aditjondro  (B3) +

Dagboek van een halve mens. 1951 – G.J. Vermeulen (A4) +

Dagboek van dr. G.H.C. Hart, London mei 1940 – mei 1941. 1976. – [uitgegeven door] Albert Kersten (A3) +

Dagboek van Schermerhorn; geheim verslag van Prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-Indië, 20 september 1946

– 7 october 1947 Deel 2, 1970 – Uitg. Mr.dr. C. Smit (E2) +

Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden. 1972. – J. de Loos-Haaxman (A5) +

Een dal in Ambarawa. Moeders en kinderen in Jappanse gevangenschap. 1985 (2de druk; 1ste druk 1981).  – Han Helfferich-Koch (D4) +

Dalam 5 Hari Mandat Makkimat – Susilo Bambang Yudhoyono (A3) +

The Dalang behind the wayang, 1985 – Victoria M. Clara van Groenendael (A1)

Dancing out of Bali. [Forword by Sir David Attenborough]. 2004 (1ste druk 1954).  (Z5) +

Dari panggung sejarah perang kemerdekaan Indonesia.[drie delen]. 1978. – Kadim Prawirodirdjo (E2) +

Dari Presiden ke Presiden. Buku 1: Tingkah-Polah Elite Politik. Kartun Opini di Mingguan & Harian Kontan (1998-2009).  2009  – Benny Rachmadi. (Z5) +

Dawning of an Asian dream. Selected articles on modernization and emancipation. 1973. – W.F. Wertheim (E3) +

De dagen onzer jaren. Een kroniek in foto’s en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 Oct. 1953 – 30 sept. 1954.  –

Gevolgd door  ‘Ga uit uw land’. 1954.  – Piet Korthuys  (B6) +

The Defining years of the Dutch East Indies 1942-1949. 1996.  – Jan A. Krancher (B6) +

De deftige kolonie en andere verhalen, 1988 – J. Vredenbregt   (A4) +

De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften. 1991 (A4) – J. de Kadt +

De dekolonisatie van Indonesië. Feiten en beschouwingen.1976. –  C. Smit (E2) +

De Deli Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor met medewerking van ing. F.A.J. Heckler. 1989 – Ir. H. Meyer (A5) +

De Katjangs  [14de druk]  -- J.B. Schuil (C4)  +

De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoerse cultuurgebied. 1955 – F.C.Kamma (D2) +

De geest overwint. Uitgave: Stichting Herdenking 15 augustus 1945 (n.a.v. 9de lustrum) . 1990. (A5) +

Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962. 1994. -- Hans Meijer  (Z3) +

Denpasar bouwt een huis. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter conferentie van Denpasar, 7-24 december 1946. 1947 –

W.A. van Goudoever (C2) +

Maria Dermoût. De vrouw en schrijfster. 1973 – Johan van der Woude (A1) +

Dertig jaar Lunetten. Een tijdelijk kampement?, 1951-1981. 1981.(E1) +

Dewi Angreni. Een oud-Javaansche legende. 1941 (A3) – Daan van der Zee. +

Diamantvlucht. Het verhaal van de oorlogsgebeurtenissen in Broome en de diamanten die bij Carnot Bay verloren raakten. 1986.  – William H. Tyler (D4)  +

Die Indo-Rock discographie 1988.  – Knut Röppold (B5) +

Dilemmas of Third World communism. The destruction of the PKI in Indonesia. 1984.  – Olle Törnquist (D3) +

Diogenes in de tropen. 1947 – J.H.W. Veenstra (B1) +

Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover de Indonesische revolutie 1945-1947. 1988.  -- J.J.P. de Jong    (C1) +

Directory of West European Indonesianists. Compiled by Documentation Centre for Modern Indonesia. (KITLV). 1987. – (E1) +

Dirksland tussen de Doerians. Een biografie van Willem Walraven. – Okker, Frans (C4) +

Discourse on the frame. The making and unmaking of Indonesian women artists. 1998.  – Corma Pol.   (D0) +

Dissertations Orientalis 39. The United States and the Indonesian Military 1945-1965. Vol II. 1978.  – Rudolf Mrázek (E1) +

Distant voices (reports on the silent death of East Timor]. 1994. – J. Pilger (E2)+

Djataju. Verhalen uit Indonesië. 1985 – Nh. Dini (B2) +

Djokja achter de horizon. 1947.  – Henk van Maurik (B3) +

Dochters van de Archipel. Van moederland Indië naar vaderland Nederland. 2004. (B2) – Griselda Molemans  +

Documenten betreffende de eerste politionele actie (20/21 juli – 4 augustus 1947); 1983 -- uitgegeven en ingeleid door drs. H.L. Zwitzer (B6) +

Documents submitted to the Committee of Good Offices by the Netherlands delegation in the period from the beginning of the negotiation up to 17 January

1948. Cease-fire and political discussions with the Security council’s Committee of Good Offices on the Indonesian question. 1948. – (B5) +

Dolle  Hans.  Indo-drama in drie bedrijven. 1947 (12de dr.) – Joh. Fabricius (B3) +

Domesticating the Empire. Race, gender, and family life in French and Dutch colonialism.  1999 (2nd pr.) --  Julia Clancy-Smith & Francis Gouda.  (E1) +

Dongengan ’45. Dari pangsung sejarah perang kemerdekaan – Indonesia nr. 1, 2 en 3 – Prawirodirdjo Kadim (E2) +

Donker van uiterlijk. [twee verhalen]. 1964. – Maria Dermoût  (C5) +

Door Duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaanse volk. 1912. – Raden Adjeng Kartini (A7) +

Door Europa en de wereld. Een trektocht in buitenlandse dienst. Hoofdstuk 10: Jakarta. 2009 – Lodewijk van Gorkom. (A3) +

Een dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap 1850-1980.  [proefschrift]. 1988.  – Frans Hüsken (B3) +

Dossier Ambon 1950. De houding van Nederland ten opzichte van Ambon en de RMS. 1981 – E.I.van der Meulen [samensteller]   (D1) +

Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna. 1984. – Theo Wilton van Reede en Arjan Onderdenwijngaard (D4) +

Van driekleur tot rood-wit. De Indonesische officieren uit het K.N.I.L. 1900-1950 (jaren 90) – B. Bouman (C1) +

Droom van een witte Kerst of kurang acar. Een allegorisch verzinsel.1997. – Roy Piëtte (C4) +

Dromen over Java. Een bloemlezing in de (14) verhalen over Javaanse Jongens. 1981. (E4) +

Druggebruik onder en (drug)hulpverlening aan Molukse jongeren. Resultaten van een onderzoek naar druggebruik onder Molukse jongeren en problemen van de

Molukse katerorale drugverlening in relatie tot algemene instellingen en overheden. 1984.  – Fridus  Steijlen (D1) +

Dubbelbeeld. Twee vrouwen in oorlogstijd. Nederland en Indië. 1985.  – Jenny Pisuisse (A4) +

Duizend eilanden.  1946 – B. Vuyk (C4) +

The Dutch East Indies. The Republic of Indonesia, including the Scholarly Library of Prof. Dr. A.  Teeuw.  (catal. 132). --  Gert Jan Bestebreurtje  

(Z5) +

The Dutch in the far East; a history of the Dutch commercial and colonial Empire 1942 – Albert Hyma (A5) +

Dutch policy against Islam and Indonesians of Arab descent in Indonesia. 1994. – Hamid Algadri (B2) +

Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands Indië, 1946-1949. 1995. – Ted Schouten (E2)+

 

E

 

East Indies episode. An account of the demolitions carried out and of some experiences of the staff in the East Indies oil areas of the Royal Dutch

Shell Group during 1941 and 1942. 1949 [Ook verschenen als “Brandende Aarde” 1949. – Johan Fabricius (B2) +

The East Timor issue and the symposia of Oporto University 1995 – A. Barbedo de Magelhães (D2) +

East Timor. Indonesian occupation and genocide. 1992. – A. Barbedo de Magelhães (D3) +

East Timor: Land of Hope. 1990.  – A. Barbedo de Magelhães  (E2) +

East Timor’s unfinished struggle. Inside the Timorese resistance. A testimony. 1997 – Constancio Pinto en Matthew Jardine (D2) +

East Timor, Indonesia and the western democracies. A collection of documents – Torben Retboll (ed) (D2) +

East Timor, violations of human rights, extrajudicial executions, ‘disappearences’, torture and political imprisonment 1975-1984. 1985.(E2) [een uitgave

van Amnesty International]. +

East Timor. A nation’s bitter dawn. 2009.[second edition, revised & updated]  (D2) – Irene Cristalis +

East-West parallels; sociological approaches to modern Asia 1964 – W.F. Wertheim (A3) +

Eastern age. Indonesian Rock’n Roll. Dance- & Show-bands 1956-1965. 1984. – Helmut Wenske, Chris Hyde, Woody Bruinings, Götz Alsmann & Leon Donnas. (A2)

+

De economie van bruin en blank anders en eender. [verschenen in het Koloniaal Tijdschrift]  juli 1941. – G.H. van der Kolff. (D2) +

Eelt. Kind in een Japans kamp. 1993 – J. Forkeringa (A4) +

Een bar in Bangkok. 1982. – Joop van den Broek. (C4) +

Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 – 15 november 1945 -- Nieuwenhuis, Rob (B5) +

Een bende op Java. Juwelenroof en corruptie in het naoorlogse Nederlands-Indië. 2005. – Peter Schumacher. (Z4) +

Een bron die nooit dooft. Stemmen van tegenspraak in proza en poëzie uit Indonesië 1995 – C.E. Bouwman [samenst.] (B2)+

Een Ereschuld. Hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis. 1993. (D3) – Jan Breman [inleiding]; verschillende auteurs. +

Een Ervaring rijker. De Indische immigranten in de Verenigde Staten van Amerika.  1989.  – B.R. Rijkschroeff (B5) +

Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië 1918-1930. 1995. – Hans van Miert   (A5) +

Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts dr. L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland. 1977

(1ste druk: 1975). – Anthony van Kampen (D4)  +

Een maand in het boevenpa. 1978 (1941/’42). – Willem Walraven (C4) +

Een man zonder ring. Dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg. 1995.  – F.J. en E.E. van der Veer. (D4) +

Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederland-Indië/Indonesië (1932-1950). 1982 – A. Visser (A4) +

Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesië-oorlog. 1994. – Ad van Liempt. (C2) +

Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud. 1982. – Mochtar Lubis (B6) +

Eens vrienden, altijd vrienden ( ‘Sekali sahabat, tetap sehabat’). Herontmoeting met Celebes. 1989. – Mr. H.J. Koets (A3) +

Eenvoudige cursus voor Maleis in de praktijk. 1946.  – H.C. Croes en A. van Dijck (E1)

De Eer van de vlag. Een boek voor de jeugd over de strijd in Indië tijdens de Japanse bezetting; [ills. Van P. Broos] – Frans v.d. Dungen (B2) +

De eerste elf maanden na Pearl Harbour (manusc.). 1990. – Jan Eggink  (C1) +

De eeuw van mijn vader. 1999. – Geert Mak (B3) +

Met eigen ogen. Heugenissen van een Indonesische reis 1953. – Annie Romein Verschoor (E1) +

Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in den Oost 1919-1953. 1999 – J.A. Manusama (D1) +

De Eilanden / verhalen. 1952. – A. Alberts (A7) +

Eilanden der Goden (fotoboek : Java, Sumatra, Bali). 1943.  – Gothard Schuh (A5) +

Het Einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie. 1995 – W. Willems en J. de Moor (C1) +

Eindelijk erkenning? Het Gebaar: de tegemoetkoming aan de Indische gemeenschap. 2007. – Ilonka M. de Ridder. (C2) +

Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud. 1982. – Henk Hovinga (D4) +

Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950. 1985. –  G.C. Zijlmans (B3) +

Elias in Batavia en Jakarta .1977. – Margaretha Ferguson (A7) +

Embracing defeat. Japan in the wake of World War II. 1999. – John W. Dower. (C1) +

Empire of the sun 1985 (1984) – J.G. Ballard (A2) +

Empires in the balance. Japanese and Allied Pacific strategies to april 1942. 1982.[Chapters X, X1 en XII: ‘The breaking of the Dutch’ en verder] – H.P.

Willmott (E3) +

En…, hoe was het daar buiten? Buiten de Japanse kampen en in de Bersiap (1941- 1949). Een te weinig gestelde vraag. Een bibliografie. (2001)  -- Okke

Norel (A1) +

En nu   . . . . . Indië. – Andries Voortland en W.G.N. de Keizer. 1944.  (E4)

En Soekarno lacht..! Journalistieke ervaringen van een Nederlandse oorlogscorrepondent in Indië. 1946. (E2) +

The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War. 2010. – Peter Post (e.a.) (C3)  +

Encyclopaedie van Nederlandsch [Oost] –Indië; 6 delen. – (A8)

Deel 1. samengest. Mr. J. Paulus, 1917

Deel 2. redactie S. de Graaff en D.G. Stibbe, 1918

Deel 3. redactie D.G. Stibbe, 1919

Deel 4. redactie D.G. Stibbe, 1921

Deel 5. redactie D.G. Stibbe en C. Spat, 1927

Deel 6. redactie D.G. Stibbe en Dr. J. Stroomberg, 1932 +

En toch haten wij niet… 1977 – Lea Morris (B3) +

Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars. 1995 – Henny Zwart (A4) +

Een ereschuld ingelost. Eenmaal: voor de eerste maal voor de laatste maal. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog.

1973 (2de druk).—G.S. Vrijburg.  (B2) +

De erfenis van de souvereiniteitsoverdracht  (2000) – Martin Elands  (redactie) (B4)+   DUBBEL

Ernst Menick. Schilder/painter. 1993. – Redbad L.K. Fokkema. (A5) +

Ethiek in fragmenten; vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942. 1981 – Elsbeth Locher-Scholten

(A1) +

Europese overzeese expansie; Nederland en Groot-Brittannië; een selectieve opgave van nieuwe titels en belangrijke herdrukken. 1987 – (E1) +

De Excessennota. 1995. – ingeleid door Jan Bank (C2) +

Excursiegids voor Oud Batavia 1947 – (A1)  +

De Expedtie naar de kust van Guinea [Afrika!!] in het jaar 1869. 1870.  [geschenk aan mijn grootvader E. Sieburgh van een collega] – F.A. v. Braam

Blouckgeest (B6) +

Eyewitness. Protest stories from Indonesia. 1995. – Seno Gumura Ajadarma (B6) +

 

F

 

The Fall of Sukarno. 1967.  – Tarzie Vittachi (D3) +

Familie gebleven. Hulp aan landgenoten in Indonesië. (ca. 2005)– Vilan van de Loo  (A5) +

Fat man in Nagasaki. Nederlandse krijgsgevangenen overleefden de atoombom. 1980 –  J. Stellingwerff . (D4) +

Flowering lotus. A view of Java in the 1950’s. 1989 – Harold Forter (B1) +

For the children and grandchildren. The story behind some letters. [herinneringen aan zijn Indische jeugd en aan zijn jongenskamptijd in Bandoeng]. 

2010. – Max Seijffers.    (E3) +

The Forgotten ones. Women and children under Nippon.1992. – Shiley Fenton Huie.  (D0) +

The formation of federal Indonesia. 1955  (D0)  -- A. Arthur Schiller.+

From Surabaya to Armageddon. 1976. (verschillende auteurs)  – Harry Aveling (B6) +

Front – Indië. Hugo Wilmer, ooggetuige van een koloniale oorlog. 1994 – L. Zweers   (D0) +

Fukuoka 9.  Arts in krijgsgevangenschap. 1985 – M.M. Hilfmann (D4) +

Fundamentals of guerrilla warfare. 1970 (1ste druk: 1953)  -- Nasution, A.H. (E1) +

Funu. The unfinished saga of East Timor. 1987. – Ramos -Horta, José. (D2) +

 

G

 

Ga uit uw land; een roman, alsmede een kroniek in foto’s en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1953 – 30 sept.

