header

Bas map 29

1)   G.H.C. Hart. Getuigenis Volkskrant    J. Bank  10-7-76
     uit eerste oorlogsjaar
     over regering in ballingschap.

2)   Bitter dagboek van      Trouw    W.F. Stafleu  7-8-76
     loyaal ambtenaar Hart

3)   J.M. Kieveron           Tong Tong     E.       15-3-59

4)   In memoriam:            Parool   J. Veenstra   29-5-79
     A. Frankfurther

5)   Lofzang op een rechtse  NRC                     11-5-85
     dwarskop. J.W. Van
     Hulst's 'Gerritson
     dichterbij'. Boekbespreking

6)   Uit de memoires van     Militaire L.F. de Groot maa.'53
     generaal H. Imamura     Spectator

7)   Indonesische vrijheids- Telegraaf     G. v.d.  11-11-78
     strijder Salim overleefde             Kreeke
     16 jaar Nederlands
     deportatie-oord

8)   Erepensioen geëist      Algemeen                3-4-80
     voor Salim              Dagblad

9)   In memoriam: Salim      NRC      R. Kousbroek  22-3-85

10)  Twee reacties op bovenstaand artikel H. van Pernis 12-4-85
                                           & C. Fasseur 

11)  T. Mansoer, voorzitter  Oost + West             30-1-48
     van de 'Daerah Istimewa
     Sumtatra Timoer'

12)  Naschrift bij een       Parool   H. van Wijnen 6-5-85
     vergeten herdenking

13)  Boek over generaal      De Waarheid             15-2-85
     Sudirman verboden

14)  Honderden Indonesiërs   De Waarheid             2-1-85
     bij crematie Supeno

15)  Guerillaleider          Trouw    J. Verkuyl    18-8-75
     Simatupang over het
     Indonesië van nu


16)  Oog in oog met de       Telegraaf     G. v.d.  25-1-85
     vijand van weleer                     Kreeke

17)  Indonesische vrijheids- Trouw    H. Goudriaan  24-1-85
     strijd was vooral een
     Nederlandse tragiek

18)  Indonesië gespiegeld    NRC      J. Van Doorn  31-1-85
     aan Zuid-Amerika

19)  Reactie op bovenstaand artikel   A. Ruibiry    9-2-85

20)  Advies aan T.B.    Telegraaf     B. Lulofs     23-3-85
     Simatupang

21)  Indonesische generaal  De Waarheid J. Morriën  30-1-85
     Simatupgang: 'Nederlandse
     inlichtingendienst verkeek
     zich op de vrijheidsstrijd'

22)  Indonesische vrijheids- Volkskrant J. de Jong   4-5-85
     strijd glashelder
     geanalyseerd door
     Simatupgang

23)  Boek van generaal  Fries Dagblad J. Verkuyl    1-3-85
     Simatupgang vertaald

24)  Indonesische nestor     NRC      R. Kousbroek  16-8-85
     Takdir Alisjahbana

25)  Tokyo Rose, Iva Toguri  Onze Jaren   
                            '45-'70 

26)  B.V.A. Röling           NRC      H. Jippes     16-2-85


27)  Rechtspraak inzake      Militair L.F. de Groot maa.'85
     oorlogsmisdrijven in    Rechterlijk
     N-I ('47-'49)           Tijdschrift

28)  Rechtspraak inzake      Militair L.F. de Groot mei '85
     oorlogsmisdrijven in    Rechterlijk
     N-I ('47-'49)           Tijdschrift


29)  Rechtspraak van de      Militair L.F. de Groot     
     Temporaire Krijgsraad  Rechterlijk        juli/ aug.'85
     te Batavia ('47-'49)    Tijdschrift

30)  Neurenberg-proces dwong Volkskrant B.V.A. Röling  2-3-85
     tot Tokyo-proces

31)  Röling, oud-rechter         Parool             19-3-85
     in Tokyo-tribunaal overleden

32)  Polemoloog Röling       Volkskrant             19-3-85
     overleden

33)  Röling overleden        Nieuws van             19-3-85
                            de Dag

34)  B.V.A. Röling overleden   NRC                  19-3-85

35)  Prof. Röling overleden    Trouw                19-3-85

36)  Röling             Nieuws van    P.J. van      23-3-85
                        de Dag        Krieken

