header

Oost en West [jrg. 1941]

Oost en West [jrg. 1941]  - Zwarte ordner

 

Oost en West, 10-06-1940, 40e jg, no1.

Nederland en Indie, blz. 1. Zorg voor Indische jongelui, blz. 1. Mededeeling van het hoofbestuur, blz. 1. Mededeeling inzake passage naar Indie, blz. 1. Hulp en steunverleening, blz. 2+3. Financiele problemen en geldverkeer, blz. 3. Koloniaal Instituut, blz. 4. Wat gaat er met Ned-Indie gebeuren? Blz. 4.

Oost en West, 24-06-1940, 40e jg, no 2

Samenwerking, blz. 1. Sate, G. Kapala, blz.1.

Koloniaal Instituut, blz. 1. Hulp en steunverleening, blz. 2. Onze propagandist vertelt, Kapala-Kampoeng, blz. 4. G. Kapala, blz. 5. Makan pensioen, blz.6. Sai Horas Mahita, blz. 6.

Oost en West, 06-07-1940, 40e jg, no. 3

H.F.Tillema 70 jaar, blz. 1. Sate, G.Kapala, blz. 1. Boeken v. H.F. Tillema, blz. 2. Hulp en steunverleening, blz. 3. Sai Horasma Hita, G. Kapala, blz. 4.

Oost en West, 20-07-1940,40e jg, no. 4

Het werk van Oost en West, blz.1. Hulp en steunverleening, blz.2. Sai Horasma Hita, G. Kapala, blz. 4. De verzorging van Indische lichtmatrozen, blz.5. Uit de tijdschriften, blz. 7. Het Indisch Jeugd Centrum blz. 8.

Oost en West, 03-08-1940,40ejg, no. 5

H.F. Tillema, 70 jaar, blz. 1. Sate, G. Kapala, blz. 1. Hulp en steunverleening, blz. 2. Toerisme, blz. 3. Sai Horasma Hita, G. Kapala, blz. 4. Uit de tijdschriften, blz. 7. Bk A.C. van der Valk, blz. 8. Koloniale school te Den Haag, blz. 8.

Oost en West, 17-08-1940, 40e jg, no. 6

De Indologische jaargang v h Koloniaal Instituut, blz. 1. Hulp en steunverleening, blz. 2. Toerisme, blz. 3. Sai Horasma Hita, G. Kapala, blz 4. Sate, blz. 7. Uit de tijdschriften, blz. 7. Voor Indische jongens in Ned. Blz. 8.

Oost en West, 31-08-1940, 40e jg, no. 7

Jubileum Kol. Inst. Blz. 1. Sate, G. Kapala, blz. 1. Hulp en steunverleening, blz. 2. Toerisme, blz. 3. Sai Horasma Hita, blz. 4. Pensioen en Inkomstenbel. Blz. 5. Ind. Lichtmatrozen, blz. 7. Een Baedeker voor Ned. Indie, blz. 7. De portugezen in Indie, D. Balem, blz. 9.

Oost en West, 14-09-1940, 40e jg, no. 8

Jubileum tentoonst. Kol. Museum, blz. 1.

Sate, G. Kapala, blz. 1. Hulp en Steunverleening, blz.2. Leergangen v h Kol. Inst. Blz. 3. Toerisme, blz. 3. Sai Horasma Hita, G. Kapala, blz. 4. Ind. Afd. v Ned. Jaarbeurs, blz. 7. Ind. Leergang 1940, blz. 10. De Portugeezen in Indie, blz. 11. Uit de tijdschriften, blz. 12  

Oost en West, 28-09-1940, 40e jg, no. 9

Tanah Sabrang, blz. 1. Sate, G. Kapala, blz. 1.

Hulp en steunverleening, blz. 2. Toerisme, blz. 3. Sai Horasma Hita, G. Kapala, blz. 4. De film Tanah Sabrang, blz. 6. Kol. Inst. Blz. 10.

De portugeezen in Indie, D. Balem, blz. 13.