1954 – Piet Korthuis (B6) +

Gangsters and revolutionaries. The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949. 1991 en 2009. – Robert Cribb (B2) +

De garoeda en de ooievaar. Indonesië van kolonie tot nationale staat. 2010. (C3) – Herman Burgers. +

Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. 1958 – Paul van ’t Veer (B1) +

Gevangene in Singapore. 1963. [oorspr. “the Naked Island”] – Russell Braddon (A2) +

Saudara Bersaudara. 1992. – E. Rinsampessy (D1) +

Gebroken rijst.  Indische verhalen. 1979.  -- Nobel, Loes (C4) +

De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlandws-Indië 1945-1949 [proefschrift]. 2013.  Louis Zweers (A6) +

Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. 1958.  (B1) – Paul van ’t Veer. +

Geen wolf te zien. 1963 – Aya Zikken (A1) +

Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen in Nederlands  Indië, 1942 – 1945.  2000 – J. van Dulm e.a. (C1) +

Gekooid kind. Herinneringen aan het Jappenkamp. Onvoltooid verledentijd. 1987 – Ida Kalmijn (D4) +

Geld en gewete. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. Deel 1: De negentiende eeuw. 1980 – Deel 2:

Het tijdvak tussen 1900 – 1942. 1980 – samengesteld en ingeleid  Cees  Fasseur (B3) +

Geld(t): voor overzee. Institutioneel onderzoek naar overzeese pensioenen en eenmalige uitkeringen aan Indische oorlogsslachtoffers. [PIVOT-rapport

nummer 34]. 1966. – N.J.W. de Goeje (D2) +

De gele hel. Krijgsgevangene der Jappen en guerrillastrijder op de Phlippijnen. 1946. – H. Porte (D3) +

De Gele mierenplaag. Ja zó was het in de interneringskampen op Noord-Sumatra. 1946. – D. Rijkhoek (A6) +

Het geluk van de mier. 1991.  – Djoeke Veeninga (D3) +

De Genesis of Konfrontasi. Malaysia, Brunei Indonesia 1945-1965. 1998.  – Greg Poulgrain (C2) +

Genesis of Power. General Sudirman and the Indonesian military in politics 1945-1949. 1991.  – Salem Said (E1) +

A Gentle occupation. 1981. – Dirk Bogarde  (D4) +

Het Gerepatrieerdenvraagstuk in de Nederlandse pers; rapport over de inhoudsanalyse verricht voor het Ministerie van Maatschappelijk Werk voor het

Instituut voor perswetenschap aan de U.v.A. Amsterdam. 1956 –  K. Baschwitz (C1) +

Gerretson en Indië. 1983 – Emile Henssen (D3) +

Gerucht en geweld. 1960.  (C4) – Beb Vuyk. +

Geschiedenis der Nederlanders op Java. Dl. 2. 1886.  – M.L. van Deventer (B4) +

De Geschiedenis van Dr. Wassell. 1944. [Oorspr.titel ‘The story of Dr. Wassell] – James Hilton (A2) +

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in meer dan 100 verhalen. – Addie Schulte (Z3) +

Geschiedenis van het geduld. Sedjarah kesedaran. 1985. – Henk Smeets (D1) +

Geschiedenis van Nederlandsch-Indië . 1930 – F.W. Stapel   (DO) +

Getekend als koloniaal. Het relaas over het leven van gewonen mensen in het vooroorlogse Indië en tijdens de bewogen laatste jaren van Koninklijk

Nederlands-Indische Leger. – Piet van Meel, (D0)  ????. +

Gevangen in Singapore (The naked island) – Russell Braddon. 1963. (B2) +

Geschiedenis der ‘KONIN KLIJKE’. Deel I. 1939. (C3) – C. Gerretson +

Geschiedenis der ‘KONINKLIJKE’. Deel II. 1939. (C3) – C. Gerretson +

Geschiedenis der ‘KONINKLIJKE’. Deel III. 1942.( C3) – C. Gerretson +

De Gezondheidstoestand der arbeiders bij de steenkolenmijnen van Poeloe Laoet. 1915. –  L. Leopold (B4) +

Gids historische stadswandelingen Indonesië (2011) -  Leushuis, Emile  (B2) +

De Gids: Kolonialisme, racisme en cultuurpolitiek. Mei-juni 1991.  (E4) +

Gigibori, a magazine of Papua New Guinea cultures. Vol. no 1, dec. 1974  and Vol. no. 3, april 1977 – (D2) +

Gigolo. Roman van een Indischen jongen. 1931 – D.F. van der Pant (B1) +

Gisteren gaat niet voorbij. Een roman over Tempo Doeloe – Aya Zikken (A3) +

De Gladde paal van macht. Een politieke legende. 1980 (1ste druk: 1969) en 1990 [dubbel]  – F. Springer (A3) +

’n Glimlach van Tenno Heika. 1970. [vrouwenkamp Semarang] – Ann Hakkert (E3) +

Het Goddelijk gezicht van Indonesië. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700 – 1600. 1990 – Jan Fontein e.a. (A5) +

Goena Goena of Stille Kracht. Indische verhalen. 19??. – Justine Swaving (B6)+

Goena – Goena. Magische en andere korte verhalen – D.E.N. Kandou (C4) +

Gold Warriors. The covert story of Yamashita’s gold. How Washington secretly recovered it to set up giant Cold War slush funds and manipulate foreign

governments.  2002.  –Sterling and Peggy Seagrave. (C3) +

Gordel van Smaragd. Indonesië poëtisch. 1989. – Hans Bouma (A7) +

Goudzoekers. Het romantische verhaal van de goudvelden in Nieuw Guinea. 1935 [uit het Engels vertaald] – Ion L. Idriess (D2) +

De Gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord. 1941  –  F.W. Stapel (E1) +

Groeten uit JAKARTA. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950.  2012. – Scott Merrillees (A2 lig)  +

Groot geld tegen klein geld. De voorgeschiedenis van Sticusa, t.g.v. de herdenking van de oprichting van Sticusa, 26 februari  1948. 1988.  – Albert 

Helman en Jos de Roo (E2) +

De Groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader. [uitg.: De Engelbewaarder]. 1977 (Jan. 1967 in Tirade).  – Wim Walraven Jr. (C4) +

Grote broer in Jakarta; Indonesische reportages. 1989 – Wiecher Hulst (A3) +

Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweeede wereldoorlog. 1990  (Z3)  -- Michiel Hegener.  +

A guide to Military Museums and other places of military interest. 2001 (10th revised edition). – Terence & Shirley Wise. (E4) +

Guide to the Asian collection at the International Institute of Social History. 2001.  – Emile Schwidder en Evert  Vermey (E1) +

Gurkhas. 1985. [fotoboek] – Sandro Tucci (A5) +

De gijzelingen in Bovensmilde en Vries. Verklaring en verslag van de regering over de gijzelingen. Debat in de Tweede kamer. 1977 – (C2) +

 

H

 

H.J. van Mook, 1894-1965. Een vrij en gelukkig Indonesië.  – Tom van den Berge. 2014. (DO] +

Een haan in oorlog. Toloqna Arung Labuaj. Een Buginees heldendicht. (proefschrift) 1989.  – Roger Tol. (A1) +

Halfbloed. 1941. – Johan Fabricius (C4) +

Een handvol achtergrond. ‘Parang Sawat’  Autobiografische teksten. 1993. – Hella Haasse (D3)  +

Harmony and hierarchy in a Javanese kampung. 1986 – Patrick Guinness (A3) +

Handel in onderdrukking – Uitgave Indonesië Komitee Amsterdam. 1982. (B1) +

Het Hanenei (roman) . 2004 – Edu van Leeuwen Boomkamp.  (D0)   +

Hart van Java, 1999 – Aart van Beek (B5) +

Hati Nurani Seorang Demonstran. 1994. – Hariman Siregar.  (A3) +

Helden, hazen en honden. Zuid-Borneo 1942. 1969.  – C, van Heekeren. (A6)  +

Helmkruid& Huidroos (‘toean kwam terug’). 1977 (?) --  E. Landeau.  +

De heren worden bedankt. De weg terug. Brieven uit het veld. Met het vergeten leger in Indië, 1949--1950. 1990. – Ant. P. de Graaff   (C5) +

De Heren worden bedankt…  De weg terug. -  Brieven uit het veld. – 1990 – Ant.P. de Graaff (C5) +

Herinneringen van een vrijheidsstrijdster. 1974. (B3) – R.T.  Djajadiningrat   +

Herstel van eigen waarde; monumentenzorg in Indonesië. 1978 – A.J. Bernet Kempers (A1) +

Herstel van gezag. De Nederlandse bevolkingsgroep op Java en de Indonesische kwestie 1945 – 1947. 1982. – H. Goderbauer (E4) +

Het gist in Indië. Een analyse der hedendaagschse Inlandsche beweging. 1927. – M.W.F. Treub. (B1) +  

Het einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie. 1995 – W. Willems en I. de Moor (C1) +

Het Indonesische probleem. De feiten. 1946. – G.W. Overdijkink (E1) +

Het interieur als spiegel van de Molukse identiteit. [doktoraalscriptie]. 1992. – Loes Leatemia (D1) +

Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830 – 1950. Een terugblik. 1977. – H.L. Zwitser en C.A. Heshusius (E3) +

Het laatste uur. Een kroniek uit het naoorlogse Indonesië. 1953. (C4) – Albert van der Hoogte. +

Het proces Sneevliet 1917. (A2) – A.Baars en H. Sneevliet. 1991. +

Het rijk van Insulinde, Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie, 1996 – H.W. van den Doel  (C1) +

Het zeeroversjongetje (1920) Indisch boek voor de jeugd – Marie van Zeggelen (A1) +

Het zelfgedolven graf van Neerlands glorie. 1971.  – Leonore George (C5) +

De Hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java 1948 – 1950.  1987 – Hans Gerritsen (A6) +

Hirohito, keizer van Japan, een vergeten oorlogsmisdadiger? 1988. – Lydia Chagoll (B6) +

A History of the Japanese secret service. 1982.  – Richard Deacon (B1) +

The History of MEDAN in the olden times. 1996. – Tenku Luckman Sinar, SH (A4) +

De hitte van de dag. 1947.  – J.W. Hofwijk.  (Z3) +

Hoe hij Raad van Indië werd. 1978. (1ste druk 1888) – Daum P.A. (A7) +

Hoe ik Indië terug vond. 1947. – Johan  Fabricius (C4) +

De hoed met de struisveer. Hoe mijn moeder in 1894 als ‘handschoentje’ naar Indië reisde. 1979. – Johan Fabricius (C1) +

Many American Votes that count say that HOLLAND WAS RIGHT When it took action to give Indonesia freedam coupled with order. 1949. – Netherlands

Information Bureau, New York. (B2) +

Hollands – Indische verhalen .1974. – Margaretha Ferguson (C5) +

Hollandse sporen in de Sawa (verschillende auteurs). – Peter van Riel (samenstelling(.  2004.  (Z3) +

De honden van het verraad. Complot in Indonesië. Molukse guerrilla op Ambon. 1980.  – Tomas Ross (D1) +

Honderd brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Nieuwsblad. 1913. (B4) – Opheffer. +

Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië. 1952.  – H.F. Joël (C1) +

Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagsvoering in Indië. Een persoonlijke terugblik. 1977. – D. van der Meulen. (E1) +

Hostage in Djakarta. The savage agony and intense passion of a man stretched to the breaking point! 1967. (A2) – Harold Lovestrand  +

A house in Bali. 1979 (1ste druk 1944) – Colin McPhee. (B6) +

Houtsnijders  en koppensnellers. Verdwijnende Dayak culturen op Borneo. [Tweetalig, ook Engels] – Tentoonstelling in Museon 2000. (E3) +

Hubbub in Java. 1946. (C2) – John Thompson.+

Huidskleur en menselijke verhoudingen. [ondermeer: de Indo als “intergroep”]. 1958. –  R.D.G.Ph. Simons (B5) +

Huis in de nacht. 1956. – Albert van der Hoogte. (A7) +

Huishoudelijke wenken voor gerepatrieerden.  Djangan loepah. Vergeet het niet. Uitgave CCKP. 1962. – M.E. Byland- Mewe. (B2) +

The hunt for the heart. Selected tales from the Dutch East Indies. [verhalen uit Tjies en Tjoek]. 1995. – Vincent Mahieu.(C4) +

 

I

 

De idioot van de geschiedenis. 1986. – Graa Boomsma (A7) +

“Ik ben een Javaan uit Suriname” . 1990 .– F. Grasveld en K. Breunnissen (E3) +

Ik ben een Papoea. Een getuigeverslag van de toestanden in Westelijk Nieuw-Guinea sinds de gezagsoverdracht op 1 oktober 1962. 1969. – Zacharias Sawor.

(D2) +

Ik ben journalist ex professo. Een keuze uit Daum’s Indische journalistiek. Samengesteld en ingeleid door Gerard Termorshuizen (A7) – P.A. Daum +

Ik mis hem zo  (A2) – Kol. ds, A.T.W. de Kluis. +

Ik wil nog duizend jaren leven; negen moderne Indonesische dichters. 1979 – Harry Aveling [ingeleid en samengesteld] (C1) +

Ik wilde eigenlijk niet gaan. De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964.  1993. – Siem Boon, Eva van Geleuken (samenst. (A2) +

Immigratie en mnderheidsvorming. Een analyse van de Nederlandse situatie 1945-1973. 1974 – J.M.M. van Amersfoort (B3) +

Imperial Policy and Southeat Asian Nationalism 1930-1957.  [waaronder  William Frederick: The man who knew too much: Ch.O. Van der Plas and the future

of Indonesia, 1927-1950. 1995. Edited by Hans Antlöv and Stein Tonnesson+

Imperialisme dan Kolonialisme di Maluku, 1981/1982 -- Sejarah, Perlawanan Terhadap (D1)

Impressies dari Linggadjati. Dan Sekitarnja; pada boelan Nopember 1946 (1947) -- Ngantoeng, Henk (E1) +

Impressies van Batavia. [foto’s].1934.  – Hub. Leufkens (B4) +

Ina Maluku dalam sedjarah dunia. Molukse moeder in de wereldgeschiedenis. 1990. – Margaretha Hatu-Syauta (D1) +

In de schommelstoel: Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1870 tot 1935. 1975. -- Rob Nieuwenhuys [gekozen en ingeleid]. (B6) +

In de tussenruimte. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de erfenis van het Indisch verleden.—Michel Gruythuysen.  (Z5) +

In deze halve gevangenis. Dagboek Batavia / Djakarta 1942-1945 Bezorgd en geannoteerd  door dr. G.J. Knaap. 1988 – L.F. Jansen (A6) +

In het jaar van de slang. Het verhaal van Tizar, een jongen die opgroeide in een kampong in de hoofdstad van Indonesië, Jakarta. [vertaald uit het

Duits]. 1977. – Utta Wickert  +

In het land der vulkanen [boek in Russische taal]. 1893. – Gravin O.A. Sjerbatova  (B3) + 

In het land van de overheerser. Indonesiërs in Nederland 1800-1950. Deel I. 1986.—Harry Poeze. (C1) +

In het land van kannibalen en paradijsvogels. 1930. [DIGOEL]  – Aage Krarup Nielsen (B3) +

In Indië geworteld. De twintigste eeuw. 2004. – Hans Meijer. (C4) +

In naam van de Keizer. Jongens in de kampen in Bandoeng, 1942-1945 (2602-2605). [ondermeer 15de bat.]  – Theo Lavaleije (samenstelling). 1995. (B5) +

In Nederland door omstandigheden. [plus Bruidstraantjes = racism in Indische damesromans]. 1987. (B5) – Tessel Pollmann en Ingrid Harms. +

In search of justice. Workers and unions in colonial Java, 1908 – 1926. 1986. – John Ingleson  (B2) +

In the shadow of Mount Ramelau. The impact of the occupation of East Timor. 1994. – George J. Aditjondro (D3) +

In the spirit of tje red banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking, 1959-1965. 1973. Antonie C.A. Dake  (B5) +.

India and Indonesia; general perspectives; essays. 1989 [Comperative history of India and Indonesia, Vol. IV  -- J.C. Heesterman, Taufik Abdullah, e.a.

(A1) +

In Indië geworteld. De twintigste eeuw.  2004 . – Hans Meijer  (C4) +

Indië blijft ons bezighouden. 2003. – Ant. P. de Graaff (B6) +

Indië en de zee. De opleiding tot Zeeman in Nederlands-Indië, 1743-1962. 1989. –J.P. Nieborg,  (E2) +

Indië in Den Haag, portret van een verlofganger. – Haags Gem. Museum tent. 26/06 – 21/11/1982 (C1) +

Indië in Holland. 1992. – H. Visser [ed.] (A1)

Indië – Indonesië in honderd gedichten. 1984. – Joop van den Berg (A7) +

Indië in de branding. De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indië van Pearl Harbor tot Hollandia. 1945. – J.F. Engers (B1) +

Indië in Holland. Schrijvers over hun rijk van Insulinde. 1992. – Hans G. Visser. (A1) +

Indië onder dictatuur. De ondergang van het koninkrijk uit de beginselen verklaard. 1946. – C. Gerretson (A6) +

Indië onder Japanschen hiel. 1946. - -  W.H.J. Elias (D4) +

Indië’s toekomst. Richtlijnen voor het Nederlandsche politieke, economische en sociale beleid over zee na den Tweeden Wereldoorlog. 1945. – W.K.H.

Feuilletau de Bruyn (B2) +

Indië vaarwel. De beloften van de eierboer. 1994(2e druk). – Pans Schomper (B3) +

Indië verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indië van Van Mook, Stikker en Sassen. 1983 –  Peter F. Maas (B4) +

Indië verloren, rampspoed geboren en andere opstellen over de geschiedenis van de Europese expansie. 1995.  – H.L. Wesseling (D3) +

Indië verteld. Herinneringen, 1930-1959 (met 2 CD’s) – Marieke Brand, Henk Schulte Nordholt en Fridus Steijlen. 2005.   (Z3) +

Indië voorbij. 1998. – Louis Zweers (A6) +

Indisch ABC; een documentaire over historie en samenleving van Nederland-Indië-Indonesië; gebaseerd op VARA TV uitz. 1970. – Hans Jacobs en Jan

Roelands. (A3) +

Indisch Den Haag. 1983- Uitgave Haagsche Courant (A5) +

Indisch intermezzo . Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië. 1991. – P.J. Drooglever (red.) (B6) +

‘Indisch is een gevoel’. De tweede en derde generatie Indische Nederlanders. 2009. – Marlene de Vries.   (Z5) +

Indisch leven in Nederland. 2006. –Annemarie Cottaar. (A5) +

Indisch licht. Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië. 1997. T.g.v. het vijftig jarig jubileum van de Stichting Pelita – W. Timmermans

(A5) +

Indisch memorandum. 1946. – E. du Perron (A7) +

Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys. 1988. – Onder redactie van Reggie Baay en Peter van Zonneveld. (A7) +

Indisch tuinboek. Met reproducties naar aquarellen van Ojong Soerjadi. 1939.  – L. Bruggeman (B4) +

Indische duinen. 1994. – Adriaan van Dis (A7) +

Indische familienamen [deel I] – D.A. Visker (A4) +

Indische familienbamen II – D.A. Visker (A4) +

De Indische Instelling te Delft. 125 jaar verzamelen. Volkenkundig Museum Nusantara Delft 1989. – J.L.W. van Leur.   (Z5) +

Indische jaren achter bilik. 1962 – Paul Frische (A4) +

Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring. 1995. – J.A.A. van Doorn (C5) +

Indische mensen in Holland. 1963.  – P.A. Daum (A7) +

Indische Nederlanders. 19??. [in samenwerking met de AO-redactie ] – G.L. Tichelman (A2) +

Indische Nederlanders en gerepatrieerden. 1985. – J.E. Ellemers en R.E.F. Vaillant (A6) +

Indische Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming. 1984 – Annemarie Cottaar en Wim Willems (B5) +

Indische Nederlanders in de ogen van de wetenschap. 1990. – Wim Willems (B1) +

De Indische Nederlanders. Stichting van een bakermat op Nieuw Guinea, Harde feiten. 1950.  – K.C. Snijtsheuvel (A4) +

Indische Nederlanders en gerepatrieerden in Amsterdam.  Een onderzoek naar sociale integratie in de periode 1953 – oktober 1957. 1991. (scriptie)  (A5)

– Frank von Winckelmann +

De Indische radio-omroep. Overheidsbeleid en ontwikkeling 1923 – 1942. 1998. [proefschrift]  – René Witte (E3) +

Indische rekening. Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005. 2005.    --  Hans Meijer   (C4) +

Indische tantes, 1991 – Yvonne Keuls (A2) +

De Indische vlieger (jongerenroman). 1999 – Theo Engelen. (D4) +

Indische ‘waarheden’. Spotprenten uit een (de)koloniale tijd. 1995.  – Koos van Weringh [tekst en samenstelling] (D2) +

Indo. (roman) 1964 – Emily Hahn (Z5) +

De Indo. 1931. – J. Th. Koks (B5) +

De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-Indië. 1939 – J.Th. Petrus Blumberger (B5) +

Indonesia. 1950. – P.S. Gerbrandy (B3) +

Indonesia. (Inside guides). 1997. – Hans Höfer.   (B6) +

Indonesia (Cornell Southeast Asia program). April 1982 no. 33. (D3) +

Indonesia abandons confrontation. An inquiry into the functions of Indonesian foreign policy. 1969 – Franklin B. Weinstein (D3) +

Indonesia across Orders. The reorganisation of Indonesian Society. Een uitgave van het NIOD. 2005. (D2) +

Indonesia & I. An Insiders account of 30 years of Indonesian history like it’s never been told before. 1994 – Soegih Arto   (D0) +

Indonesia and the Dutch. 1962.  – Leslie H. Palmier (D2) +

Indonesia and the rule of law. Twenty years of ‘New Order’ government. 1987 – Hans Thoolen ed. (B1) +

Indonesia and the third wave of democratization. The Indonesian prodemocracy movement in a changing world. 1997. – Anders  Uhlin (B1) +

Indonesia and the War (1997) – P.Post en E. Touwen-Bouwsma (D4)

INDONESIA, archipelago of fear. 2012. -- Vltchek, André (A1)+

Indonesia; country, people, transition and future. 1951 –  Indonesische ministerie van Informatie  (A3) +

Indonesia Crises and Transformation 1965 – 1968. 1990. – Marshall Green (D3) +

Indonesia from the air. 1986. – Arswendo  Atmowiloto (A5) +

Indonesia: land of challenge. 1955 – Margueritte Harman Bro (B2) +

Indonesia. Land under the rainbow. 1990. —Mochtar Lubis (B6) +

Indonesia: law, propaganda and terror. 1983. – Julie Southwood en Patrick Flanagan (B1) +

Indonesia Merdeka. Een selectie van eerder verschenen publicatie over het Indonesië van Soekarno. 1969. – W.Ch.J. Bastiaans (B2) +

Indonesia: Muslims on trial. 1987 –  Uitgave TAPOL Londen (A3) +

Indonesia on the march. The collected speeches delivered while ambassador of the Republic of Indonesia to the Court of St. James 1950-1954. 1959.  – Dr.