37)  Het vredesstreven  Vrij Nederland     H. Smits 23-3-85
     van B.V.A. Röling

38)  Professor Röling        Parool        B. Tromp 23-3-85

39)  Reactie op bovenstaand artikel   J.M. Scholtz  2-4-85

40)  Röling onderzocht       Trouw    R. de Wijk    20-3-85
     voorwaarden voor vrede

41)  Recht en onrecht in     NRC      W. Hulst      23-8-80
     Tokyo. Röling over de
     Japanse oorlogsmisdrijven

42)  G. van der Leeuw. Een   Parool   H.A. van      10-9-83
     aardige PvdA'er met              Wijnen
     elitaire ideeën

43)  Over G. Van der Leeuw   Volkskrant J. Kassies   27-8-83

44)  Wttewaal van Stoetwegen Trouw    W. Breedveld  17-10-86
     overleden

45)  Wttewaal van Stoetwegen Parool                 16-10-86
     nam het op voor vrouwen
     en voor de monarchie

46)  In memoriam: C.W.I.         Telegraaf          17-10-86
     Wttewaal van Stoetwegen

47)  Wttewaal van Stoetwegen Algemeen      P.A.     17-10-86
     wist van wanten         Dagblad       Bouwmeester

48)  Wttewaal van Stoetwegen Gelderlander J. Delahaye 17-10-86
     op handen gedragen


49)  Röling: 'een atoomramp  Haagse Post R. Bijnsdorp 30-3-85
     zou een zegen voor de
     mensheid kunnen zijn'

50)  De KVP en haar kruis    NRC      P.Th. Marijnis   9-7-83
     in de tropen

51)  Jan Bank, de katholieken  De Waarheid  J. Morriën 27-8-83
     en de Indonesische
     revolutie. Romme en Beel
     aan de schandpaal.

52)  Het Indonesische drama.      Utrechts             22-7-83
     Beel wilde miltaire          Nieuwsblad/
     actie doordrijven.      N.Z.C.

53)  Verkiezingen in juli    Vrij Nederland     R.A. Gase 29-6-85
     1948. Het dagboek van
     Beel en de brieven
     van Sassen.

54)  Brieven tussen Beel en  Vrij Nederland     R.A. Gase 6-7-85
     Sassen over het ontslag
     van Van Mook

55)  L.J. Beel als opvolger  Vrij Nederland     R.A. Gase 13-7-85
     van Van Mook en het
     dreigende militaire

     ingrijpen in Indonesië

56)  Onderhandelingen over   Vrij Nederland     R.A. Gase 20-7-85
     de Indonesische
     onafhankelijkheid: de
     bezwaren van Beel en de
     Tweede Politionele Actie

57)  De snelle carrière      Katholieke                  18-7-46
     van Beel                Illustratie

58)  Beel. De laatste der  Volkskrant J.J. Lindner  14-12-77
     echte regenten

59)  Staatsman Beel overleden    Trouw              14-12-77

 

60)  In memoriam: Beel       Nieuws van    F.J.F.M. 14-12-77
                            de Dag        Duynstee

61)  Oud-premier De Quay         Nieuws van         5-7-85
     overleden                   de Dag

62)  In memoriam: De Quay                  W.K.N. Schmelzer  


63)  Mis voor De Quay        Algemeen Dagblad        6-7-85
64)  De Quay. Man van        Algemeen      P.A.          **
     de verzoeningen.        Dagblad*      Bouwmeester

65)  De Quay overleden       Telegraaf               6-7-85

66)  Landsbelang stond bij                 N. Schmelzer  **
     De Quay altijd voorop

67)  De Quay. Kwetsbaar      NRC      B. Waanders   5-7-85
     en humaan.

68)  Nederland neemt         Katholiek               9-7-85
     afscheid van De Quay    Nieuwsblad

69)  De Quay            Vrij Nederland  J. Rogier   13-7-85

70)  De Quay overleden       Parool                  5-7-85

71)  De Quay was minder groot    Parool   H.A. Van  6-7-85
     risico dan Romme vreesde              Wijnen  

72)  De Quay overleden       Rotterdams Nieuwsblad  5-7-85

73)  De Quay                 Rotterdams    De Kok   6-7-85
                            Nieuwsblad

74)  De Quay overleden       Graafschapsbode         5-7-85

75)  In Memoriam: De Quay    Elsevier I. Diepenhorst 13-7-85

76)  Wat was De Quay         Volkskrant    J. Koenen 13-7-85
     voor Brabant?