Oost en West, 12-10-1940, 40e jg, no. 10

Sate, G. Kapala, blz 1. H.F. Tillema, blz. 1. Hulp en steunverleening, blz. 2. Toerisme, blz. 3. Sai Horasma Hita, G. Kapala, blz. 4. Kol. Inst. Blz. 8. De portugeezen in Indie, D. Balem, blz. 11.

Oost en West, 26-10-1940, 40e jg, no 11

Sate, G. Kapala, blz. 1. Badplaatsen der Preanger zuidkust, S.A. Reitsma, blz. 2. Toerisme, blz 3. SAI Horasma hita, blz. 4. Kol. Inst. Blz. 10. De portugeezen in Indie, blz. 11.

Oost en West, 09-11-1940, 40e jg, no.12

Sate, G. Kapala, blz. 1. Toerisme, Blz. 3.

Sai Horasma hita, blz. 4.Gevangenis-belevenissen, blz. 5. Badplaatsen der Preanger zuidkust, blz. 6. Kol. Inst. Blz. 12. De portugeezen in Indie, blz. 13. Recepten, blz. 14.

Oost en west, 23-11-1940, 40e jg, no.13

Het Ind. Fonds voor bijzondere nooden, blz. 1. Sate, G. Kapala, blz. 1. Erepromotie H.F. Tillema, blz. 2. Toerisme, blz.3. Sai horasma hita, G. Kapala, blz. 4. Preanger Zuidkust, blz. 6. Ind. Fonds voor particulier nooden. Acte v oprichting, blz. 7. Kol.Inst. blz. 10. De portugeezen in Indie, blz. 11.

Oost en west, 07-12-1940, 40e jg, no. 14.

Azie en Afrika, blz. 1. Sate, G. Kapala, blz.2.

Toerisme, blz. 3. Kol. Inst. Blz. 10. De portugeezen in Indie, blz.11. Recepten, blz. 12.

Oost en west, 21-12-1940, 40e jg, no. 15

Migratie nar de overzeesche gebiedsdelen, blz. 1. Ingez. Brief over kerstpakketten, blz. 2. Toerisme, blz. 3.  Kol. Inst. Blz. 10.  Eerste berichten over Nw Guinea, blz. 11. Recensie bk. Als de Doerians vallen, blz. 12.

Oost en west, 04-01-1941, 41ejg, no. 16

Prof. Du Bois’ ontdekkingen en Ned. Indie, blz. 1. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. De legende van een onbekend Zuidland, blz. 11. Recensie Sarinem, opera, S. Malem, boek verdwijnend cultuurgebied, kunst der Bataks, A.J. de Lorm, Ons Indisch boekje, H.F. Tillema, blz. 12.

Oost en west, 18-01-1941,41e jg, no. 17

Stichting Indisch Fonds voor Particuliere Nooden, blz. 1. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Indisch jeugdcentrum te Gouda, blz. 7.  Filmervaring, Bandoengsche HBS, blz. 10. De zending van de Evangelische broedergemeente onder de Javanen in Suriname, blz. 14. Kol. Inst. Blz. 17. De Hollanders in het 5e werelddeel. Blz. 18 +19. Tabakscursus, blz. 20.

Oost en West, 01-02-1941, 41e jg, no. 18

Een halve eeuw paketvaart, blz. 1. Internaat Indische matrozen, blz. 3. Internaat Indische matrozen, blz. 3. Hoe leeft en werkt het kind in Indie? Blz. 4.  Ons Indisch hoekje, H.F. Tillema, blz. 7. Muziek, blz. 10. De Hollanders in het 5e werelddeel, blz. 11. Bloemen voor den Dalang, blz. 12.

Oost en West, 15-02-1941, 41e jg, no. 19

Hoe leeft en werkt het kind in Indie? Blz. 4.

De Hollanders in het 5e werelddeel. Blz. 11.

De 41e Indologische leergang, blz. 12.

Oost en West, 01-03-1941, 41e jg, no. 20

De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indie, blz. 2. Hoe leeft en leert het kin d in Indie? Blz. 4. Indisch hoekje, H.F. Tillema, blz. 6. Recensie bk Een met ons Indie, J.M.L. Saunders, Gedenkbk van het Oostkust van Sumatra Instituut, blz. 9.