Subandrio (E1) +

Indonesia since Sukarno. 1971.– J.M. van der Kroef. (B1) +

Indonesia’s secret war. The guerrilla struggle in Irian Jaya. 1985. – Robin Osborne (D2) +

Indonesian Art and Craft. Pictorial Atlas. – T.J. Bezemer (A5) +

Indonesian Cinema. National culture on screen. 1991.  --  Karl G. Heider (C4) +

Indonesian Destinies – Theodore Friend. 2003. (F2) +

The Indonesian dilemma. 1983 (1977) Oorspr. ´Manusia Indonesia´ --Mochtar Lubis (B1) +

The Indonesian dilemma. 1983. [eerder verschenen onder de titel Manusia Indonesia en We Indonesians] --    Mochtar Lubis (B1) +

Indonesian Folktales. 1981 -- H. Wirasutisna (A1) +

The Indonesian military leaders. Biographical and other background data. 1979. – compiled by Research Staff of Sritua Arief Associates. (E1) +

Indonesian newspapers.  An International Union List. 1971. – G.Raymond Nunn (C1) +

Indonesian poet in New York. 1971.  --  W.S Rendra. (E1)

Indonesian politics under Suharto. Order, development and pressure for change. 1993.  – Michael R.J. Vatikiotis (D4) +

The Indonesian Question. An Annotated Catalogue of Primary Materials Held in the British Library. 2001.--  Jaap Harskamp. (C3) +

Indonesia Report. The collected dispatches of the American correspondents who died in Bombay, India, July 12, 1949, on their return from a tour of

Inonesia. 1949. – William R. Mathews (foreword) of the Arizona Daily Star. (DO) +

 

The Indonesian revolution. Conference papers, Utrecht 17 – 20 june, 1986 –  J. van Goor (redactie) (B3) +

Indonesian Serials 1942-1950 in Yogyakarta Libraries.  With a list of government publications in the Perpustakan Negara Yogyakarta. 1974. – Anthony

Reid, Annemarie  Jubb en J. Jahmin (E1) +

Indonesian society in transition. A study of social change. 1956 – W.F. Wertheim (A4) +

The Indonesian story. The birth, growth and structure of the Indonesian Republic. 1948.  – C.Wolf jr. (B1) +

The Indonesian tragedy. 1978. – Brian May (B1) +

Indonesië. 1974. –  J.G.L. Palte en  G.J. Tempelman (B1) +

Indonesië ’45-’49. De dilemma’s van genera`1al Spoor de methodes van kapitein Westerling. [Kortschrift NRC Handelsblad nr. 18] 1980.—Peter Schumacher

(Z4) +

Indonesië 50 jaar vrij. 1995. – Hans van de Wal en Henk Koetsier (A3) +

Indonesië. 1968. [oorspr.titel ‘Indonesia’] – Malcolm Caldwell (A3) +

Indonesië. Archipel op drift .[TROUW dossier NL no. 2] 2000. -- Wilma Kieskamp, Wilma van der Maten en Minka Nijhuis. (A2) +

Indonesië. De laatste etappe naar de vrijheid 1942-1945. 1982 – Rodney de Bruin (C1)+

Indonesië: De waarheid omtrent 1965.  Suharto staat terecht. [met bijdragen van Wim Wertheim en Peter Dale Scott].1985. –  Gatot Lestario (pleidooi)

(B6) +

Indonesië en de generaals. 1968. – A. van Ommeren-Averink (voorw.)  (A3) +

Indonesië Gids Nederland. 1995. – Uitgave Indonet (E1) +

Indonesië herleeft! Economisch herstel en wederopbouw in vogelvlucht. Uitgave RVD, Batavia. 1948. – (B3) +

Indonesië in het parlement. Mei 1946. – Max van Poll (E2) +

Indonesië klaagt aan ! Pleitrede voor den Landraad te Bandoeng op 2 December 1930 gehouden. (E3) – Soekarno, Ir. (1931) +

Indonesië. Kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden. 1978. – Jan Pluvier (D3) +

Indonesië; Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, Landendocumentatie no. 1, 1981 – Drs. J.P. Lingen (A1) +

Indonesië [landenreeks KIT]. 1991. (A1) – Nico G. Schulte Nordholt  +

Indonesië, land van ons hart; ervaringen en gedachten opgedaan tijdens een reis door Indonesië. 1982. – Willem Drossaard (A3) +

Indonesië liet me nooit meer los. Vijftig jaar antikoloniale strijd. 1995 – Joop Morriën (A1) +

Indonesië los van Holland. De CPN en de PKI in hun strijd tegen het Nederlands kolonialisme. 1982. – Joop Morriën (E1) +

Indonesië, Nederland en de wereld.  1949. – H.J. van Mook (E2) +

Indonesië nu. Nieuwe indrukken. 1953 – M. van Blankenstein (B5) +

Indonesië van vorstenrijk tot neo-kolonie. 1978. – W.F. Wertheim (A3) +

Indonesië Vrij! Onuitgesproken aan de rechtbank overgelegde rede, ter verdediging van de “Perhimpoenan Indonesia”naar aanleiding van het process tegen

de Indoneische studenten. [voorwoord door Edo Fimmen]. 1928. – Mohammad Hatta  [was toen voorzitter van de PI]. +

De Indonesië weigeraars . 1993 (3de druk.) – K. Bals en M. Gerritsen (C5) +

Indonesiërs in Holland (fotoboek) [Voorwoord en samenstelling Lisa van Beek]. 2009  -- Leonard Freed (D4) +

Indonesiërs schrijven hun geschiedenis; de ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in theorie en praktijk, 1900 – 1980. 1985. – H.A.J.

Klooster (A1) +

Indonesiërs spreken. 1947. – M. Ford van Lennep en Mr. W.J. Ford  (red.) (B1) +

Indonesië’s voltooid verleden tijd; Oost-Indische spiegel uit nagelaten papieren van F.J.G. van Emden en G.L. Tichelman. 1965 – Willem Brandt (A3) +

Indonesisch-Nederlands woordenboek. 1990 – A. Teeuw (4) +

Indonesische en Indische democratie. 1924. (proefschrift)  – B.J. Haga (C1) +

Indonesische kunstschatten. Uit de collecties van het Nationaal Museum. 1992. – Acht verschillende Indonesische auteurs. (A5) +

Indonesische moderne kunst.  Indonesian modern art. Indonesian painting since 1945. 1992. – Gate Foundation. Ingeleid door Helena Spanjaard  (A5) +

Indonesische overpeinzingen. 1945. – Sjahrazad (E1) +

De Indonesische revolutie. 1970.  – Jan Pluvier. (E2) +

Indonesische sprookjes. 1979 – Margot Bakker (A5) +

Indonesische studenten in Nederland. [proefschrift]. 1966. – Basuki Gunawan (B3) +

De Indonesische tragedie.  Het treurspel van de gemiste kansen. 1949.  --  (B2)  J. de Kadt +

De Indonesische visie op de mensenrechten gebaseerd op de ideologie. 1991. (proefschrift) – A.G. Sentiardja (B1) +

Het Indonesische vraagstuk en de Britsche pers, deel 2. 1946 .– J.H. Boas, (A6) +

Indrukken van een Tòtòk. Indische typen en schetsen. 1897. – Justus van Maurik (C1) +

In het jaar van de slang. 1982 (1977) – Utta Wickert (C4) +

In het land van de overheerser dl.1: Indonesiërs in Nederland 1600 – 1950 – Poeze, Harry A. (E3) +

In Nederland door omstandigheden [Vrij Nederland Special 15/5/1982] –Tessel Pollmann en Ingrid Harms (B5) +

The Innocent Artists. Student Art from Papua New Guinea – Catharina Baker (D2)

In search of justice; workers and unions in colonial Java, 1908 – 1926. 1986 – John Ingleson (B2) +

Het Interieur als spiegel van de Molukse identiteit. 1992 – L. Leatemia (D1) +

In the shadow of Mountain Ramelan. The impact of the Occupation of East Timor 1994 – S.J. Aditjondro (D3) +

In the spirit of the Red Banteng; Indonesian communists between Moscow and Peking 1959-1965. 1973 – Antonie C.A. Dake (B5) +

Indrukken van een Totok. Indische typen en schetsen. 1897. – Justus van Maurik. (C1) +

De inscheper. 2004. (C2) – Otto de Kat. +

Instructions for American Servicemen in Dutch Indonesia during World War II. 1944/2009.  – Arendo Joustra (A2) +

Intermezzo in Batavia (roman). 1946.—Ary den Hertog  (C4) +

Introduction to a socio-political study of the Eurasians of Indonesia. 1955 – P.W.J. van der Veur (D0) +

Inventaris van de papieren van Dr. H.J. Mook. 1975 – M. Dulith (A5) +

Irian Jaya. Nieuw Guinea. 1990. – Kal Muller. (C2) +

Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië 1942-1945. 1982. –  Rodney  de Bruin (B5) +

Istori – istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers. 1979. – Pollmann, Tessel en Juan Seleky (D1) +

 

J

 

Jakarta crackdown. 1997. – L. Luwarso (ed.) (B1) +

Jakarta/Batavia.  Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuurhistorische nalatenschap. 1989. – J.R. van Diessen (A4) +

Jakarta, Jakarta. Reportages uit Indonesia. 1993.  – Dirk Vlasblom (D3) +

Jakarta jive. A story of survival in the city of upheaval. 2001. – Jeremy Allan. (B6)  +

Jakarta Tempo Doeloe. 1972. – J.J. de Vries  (D0) +

Japan, Indonesia and the war. 1997. – P.Post en E. Touwen-Bouwsma (D4) +

Japan wint den oorlog. Documenten over Java. 1946. – D.H. Meijer (B3) +

The Japanese Experience in Indonesia. Selected memories of 1942-1945 . 1986. – Anthony Reid en Oki  Akira (C5) +

The Japanese and Sukarno’s Indonesia. Tokyo-Jakarta relations 1951-1966.  1976.  -- Masahi Nishihara  (Z3) +

Japanese Intelligence in World War II. 2009 .—Ken Kotani.   (C2) +

The Japanese on trial. Allied war crimes operations in the East, 1945-1951 .1979. – Philip R. Piccigallo  (B1)

De “Japannerwet”.  Onderzoek naar de wording. 1938.(proefschrift) - H.A.F. Lijnkamp (A5) +

De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-Indië. [catalogus bij tentoonstelling van 12-24 juni 1995in de  Ridderzaal, Den Haag] – H. van

Hoboken en H. Liesker (B2) +

Japanse besognes. Nederland en Japan 1945 – 1975. 1999 (proefschrift ) – Poelgeest, L. van (D4) +

De Japanse bezetting van Indonesië en haar volkenrechtelijke zijde. 1954 – Mr. A.A. Zorab (B2) +

De Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Een ooggetuigeverslag [ eerder verschenen als: “Indië onder Japanschen hiel”. 1946.] G.j.  – W.H.J. Elias

(B4) +

De Japanse burgerkampen. 1977. –  D. van Velden (B5) +

De Japanse marine operaties tegen Nederlands-Indie  (uit Japanse bron) -- Nuboer, schout- bij- nacht J.F.W. (B2)  g.j. +

De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween. 1980. – H.L. Leffelaar (B5)+

JAVA. Geographisch, etnologisch, historisch. Deel I. (2de druk). 1896. (C3) – P.J. Veth. +

JAVA. Geographisch, etnologisch, historisch. Deel II. (2de druk). 1898. (C3) – P.J. Veth. +

JAVA. Geographisch, etnologisch, historisch. Deel III. (2de druk). 1903. (C3) – P.J. Veth. +

Java (reisgids).1991. – Eric Oey. (A4) +

JAVA 1942 – 1945. Kampschetsen uit: Kesilir, Banjoe Biroe, Tjikoedapateuh (=  15e bat. in Bandoeng).1984.  – Joh. A.G. Warmer (D4) +

Java (Behind the temples, etc.). Lonely Planet.  1999 – Peter Turner (A2) +

Java in a time of revolution. Occupation and resistance, 1944-1946.  1972. – Benedict .R.O’G. Anderson (B4) +

Java. The garden of the East. 1984. (1ste druk: 1899)  – E.R. Scidmore (E3) +

Java, het laatste front. 2000. – Win Rinzema-Admiraal  (D0) +

Javaans bloed. Op zoek naar een verloren liefde reist een Nederlandse advocaat af naar het van politieke woelingen vergeven Java. 2001 – Paul Koetsier

(D4) +

De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 1971 – H.J. Graaf  (A2) +

Java’s onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën,   gekozen en toegelicht door Rob Nieuwenhuys en Frits Jaquet. 1980. —Franz W.

Junghuhn (A5) +

Javanisches Abenteuer [Zwitsers]. 1946.  – Fred Poeppig (B6) +

Het Javindo. De verboden taal. 1990. – V.E. de Gruiter (B5) +

Je denk, ken niet, maar kèn!! Vijfentwintig ervaringen uit het verzet, van de krijgsgevangenen, van volwassenen en jongens uit de burgerkampen tijdens

de Japanse bezetting van Nederlands Indië en de vrijheidstrijd van Indonesië in de jaren ’40 en ’50. 1997. – (B3) Hans Liesker (samenstelling) +

Je kunt niet altijd huilen, Gebroken leven van een Nederlands gezin in de ‘Indische’ oorlogsjaren. 1978. – A. Mac Gillavry (B5) +

Je-lâh-je-kripoet. Humor uit het oude Indië. De beste moppen en verhalen uit zeven jaargangen Tong Tong. 19??  (C4) +

Je moet er geweest zijn. Documentaire uit de koloniale nadagen van het eiland Boela. 1971 – P. van ’t Veer (C2) +

Jeugd achter prikkeldraad. Een verzameling indrukken van mannen en vrouwen die als tieners de Japanse interneringskampen in Padang en Bangkinan hebben

overleefd. 1988. – Bob Schuitemaker (A6) +

Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945. 1989. – Dick van Engelenburg (C2)+

Journalistiek in de Tropen. De Indische- en Indonesisch-Nederlandse pers, 1850-1958. 2005. -- Bosma, Ulbe , Angelie Sens en Gerard Termorshuizen (D0)+

Journalistiek op Java -- Dr. C.W. Wormser (A1) +

Journalistieke herinneringen. 1980. – J.H. Ritman (C4) +

Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers, 1744-1905.  2001. – G. Termorshuizen (D3) +

Jouw oorlog – mij een zorg. Gesprekken over de oorlog met mensen van na de oorlog. 1979. – Elouise en Ingrid  Kluvers (D4) +

Juliana en Bernhard in Indonesië. Reisverslag van een staatsbezoek; 2e dr. 1971 – J.P.M. van Elswijk [De Telegraaf] (A6) +

Jungle Pimpernel. Controleur BB. 1951 (7de druk)  – Anthony  van Kampen (D2) +

Juwana Morto. Kustbatterij Aruba. 1987.  – J. Hartog   (Z5) +

 

K

 

Kalimantan. Borneo. [rijk geïllustreerd] 1991 – Kal Muller. (A1) +

Kamoes Harian [woordenboek] Nippon-Indonésia, Indonesia-Nippon (2de druk) 1942. – W.J.S. Poerwadarminta (F4) +

Kamus Indonesia-Belanda. 1980. – MRR Soekartini (F4)  +

Kampdagboek. 1979. – Mochtar Lubis(A6) +

Kampdagboeken. 1989. – Beb Vuyk. (B3) +

Kampjongen. Herinneringen aan Java. .(oorspr.titel: The way of a boy. 1993). 1994.  – Ernest Hillen. (A4) +

De Kampong van Ma Muriah. Een verhaal over de verwarring op Java na de Japanse invasie (Oorspr. “Eldflagor”, Zweden. 1976). 1979. –Sonja Berg Pleijel

(B3) +

Kamptoestanden in Nederlands-Oost-Indië en Suriname 1940-1946. 1978.– J.E. Stulemeijer (D4) +

Kandy. Een terugblik. 1998.  – F. Springer (A3) +

In het land van kannibalen en paradijsvogels. 1930. -- Nielsen, Aage Krarup (B3) +

Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo. 1997. – Ulbe Bosma. (B5) +

Kartini. Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot. 1987. – F.G.P Jaquet (Bezorger)  (A1) +

Katalog Film Indonesia 1926 – 1995. 1995. – JB Kristanto (B2) +

Katholieken en de Indonesische revolutie . 1984. – Jan Bank (B4) +

Van katjong tot rijksambtenaar; uit het leven van een (ver)Indisch(t)e jongen. 1982. – H. Smit (B5) +

De Keerzijde van de medaille. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs 1945-1950. 1982.   (B3) -   Joop van den Berg +

Kennis van het V.P.T.L. Een kwestie van leven of dood. 19??. (C1) +

The Kenpeitai in Java and Sumatra. Selections from the authentic history of the Kenpeitai by the National Federation of Kenpeitai Veterans’

Associations. 1986. – Theodore Friend (introd.) and Barbara Clifford Shimer & Guy Hobbs (transl.) (B2) +

Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië . 1947. [zeer veel foto’s] – Willem van der Poll (E2) +

Kesilir, juli 1942 – september 1943. Rapport van de leider der kolonisatie. 1988. – J.G. Wackwitz (B2) +

Mr. Ir. H.J. Kiewiet de Jonge and the Indonesian Nationalist movement of the 1920’s and early 1930’s. 1992. – Bob Hering. (B6) +

Kind in Jappenkamp . 1991 – Carla Vermeer – van Berkum . (Z3) +

Kind in Tempoe Doeloe, 1969. – Hein Buitenweg (B1) +

Kind van alle volken – Pramoedya Ananta Toer (A3) +

Kinderaantal en kinderleven in Indonesië. 1950 – H.Th. Fischer (D3) +

Kinderen van ons eigen volk. Plant Hen in uw Hart. [met bijdragen van 36 auteurs over de repatriëring) 1959. (B4) +

De kleur barrière – Richard Wright (A1) +

Kleurverschil. 1988. – Jill Stolk (B6) +

KNIL, 1830-1950. Een fotodocumentaire over het dagelijks leven van het koloniale leger in Nederlands-Indië. 1986. – C.A. Heshusius. (A5) +

De koelie wordt toean. 1959 – Theo C. Droogh (C5) +

Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime in de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra’s Oostkust in het begin van de twintigste eeuw.