77)  De Nederlandse carrière Haagse Post H.J.A.Hofland13-7-85
     van De Quay            

78)  De Quay overleden       Trouw                   6-7-85

79)  Drie rouwadvertenties voor De Quay                  **

80)  Aanwezigen bij de       Algemeen                    **
     uitvaart van De Quay    Dagblad

81)  Aanwezigen bij de       Nieuws van              9-7-85
     uitvaart van De Quay    de Dag

82)  Uitvaartmis De Quay         Algemeen           10-7-85
     druk bezocht            Dagblad

83)  Indrukwekkende mis      Telegraaf              10-7-85
     voor De Quay           


84)  Groots en ingetogen         Katholiek          12-7-85
     afscheid van De Quay    Nieuwsblad

85)  De man van de morele    Onze Jaren    M.G. Emeis '71/'72
     millimeter:             '45-'70
     W. Schermerhoorn

86)  Schermerhoorn overleden Nieuws van de Dag       11-3-77

87)  Schermerhoorn en de         Parool   P. v. 't Veer 11-3-77
     roerige jaren '40-'45

88)  In memoriam:       Parool        W. Drees      12-3-77
     ir. Schermerhoorn

89)  Schermerhoorn: boeren-  Trouw    H. Algra      12-3-77
     zoon die toch mocht studeren

90)  Schermerhoorn overleden Volkskrant              12-3-77

91)  Ooit symbool voor                     J. Bank       ***
     politieke vernieuwing:
     Schermerhoorn

92)  Schermerhoorn schuift   Telegraaf     A.J.M.G. 7-4-59
     de schuld af

93)  Romme, de laatste                L. Sinner     18-12-76
     der groten

94)  Hoofdrolspeler in het   Utrechts                23-7-83
     drama Indonesië. Romme  Nieuwsblad/
     had het niet op         N.Z.C.
     Oosterlingen.

95)  Romme regeerde de       Parool   B. Steinmetz  18-10-80
     KVP in zijn eentje

96)  Romme                   NRC                    18-10-80

97)  Reactie op bovenstaand artikel   G. Molenkamp  8-11-80

98)  Romme. Een staatsman    Telegraaf F. Duynstee  18-10-80
     met gezag die wist
     wat hij wilde.

99)  Romme overleden         Telegraaf              18-10-80

100) Romme, uitermate        Trouw/   A. Veerman    18-10-80
     knap politicus              Kwartet

101) Romme overleden                                     ****

102) Romme overleden         Volkskrant             18-10-80
     Weergaloos machts-     
     politicus voltooide
     katholieke zuil

103) De belevenissen van         Parool             29-5-80
     E.N. van Kleffens

104) Manoeuvres Van Kleffens      Trouw/ K. Burger  29-4-81
     in gesloten burcht           Kwartet
     van Buitenlandse Zaken

105) De hoogvereerde Van         NRC  F. Groeneveld  8-8-81
     Kleffens. Boekbespreking.

106) De diplomatieke beleve- NRC      A.J. Cuppen    9-8-80
     nissen van Van Kleffens

107) Van Kleffens overleden  Nieuws van de Dag       18-6-83

108) Van Kleffens overleden  NRC                     18-6-83

109) Schikgodinnen zorgden   NRC      H.N. Boon      24-6-83
     voor Van Kleffens

110) Laatste eer voor        Telegraaf               24-6-83
     Van Kleffens

111) Van Kleffens overleden  Vrij Nederland          25-6-83

112) Van Kleffens overleden  De Waarheid             18-6-83

113) Van Kleffens overleden  Parool                  18-6-83

114) Van Kleffens overleden  Volkskrant              18-6-83

115) Over Van Kleffens  Vrij Nederland     K. Schaepman  19-6-83

116) Van Kleffens: Soekarno  Algemeen      P.A.      23-4-83
     werd fout benaderd      Dagbblad      Bouwmeester