Oost en West, 15-03-1941, 41e jg, no. 21.

Het 100-jarig wapenfeit van Goegoe Malintang, blz. 2 +3 Hoe leeft en werkt het kind in Indie? Blz. 4. Indisch hoekje, blz. 6. De Nederlanders in de westelijke wereld, J. Carioca, blz. 11.

Oost en West, 29-03-1941, 41e jg, no. 22

Recepten, blz. 2. Krabbels over Indie, schade in den Goenoeng, J.v.d. Werf, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Indisch hoekje, blz.6. Kol. Inst. Blz. 8. Toneel, gezelschap Insulinde, blz. 9. Muziek, het laatste concert, blz. 9.

Oost en West, 12-04-1941, 41e jg, no. 23

De tocht der 4 kraters, blz. 2. Jaarverslag van het Comite tot zedelijke steunverlening aan Indische Jonge mensen, blz. 2. Krabbels over Indie, Bangsati, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Indisch hoekje, blz. 6.

Oost en West, 26-04-1941, 41e jg, no. 24.

De Oost-Indische compagnie en Japan, blz. 2. Krabbels over Indie, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Tekeningen Jan Poortenaar, blz. 8. Nwe Indische boeken: Sai Horasma Hita, Onze Indische geschiedenis, Orang Kapal, Het Indische leven, blz. 9.

Oost en West, 10-05-1941, 41e jg, no. 25.

De toga in de tropen, blz. 1. Het opperhoofd van de factory op Decima, blz. 2.

Krabbels over Indie, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Muziek: Radio-voordrachten blz. 9.

Oost en West, 24-05-1941, 41e jg, no. 26

De toga in de tropen, blz. 1. Krabbels over Indie, blz. 1. Recepten, blz. 8. Muziek: Ardjoeno uit den Haag, blz. 9.

Oost en West, 07-06-1941, 41e jg, no. 27

De toga in de tropen, blz. 1. Totok aan het woord, blz. 2. Indisch liedje, blz. 3. Tjamooeran, G. Kapala, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Door straat Bali, S.A. Reitsma, blz. 8. Krabbels over Indie, blz. 9. Boek het Kol. Inst, blz. 9.

Oost en West, 21-06-1941, 41e jg, no 28

Tehuis voor Ned.Indische bedienden Persinggahan, blz. 1. Tjampoeran, G. Kapala, blz. 1. Uit het werk van het com. Tot zedelijke steunverleening aan Indische jonge mensen, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Nwe bken: Eigenwijze liedjes, Nederland en Indon,, De betrekkingen tusschen De oost-indische comp. en Japan, Waar mensch en tijger buren zijn, Schetskaart van de stille oceaan, over alle grenzen, blz. 6. Stel nooit uit, S.A. Reitsma, blz. 8. Saperti orang, B. Helder, blz. 9.

 

Tjampoeran, G. Kapala, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Indische tentoonstelling blz. 5. Indisch fonds voor particuliere nooden, blz. 7. Krabbels over Indie, blz. 8.

 

De brieven van Opheffer, blz. 1. Krabbels over Indie, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. De receptie, B. Helder, blz. 6. Totok aan het woord, blz. 9.

Oost en west, 02-08-1941, 41e jg, no. 31

Jaren wentelen in Indie, blz. 2. Tjampoeran, G. Kapala, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. In den krater van den Bromo, blz. 6.  Een getuigenis, blz. 7. De gedemobiliseerde Indische lichtmatrozen, blz. 8. Boeken: Java’s pracht en praal blz. 9.  Krabbels over Indie, blz. 12.

Oost en west, 16-08-1941, 41e jg, no. 32

De brieven van Opheffer herdrukt, blz. 1. De strijd om de Bandoengsche HBS, blz. 2. Tjampoeran, G. Kapala, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Stille kracht, C.W. Wormser, blz. 6.  Krabbels over Indie, blz. 9.