1987. – Jan Breman (B2) +

Koers West. In opdracht van de repatriëringsdienst INDIë. (Z3) +

Kolff [drukkerij in Djakarta] 1848 – 1953. 1953. (A5) +

De kolonels en generaals van KNIL. 1982. – G. Teitler (E3) +

Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden. 1931.  – P.J. Schmidt ( E2 ) +

Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar? 1936. -- Tuinzing, A.J.P.   (C1) +

Koloniale Oorlog 1945-1948. Van Indië naar Indonesië. 2009.--  Rene Kok, Erik Somers en Louis Zweers.   (C2) +

Koloniale vertoningen. De verbeelding van Nederlands-Indië op de wereldtentoonstellingen (1880-1931) (proefschrift). 2001.  -- Marieke Bloembergen (B4)

 

Koloniale vraagstukken van heden en morgen. 1928. – H. Colijn (B4) +

Kolonialisme, racisme en cultuurpolitiek.1991.(E4)  -- Jan Breman inleiding e.a. in De Gids, 154 ste jrg.no. 5/6  1991 +

Een Kolonie is ook maar een mens. 1989. – A. Alberts (A7) +

De Koningin Sprak. Procalamaties en radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940-1945. 1945. – Dra M,G. Schenk en J.B.Th

Spaan. (A6) +

De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog Dl. 2 .1986 – Ph.M. Bosscher (B4) +

Koninklijke olie in Indië. De prijs van het vloeibaar goud 1939-1853. 1997.  Jack Boer (C2)  +

Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog

Dl. 11a – 12,  zeven delen.

Dl. 11a: Ned. Indië I; eerste helft. 1984

Dl. 11a: Ned. Indië I; tweede helft. 1984

Dl. 11b: Ned. Indië II; eerste helft. 1985

Dl. 11b: Ned. Indië II tweede helft. 1985

Dl. 11c: Ned. Indië III. 1986

Dl 12:  Epiloog; eerste helft 1988

Dl 12:  Epiloog; tweede helft. 1988

[Dl. 9 (2x)  en Dl 11a en b: (C5) overig in F5] – dr. L. de Jong

Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog

1. Voorspel 2. Neutraal – Dr. L. de Jong (E4) +

Kosmos miniwoordenboek Indonesisch-Nederlands, Nederlands-Indonesissch. 2009. (10de druk) – Tjeerd Tichelaar (F4)  +

Koude sambal. Indisch jeugdsentiment. 1978. – Peter Andriesse (A7) +

De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-maatschappij en haar personeel gedurende de Wereldoorlog

1939-1945.  1950. –  H.Th. Bakker (E3) +

Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java. 1963. – Hella Haasse.  (B6) +

Kruis en korwar. Een honderdjarig  vraagstuk op Nieuw Guinea. 1953. – F.C. Kamma (D2)  +

Kudeta. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 septemberbeweging in Indonesië. 1968.  – B. Gunawan (A6) +

 

L

 

Laatste acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesië. 1949. – Alfred van Sprang (D4) +

De laatste drie weken van generaal Spoor. Terugblik op de Indische kwestie. 1997. – Herman Nijenhuis.  (Z2)   +

De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project. – J.A.A. van Doorn. 1994.    (Z3) +

Het laatste huis van de wereld. 1941.— Bep Vuyk  (C4) +

De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië. 1982. – J.C. Bijkerk (B2) +

Het laatste jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd 1948-1949. 1985.  – T.B. Simatupang (E2) +

De laatste man. Een herinnering. 2012. [over generaal de Langen] – Hans Goedkoop (D2)+

De laatste man. Mariniers in de gordel van smaragd 1942 – 1950.  1992. – Wim Hornman   (D0) +

De laatste typhoon. Ter nagedachtenis aan mijn vader (1925-1977). 1992 (1ste druk)  en ook de 3de druk van 2012.. - – Graa  Boomsma (C4) +

Land aan de overkant. Tanah Sabrang. Landbouwkolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken. – Fons Grasveld (red) (A5)  +

Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië. 1979.—Mochtar Lubis  (A5) +

Het land onder de zon. Het Indonesië van nu. 1981. – Mochtar Lubis. (A5) +

Het Land van herkomst; 10e druk 1981 (1935) – E. du Perron (A7) +

Last testimony. An American document. [Amerikaanse krantenverslagen inzake Indonesië]. 1949. (E1) +

Last van de Oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking. [proefschrift[. 2002.  – Stef Scagliola. (E2) +

The Laughter in Jakarta. 1973.  (B1) –Derwent May. +

Layangan. Gedichten van twaalf Indo-Europese dichters en dichteressen. 1996. – Madeleine Gabeler (tekstbegeleiding) (C5)  +

Leadership on Java. Gentle hints, authoritarian rule. 1994. – H. Autlöv en S. Cederroth (A6) +

Leerboek Bahasa Indonesia. (1984) – prof. dr. A. Teeuw (E1) +

De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese overlevering in dichtvorm naverteld – Inten Bayan (René Adeboi)  (A1) +

Letters from Iwo Jima. The Japanese eyewitness stories that inspired Clint Eastwood’s film. 2007.  -- Komiko Kakehashi. (B3) +

Leven op rantsoen. 1959. – Henk F. Leffelaar. (A5) +

Rob Nieuwenhuis. Leven tussen twee vaderlanden. [met bijdragen van ca. 20 auteurs].1982.  -- Thijs Wierema (inleiding en uitlui) (C4) +

Het leven van E.F.E. Douwes Dekker. 1999. – Frans Glissenaar (B5) +

Levend water/Air jang hidup. 1984. (D1) – M. Thenu-lilipaly +

De levenden. Een geschiedenis uit het Pacific - oorlogsjaar 1942. 1989. – Nic. Beets. (B1) +

Lied van de tokèh. Vertellingen uit voormalig Nederland-Indië. 2004.  --Tjaal Aeckerlin & Dick Schoonenberg.  (D0) +

Liedjes van blank en bruin. 1930. – Leo Lezer. (C1) +

Liefde in tijden van oorlog. Onze jongens en hun verzwegen kinderen in de Oost. 2013 – Annegriet Wietsema en Stef Scagliola. (A5) +

The life and times of Sukarno. 1974. – C.L.M. Penders. (A4) +

‘Linggadjati Special’ van het tijdschrift Pro Memorie (Bijragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden). Jaargang 9 (2007), aflevering 2. Auteurs

ondermeer:  Pieter Drooglever, Lambert J.  Giebels en  Jan de Meij (redactioneel)  (F1) +

Impressies dari Linggadjati dan sekitarnja pada boelan Nopember 1946.. 1947. – Henk Ngantoeng (E1) +

Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende diensten van KNIL en KL in Nederlands-Indië 1946-1950.  2003.  --  B.C.. Cats & H.N.J. van den Berg.  (E3)

+

Lords of the Rim. The invisible Empire of the overseas Chinese. 1995.--  Sterling Seagrave.  (C3) +

Lost in mall. An Ethnografy of Middle Class Jakarta in the 1990’s  (Proefschrift 2005).  (C2) – Lizzy van Leeuwen +

The Lost temple of Java. 1999.[Borobudur] – Phil Grabsky (B4) +

Lukisan-lukisan koleksi ADAM MALIK. Paintings from the Collection of Adam Malik). 1979. --  Liem Tjoe Ing  (samensteller)  (A5) +

Lunetten. Kroniek van een failliet beleid. Het overheidsbeleid ten aanzien van de Molukse gemeenschap in Vught . 1977 – Henk Smeets  (D1)

LUNETTEN. Moluks dorp in Nederland/ Kampong Moluku di Negeri Belanda.1986. – Henk Smeets (voorwoord). (D1) +

De lijkentrein. Waarom de gevangenen de reis naar Surabaya niet overleefden. 1997. – Ad van Liempt (D4) +

 

M

 

Maar de regenboog bleef. [In 1960 verschenen onder de title: Bridge to the sun). 19??. – Gwen Terasaki (D3)  +

Mahakam. A river that flows through Borneo. 1999. – Robert Meyn. (C5) +

The Malays of Capetown.1861. – J. Schofield Mayson (B6) +

Malino maakt historie. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter conferentie van Malino 15 – 25 juli 1946. 1946.  – W.A.

van Goudoever (C5) +

Maluku Muda onderweg. Eigen cultuur en minderheidspositie bij een Molukse sportvereniging. [proefschrift]. 1986. – Gerrit Mout. (D1) +

Mancala [Congklak]. Board games. 1997. – Alexander J. de Voogt. (D2) +

Mannen van 10 jaar en ouder. De jongenskampen Bangkong en Kedoengdjati 1944 – 1945. 1995 – H.L. Zwitser (D4) +

Maria Dermoût. De vrouw en schrijfster. 1973 – Johan van der Woude (A1) +

De Marid. De Marine Inlichtingendienst van binnenuit belicht. 1997. – H.W. Jensen & G. Platje (B2) +

De Mariniersbrigade 1943-1949. Wording en inzet in Indonesië. 1988.  (proefschrift) – D.C.L. Schoonoord (E2) +

Marsbevel op Java. Aan- en afvoertroepen april 1946 – juli 1949. 1989. – Gerrit Tulp. (B1) +

Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950. 1991. – Petra M.H. Groen  (C3) +

Maurits [P.A. Daum] 1982 (1890) – H. van Brakel, Ing B.O.W/.  (A7)

Max Havelaar of de koffieveilingen van de Nederlandsche handelsmaatschappij. 1917 (2de druk) – Multatuli (C4) +

De medische geschiedenis van een infanterie-bataljon der Koninklijke Landmacht gedurende drie jaar actieve dienst op Java, 1946-1950. [proefschrift].

1955. – Frans Doeleman (B5) +

Meer dan alles… Verhaal van een plantersvrouw over haar leven en werken in het voormalige Nederlands-Indië. 1984. – Harryet Marsman- Van Deventer. (A6)

+

Melati en rotan (gedichten). 19??.  – J.F.Kunst  (C1)  +

Mendoeng. 1977.  – Ralph Boekholt.  (A7) +

Mensen bij gijzelingen. 1989. – J. Bastiaans (e.a.)  (D1) +

Mensen onder druk. Ervaringen van Nederlander in Zuid-Oost Azië beleefd tijdens de oorlog met Japan en tijdens de jaren van confrontatie met de

Indonesische nationalisten. 1986. –  A.F. Schoorel. (A5) +

Memoires  1953 – 1957. 1986.  – Willem Oltmans (A4) +

Memoires 1961. 1989.  – Willem Oltmans (A4) +

Memoires of an Indo woman. Twentieth-Century life in the East Indies and abroad. 1993. -- Marquerite Schenkhuizen (D3) +

Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem. 1972.  – Panglima Polem, T.M.A. (A5) +

Memories of Indonesia 1937 – 1945. [tekeningen]. – Frida Holleman. (A1) +

Memories of  ‘The East’.  Abstracts of the Dutch interviews about the Netherlands East Indies, Indonesia and New Guinea (1930-1962) in the Oral History

Project Collection. 2002  -– Compiled by Fridus Steijlen.  (Z5) +

Mena-Muria.  Wassenaar ’70.  Zuid-Molukkers slaan terug. 1972 – T. Siahaya (D1) +

Mendoeng, 1977 – Ralph Boekholt (A7) +

Mensen bij gijzelingen, 1981 – J. Bastiaans e.a. (D1) +

De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoerse cultuurgebied. 1955 – F.C.Kamma (D2) +

Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.1998.  – Paasman, Bert (e.v.a.) red. (A7) +

Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om Indië. 2005.  (A5) --  Henk Hovinga. +

Met de kous op de kop – Karl Eskelund (B1) +

Met eigen ogen. Heugenissen van een Indonesische reis. 1953.---  Annie Romein-Verschoor. (E1) +

Met de Mariniersbrigade in Oost Java. 1947. (fotoboek)  – H.A. Wilmar (B4) +

Met gemengde gevoelens, Het zelfbeeld van Indsische Nederlanders. 1989. [doctoraalscriptie] – Tom van der Geugten (C1) +

A method in the madness? Aanzetten tot een vergelijkende politicologische studie van de Japanse periode in Zuid-Oost Azië, 1942-1945. 1978. – László

Sluimers (E2) +

Met koele obsessie. 1979 – Oscar de Wit (A3)

Met vreemde ogen; Tempoe doeloe – een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië, 1870 – 1920. 1988.  – Rob Nieuwenhuis. (A5) +

Mickey achter prikkeldraad .1955 – A. Paul Cortenbach (A4) +

De militaire luchtvaart in Nederlands-Indië. 1914-1949. 1987. – Bart van der Klaauw & Bart M. Rijnhout. (A5)

De militaire operaties van de speciale troepen en het KNIL in Zuid-Celebes; voorgeschiedenis en verloop van een tragedie. 1945-1947. 1982. 

[Proefschrift]  – Willem IJzereef (C2) +

De Militaire luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942 – 1945. 1985 – Otto G. Ward (C1) +                    

Minister-President van herrijzend Nederland. 1977. – prof.dr.ir. W. Schermerhorn (E2) +

Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen. 1982  – L.G.M. Jaquet (C5) +

Mijmeringen van een Molukker. Kwelgeesten en nostalgische herinneringen van een getergde KNIL-nazaat. 1992. – Tete Siahaya.   (D1) + 

Mijn Indische wortels. 2008. -- Josiene Zijlstra-Schumacher  (Z5) +

Mijn Memoires. 1952. – Kapt. R.P.P. Westerling   (D0)

Minne strijd voor de R.M.S. 1980. (D1) – Abé Sahetapy  +

Mira en andere verhalen – Dane Beerling. 1996.  (A7) +

Misleiding of zelfbedrog. Een analyse van het Nederlandse Nieuw Guinea-beleid aan de hand van gesprekken met betrokken politici en diplomaten. 1984.  –

Ronald Gase (E2) +

Mobil Mobil tempo dulu.  1988  – F.F. Habnit     (Z5) +

Modern Indonesia. A history since 1945. 1995 – R. Cribb and C. Brown (A3) +

Moderne Indonesische verhalen. (1967) – Ingeleid en samengesteld door Beb Vuyk en A. Teeuw. (A1) +

Moderne poëzie uit Azië. 1976. – Bertus Dijk. (A7) +

Mohammad Hatta. Indonesian patriot. Memoirs. 1981. – C.L.M. Penders (ed.) +

Mogelijke gronden van agressie onder Molukse jongeren (Geplaatst in het kader van de integratieproblematiek). 1975 (doctoraalscriptie) – E.P.