117) Eenzijdige voorlichting Vrij Nederland R.A. Gase 27-4-85
     door de pers in de
     Indonesische kwestie

118) Van Roijen blikt terug  Haarlems      B. Mantiri 17-8-85
     op Indonesische kwestie Dagblad

119) Soekarno: 'Een president    Arnhemse B. Mantiri  13-8-85
     nodig? Dat doe ik wel'  Courant

120) Van Roijen blikt terug                         *****
     op Indische kwestie

121) Mohammed Roem overleden Parool                  29-9-83

122) Van Roijen: Roem was    NRC      P. Schumacher  5-10-83
     een scherpzinnig man
     en loyale vriend

123) Roem                    NRC      P. Schumacher 7-11-83

124) Herinnering aan Roem    HN****** H. Biersteker 22-10-83

125) Nederlandse vergissing  VU-Magazine B. van Kaam 3-3-84
     van 35 jaar geleden.
     Gevechten in Yogja.

126) De 'provinciale'        Parool        H.A. van 7-3-84
     Indonesië-politiek van Beel           Wijnen

127) Sultan voor het volk,   NRC           J.J. Van 3-3-84
     Hamengkoe Boewonoe IX                 de Velde
     van Djokjakarta.
     Een boekbespreking.

128) Reactie op bovenstaand artikel   A.J.H. Bauer  17-3-84

129) Adam Malik overleden    Parool                  5-9-84
     te Bandoeng

130) Adam Malik overleden                               

131) Malik moest het van         Trouw              6-9-84
     zijn slimheid hebben

132) Adam Malik: eigenwijze, Volkskrant    H. Beynon 6-9-84
     praktische nationalist

133) Indonesische politicus Adam Malik overleden

134) Indonesische staatsman  NRC                     5-9-84
     Malik kwam op voor
     de mensenrechten

135) Realpolitiker Malik         De Tijd  W. Hulst  14-9-84

136) Malik: een self-made man    Elsevier           15-9-84

137) Pas nu rekenschap van   Parool  P. van ’t Veer  14-5-76
     Nederlands kolonialisme

138) Mohammed Hatta pionier  Trouw    J. Verkuyl    15-3-80
     vrijheid Indonesië

139) Mohammed Hatta overleden    Nieuws van de Dag  15-3-80

140) Hatta nationale figuur  Parool                  15-8-80

141) Hatta              Parool        G. Debrichy   10-4-80

142) Oud 'Indië'-minister    Parool                  1-7-76
     Jonkman overleden

143) Jonkman: was ik nu   Parool P. van ’t Veer     24-3-77
     een oorlogsmisdadiger?

144) Drees. De wethouder     Trouw    W. Breedveld  26-7-80
     van Nederland.
     Boekbespreking.

145) Drees als wethouder.    Parool                  7-8-80
     Boekbespreking.

146) Verhalen over           Volkskrant              29-9-80
     Willem Drees

147) Kritiek op Drees komt   Telegraaf B. Lulofs    16-8-82
     uit socialistische hoek

148) De kleine waarheid Volkskrant    J. Blokker    2-4-83
     van Drees

149) Herinneringen van Drees Parool H.A. v. Wijnen  20-8-83

150) Drees 97 jaar           Telegraaf               5-7-83

151) Boek over Drees         Parool   C. Brendel    31-12-84

152) Was Drees een           Telegraaf   B. Lulofs   16-3-85
     revolutionair?

153) Levensschets van Drees  Nieuws van  M. Deelen   23-3-85
                            de Dag

154) Een jonge Drees en De Waarheid   J. Morriën    29-12-84
     een oude Drees

155) Dochter van Drees: Hij  De Waarheid J. Morriën  24-1-85
     is altijd revisionair
     geweest.

156) De vorming van Drees.   NRC           J. Bik   6-4-85
     Boekbespreking.

157) Drees              Telegraaf     B. Lulofs     20-4-85

158) Certificaat stichting   Algemeen T. Schoordijk 24-4-85
     Vriendengroep Mauthausen    Dagblad
     voor Drees sr.