Oost en west, 30-08-1941, 41e jg, no. 33

De industrialisatie van Ned.Indie, blz. 1. Feest in de rimboe, blz. 2. Tjamboeran, G. Kapala, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Nwe boeken: Menno’s Indische tafereeltjes, blz. 5. Krabbels over Indie, blz. 7. Parakanhondje, blz.9. Medische hulp van den zendeling als pioniers-arbeid, blz. 12.

Oost en West, 13-09-1941, 41 jg, no. 34

De industrialisatie van Ned.Indie, blz. 1. Door Zuid Sumatra, blz. 2. Krabbels over Indie, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie? Blz. 4. Koloniale tentoonstellingen blz. 5. De straf-expeditie, blz. 6. Tjampoeran, blz. 7.

Oost en West, 27-09-1941, 41e jg, no. 35

Oost en west in den komende winter, blz. 1. Van de Goederenloods Sb naar den Volksraad, blz. 2. Belangstelling voor Indie, blz. 3. De serie over Oost en West, blz. 3. Krabbels over Indie, verhuizen, blz. 7. Nwe bken: Gouverneurs-Generaal van Ned-Indie, blz. 12.

Oost en west, 11-10-1941,41e jg, no. 36

De inheemsche landbouw tijdens de crisis, blz. 1. Rechtsbedeeling in Tempo Doeloe, blz. 2. Tjampoeran, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie, blz. 4. Krabbels over Indie - met goud bekroond, blz. 7.

Oost en west, 25-10-1941, 41e jg, no. 37

Mr D. Fock, blz. 1. De inheemsche landbouw tijdens de crisis, dl 2, blz. 2. Tjampoeran, blz. 3. I.M. Generaal Berenschot, blz. 4. Hoe leeft en leert het kind in Indie, blz. 5. Muziek voordrachten, blz. 9.

Oost en west, 08-11-1941, 41e jg, no. 38

De inheemsche landbouw tijdens de crisis, dl 3, blz. 1. Rumor in cassa, blz. 2. Tjampoeran, blz. 3. Hoe leeft en leert het kind in Indie, blz. 4. Kennis van Ned-Indie in den vreemde, blz. 7. Krabbels over Indie – de toean Besar, blz. 9. Roemah Hantoe, blz. 12.

Oost en west, 22-11-1941, 41e jg, no 39

De inheemsche landbouw tijdens de crisis, dl 4, blz. 1 Een verkenning, blz. 2. Krabbels over Indie, Ingenieursweek, blz. 3. Een nacht op de Slamat, blz. 6. Uit boeken en blad, Vaderlandsche Kout, H.C. Zentgraaff, blz. 7. Nwe bken: Loten van denzelfden stam, J.C. Mollema, Ons Indie, kalender, Over oost en west, blz;. 9

Oost en west, 06-12-1941, 41e jg, no 40

Pang Paneu, blz. 1. Jachtinstincten, blz. 2. Krabbels over Indie, Tijang, pedjah, blz. 3. Uit boeken en blad, Atjeh, H.C. Zentgraaff, Vaderlandsche Kout, H.C. Zentgraaff, Hollands fout in Indie, J.W. Meyer Ranneft, blz. 7. De slimme Chinees en de slimmere Desaman, C.W. Wormser, blz. 11.

Oost en west, 25-12-1941, kerstnummer

Kerstnacht in den krater, blz. 3. Kerst-flitsen uit den oost, blz. 8. Kerststemming in de rimboe, blz. 10. Nwe bken: Twaalf maal Azie, L. de Bourbon, blz. 16. Krabbels uit Indie, Habinsara, blz. 17.

Oost en west, 03-01-1942, 42e jg, no. 42.

De Indien en wij, blz. 1. Uit boeken en bladen, Het Indische deel van ons Imperium, P.M. Hooykaas, blz. 1.  Krabbels over Indie, de Python, blz. 3. Krabbels over Indie, het bloemstuk, blz. 5. Een tooneel-experiment, blz. 6. Herinnering aan de kloetramp in 1919, blz. 7. Nwe bken: Drie en dertig jaren op java, C.W. Wormser,  blz. 11. Jeugdherinneringen uit de rimboe, blz. 12.