Rinsampessy (D1) +

Mokko’s. In:  Nederlands-Indië Oud & Nieuw. 16de jaargang no 8, December 1931. – J.G. Huyser. (A5) +

Moluccans in exile. A struggle for ethnic survival. Socialization, identity formation and emancipation among an East Indonesian minority in the

Netherlands. 1989. – Dieter Bartels (D1) +

Molukkers – onder anderen. 1982. – Ruud Spruit (D1) +

Molukkers in Nederland. Een probleeminventariserend onderzoek. 1981. – J. Veenman & L.G. Jansma (E1) +

Moluks verzet WO II. 1992. – Bert Immerzeel.  (C2) +)

De Molukse zaak. Het proces tegen de bende van Leerdam. 1997 –Sandra Abbenhuis en Pauline Schilthuizen (D1) +

Molukkers in beeld. 2011 -- Joseph, Victor en Wim Manuhutu (B2) +

Momentopnamen (gedichten). 2006 – Lies Brunsveld +

Monumental Bali. Introduction to Balinese archeology & guide to the monuments. 1991 – Bernet Kempers (A5) +

Monument Indië Nederland.  2007.   – Ko van Geemert     (C1) +

H.J. van Mook and Indonesian independence. A study of his role in Dutch-Indonesian relations, 1945-1948. 1982. – Yong Mun Cheong. (B6) +

The moon upside down. 1948 – David. Wehl (D3) +

Moord en brand. Oost- Borneo 1942. 1969. – C. van Heekeren. (A6) +

Morgen, bij het aanbreken van de dag. Nederland drie maal aan de vooravond van oorlog. 1978 –  J.G. de Beus (B4) +

Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 – april 1946). 1976 – C. Giebel (A6) +

Een Morshuis. Verhalen van Nieuw Guinea .1991. – Joop van den Berg (A7) +

De muiterij op de Zeven Provinciën. Ingeleid door H.J.A. Hofland. 1978. (1ste druk:1937) – Maud Boshart (D3) +

Multatuli als lotgenoot van Du Perron. 1979. (C4) – J.H.W. Veenstra. +

The Murder of Ensign Aernout. 2006.  – Henk Hovinga (A5) +

Muziek uit Oost en West; inleiding tot de inheemsche muziek van Nederlandsch Oost- en West-Indië. 1942 – Will G. Gilbert (A2) +

Mijn Indische Zomer. Den Haag als Indische hoofdstad van de wereld. 2005. [rijkgeïllustreerd]. Josée Moers en Mirjam Ruijters (semenst.) (A2) +

Mijn kamp. Niet door Hitler. Tekeningen en tekst uit het kampleven te Tjimahi-Java. 1947.  – M.G.Hartley (E3) +

Mysticism & everyday life in contemporary Java. 1983 (3de druk). – Niels Mulder  (A1) +

De mythe van Lebak..1987.  -- Nieuwenhuys, Rob (E3) +

Mythology and the tolerance of the Javanese. 1996. – B.R.O’G Anderson (A5) +

 

N

 

Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Indië 1945- 1948. 2000. – Pieter Brugman. (D3) +

Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië. 1996. --  Peter van Zonneveld (red) . (D0) +

Naar het hart van Borneo (1986) – Redmond O’Hanlon (D3) +

Nacht over Java. (roman). 1943. – Johan Fabricius (C4)  +

Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands Indië heette. 1939-1947. 1947. --

Alberts, A.  (A 7)+

Natilaan. Een voettocht in Java’s Duizend Bergen. 1989. – Ewald Vanvugt (E4) +

Nationalism an revolution in Indonesia. 1970 (1ste druk 1952) . -- Kahin, George McTurnan (B3) +

De nationalistische beweging in Nederlands-Indië. 1931. (B5) – J. Th. Petrus Blumberer.  +

De nationalistische beweging onder de Indo-Europeanen. 1957. Met een voorwoord van Sutan Sjahrir. [losbladig in blauwe map] – A. Daruch (D1)+.

Nathan Sid – Adriaan van Dis (B2). 1983. +

Nederland een bewoond gordijn. 1987.  -- Kousbroek, Rudy (C4) +

Nederland en de Indische gevangenen. Een studie naar de effectiviteit van Nederlandse bemoeienis met mensenrechten. 1983.  -  Peer Baneke (B2) +

Nederland en het tribunaal van Tokio, volkenrechtelijke polemiek en internationale politiek rond de berechting en gratiëring van de Japanse

oorlogsmisdadigers -- Poelgeest, L. van (A4) +

Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement . Memoires. 1977. -- Jonkman,  J.A. (C5) +

Nederland staat terecht in Indonesië. Achtergronden van de processen tegen Nederlanders Jungschläger, Schmidt en anderen in Djakarta. 195?.  -– Hans C.

Beynon. (D4) +

Nederland valt aan. Op weg naar oorlog met Indonesië 1947. 2012.  – Ad van Liempt (C2) +

In Nederland door omstandigheden 1987 – Pollman, Tessel en I. Harms (B5) +

De Nederlander onder de inlanders in Nederlands-Indië. -- W. Rijkkee (Z5) +

Nederlanders in Japanse kampen ; tekeningen en voorwerpen in burgerinternerings- en krijgsgevangenenkampen – Adriaanse, P.M. e.a.  (C1)  +

Nederlanders   Japanners   Indonesiërs  Een opmerkelijke tentoonstelling [Rijksmuseum najaar 1999]  (2002)  --  Erik Somers (samenstelling) met

bijdragen van Remco Raben, Eveline Buchheim, Roland van den Berg, Elly Touen en zes Japanners. (C1)+

Het Nederlands belang bij Indië. Analyse van de politieke en economische gevolgen van de dekolonisatie van Indonesië. Hoe stelden overheid en

bedrijfsleven zich op en wat was hun onderlinge relatie? 1983.   – H. Baudet & M. Fennema e.a. (B2) +

Nederlands Indië contra Japan (E4) 5 delen – 1) 1940, 2) 1950, 3) Overzicht van het uitbreken van de oorlog met Japan, 4) de verrichtingen van de

militaire luchtvaart bij de strijd tegen de Japanners, 5) De strijd op Borneo en op Celebes. +

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Supplement: crypto- en trafficanalyse Sectie 2 TRIS. 1995. (C2) – F.A.C. Kluiters. +

Nederlandsch Indië als producent van grondstoffen voor de wereldbehoeften. 1941 – L. van Vuuren. (A1) +

Nederlands-Indië contra Japan.(vijf delen) . [veel kaarten]. 1949 t/m 1957).– verschillende auteurs. (E4) +

Nederlands Indië, diverse auteurs (A1) Nederlands Indië 1942, Illusie en ontgoocheling

Nederlands-Indië. Herinneringen aan een koloniaal verleden .1978.-- Naeff, Frans  (A 5)  +

Nederlands Indië in de tweede wereldoorlog. 10 mei 1940 – augustus 1945. Tentoonstelling, aug. –nov. 1980.  – Dolf Winkler sr. (samenstelling) . (B2) +

Nederlands-Indië 1940-1950 in kort bestek. Enkele gevolgen o.a. de coup Westerling en het Zuidmolukse verzet -- Lapré, S.A. (B2) +

Nederlands-Indië 1940-1946 Gouvernementeel Intermezzo: 1940-1942. Dl. 1 19??. -- Zwaan, Jacob (C1) +

Nederlands-Indië 1940-1946 Dl.2 Japans intermezzo 9 maart 1942 - 15 augustus 1945. 19??.  -- Zwaan, Jacob (C1) +

Nederlands-Indië 1940-1946 Dl.3 Geallieerd intermezzo; 15 augustus 1945 – 30 november 1946. 1985. -- Zwaan, Jacob (C1) +

Nederlands-Indië in oude ansichten. 1970.  – H.J. de Graaf.  (A2) +

Nederlandsch Indië 1945 – Indonesië 1949 (C5) – Achter het Nieuws 1969, Vara producties uitgezonden op 17 januari, 25 januari en 27 januari 1969 +

Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog. 1945.  – H.V. Quispel (E3) +

Nederlands-Indië onder Japanse bezetting 1942-1945. 19??.--  Brugmans , I.J. (e.a.) (Z3) +

Nederlandsch Indië. Aardrijkskundig leesboek, 2e dl. A – Java. 1902. – J.L. Hooftman en K.G. Houwen (B4) +

Nederlands-Indië (1830-1949). Een kolonie in ontwikkeling. 1993 – Hans Buiter. (C2)  +

Nederlands-Indië 1942. Illusie en ontgoocheling. 1992 – Petra Groen en Elly Touwen-Bouwsma (red) (A1) +

De Nederlands Indische geschiedenis van de 19e en 20e eeuw in meer dan 100 verhalen. 2003.  – Harm Stevens (C5) +

 

Het Nederlands Indonesische conflict. Ontsporing van geweld.. 1985. – J.A.A. van Doorn & W.J. Hendrix. (B5) +

Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie. 1982.  -- Esterik, Chris van (D2) +

De Nederlandse Koloniale Lobby. Ondernemers en de Indische Politiek 1914-1940. 1998. [proefschrift]  -- Arjen Taselaar (E2) +

De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden 1770-1800. 1974. [proefschrift]  -- Schutte,  G.J. (E3) +

Het Nederlands Scenario. No. 23,maart 1997: De slag in de Javazee – Niek koppen & Jalan Raya Pos (De Groote Postweg) – Bernie IJdis. (A1) +

Neerland’s zeemacht in oorlog – Kroese A. (B2) +

Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West. 1994. – Ewald Vanvugt. (B6) +

Netherlands East Indies. (British) Naval Intelligence Division. Geographical Handbook.  Volume 1 (April 1944) by T.G. Tutin, & S.H. Beaver., Volume. 2

(November 1944) by T.G. Tutin  & J.C. Stuttard. (C3) +.

The Netherlands Indies and Japan. Battle on paper 1940-1941.1944.  -- Mook, H.J. van (B2) +

The Netherlands Indies and Japan. Their relations 1940-1941. 1944. -- Mook, H.J. van (C5) +

The Netherlands Indies and the United States. 1942.  -- Emerson, Rupert (B1) +

Never at home. An autobiography. 1994.  – Don Moraes. (A4) +

Niet hier maar op een andere plaats; de gijzelingen van Wijster, Amsterdam, de Punt en Bovensmilde (1980) -- Barter, Ralph (D1) +

Niet meer aan denken; Burma-Thailand 1943. Twee verhalen. 1980 -- Beets, Nic. (A4) +

NIEUW!  Weten en geweten in de Reclame, ook onder de gordel van smaragd. 1978. – Drs. P. (A7) +

Nieuw Guinea. Wat men er wel en niet van moet verwachten.  1950. -- J.M.J.  Brantjes.   (D2) +

Nieuw Guinea, de koude oorlog en de Anti-Revolutionaire Partij. 1962. -- Goossens, G. (D2) +

Nieuw Guinea. De marinierskant van het verhaal. November 1960 – november 1962. [Bijdragen tot de geschiedenis van het zeewezen dl. 11] -- Roos, G.K.R.

de (D2) +

 

Nieuw Guinea en de Gouvernementsmarine. [Themanummer van ‘Marineblad’. Orgaan en uitgave van de Vereniging van Marine-officieren. Ondermeer over Boven-

Digoel] .November 1950. – C. Hokke.  (D2) +

Nieuw Guinea. Het keren van het tij. 1978. [in 1971 verschenen onder de titel The tide is stemmed] -- John Vader (D2) +

Nieuw Guinea . Nieuwe aandacht voor Nieuw Guinea. Lezingen over Besturen in Nederlands Nieuw Guinea 1945 -1962  --  P. Schoorl ( red).  (D2) +

Nieuw Guinea ``Ons laatste oorlogje``, in HP 10 juli 1982 nr. 27 p. 24-34 -- Jansen van Galen, John (D2) +

Nieuw Guinea tegen wil en dank. Met bijdragen van Th.M.J. de Graaf (KVP), Moh. Hasan Notoadikusumo (Antara), I.J. Kijne (zending) en H.J. Roethof (parl.

journaist). 1960.    -- Paul van ‘t Veer (D2) +

Nieuwe aandacht voor Nieuw-Guinea. Lezingen over besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962.  1997.  – P. Schoorl  (red) (D2) +

De Nieuw-Guinea kwestie . Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht. 1984. -- Geus, P.B.R. de (C2) +

Nieuw! Weten en geweten in de reclame, ook onder de gordel van smaragd  1978 -- -- drs. P.  (A7) +

Nieuwsbrief  [Weekblad. Eerste helft 1958] – J. Fabius.  (A6) +

The night of the new moon .1970.  – Laurens van der Post (D4) +

Nishi no kaze, hare. Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan. 1985. -- Haslach, Robert D. (A7) +

Njai dasima. Het slachtoffer van bedrog en misleiding. Een historische zedenroman van Batavia. 1986.  -- Manusama, A.Th. (C4) +

Nog pas gisteren. 1953 (1ste druk 1951)  -- Maria Dermoût. (C5) +

Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd, 10 maart – 31 december 1942; AP III. – Ton

Zwaanswijk (inleiding) (A6)

Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 1943 AP III. Brastagi. 1991. - –F.N.J van

Dijk (redactie). (A6) +

No surrender. The story of William E Johns, D.S.M. Chief Ordnance Artificer and how he survives after the eventual sinking of H.M.S. Exeter in the Java

Sea in March 1942. 1969. – W.E. Johns. en R.A. Kelly (A6) +

Nusalaut-Nusahulawano.  Enkele onderwerpen uit de cultuur en geschiedenis van een stukje Molukken  -- Johan Tomasoa, Lukas Moumete, e.a. (D1) +

 

O

 

Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra. 1996.  – Boeyen, Riny (C4) +

Oeroeg. 1966.  – Hella S. Haasse (A7) +

Oerwoudstrijders onder onze driekleur. 1946.  (Z3) – H. George Franks. +

Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Twintig delen. Uitgegeven tussen 1971 en 1996. --  S.L. van der Wal

t/m deel VIII, daarna P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten. (zolder) +

Officier in dienst van de Republiek Indonesië. 1993. [uit het indonesiche vertaal 1988] (3de verbeterde druk) – A.E. Kawilarang (C5) . +

Ogenblikken van genezing. Indonesische ervaringen. 1996. – Peter Schumacher (Z4) +

Ogenblikken van genezing. De gewelddadige dekolonisatie van Indonesië. [2de geheel herziene druk]. 2011. – Peter Schumacher (Z4) +

Om een rode of groene Merdeka. 10 Jaren binnenlandse politiek Indonesië 1943 – 1952. 1956.  – Henri J.H. Alers  (B4) +

Om en bij de kleine anglo – Vilma van Zadelhoff – van Heemskerck (A2) +

Om nooit te vergeten. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden. Bezetting en revolutie.  1974.  – Rob Nieuwenhuys

(samenstelling en inleiding) (B6) +

Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman. (proefschrift). 1985.  – Els Postel Coster  (C1)  +

Om recht en vrijheid. De strijd om de onafhankelijkheid der Zuid-Molukken. 1953, -- Manusama,  J.A. (D1) +

Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders (1946-1964) -- Willems, W. en Lucassen, K. (red). (B1) +

Onder de bloedvlag van de ‘O 21’, 1940-1945. – Dulm, J.F. van (A6) +

Onder de ‘cocospalm’ . Ken je deze al? Niet. [cartoons uit Tong-Tong 1974-1976]. 1976. – Poirrié (A2) +

Onder de sneeuw een Indisch graf – Lopulalan, Frans (D1) +

Onder de vlag der commando’s – W. van der Veer (Z5) +

De Onderontwikkelde vrijheid. Indonesia toen en nu – Sal Tas. (E2) +

Onderdrukking en verzet. Het Rijk overzee. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië  (slot). West-Indië in de oorlog. Het koninklijk huis. De

Nederlandse Spoorwegen 1940-1945. (1ste artikel begint midden in De Japanse bezetting van NI  – pag.577)  – Bolhuis, J.J. van (red. en anderen). (D1) +

Een Onderzoek naar de levenwijze der gemeentekoelies te Batavia in 1937 op verzoek van de Gemeente Batavia verricht door het Centraal kantoor van de

Statistiek  -- (A5) +

One soul one struggle. 1991 – Lucan, Anton (B6) +

De ongelijke strijd in de Vogelkop – P.P. de Kock. 1981.  (D2) ) +

Ongerept Indonesië. De biologische diversiteit van Indonesië. 1992. --Whitten, T. en J. (A5) +

Ongerept Maleisië. De biologische diversiteit van Maleisië, Sabah en Serawak. 1990.  – J. Payne (A5) +

De Onmisbare schakel. 1984.  – P.P. de Kock (D1) +

Onrust. Het Nederlandse Duivelseiland. --  Dick Schaap. 2002.   (Z3) +

Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog – De chaos – De vrijheid. 1985. –--  Jan Bosdriesz  en  Gerard  Soeteman (E3) +

Ons Indisch erfgoed. Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit. 2008. – (C2)  Lizzy van Leeuwen. +

Ons laatste oorlogje. Nieuwe Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie. 1984.  – John Jansen van

Galen (D2) +

Ontglipt verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbij ging. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog. 1985. – J. van Baal.

(A1) +

On the subject of “Java”. 1995. – John Pemberton (B6) +

Onthullingen vanachter het bamboegordijn – K.C. Snijtsheuvel (A4) +

Ontsporing van geweld. Over het Nederlands / Indisch / Indonesisch Conflict. 1970. – J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix  (C5) +

Ontwortelden. 1957. – An Jacobs (D4) +

De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften. 1966.  – Junghuhn, Franz Wilhelm. (C4) +

Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië . 1982.– A. Verhoog (A5) +

Onze planten en dieren. Leesboek voor de hogere  klassen der lagere scholen in Nederlands Oost-Indië. [drie deeltjes) 1936. – H. Schroo.   (A2) +

Oogsten op een smeulende vulkaan. Landbouwpolitiek en landbouwontwikkeling. Indonesië – Studiedagen, 29 en 30 jan. 1988.(B4) +

Oorlog en verzet in Nederlands-Indië 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties. --  Verschillende auteurs. 1989.  (E3) +

Dagboek van kampjongen 13 jaar. Augustus 1944-september 1945. 1999.  -- Harry Joosten (D4) +

Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands Indië. 1995.  –  Addie Schulte (samenstelling) (B6) +

Oostindisch doof. Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesië. 1995.  – Remco  Meijer (C5) +

Het Oostindisch kampsyndroom. 1992. – Rudy Kousbroek. (A6) +

Oost Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Companie tot op heden. 1972. --

Nieuwenhuys, Rob (C4) +

Oost en West en Nederland. Episodes uit het leven van HUGO POS. 1986.  – Jos de Roo. (A4) +

Oost west, thuis best? De opvang vanuit Nederlands-Indië teruggekeerde militairen, 1948-1951.  – Martin Elands (e.a.)  (Z5) +

Oost Timor schreeuwt…. Nederland medeplichtig. 1984.  (D2) +

Opbouw en opdracht of ontwikkeling in overleg?  (proefschrift) 1981 – Nico G. Schulte Nordholt, (A3) +

Operation ‘Piet’: The Josef Sidney Peterson Jr. Spy Case , a Dutch ‘Mole’ Inside the National Security Agency. 2008 – Cees Wiebes.  (Z3) +

Op inspectie. 1947. – Lt Generaal H.J. Kruls (B2) +

Op reis met de ‘Special Party’. Oorlogs- en kampherinneringen – Piet Scholten (A6) +

Opbouw en opdracht of ontwikkeling in overleg?  1981. [proefschrift] – N.G. Schulte Nordholt (A3) +

Opkomst en ondergang van onze gouvernements Marine. 1950. – C. Hokke (D3) +

De Opstand (roman) .1986. – M. Jacob (A7) +

De opstand. Het relaas van een krijgsgevangene. 1990 [herziene editie van ‘De opstand’ in 1986 gepubliceerd onder het pseudoniem M. Jacob]. – Jacob

Vredenbregt.   (A3) +

Opstand in het paradijs. 1961. [vertaald uit het Engels: Rebels in paradise] – James Mossman (B6) +

Orde – Opstand – Orde. Notities over Indonesië. 1973 – J.A.A. van Doorn (C5) +

De organische rijkseenheid. Nederland-Indonesië. 1931. – W.C. Lemei. (C1) +

Oriëntatie; litterair-cultureel tijdschrift in Indonesië (1947-1953). Een bloemlezing. -- Peter van Zonneveld. 1988 (A3) +