159) Drees 100e levensjaar   Telegraaf               5-7-85

160) Drees 99 jaar           Rotterdams Nieuwsblad   5-7-85

161) J.A.W. Burger. Een     NRC      B. Waanders    9-7-84
     bruuske ex-politicus

162) Jaap Burger. Meester    Parool        H.A. Van 30-6-84
     in het formatiespel.                  Wijnen

163) Burger beter bekeken    Waarheid      J. Morriën 15-8-84

164) Burger 81 jaar          Telegraaf               20-8-85

165) Indonesië van De Kadt   Parool   P. van ’t Veer 25-1-79
     zonder nostalgie

166) De Kadt-réveil op komst Parool   M. Ros        4-12-79

167) Herwaardering van       Parool   B. Tromp      28-11-80
     De Kadt. Boekbespreking

168) Jaren die dubbel telden.  Moesson     AvL.     1-11-82
     Herinneringen door
     De Kadt. Boekbespreking.

169) P.S. Gerbrandy: een man     A.A. v. Rhijn     14-11-76
     met singuliere gaven.

170) Gerbrandy. Een Friese   Nieuws van              6-4-85
     stijfkop.               de Dag

171) Gerbrandy.              NCRV-Gids               6-4-85
     Een oorlogsleider.

172) Gerbrandy herdacht      Algemeen Dagblad        8-5-85

173) Gerbrandy's 100e        Trouw    E. Mathies    4-3-85
     geboortedag herdacht

174) Hoe Gerbrandy een       Parool  H.A. v. Wijnen 15-4-85
     jaargeld misliep

175) Gerbrandy, de man die   NRC                     6-4-85
     zijn hele leven 'nee'
     heeft gezegd.

176) De onbuigzame Gerbrandy Volkskrant J. Blokker   13-4-85

177) Zijlstra opent              Volkskrant         17-4-85
     tentoonstelling Gerbrandy

178) Gerbrandy. Een Christen Trouw    E. Mathies    13-4-85
     in gedachten, woord en werk

179) Gerbrandy en Colijn     Anti-    G. Puchinger  okt.'61
                            Revolutionaire
                            Staatskunde

180) Gerbrandy. De staatsman Anti-    I. Diepenhorst okt.'61
                            Revolutionaire
                            Staatskunde
    
181) Gerbrandy te Londen     Anti-    Van Klefferen okt.'61
                            Revolutionaire
                            Staatskunde

182) Een tijd van hoop en    Haagsche D.U. Stikker  14-12-65
     verval, kort na de      Courant
     oorlog. Deel 1.

183) Stikker weigerde in     NRC      C. Wiebes &   9-4-85
     1949 het Atlantisch                   B. Zeeman
     Pact te tekenen

184) Reactie op bovenstaand artikel   H.N. Boon     10-4-85

185) Stikker overleden       Parool                 27-12-79

186) Stikker overleden       NRC                    27-12-79

187) Stikker. Pragmaticus    Parool   J. de Graaf   16-10-82
     in kwestie-Indonesië

188) Stikker overleden       Trouw                  27-12-82

189) Stikker, een echte               J. Kuijk     
     politicus zonder partij


190) De Griekse tragedie         NRC      J.R.     13-11-82
     van Indonesië                         Soetenhorst

191) Stikker wist wel dat         NRC      L.G.M.   20-4-85
     'voor wat, hoort wat'                 Jaquet
     geldt

192) De internationale Vrij Nederland J.P.J. de Jong 18-4-83
     realiteit bereikte
     Den Haag te laat

193) Stikker. Partij van         NRC      A.D.H.   11-10-86
     de Vrijheid gaf het                   Huysman
     liberalisme een
     sociaal gezicht.


*Waarschijnlijk, omdat P.A. Bouwmeester al eerder een artikel voor het Algemeen Dagblad schreef.

**Deze artikelen zijn waarschijnlijk geschreven in de periode 5-9 juli 1985, toen het overlijden van De Quay een onderwerp in de media was.

***Dit artikel is waarschijnlijk geschreven rond 12 maart 1977, toen het overlijden van Schermerhoorn een onderwerp in de media was.

****Dit artikel is waarschijnlijk gepubliceerd rond 18 oktober 1980, toen het overlijden van Romme een onderwerp in de media was.

*****Dit artikel is waarschijnlijk gepubliceerd rond 17 augustus 1985, tijdens de herdenking van de 40 jarige onafhankelijk van Indonesië.

******Waarschijnlijk het Haarlems Nieuwsblad