The Origins of the modern Chinese Movement in Indonesia – Kwee Tek Hoay 1969 (A5) +

Ot en Sien – Ligthart en H. Scheepstra, bewerkt door A.F.Ph. Mann voor de scholen in Nederlands Oost-Indië (14dde druk)  (A7) +

Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der

stad in 1919. Deel I en II. 1922. (C3)  --  dr. de Haan (landsarchivaris) +

Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der

stad in 1919. Deel III. Platenalbum. 1923. (C3) – dr. de Haan (landsarchivaris) +

Outward Appearances. Dressing state & society in Indonesia. 1997. – Edited by Henk Schulte Nordholt.   (Z5)  +

Over een reis naar Indonesië. (in De Gids van 2/1973) – Leo Ross (E3). +

Over Multatuli  no. 25  (1990) (B1) +

Overdracht van de Souvereiniteit over Indonesie. Mantelresolutie met ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling (Indonesische tekst) no. 4.  Zitting 1949

-1950 – 1478 . (Indonesische tekst) : Hasil-hasil konperensi medja bundar sebagaimana direrima pada persidangan umum jang kedua terlangsung tanggal 3

nopember 1949 Ridderzaal di kota ’s Gravenhage.] (E1) +

De Overkant  – Ernst Jansz. 1985. (C4) +

Overpeinzingen van een Alifur [voornamelijk gedichten in twee talen]. 1981– Eddie Supusepa (tekeningen van Boetje Pattirané) (A1) +

Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930–1942. 1953 [bewerkt proefschrif]. -- Pluvier, Jan  (E2) +

 

 

 

 

 

P

 

Pacific charter. [chapter 10: What of the Dutch?]. 1943. (D3) – Hallet Abend +

Het Pad Subud. 1963.  (A1) – Husein Rofé +

Paintings in War and Revolution. 1983. --  Dullah (e.a.)  (C1) +

Pangkal Pinang. Werklijkheidszin der minderheden. 1946 – D.J. van Wijnen. (E4) +

De Pakanbaroe Spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog  op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Een documentatie van gegevens in en direct na de

oorlog verzameld. 1982. – Henk Neumann en E. van Witsen.    (C1)  +

Het Pannetje van Oliemans; 500 krijgsgevangenen onder de Japanners. Zuid Atjeh 1944. 1966. – C. van Heekeren (en 100 anderen) (A3) +

PANTUNS. 1950  -- Willem A. Braasem   (B2) +

Papoea’s in opstand.  Het verzet van de Papoea’s tegen het Indonesische bewind in West Irian. 1978.  – Ernst Utrecht (D2) +

Ik ben een Papoea; een getuigenverslag van de toestanden in Westelijk Nieuw Guinea sinds de gezagsoverdracht op 1 october 1962 (1969) – Zacharias Sawor

(D2)  +

Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands Indië, 1600-1950. 1998.  – E.M. Beekman (B6) +

Parels voor Nadra (2e druk). 1955. – Joop van den Broek (A2) +

Parels voor Nadra. 1980 – Joop van den Broek (B1) +

Parels voor Nadra. 1953. – Jop van den Broek (C4) +

Parlementaire Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 8 A en B. Militair beleid 1940-1945. Terugkeer naar Nederlands-Indië. Verslag en

bijlagen. 1956.  (C3)+

Parlementaire Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 8 C 1 en 2 Militair beleid 1940-1945. Verhoren. 1956. (C3) +

De Parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk. 1950.  – A. Stempels (D3) +

50ste Pasar Malam Besar. 2008.  (Z5) +

Een Passage naar Indië. 1978. – Rudy Kousbroek (B1) +

Passie en missie. Huwelijken van Europeanen in Nederlands-Indië en Indonesië 1920-1958  (proefschrift) 2009.– Eveline Buchheim   (C2) +

Passion for Indonesia art. The George Tillmann (1882-1941) collection at the Tropenmuseum, 1996. – Koos van Brakel. David van Duren & Itie van Hout (A1)

+

Pathfinders of Love, The . 1999. (A3) – Oh, Richard +

Patrouilleren voor de Papoea’s. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw Guinea 1960-1962. 1990.  – R.E. van Holst Pellekaan, I.C. Regt en J.F.

Bastiaans (D2) +

De Pakanbaroe Spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog  op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Een documentatie van gegevens, in en direct na de

oorlog verzameld. 1982 .-- Neumann, H. en E. van Witsen (C1) +

Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959) Tot Betere Tijden?

1991 – T. Spaans – van der Bijl (A4) +

Pendek. Korte verhalen over Indische levens. 2013. – Herman Keppy (A1) +

Pentjak Silat. The Indonesian fighting art.  1968 – Howard Alexander, Quintin Chamber en Donn.F. Draeger (A2) +

Peristiwa Republik Maluka Selatan .1956. – Jusuf A. Fuar (D1) +

Peristiwa 10 Nov. 1945 Dalam Lukisan. 1988.  -- Sochieb, M. (schilder) en H.L. Irsan Radjamin S. (red.) (A5) +

Peristiwa Sultan Hamid II. 1955.  (E1) +

Permesta. Pemberontakan setengah hati [Oorspronkelijk: Permesta half-a-rebellion]. 1984. – Barbara Sillars Harvey (E2) +

Pers Indonesia. Garis besar perkembangan. 1971.  [Officiële publikatie]. (B1) +

Pers Terjebak. [Institut Studi Arns Informasi] 1998. Yasuo Hanazaki  (A3) +

Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie. 1990.  – Evert Jan Hoogerwerf (E3) +

Personal diary op Admiral the Lord Louis Mountbatten. Supreme allied commander South East Asia 1943-1946. Edited by Philip Ziegler. 1988. (Z3)+

Persoonlijke documenten. Nederlans-Indië/Indonesië [keuze en bibliografie]. 1973. – Dorothée Buur (E1) +

Pertamina today. A review of Indonesia’s petroleum industry. 1979 .– (E3) +

The Peta-army in Indonesia 1943-1945. 1971. -- Notosusanto Nugroho (A2) +

Petjoh. Woorden en wetenswaardigheden uit het Indische verleden. 1998. – Richard Cress. (F4) +

Peutjoet. Rustplaats voor 2.200 soldaten van het vroegere K.N.I.L. 1984. (A4) +

Photographs of The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum [KIT Publishers] .2012.-- Janneke van Dijk en anderen (E4)  +

Piekerans bij een voorplaat. 19??.( 1e druk) – Tjalie Robinson (C1) +

Piekerans van een straatslijper dl. 1 en 2 – T. Robinson (C4) +

Piekerans van een straatslijper, deel 2 [4de druk, jaren ’50) – Tjalie Robinson.   (Z5) +

Piekerans van een straatslijper. 195?. (2de druk) – Tjalie Robinson.  (C4) +

Piekeren in Nederland. 1983. – Tjalie Robinson (B3) +

Planters against peasants. The agrarian struggle in East Sumatra, 1947-1958. 1982. – Pelzer, Karl J. (E2) +  [dubbel]

Ch.O. van der Plas and the P.N.I. leadership. An analysis and source book. 1985.  – Bob Hering (B3) +

Poems of Willy S. Rendra (C1) – Engelse vertaling door H.S. Aveling en B. Raffel. 19??. +

The Poison tree. Selected writings of Rumphius on the natural history of the Indies – E.M. Beekman (red) (E2) +

Poisoned arrows. An investigative journey through Indonesia. 1989. – George Monbiot (D2) +

Politionele actie, boek 2 van de trilogie Bandjir over Noord Sumatra (1947) – Hans Post (A7) +

De politionele acties. 1987 – red. G . Teitler en  Petra M.H. Groen (E2) +

Politionele acties. Afwikkeling en verwerking.1990.  – G. Teitler en J. Hoffenaar (E2) +

De politionele acties. De strijd om ‘Indië’ 1945/1949. 1979. – Pierre Heijboer (C2) +

Poncke Princen. Een kwestie van kiezen. Zijn levensverhaal. (1995) – Joyce van Fenema. (A4) +

Poncke Princen. Kemerdekaan Memilih. Otobiografi . 1995 – Joyce van Fenema. (C2) +

Populair Maleis. Dè handleiding voot ALLEN die naar Indië gaan en in korte tijd op de hoogte willen zijn van de taal.19?? (4de druk) – S. van der

Molen.(C2) +

Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen. 2010. (C2) – Geert Oostindie  +

Post-war Borneo, 1945-1950. Nationalisme, empite and, state-building. 2013.  – Ooi Keat Gin  (A1) +

Pramoedya Anata Toer. Essays en interview. 19??. – A.H. den Boef en K. Snoek (B6) +

Pramoedya Ananta Toer, mens en schrijver, samengesteld door het initiatiefkomitee Pramoedya – inleid. Prof.dr. W.F. Wertheim 1981 (A1) +

Pramoedya Ananta Toer 70 Tahun, Essays to honour Pramoedya Ananta Toer’s 70th year 1995 – B. Hering (ed) [15 auteurs] (A5) +

Precious Metals in early South East Asia. Proceedings of the second Seminar on Gold Studies. 1999  – Wilhelmina H. Kal   (Z5) +

Preliminary checklist of Indonesian Imprints (1945 – 1949). 1965.  – John M. Echols (C1) +

Prelude to revolution. Palaces and politics in Surakarta, 1912 – 1942. 1987. – G.D. Larson (B1) +

Pretext for mass murder. The September 30th movement & Suharto’s coup d’état in Indonesia. 2006. (C2) – John Roosa. +

Prima dosa wimanjaya dan rakyat Indonesia menggugat imperium Suharto – Wimanjaya K. Liotoke (B4) +

Prisoners of progress. A review of the current Indonesian labour situation. 1995.  – D.R. Harris (ed.)  (B1) +

Problematiek van de Molukse minderheid in Nederland (D1) -- Tweede Kamer der Staten Generaal, zitting 1977-1978. +

Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe. 1993. – Ewald Vanvugt (E3)  +

Proses  L.N.H. Jungschläger. 1956. – R. Soenario (E1) +

Pusaka. Indonesische kunstschatten uit de selectie van het Nationaal Museum – red. H. Soebadio (A5) +

De put achter de Kembang Sepatoe. 1982.  – Johan Fabricius (C4) +

The Putera reports. Problems in Indonesian – Japanese wartime cooperation – Hatta, Moh. (E4) +

De pijn van een Molukker. 1981. – Daan Halatu en Elly Pessireron (D1) +

 

Q

 

Quissama. Een relaas, 1985 – F. Springer (A3) +

 

R

 

De Raadsman, 1973 – Friedericy, H.J. (A7) +

Raddraaiers zijn het! Nederlandsch Indië 1900 – 1970  Indonesië. 1971. – Gert Kant (E4) +

[Sir Stamford] Raffles. Founder of Singapore. [geen auteur]  (D3) +

Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland. 1984.  – Uri Rosenthal (D1) +

Rampok (Nakamuraschat) , 2012 – - Musa Dahlan (B1)

Rampokan Java (stripboek) – P. van Dongen (C1) +

Rapport inzake Nederlands-Nieuw Guinea over het jaar 1960 en 1961 (2 rapporten). Uitgebracht aan de Verenigde Naties ingevolge artikel 73 E van het

Handvest. [een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag].  (E1) +

Rapport psychologisch onderzoek naar de gevolgen van gijzelingen in Nederland (1974-1977). 1979. –  J. Bastiaans (e.a.) (D1) +

Het rassenconflict in de opvoeding in Indonesië . 1949. – C. Veeneklaas (B5) +

Het rassenprobleem. De ondergang van een mythe . 19??.– W.F. Wertheim (B6) +

Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting. 1937.  – P.J. Waardenburg.  (A4) +

De raswaan in het interraiaal verkeer. 1931. (E4)  – C.M. Hamaker Sr. +

Rawahgedeh, 9 december 1947. Een nieuw Nederlandse versie? (2007) --  Harry H. Scholtens (doctoraalscriptie). (DO) +

Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indische pers, 1905-1942.   2011  – Gerard Termorshuizen.   (D0) +

Rebellion to integration. West Sumatra and the Indonesian Policy. 1999. – Audry Kahin (B2) +

Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-Indië in de jaren twintig. 1991. [proefschrift] –

G. Jungschlager (E2) +

Recruit to revolution. Adventure and politics in Indonesis. 1951. – John Coast  (C2) +

De reddingsboot. Het drama van het ss. Rooseboom. 1984.  [Met commentaar van C. van Heekeren ]  – W. Gibson (B2) +

Reflections on rebellion. Stories from the Indonesian upheavels of 1948 and 1955; 1983 – translations:. William .H. Frederick & J.H. McGlynn [  (C1) +

Reflections on Subud. 1959 – Hussein Rofé (A1) +

Refugi. Man i hang am ap namel nating (Suspended in the middle of nowhere). De Papoea, vreemdeling en vluchteling tussen niets en nergens. 1990. –

C.S.I.J. Lagerberg (D2) +

De regenboogbende (roman). 2005 [Ind.] 2012 [NL] – Andrea Hirata (Z2)  +.

Het Regenhuis en andere verhalen. 1978. – F. van den Bosch (A7) +

Regional dynamics of the Indonesian revolution. Unity from diversity. 1985. – Audrey  Kahin (ed) (C5) +

Rehearsal for war. The underground war against the Japanes. 2002. (C5)  -- Ban Kah Choon & Tap Hong Kuan. (C5) +

Een Reis door het nieuwe Indonesië; een bewerkte herdruk van ‘Sentimental Journey’. 1973. – Johan Fabricius (A2) +

Reis naar het “Vaderland in de verte”. 1983 – Beb Vuyk (C4) +

Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude Indië in het nieuwe Indonesië. 1980. – Pierre Heijboer (C1)) +

Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de19e eeuw. 1979 – samenstelling Bea Brommer (A5) +

Relatives/kerabat. Portraits of contemporary Indonesian families/ portret keluarga Indonesia masa kini. [met een essay door Ayu Utami]. 2006. (C2) –

Tino Djumini +

The Religion of Java. 1976  (1ste druk:1960) – Clifford Geertz (D3) +

Rendra, W.S.  Gedichten – eng. Vert. H.S. Aveling en B. Raffel (C1) +

Rennen voor je leven. Verhalen over Indonesië. 1994. – Hein Matthijs (C5) +

‘Renville’ als keerpunt in de Nederlands – Indonesische onderhandelingen. 1980. – Ide Anak Agung Gde Agung (B4) +

De Repatriëring uit Indonesië. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatriëerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving. 1957.  – J.H. Kraak.

(B5) +

Report from Banaran. Experiences during the people’s war. 1972. –  T.B. Simatupang (E2) +

The Republican revolt. A study of the Acehnese rebellion. 1985. – Nazaruddin Sjamsuddin (E2) +

Republikeinse kampen in Nederlandse-Indië. Java. 2.7 Residentie Soerakarta. 1999. – Henk Beekhuis (D0)  +

De republikeins kampen in Nederlands-Indië,  oktober 1945 – mei 1947. Orde in de chaos.  – Mary van Delden  (D0) +

Revolt in Paradise. The amazing story of a woman who was adopted by a Balinese Rajah, tortured by the Japanes and fought to win Indonesia its freedom.

1960.  – K’tut Tantri (E1) +

Revolutie in Soerabaja, 17 augustus 1 december 1945. 2000 – Willy Meelhuijsen.  (Z5) +

Een revolutie op drift.  Indonesisch reisjournaal . 1953. – F.J. Goedhart (C5) +

De ring van Takoe’ang . 1974 – Ies van Bel (A6) +

The Rites of the Bali Aga . 2001.– S. Situmorang (A3) +

A Road with no end. 1982. – Mochtar Lubis (B6) +

Rockin’ Ramona. 1989. – Lutgard Mutsaers (C1) +

Rode Aarde. Een verhaal van de vergeten oorlog op Java. 2001. – Annie Bos. (Z5) +

Rode zon boven Borneo. West-Borneo 1942. 1968.  – C. van Heekeren (A6) +

De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidslievende teksten uit de twintigste eeuw. 199?. [voorwoord: Hella Haasse] – Harry Poeze en Henk Schulte

Nordholt (samenstelling) (E1) +

Roeslan Abdulgani. De man die bleef, 1995 – C. Schuuring (A6) +

Romusha van Java, het laatste front 1942- 1945. 2009  – Win Rinzema-Admiraal   (D0) +

Ronde tafel conferentie.  Feiten en Documenten. 1949. (D2) +

Rondom Daum. 1997.  – Gerard Termorshuizen (red.) (B6) +

Roots of violence in Indonesia. Contemporary violence in historical perpective. 2002.  – F. Colombijn en J. T. Lindblad (ed.) (B6) +

Roseboek van de Muiterij. [Samengesteld door den Persdienst Nationale Jongeren Verbond]. 1934. – (B3) +

The Rule of the sword. The story of West Irian. 1977. – Nonie Sharp (D2) +

Rumphius; de blinde ziener van Ambon. 1944 – G. Ballintijn (A3) +

Ruslan Abdulgani. De man die bleef. 1995. – Casper Schuuring. (A6) +

Het rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie, 1996 – H.W. van der Doel (C1) +

Rijst gemorst? (Over) leven en bijgeloof. 1998. – Riny Boeijen en Louise Peeters (B5) +

De Rijzende Zon. [De Tweede Wereldoorlog – TIME-LIFE boeken]. Geen jaartal van uitgifte. – Arthur Zich (B2)   +

 

S

 

Sabar. Indonesische Impressionen. 1957 – Vendla von Langenn (B1) +

Sailing craft of Indonesia. 1986 – Adrian Horridge (A1) +

Sambals voor Sweelinck. [Haagse mysterie reeks].1962 – Pim Hofdorp. (A7) +

Sajak sajak anak matahari. Dua kumpulan saja. (gedichten, met zw/w-tekeningen van Oesman Effendi).  omstr. 1981– Ajip Rosidi (A2) +

De Sarikat Islam .1916. – W.K.S. van Haastert (B3) +

Sarinah. De taak van de vrouw in de strijd van de Republiek Indonesië. [vertaald uit het Indonesischin 1963]. 1966. – Dr. Ir. Sukarno (E1) +

Saudara Bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering. 1992. -- Elias Rinsampessy (D1) +

Scenarium; Nederlandse reeks voor theaterwetenschappen Dl. 9. Theater op Java, 1985 (A1) – C.P. Epskamp. +

Schaduwhand. Spook- kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945. 1946. – R. van Goens (B2) +

Schakel tussen twee werelden. Repatriërings- en troepenschepen naar en van Indië 1945-1951. 1991.-- A. Lagendijk (C1) +

De schatten van Lombok. 1994. – Ewald Vanvugt (B6) +

Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van Prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands Indië 20 september

1946 – 1 oct. 1947. Uitgegeven door C. Smit Dl. 2. 1970. –  W. Schermerhorn (E2) +

Impressies dari Linggadjati dan sekitarnja pada boelan Nopember 1946.. 1947. – Henk Ngantoeng (E1) +

Scherven van Smaragd. [2e druk] . 1984.  – Jill Stolk (A3) +

Schetsen van Smaragd; tekeningen en dagboeknotities van een tropenarts in de jonge Republiek Indonesië, 1998. – M. Wertenbroek (A4) +

De scheuring van het rijk. Het drama van de Indonesische crisis 1951 –  P. S. Gerbrandy (B3) +

Schim van goud. Indisch zedenroman. 1990. (1ste druk 1934) – J. Treffers. (A3) +

Schimmenspel . 1982 (2de druk; 1ste druk: 1958). – Johan Fabricius (C4) +

Schoon ver van U. Cursiefjes. 1988. – Ralph Boekholt (A7) +

De schoonste triomf van de Indo-detective. 1986 (1962) – Ucee (A1) +

De Schorpioen. Naar de film van Ben Verbong. 1984  (Z3) – Lucien Duzee. +

De schreeuw van Maubere. Strijdliederen voor het volk van Oost Timor. 1979. – Francisco Borja da Costa (D2) +

Schuilen in de cherryboom. 2009. – Frits Smeele.  (D0) +

Schuim van goud. Indische zedenroman – J. Treffers (A3) +

De S.D.A.P. en Indonesië .1929.  – Daan van der Zee (B2) +

Sedjarah perdjuangan. Pemuda Indonesia. 1965 – Penita Penjusun (E1) +

See Japan and die. The true diaries of a P.O.W. in four prison camps. 1986. – Frank Brimelow (E3) +

The Seed & the Sower  .1966 . – Laurens van der Post (A2) +

Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Maluku. 1961/1982. [Indonesische overheidspublicatie] (D1) +

Selamat Sjabbat. De onbekende geschiedenis van Joden in Nederlands-Indië. [Themanummer van Misjpoge, Nummer 4 tgv exposite in Joods Historisch Museum].

2014. – Hetty Berg, Ardjuna Candotti en Valerie Touw. +(F2)

Serangan umum 1 Maret  di Yogyakarta latar belakang dan pengaruhnya. 1989. – (E1) +

[Seratus] 100 tahun Bioskop di Indonesia (1900-200), 2008  (A5) – Johan Tjasmadi.  +

Setengah mati. Kind in een jappenkamp . 1975 (1ste druk: 1964). – Eliza Thomson (D4)+

Shadow of a Revolution; Indonesia and the Generals. 2001 – Roland Challis (A5) +

Showcase state. The illusion of Indonesia’s accelerated modernisation. 1973. –  Rex Mortimer (e.a.) (B2) +

Siauw Giok Tjhan remembers. A peranakan-chinese and the quest for indonesian nation-hood. 1982. –  Bob Hering (edit.). (B3) +

Sidja, een meisje van Java, 1960 -- Noort, Annie van (A7) +

Si Dogol & Si Tolol . (petjoh) .1990.  – Felix Mathéron (B5) +

De Sirenen. 1963. – Maria Dermoût (C5) +

Sir Stamford Raffles.  Founder of Singapore. 19??   [geen auteur]   (D3) +

The 6th overseas Chinese state. Nanyang huaren 1990 – Sie Hok Tjwan (D4) +

Sketsa-sketsa. Dari masda ke masa. 1981.  (E1) – Henk Ngantung +

De Slag in de Javazee (in: Het Nederlands Scenario 1997 – N. Koppen en B. IJdir (A1) +

De Slaven van Roku Ban. 1979.  – N.W. Hofstede (D4) +

Small mercies. A boy after war. 1997, 2e dr. – Ernst Hillen (B1) +

SMARAGD, Indisch erfgoed in Den Haag. 2012  --  Andréa A. Kroon en Audrey Wagtberg Hansen (E3) +

Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in Nederlandse vestigingen in Aziä  – Jean Gelman Taylor. 1988.  [verscheen in 1983 in de VS onder de

titel: The social world in Batavia] (A4) +

The Smiling general. President Suharto of Indonesia. 1969. – O.G. Roeder (B1) +

Henk Sneevliet. Een politieke biografie .1974. – Fritjof Tichelman.  (E2) +

Het proces Sneevliet 1917 (1991) – A. Baars en H. Sneevliet (A1) +

The social World of Batavia; European and Eurasian in Dutch Asia. 1983 – Jean Gelman Taylor (A4) +

Soebatten, sarongs en sinjo’s. Indische woorden in het Nederlands, 1991 – Joop van den Berg (B3) +

Soeharto dari ke Habibie – dr. George Junus Adijondro (A3) +

Soeharto on trial. General H.R. Dharsono’s plea. 1986 – Gen. H.R. Dharsono (A6) +

“Soekarno”. 1962. – L. Krol d’Yovre (A2) +

Herinng, Bob (D4) – Soekarno. Architect van een natie/Architect of a nation. 2001 – Bob Hering. +

Soekarno, Nederlandsch onderdaan. Een biografie 1901 – 1980. 1999 – L. Giebels (A4) +

En Soekarno lacht…! Journalistieke ervaringen van een Nederlandse oorlogscorrespondent in Indië 1946 – Alfred van Sprang (E2) +

Soekarno en de strijd om Indonesië’s onafhankelijkheid .1964. – Bernhard . Dahm (B5) +

Soekarno, Nederlandsch Onderdaan. Een biografie 1901-1910 . 1997 – Lambert Giebels (A4) +

Soekarno, President. Een biografie 1950-1970. 2001 --  Lambert Giebels (A4) +

Soekarno. Kopstukken uit de twintigste eeuw. 1964. (C2) – Paul van ’t Veer. +

Soerabaia – Gerard P. Adolfs (A5) +

Soldaat overzee.  (3de druk).1948.(E3)  [Opgetekend door drie soldaten die onbekend wensen te blijven. Plus  ‘eigen bijdragen’ van soldaat Kosman + 4

fotootjes] +

Soldaatje spelen onder de smaragden gordel. 1989. – Jan Schilt (B5) +

Soldaten van de kompenie KNIL; 1830-1950; een fotodocumentatie over het dagelijks leven van het koloniale leger in Nederlands-Indië 1986 – C.A.

Heshusius (A5) +

Soldatendominee. Ervaringen van een legerpredikant in Japanse krijgsgevangenschap 1975 – J.C. Hamel (A4) +

Some aspects of Indonesian politics under the Japanese occupation. 1944-1945 (1961) – Benedict R. O’G. Andersen (C1) +

The sound of the ancestral Ship. Hioghland Music of West Java. ( 2001) – Sean Willams (B1) +

South to Batavia, North to Mukden. The prison diary of Brigadier General W.E. Brougher. 1971. – D. Clayton-James (red.) (B1) +

The South Moluccans. Background to the train hijackings. [Oorspr. titel “Ambon door de eeuwen”. 1977.], 1980. – Ben van Kaam (D1) +

The South Moluccas. Rebellious province or occupied state. 1960. (D1) – J.C. Bouman en C.E.L. Helfrich (e.a.) +

Speciale missie no. 43 In Bantam (Java). 1985. – David W.N. Kriek (A5) +

[Op reis met de]  ‘Special Party’. Oorlogs- en kampherinneringen 1971 – P. Scholten (A6) +

Splinters van voorbije levens (Indische verhalen). 2001. – Justine Swaving (A1) +

Spoor, onze generaal. 1958 2de druk, 1ste 1953. – Ton Schilling    (A2) +

Sporen van een Indisch verleden 1600-1942, 1992 – Wim Willems (red) (C1) +)

Sporen van een koloniaal verleden. De komst van Indische Nederlanders in Apeldoorn. 1990 – Ingrid van Hoorn en Hanneke  Oosterhof (C1) +

Sporen van vernieling. Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië 1940 – 1957. 2006.  – Peter Keppy.  (D0) +

Sport in Indië. 19?? – Jan Feith (B6) +

Sprang, Alfred van (D4) – Laatste acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesië. 1949. +

Vier artikelen over F. Springer [Bzzlletin, 16e jaargang no. 147, juni 1987 – (C1) +

Een staat in wording – Albert. de la Court (tekst) & Cas Oorthuys (foto’s). 1947.(B4)  +

De Staatsgreep [van 1965]. (roman).  1992 – Jacob Vredenbregt (A1) +

Stagnatie en beweging.  Sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband 1975 [proefschrift] – Fritjof Tichelman (E3) +

The Stakes of democracy in South-East Asia. 1950. – H.J. van Mook (E2) +

Stand easy. [Australische militaire deelname in WO II in ZO-Azië]. 1945.– (C2) +

Statistical pocket book of Indonesia 1941. 1947. – (A2) +

Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van general S.H. Spoor. 1988. – Rob  M. Smulders  (Z3). +

De stem van mijn ouders gevolgd door de schim van Nènèk Tidjah -- Nieuwenhuys, Rob (C4)

Sticusa jaarboek, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 –  Onder redactie van G.H. van der Kolff (A1) +

De stille kracht van leiderschap.  Een Indisch perspectief. 2009.    Monica Aartsma e.a.   (C1) +

De Stille kracht, 7e dr. – Louis Couperus (A7) +

Stille krachten van de kris; verhalen feiten en veronderstellingen over de magie van de kris 1985 – H.W.M.J. Rijnders (A1) +

Stille nacht.19??.  – K. Norel (E1) +

Stolen Childhoods. The untold story of the children interned by the Japanese in the Second World War. 2011.  – Nicola Tyrer (E4) +

Storm over Java . 1946 – C.J.H. du Chattel (A6) +

The Story of Indonesia. 1959. – Louis Fischer (A6) +

De strafkolonie. Een Nederlands concentratiekamp in Suriname 1942-1946.2006.  – Twan van den Brand. (C2) +

Strijd om Deli. Verboden foto’s van de eerste politionele actie op Sumatra. 1997. – Louis Zweers (B6) +

Studi belanda di Indonesia; Nederlandse studiën in Indonesië; kongres 23 – 27 november 1987 (1989) – Kees Groeneboer (ed.). (A1) +

Subversion as foreign policy. The secret of Eisenhower’s and Dulles’ debacle in Indonesia. 1995. – Audry R. Kahin and George McT. Kahin (B1) +

Sudah, laat maar. Met een voorw. v. Rob Nieuwenhuys (1975) 1984 – Paula Gomes (A4) +

Suharto and his generals. Indonesian military politics 1975-1983. 1984.  – David Jenkins (B1) +

Suka duka pelajar Indonesia di Jepang. Sekitar perang Pasifik 1942-1945. 1990.  – Persada Senior. (D3) +

Sukarno. Een autobiografy 1967. – Cindy Adams (opgetekend) (B4) +

Sukarno. An autobiography. 1966. – Cindy Adams (as told to) (B4) +

De Sumatra spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog op Midden Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Een documentatie van gegevens in en direct na de

oorlog verzameld. 1985. – Henk Neumann en E. van Witsen (C1) +

Sundanese Music in the Cianjur Style. 1989.  – Wim van Zanten (A5) +

Surviving Indonesia’s Gulag. 1996. – Carmel Budiardjo.  (B1) +

Susilo Bambang Yudhoyono dalam 5 hari mandat maklumat. 2001. – Kurdi Mustofa en A. Yani Wahid. (B3) +

Sutan Sjahrir. True democrat, fighter for humanity, 1909-1966. 2010  – H. Rosihan Anwar. 2010.  (C2) +

 

T

 

Taalgids Indonesisch (Lonely Planet). 2002 – Patrick Witton (F4) +

Takdiran en andere verhalen. 1977.  – Lin Scholte (C4) +

Tales of a revolution. A leader of the Indonesian revolution looks back.1972. – Abu Hanifah  (B2) +

Tanah air kita. Land en volk van Indonesië. 1951. (A4) – N.A. Douwes Dekker (samenstelling). +

Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouwkolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken. 1988 – Frans Grasveld. (A5) +

Tanda mata  1– Indische vertellingen fan toen froeher.  -- Tjaal Aeckerlin. (A2) +

Tanda mata KNIL. Opgedragen aan de nagedachtenis van hen die in de strijd tegen Japan het leven gaven. 1983. – P. van Meel. (C2) +

Tan Malaka. Strijder voor Indonesië’s vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945. 1976. – Harry A. Poeze (E4) +

‘Teater Abdulmuluk’ in Zuid-Sumatra..2000. [proefschrift]  – Rob.M. Dumas (D3) +

Tegels lichten. Ware verhalen over de autoriteiten in het land van de voldongen feiten. 1972. – Henk J.A. Hofland. (D3) +

Teheran, een zwanenzang. (1996, 5de druk, 1991) – F. Springer (A3)  +

Telegram. 1893 .  – Putu Widjaya (C4) +

Tempoe Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië .1973. (1ste druk:1961) – E. Breton de Nijs (A5) +

Ten  Years  of Japanese Burrowing in the Netherlands East Indies. Official report of the Netherlands East Indies Government on Japanese subversive

activities in the Archipelago during the last decade. Geen jaar (vermoedelijk 1944). Vertaling van Tien jaar. . . (digitale versie in deze bibliotheek

aanwezig].   (E3) +

Tentara Nasional Indonesia. TNI. 1956.   -- Nasution, A.H. (E1) +

Terug naar Fukuoka 14. Krijgsgevangene in Nagasaki. 1985. – René Schäfer (B5) +

Terug naar Java. In het spoor van politionele acties. 1992. – Jan Glissenaar (B6)+

Terug op de Molukken. 1982. – Tessel Pollmann en Juan Seleky [fotografie: Bert Nienhuis] (D1) +

Terug uit Djokja. 1946. (C5) – Pieter ’t Hoen. +

Terug uit Japansche interneering [1942]. 1945. (uit het Engels vertaald,1944)

  --  Pater H. van Straelen, S.V.D. (A1) +

Terug van weggeweest. Hoe Leidse wetenschappers in het spoor van ’t kapitaal de weg naar Indië vonden. 1977. – Jurrie Reiding e.a.[uitgave van Indonesië

WerkgroepLeiden]  (B1) +

The human aviary. A pictorial discovery of New Guinea. 1971. -- George Holton & Kenneth E. Read. (D2) +

The innocent artists. Student art from Papua New Guinea. 1980. – Catharine Baker. (D2) +

The life and times of Sukarno 1974 – C.L.M. Penders (A4) +

The Other Dutch. The short history of the Dutch-Australians, who spent their youth in the Dutch East Indies. 1995. – Eve ten Brummelaar (D4) +

The 6th overseas Chinese state. Nanyang huaren. 1992. – Sie Hok Tjwan (D4) +

10.000 zeemijl per onderzeeboot met professor Vening Meinesz.  Ca 1939. [foto’s en kaartjes] (A6) – Albert Chambon

De terugkeer van de tijger [over kol. Ivan Lyon en zijn geheime tocht van Australië naar Singapore tijdens WO II]. 1960. – Brian Connel (E4) +

Terugzien en nakaarten. Zestig jaar ooggetuige in Indonesië. 2009   -  (B3)  Jacob Vredenbregt. +

M.H. Thamrin and his quest for Indonesian nationhood 1917-1941. 1996. (A4)  - Bob Hering. +

Three months of Truce on Java and Sumatra. Documents submitted to the Committee of Good Offices by the Netherlands delegation.  And other related

documents in the period 17 January 1948 op to 30 April 1948. 1948. (B5) +

Through a harsh dawn. A boys grows up in a Japanese prison camp. 1963. – Henk F. Leffelaar. (B5) +

Tien jaar Japansch gewroet in Nederlandsch-Indië.  Januari 1942. Uigegeven door door de Nederlands-Indische regering te Batavia.

[Dit is een digitale versie, zonder de Japanse teksten. Er is ook een originele Engelse versie. Ze onder Ten years. . . ]  (E3) +. . 

Tien jaar onrecht in Indonesië. Militaire dictatuur en internationale steun. 1976. – W.F. Wertheim, W.F. Ernst Utrecht, J.M. Pluvier e.a. (D3) +

Till better days. 1945. – Ch.B. Droste (C2) +

TIMOR 1942. Australian commando’s at war with the Japanese. 1987 – Christopher .C.H. Wray (D2) +

Tjalie Robinson. De Stem van Indisch Nederland – Paasman, Bert e.a. (red.) (C4) +

Tjalie Robinson. Journalist, schrijver . en al die dingen meer. 1999. --Vivian Boon en Boudie Rijkschroeff (samenstelling) (F2) +

Tjalie Robinson. Biografie van een indo-schrijver. 2008 – Wim Willems.   (D0) +

Tjideng zwart op wit. [gedichten en tekeningen] ????. – Ingeborg Tuckermann & Gwendolyn de Ruyter de Wildt.  (D4) +

Dit was uw Tjideng.  Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus .1989.  – Win

Rinzema-Admiraal.  (D4) +

Tjies. 1964 (4de druk) – Vincent Mahieu. (B3) +

Tjies, 1957. (1ste druk) – Vincent Mahieu. (C4) +

Tjoek, 1960 -- Vincent Mahieu (C4) +

Tòtòk en Indo. Een plantage idylle. [toneelstuk in] Drie bedrijven. 1915 – Jan Fabricius (A2) +

Tojo and the coming of the war. 1960 .– Robert J.C. Butow (B1) +

Tot betere tijden? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter of Sumatra. – T. Spaans-van der Bijl. (A4) +

Totdat de atoombom viel….Friesche jongens in Japansche krijgsgevangenschap. 1946.  – D.A. van der Linden.  (A3) +

Totok tussen Indo’s. Een persoonlijk relaas over arrogantie,versluierde discriminatie en vernedering onder Indische Nederlanders. 1995.—Peter Schumacher

(Z4) +

Toward a glorious Indonesia. Reminiscences and observations. 1987. – Dr. Soetomo. (E2) +

Toward freedom and the dignity of man. A collection of five speeches by President Sukarno of the Republic of Indonesia. 1961.  – Sukarno. (E1) +

Transmigrasi. Myths and realities. Indonesian resettlement policy, 1965-1985. 1986.  – Otten, Mariël (B1) +

Tropenkoort. [24 “Indische” schrijvers met een geselecteerd stukje]. 1992. --  John Müller (samenstelling).  (B6 ) +

Tropische jaren; [roman]. 1986. – Cornets de Groot (A7) +

True stories of the Korean comfort Women.1995. – Keith Howard (ed) (A3) +

Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. 1996. – Elly Touwen-Bouwsma & Petra Groen. (C2) +

Tussen pruimtabak en sirih, Rindu Abadi .1988. – P.C. Cuka – Asam.(B6) +

Tussen twee vaderlanden . 1967. -- Nieuwenhuys, Rob (C4) +

Twee Indische meisjes (jeugdroman). 1948 – C.A. Leembruggen (A6) +

Twee moeders. Kampdagboeken en bersiap. 2000 – R. Bouwman (A4) +

Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957). 1993. Liesbeth Dolk (C1) +

Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid. 1991. – Elien Utrecht. (A4) +

Tweede jaarboek van het Rijksinstituur voor Oorlogsdocumentatie. 1990.  (Z3)+

Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951. 1991. (D1) – Wim Manahutu en Henk Smeets. +

 

U

 

Uit de zak van de Tjelana Monjet. Vijftig Indische en Indonesische liedjes 1997 – Huib Deetman (samenst,), illustraties Emmy Verhoeff.  (C1) +

Uit het rijk der duizend eilanden. Indonesië zoals het is. Het verhaal van een reis door Indonesië.1954 .– Joop Wolff (D3) +

Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis. 1997. – Wim Willems e.a. (C1) +

Uit Indonesië. De erfenis van de soevereiniteitsoverdracht. 2000. (B4) – Martin Elands (redactie) +

Uitgerekend (Indische roman). 1983. – C. Van Heekeren. (A7) +

Undercover University. [WW II camp in Kuching, Serawak]. 1990 – Frank Bell (E3) +

The United States and the struggle for Indonesian Independence 1945-1949. 1981 – Robert J. McMahon (B3) +

De urn en de noot; leven in twee werelden 1997 – J. Swaving (A1) +

 

 

De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek. (proefschrift). 1980. – Pieter J. Drooglever (B5).  +

Vaders van betekenis, 1995, 8e dr. – Marion Bloem (A2) +

De val van Bali.[roman] 1987. -- Ewald Vanvugt (D3) +

De val van Nederlands-Indië. 1982. – G. Teitler red. en anderen.  (E3) +

De Van Imhoff. 1997 – Gerrit  Grobben (A7) +

Van dingen die ik mij nog herinner. TIRADE  november 1975 (no. 18) – Mochtar Lubis [over en door hem]. (C5)  +

Van Glenn Martins en Mustangs. Alle vliegtuigen die gevlogen hebben bij het K.N.I.L. in de Indische Militaire Luchtvaart. 1967. – Hugo Hooftman (B2) +

Van Indië tot Indonesië. Voor, in en na het kamp. 1947 – M. Cohen Stuart- Franken (B1) +

Van katjong tot rijksambtenaar. Uit het leven van een (ver)indisch(t)e jongen. Sentimental Journey Indonesië 1977. 1982.. – H. Smit. (B5) +

Van Overheersching naar zelfregeering. Een staatkundig stelsel voor Indonesië op aristo-democratischen grondslag. 1931. – Soeroto, Raden Mas Noto (D2) +

Van proclamatie tot onwankelbare eenheidsstaat. De Republiek Indonesië 1945-1950. 2002. (A1)  Uitgegeven door de Indonesische ambassade in Den Haag. +

Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan. 1945 --  Graeff, A.C.D. de [samenstelling en redactie] (D3) +

Van West naar Oost. De rol van de Curaçaose Rode-Kruiscolonne in het voormalige Nederlands Oost-Indië. 1989. Plus Supplement (1997). – Ch.A. Rosheuvel. 

 (Z3) +

Van zachte wenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië, 1906-1942. 1998. – Mirjam Maters (D3) +

Vanonder de koperen ploert. 1976. – Hans Vervoort. (D3) +

Varen in oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog. 1948. – S.J. Graaf van Limburg Stirum [samensteller]

(B2) +

Vastgelegd voor later.  Indische foto’s van Thilly Weissenborn [1889-1964] 1983.  – Ernst Drissen (A5) +

40 jaar Indonesië [zes radiouitzendingen]. 1985. – Henk Hovinga. (B3) +

40 jaar Stichting Pelita. ‘Licht op landgenoten in de Archipel’. 1985. – Cor van Drongelen (verantwoording). (B5) +

Het verbluffende kamp. Herinneringen aan het vrouwenwerkkamp Kampong Makassar West-Java. Ca. 1946. – Ko Luijckx. (B4) +

Verboden voor honden en Inlanders. Indonesiërs vertellen over hun leven in de koloniale tijd. 1995.– Hans C. Beynon (E3) +

Verborgen dageraad. Nederlands-Indië en Zuidoost-Azië na de Japanse capitulatie, 1945-1847. 1988. (C5) – Joop Hulsbus. +

Het verdriet van Ambon.  Een geschiedenis van de Molukken. 2008. – Tjitske Lingsma  (D0) +

Het verdwenen volk. 1978 .– J.V. de Bruijn (D2) +

Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum 1955 (1954) – E. Breton de Nijs (A7)+

Vergeten aarde. Nieuw Guinea. 1951.  – Jan van Eechoud (D2) +

Het Vergeten leger in de jungle; Nederlandse krijgsgevangenen in Birma / Siam. 1989 – Henk Gideonse (A4) +

Het vergeten squadron. Het verhaal van de Nederlandse vliegers, die tegen Japan hun vergeten strijd vochten. 1976. – René Wittert (E3) +

Verguisd en vergeten. Tan Malakka, de linkse beweging en de Indonesische revolutie, 1945-1949. Drie delen. 2007. – Harry Poeze.  (D0)

Het verhaal van Indië [uitgave Indisch Herinneringscentrum]. 2011?. (E4) – Margaret Leidelmeijer( samenstelling en eindredactie) +

Verhalen over Indië voor Nederlandsche jongens en meisjes – Rutten-Pekelharing, C.J. (A3) +

De verliezers. Indonesië op het tweede gezicht. 1993. – Ger Vaders. (B5) +

Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- en cultuurmaatschappijen in het voormalig Nederlands-Indië. 1991. – Jaap

van der Zwaag (E3) +

Het vermoorde land. 1988.  – Jan Bouwer.  (Z3) +

De Verraders – Oltmans, Willem L. 1968.  (A4) +

De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. 1981. – N. Beets (B2) +

Verschrikkingen in het Verre  Oosten. Japanse wredheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2002. [uitgegeven bij BBC-docserie Horror in the East –

2000] – Laurence Rees .+

Verslag over de derde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Parijs, 21 September – 12 December 1948 & New York, 5 April – 18 Mei 1949. 1949.

(B3) +

Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië. 2000.  – Esther Captain,Marieke Hellevoort & Marian van der Klein. (B5) +

Verzameld werk.  -- Vincent Mahieu. 1992.  (C2) +

Verzet in Nederlands-Indië. Het levensverhaal van Bep Stenger. 1999 . – Nadet Somers (D4) +

Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945.  1993.  -- Bert Immerzeel en F. Van Esch   (E3) +

Vier eeuwen Maleisische literatuur in vogelvlucht – Prof. I.J. Bezemer (A7)

Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping. 1946 – Cornelis van der Grift (A4) +

Vier zonen. 1946. – Lea Morris. (C5) +

Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw Guinea. Bbakermat van de Indonesische onafhankelijkheid. 1973. – I.F.M. Salim  (E1) +

50 jaar ‘Merdeka’. In gesprek met Indonesiërs en Nederlanders. 1995 – Henk Koetsier & Tineke Koetsier-Korvinus. (B4) +

Villa Maarheeze. De geschiedenis van de inlichtingendienst buitenland. 1998 – B. de Graaff en C. Wiebes (Z5) +

Vindplaatsen. De Indishe jaren van F. Springer. 2012 – Liesbeth Dolk  (Z3). +

Visions and heat. The making of the Indonesian revolution. 1989 – William H. Frederick  (C2) +

Vlootverhoudingen in het verre Oosten, USA, Japan, England en Ned. Indië – A.KL. de Wolf (A6) +

Vlucht voor de dood. 1981. (A6)  -- C. van Heekeren. +

De Vluchteling 1949/1991 – Pramoedya Ananta Toer (A3) +

In het voetspoor van de panter. 2005.  – Griselda Molemans  (D0) +

Vogelvrij. Het leven buiten de kampen op Java, 1942-1945. 1984. (B5) – M.Moscou-De Ruyter. +

‘Voor Fredje is het kamp een paradijs’. Een jeugd in Nederlands-Indië, 1933-1946. 2007. – Fred Lanzing (A3) +

Voor het vaderland weg. Nederlandse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoorlog. 2007. – Peter Schumacher (Z4)  +

Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedenstichting in de tropen 1954 – H.A. Breuning (A1) +

Voorstellingen van vaartuigen op de reliefs van den Boroboedoer. 1923. – Th. Van Erp  (A4) +

Vorstenschool [toneelstuk]. 1924 (9de druk; 1ste druk 1907). – Multatuli.  (C4) +

Vreemde Oosterlingen. 19??.  – Gerard  Jansen (B6) +

Een vriend aan het Tobameer. 1995. – Wiecher Hulst.  (A6) +

Vriend en vijand in de kolonie. 1956. – Paul van ’t Veer. (B6) +

Vrouw in Azië. Vrouwen in Maleisië, Thailand en Sri Lanka. [ foto’s Maya Pejic]. 1975. – Peter Schumacher  (Z4) +

Vrouwen op Sumatra. Achter Japans prikkeldraad. 1983. – Truus van Eijk - van Velzen (E3) +

Vrouwenkamp Borneo. 1950. – Agnes Newton Keith. (A6) +

Vrouwenkamp op Java [met tekeningen door Kick Hofer]. 1946 – J.H. Hooykaas- Van Leeuwen Boomkamp. (E3) +

VRIJ; een verzameling foto’s uit Indië van de fotojournalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van Ben

Grevedamme. 1946  (A1) +

Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië 1764-1962. 1994.  – Th. Stevens (E3) +

Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië. 1995. – Wandela de Vries. (e.a.) (D3) +

De vuile was. Het realistische verhaal van een soldaat tijdens de laatste maanden van het voormalig Nederlands Indië. 19??.  – John Sapu (E1) +

Vulkaan; Java – maart 1942; roman 1979 (1978) – Elvire Spier (B6) +

 

W

De Waarheid over Java.  15 AVRO-causerieën in boekvorm. 1946 – Mr. H.W.J. Picard (E3) +

Wajang Foxtrot. Indië in klank en beeld. 2011. – Henk Mak van Dijk & Carl Nix. (A5) +

Wali Sanga. De Javaanse geheime leer inclusief de formulieren voor de Stille Kracht – H.A. van Hien (A3) +

Walking westward in the morning. Seven contemporary Indonesian poets. 1990 –  John H. McGlynn & E.U Kratz (editors). (C4) +

The war against East Timor. 1984. – Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong (D2) +

War and diplomacy in Indonesia 1945 – 1950. 1981.  -- Oey Hong Lee (E1) +

War criminals and punishment. 1944.[alleen Europa!]  – George Creel (B1) +

The War diaries of Weary Dunlop. Java and the Burma-Thailand railway 1942-1945.  1986. [Australische arts]– E.E. Dunlop (E3) +

War nationalism and peasants. Java under the Japanese occupation 1942 – 1945. 1994. – Shigeru  Sato (B3) +

Wat de Atoombom voorkwam. Het Liquidatieplan van Japan voor de geïnterneerden van de Pacific, 2003.—Winnie Rinzema-Admiraal. (DO) +

Wat moeten ze hier? Zuid Molukkers op weg naar vrijheid. ..1975 – Gerard Knot, H.C. Weltje & A. Kamsteeg. Voorwoord door K. van Rijckevorsel. (D1) +

Wat veteranen vertellen. Verschillende perspectieven op biografische interviews over ervaringen tijdens militaire operaties. 2010. – Stef Scagliola,

Harry van den Berg en Fred Wester (C2) +

The way of a boy. A memoir of Java. 1994 2e dr. – Ernest Hillen (A3) +

The Wédhatama (an English translation). [Javaanse literaratuur]. 1990.  – Stuart Robson (A4) +

Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra [Oorspr. Titel ‘Prelude to the monsoon’]. 1982. (1965) – G.F. Jacobs (A6) +

Weerzien met Indonesië. 1963 – Otto Kuijk en A.C. Veltkamp (A6) +

Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600 – 1950. 1993 – K. Groeneboer (A1) +

Wel en wee. [kamp Tangerang en veel kampgedichten]  – Ofeigssen–Takes, Annie (illustraties:Tineke Robson– Augustijn.  1955.   (D4) +

Een Wereld in beroering. Verdere memoires 1936-1946 .2e dr. 1960 – J. Fabricius (A6) +

De Wereld van de wayang. De schim van het verleden werpt zijn schaduw vooruit. [Uitg.: Volkenkundig museum Nusantara, Delft.] 1983 – R.S. Wassing (A5) +

Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945. 2004. (C2) – Liesbeth van der Horst. +

Wereldverhalen in Nederland. Grootouders lezen voor (D2) – Verschillende auteurs (onder wie P. Schumacher) .2014 +

Werkers aan de Burma-spoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven.  414 kilometer en 200.000 doden. 1982. – H.L. Leffelaar en E. van Witsen (B5) +

West Papua: the obliteration of a people. 1988 (3de druk,1ste druk:1983) – Budiardjo, Carmel en Liem Soei Liong (D2) +

Westerling. Libretto voor een kameropera. 1995. – Graa Boomsma (D0) +

Westerling ‘de eenling’. 1982 ; naar:  ‘Westerling, guerrila story’ 1977. – D. Venner (D0) +

Westerling, guérrilla story [Franse uitg.] 1977. – Dominique Venner (A4) +

Westerling’s Oorlog. Indonesië 1945-1950. 1999. – Jaap de Moor.(C2) +

Wettig opium. 350 jaar Nederlandse opiumhandel in de Indische archipel. 1985. – Ewald Vanvugt (E3) +

Who is who in Indonesia, 1980.  – O.G. Roeder. (Z3) +

Wie verre reizen doet. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van de Compagniestrijd tot 1870. 1975 – Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys

(B6) +

Aan de Wieg van een natie. Herinneringen aan Indonesië. 1995 – M. Weisglas (B2) +

Wierema, Thijs (inleiding en uitlui) -- Rob Nieuwenhuis. Leven tussen twee vaderlanden. [met bijdragen van ca. 20 auteurs].1982.  (C4) +

Wilde Anna. 19??.  – Frank Keith (C4) +

Wimanjaya dan rakyat Indonesia menggugat imperium Soeharto. 1993. --  Wimajaya K. Liotohe . (B4)  +

Wind ademt in zijn eentje. Poëzie uit Indonesië, Oost-Timor en Nederland. 1984 –  René Heynen( e.a.) (C4) +

Wisseling van de wacht. Indonesiërs over de Japanse bezetting 1942 – 1945. 1995 – H. Maier, D. van Minde en H. Poeze (B2) +

Wordend Indonesië. 1948. – G.L. Tichelman en H. van Meurs [redactie] (E2) +

Wij strijden met de teekenstift… Tweede bundel van oorlogsprenten  getekend voor het Bataviaasch Nieuwsblad in de jaren 1940 en 1941 – Hofer (A5) +

Wij vochten in het bos. De guerrillastrijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog.  19??/(E2) – Serg. M.Ch. Kokkelink +

Wij werden geroepen; de geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen. 1949, -- 

Alfred van Sprang   (Z5) +

 

X Y Z

 

Yamoto Dynasty. The secret history of Japan’s imperial family .– Sterling and Peggy Seagrave. 1999.(C3) +

You’ll die in Singapore. 2000-mile escape from the Japanese. 1957. (A2)  -- Charles McCormac +

IJzeren Wereld, 1991 (E1) – Willy S. Rendra  +

De zaak Aernout.  Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld. 2009.  --  Peter Schumacher [met medewerking van Gerard de Boer]  (Z4) +

Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo 1997  --  Ulbe Bosma (B5) +

Zaken overzee; verhalen. 1977 – F. Springer (A3) +

Het Zeeroversjongetje. Indisch jeugdboek. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys (1989, 10de druk, 1ste druk 1910)) – Marie van Zeggelen (A1) +

Zelfportret met moeder. Een familiekroniek. 2003.  – Martin Schouten (B6) +

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 1946 tot begin 1947.  – (D4) +

Zes jaren in zes maanden. Herinneringen van een kind dat aan de nazi’s is ontsnapt maar in Japanse kampen is terecht gekomen. 1981.  –Lydia Chagoll (B6)

+

Zo is het gebeurd. 20 Jaar historische visies op de Tweede Wereldoorlog in ZO-Azië. 2008. – Marjan Bruinvels en Ferry Koper (samenstelling). (C2) +

De zonnewijzer. Korte weergave van een paar niet-politieke voorvallen uit vroeger en later tijd. (kerstgroet). 1970. -- E.N. van Kleffens (B2) +

De Zuidmolukse republiek. Schets van een beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk. 1977. – Bung Penonton. (D1) +

Zuidmoluks terrorisme, de media en de publieke opinie. Twee studies van het Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen. – A.P. Schmid,

J.F.A. de Graaf,  F. Bovenkerk, L.M. Bovenkerk-Teerink en L. Brunt (D1) +

Zuidoost Azië 1930 – 1970. De erfenis van het kolonialisme en het nationalisme. 1977.[Oorspronkelijke titel:   “South-East Asia 1930 – 1970”. 1974.] –

Fred. R. von der Mehden (B4) +

De Zuid-Celebes Affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies. 1984.   Willem IJzereef  (B3) +

De zwaluwen van Klapanoenggal. 1979. – Johan Fabricius (C4) +

Zwart op Wit. Liquidatie van een Imperium. Een beeld van het na-oorlogse regeringsbeleid in Nederland, ontleend aan de Nieuwsbrief. 1954 – J. Fabius.

(B1) +

De zwarte met het witte hart. 1997. – Arthur Japin (B3) +

Zwarte moesson, 1967 (1946) [eerder gepubl. Onder de titel ‘De gele terreur’] – Willem Brandt (A4) +

De Zwerftocht. Een waar relaas. 1948, – Jan Eggink (A6) +